Personel

Doç.Dr. CEREN ORAL
Doç.Dr.
Ceren Oral
@ E-posta
cerenuzar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5570

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Ekonomi Ve Finans Bölümü / Ekonomi Ve Finans Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTEİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Oral, C., 2016. Evaluating The Financial Performances Of Privately Owned Deposit Banks In Turkey By Topsis Method. İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) Oral, C., 2016. Analytical Hierarchy Process as a Tool for Investment Appraisal. International Journal of Economics and Finance
3-) Oral, C., 2016. Financial Performance Evaluation of Sport Clubs Traded in Borsa Istanbul by Using Grey Relational Analysis . International Journal of Economics and Finance
4-) Oral, C., Akkaya, G.C., 2015. "Cash Flow At Risk: A Tool For Financial Planning", 2015, 23, 262-266.. Procedia Economics and Finance
5-) Mucan, B., Uzar, C., 2014. Managing Sustainability Risks And Opportunuties In Finance And Marketing. International Journal Of Business And Management Studies
6-) Oral, C., 2014. Uzar, C., "The Usage of Data Mining Technology in Financial Information System: An Application on Borsa Istanbul", 2014, International Journal of Finance & Banking Studies, 3-1, 51-61.. International Journal of Finance & Banking Studies
7-) 2013. The Usage Of Multiple-Criteria Decision Making Techniques On Profitability And Efficiency: An Application Of Promethee. International Journal Of Economics And Finance Studies
8-) 2013. The Mental And Behavioral Mistakes Investors Make. International Journal Of Economics And Finance Studies
9-) 2013. Financial Performance Test Of Public Banks In Turkey: An Application Of Promethee. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES
10-) 2012. Financial Efficiency Test Of The ISE Tourism Companies: Data Envelopment Analysis Application. International Journal Of Economics and Finance Studie
11-) Akkaya, C., Uzar, C., 2012. Akkaya, G. C., Uzar, C.,“Karbona Dayalı Finansal Gelecek Sözleşmeleri ve Fiyat Gelişimi Üzerine Bir İnceleme”, 2012, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32-1, April, 67-80.. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
12-) 2012. The Role of International Systems in Strategic Financial Management. International Journal on GSTF Business Review
13-) Akkaya, C., Uzar, C., 2011. Data Mining in Financial Application. Journal of Modern Accounting and Auditing
14-) 2011. Data Mining And Application Of It To Capital Markets. International Journal Of Economics And Finance Studies
15-) Akkaya, C., Uzar, C., 2011. Data Mining: Concept, Techniques and Applications. International Journal on GSTF Business Review

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Oral Ceren, Kıpkıp Elçin, 2019. ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN TOPSIS VE PROMETHEE YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Oral, C., Akkaya, C., 2015. Profitability Analysis of Banks By Using Clustering Method: An Application on Turkish Banking Sector. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - 2
2-) Uzar, C., Akkaya, C., 2012. Climate Derivatives and an Examination on Weather Risk Insurance. International Finance Banking & Insurance Congress,

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Oral Ceren, Geçdoğan Sinem, 2018. Sürdürülebilir Finans Çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması. 5th ASM International Congress of Social Science
2-) Oral Ceren, Aysu Fatma, Atik Şahin, 2017. Türkiye’de Finans Sektöründe Teknolojinin Yeri: Mobil Bankacılık. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
3-) Oral Ceren, Atik Şahin, Aysu Fatma, 2017. Finansal Krizler ve Türkiye Ekonomisine Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uzar Ceren, Akkaya Göktuğ Cenk, 2010. Karbon Ticareti ve Karbon Borsaları Üzerine Bir İnceleme. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi
2-) Uzar, C., Akkaya, C., 2010. Uzar, C., Akkaya, G. C., “Karbon Ticareti ve Karbon Borsaları Üzerine Bir İnceleme”, 2010, 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Zonguldak, 6-8 Mayıs, 481-486.. 9. Ulusal İşletmecilik Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Oral Ceren, Kıpkıp Elçin, 2018. Finansal Teknolojiler ve Kripto Paralar Üzerine Bir Değerlendirme. 5th ASM International Congress of Social Science
2-) Oral Ceren, Kıpkıp Elçin, 2018. Finansal Teknolojiler ve Kripto Paralar Üzerine Bir Değerlendirme. 5th ASM International Congress of Social Science
3-) Uzar, C., Akkaya, C., 2011. Büyüme Trendinde Olan İşletmelerin Finansmanında Girişim Sermayesinin Rolü. 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Oral Ceren, Akkaya Göktuğ Cenk, 2020. Dot.com Price Bubble for the Venture Capital Growth of Digital Companies. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: Kamaljeet Sandhu
2-) Oral Ceren, Satılmış Erdem, 2020. Finansal Tablo Verilerine Dayalı Marka Değerleme Yöntemleri. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi A.Ş. Editör Adı: Serkan Yılmaz KANDIR
3-) Oral Ceren, Geçdoğan Sinem, 2018. SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANS ÇERÇEVESİNDE, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI. Yayın Evi: Gece Akademi Editör Adı: Sena Coşkun
4-) Oral Ceren, Kıpkıp Elçin, 2018. Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bankacılık Sektörüne İlişkin İçerik Analizi. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Acaravcı, Ali
5-) Oral Ceren, Kıpkıp Elçin, 2018. Yatırımcı Psikolojisinin Davranışsal Finans Yaklaşımı ile İncelenmesi. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Babacan Hasan, Soldatovıc Tanja, Dzanic Delobegovic Nihada, Aytemiz Levent, Karayılmazlar Ekrem

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü için AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulama. Konu: 1. Sürdürülebilir Kalkınma 2. Ekonomi 3. Sürdürülebilirlik Performans Analizi. SİNEM-GEÇDOĞAN. 2020
2-) Tez Adı: Ulaştırma sektörünün finansal performans ölçümü için TOPSİS ve PROMETHEE yöntemlerinin kullanılması: BİST üzerine bir uygulama. Konu: Ekonomi = Economics ; Ulaşım = Transportation ; İşletme = Business Administration. ELÇİN-KIPKIP. 2019

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

EKF2005 2020-2021 Güz

Finansal Yönetim I

EKF3511 2020-2021 Güz

Mali Tablolar Analizi

EKF4507 2020-2021 Güz

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

UET1001 2020-2021 Güz

Uzaktan Eğitim Sürecinin Tanıtımı

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5511 2020-2021 Güz

Uluslararası Finans

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6519 2020-2021 Güz

İleri Finansal Yönetim

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

EKF2006 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim II

EKF3512 2019-2020 Bahar

İşletme Sermayesi Yönetimi

EKF4514 2019-2020 Bahar

Davranışsal Finans

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi1

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UİT5512 2019-2020 Bahar

Uluslararası Finansal Piyasalar

EKF2005 2019-2020 Güz

Finansal Yönetim I

EKF3511 2019-2020 Güz

Mali Tablolar Analizi

EKF4507 2019-2020 Güz

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

UİT5511 2019-2020 Güz

Uluslararası Finans

EKF2006 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim II

EKF3514 2018-2019 Bahar

Uluslararası Finans

EKF4514 2018-2019 Bahar

Davranışsal Finans

İŞL3002 2018-2019 Bahar

Finansal Yönetim

İŞL4518 2018-2019 Bahar

Uluslararası Finans

TUİ3006 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Finansal Yönetim

UİT5512 2018-2019 Bahar

Uluslararası Finansal Piyasalar

EKF2005 2018-2019 Güz

Finansal Yönetim I

EKF3511 2018-2019 Güz

Mali Tablolar Analizi

EKF4501 2018-2019 Güz

Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar

EKF4507 2018-2019 Güz

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

TUİ4503 2018-2019 Güz

Mali Tablolar ve Analizi

UİT5511 2018-2019 Güz

Uluslararası Finans