Personel

Öğr.Gör.Dr. CEYHUN KAPUCU
Öğr.Gör.Dr.
Ceyhun Kapucu
@ E-posta
ceyhun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1243

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Enformatik Bölüm Başkanlığı / Enformatik Bölüm Başkanlığı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı

Doktora

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kapucu Ceyhun, Çubukçu Mete, 2021. A supervised ensemble learning method for fault diagnosis in photovoltaic strings. Energy

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kapucu Ceyhun, Çubukçu Mete, 2019. Fotovoltaik Sistemlerde Topluluk Öğrenmesi Temelli Hata Tespiti. Bilişim Teknolojileri Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Kapucu Ceyhun, Çubukçu Mete, 2019. A NOVEL METHOD BASED ON BISECTION SEARCH ALGORITHM FOR EXTRACTING THE REFERENCE PARAMETERS OF PV MODULES. Mugla Journal of Science and Technology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kapucu Ayşe Nurcan, Kapucu Ceyhun, Akpolat Oğuz, 2019. Curve Fitting for Environmental Measurements by Artificial Intelligence Techniques. 11. ISC2019 INTERNATIONAL STATISTICS CONGRESS

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karalar Halit, Kapucu Ceyhun, 2013. Kullanıcı dostu bir bildiri takip sisteminin geliştirilmesi. Muğla Değerleri Sempozyumu

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: TÜRKİYE’DE KURULU FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMİ KURULU KAPASİTESİNİN WEB TABANLI İZLENMESİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TÜRKİYE’DE KURULU FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMİ KURULU KAPASİTESİNİN WEB TABANLI İZLENMESİ. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu projeyle, fotovoltaik güç sistemlerininin (FVGS) tasarımı ve de kurulum sonrası performans analizine yönelik yazılım modüllerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Uluslararası kaynaklı yoğun olarak kullanılan yazılımlar irdelenerek ve ayrıca güncel ve de akademik değerlendirme için gerekli paramaetreler ilave edilerek, kullanıcı dostu tasarım ve analiz modüllerinin oluşturulması hedeflenmektedir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMİ TASARIM VE PERFORMANS ANALİZİ YAZILIM MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 2014-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Muğla Üniversitesi Fotovoltaik Sistem Verilerinin Bir Merkezde Toplanması Değerlendirilmesi ve WEB Üzerinden Paylaşımı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ FOTOVOLTAİK SİSTEM VERİLERİNİN BİR MERKEZDE TOPLANMASI DEĞERLENDİRİLMESİ VE WEB ÜZERİNDEN PAYLAŞIMI. 2006-2007

Verdiği Dersler

BİP1802 2020-2021 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

BİP1902 2020-2021 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

BİP1801 2020-2021 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri I

BİP1803 2020-2021 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BSM1015 2020-2021 Güz

Web Teknolojileri

BSM3001 2020-2021 Güz

İşletim Sistemleri

ENF 1805 2020-2021 Güz

Introduction to Information & Communication Technologies

ENF1805 2020-2021 Güz

Introduction to Information & Communication Technologies

BİP1802 2019-2020 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

ENF2960 2019-2020 Bahar

Dijital Okuryazarlık

BİP1803 2019-2020 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BSM3001 2019-2020 Güz

İşletim Sistemleri

BSM3005 2019-2020 Güz

Web Tasarımı

ENF 1805 2019-2020 Güz

Introduction to Information & Communication Technologies

ENF1805 2019-2020 Güz

Introduction to Information & Communication Technologies

ENF1805 2019-2020 Güz

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

GKD10005 2019-2020 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ