Personel

Araş.Gör.Dr. CEYHUN IŞIK
Araş.Gör.Dr.
Ceyhun Işık
@ E-posta
ceyhunisik@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Biyokimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya 13.01.2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya/Kimya 03.02.2020

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Işık Ceyhun, Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2019. Synthesis and characterization of electrospun PVA/Zn2 metal composite nanofibers for lipase immobilization with effective thermal, pH stabilities and reusability. Materials Science and Engineering: C
2-) Nazlı Okay, Baygar Tuba, Demirci Çiğdem Elif, Dere Özcan, Uysal Ali İhsan, Aksözek Alper, Işık Ceyhun, Aktürk Selçuk, 2018. Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Polyurethane/Hypericum perforatum Extract (PHPE) Composite. Bioorganic Chemistry
3-) Demir Nazan, Nadaroğlu Hayrunnisa, Demir Yaşar, Işık Ceyhun, Taşğın Esen, Adıgüzel Ahmet, Güllüce Medine, 2014. Purification and characterization of an alkaline pectin lyase produced by a newly isolated Brevibacillus borstelensis (P35) and its applications in fruit juice and oil extraction. European Food Research and Technology

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Nazan, Nadaroğlu Hayrunnisa, Taşğın Esen, Işık Ceyhun, Demir Yaşar, 2014. Purification of Paraoxonase Enzyme From the Sera of Patients with Behcet’s Disease and Analyzing the Effects of the Drugs Containing Imuran (Azathioprine), Prednisolone (Methylprednisolone) and Colchium (Colchicine). Drug Metabolism Letters

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Işık Ceyhun, Saraç Nurdan, Teke Mustafa, Uğur Aysel, 2018. Immobilization of Lipase-Producing Bacteria Acinetobacter haemolyticus on EggShell Membrane. 4th International Conference on New Trends in Chemistry
2-) Işık Ceyhun, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2018. Immobilization and Characterization of Acetylcholine Esterase onto Electrospun Polyvinyl Alcohol-Zn2 as a New Nanofiber Membran Platform. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences
3-) İspirli Doğaç Yasemin, Işık Ceyhun, Teke Mustafa, 2018. Optimization and Characterization og magnetic nanogels for enhanced stability properties of immobilized enyzme. II. International Joint Science Congress of Materials and Polymers (ISCMP)
4-) Kızıldağ Selen, Işık Ceyhun, İspirli Doğaç Yasemin, Teke Mustafa, 2018. Immobilization And Characterization Of ß-D-Galactosidase Onto Eggshell Membrane As A Natural Carrier Platform. 1. Euroasia Biochemical Approaches Technologies Congress EBAT 2018
5-) Işık Ceyhun, Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2017. Lipase Immobilization Onto Polyvinyl Alcohol/ZnO Electrospun Nanofibers With Effective Stability Properties. 4th International TURK-PAK Conference On Chemical Sciences (ITPCCS 2017)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Işık Ceyhun, Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2018. Electrospun Polyvinyl alcohol/ZnO Nanofiber as a New Carrier for Lipase Immobilization: An Optimization Study. 4th International Conference on New Trends in Chemistry
2-) Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Işık Ceyhun, Deveci İlyas, Teke Mustafa, 2017. Characterization of Electrospun Polyvinyl Alcohol/ChitosanNanofiber: Using for Conversion of Glucose to Fructose. Ancon-International Congress on Chemistry and Materials Science
3-) Arabacı Gökmen, İspirli Doğaç Yasemin, Deveci İlyas, Işık Ceyhun, Teke Mustafa, 2017. Structural Characterization of Electrospun PVA/ZnO Composite Nanofibers. International Turkish Congress on Molecular Spectroscopy (TURCMOS2017)
4-) Işık Ceyhun, Kıvrak Şeyda, Göktürk Tolga, Kıvrak İbrahim, 2017. Determination of Chemical Composition of Petroselinum crispum Seed by GC/MSD. 3rd. International Turkish Congress on Moleculer Spectroscopy

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Işık C, Kıvrak İ., Demir Y., Harmandar M., Demir N., “Beyaz Zambak (Lilium candidum L.) Çiçeğinde Kozmetik Amaçlı Kullanım için Bazı Enzim, Antimikrobiyal, Vitamin ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması”, XXVI Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla - 2012

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ceyhun Işık, Nazan Demir, Yaşar Demir "Hint İnciri (Opuntia ficus-indica) Meyvelerinin Biyokimyasal Aktivitelerinin Araştırılması ve İlaç Endüstrisinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması" 21.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2014, Erciyes Üniversitesi, Ürgüp - 2014
2-) Ceyhun Işık, Nazan Demir "Muğla’da Yetişen Yerel Güllerin Biyokimyasal Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Endüstriyel Amaçlı Kullanılabilirliğinin Araştırılması" 21. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 28 Mayıs-1 Haziran 2014, Erciyes Üniversitesi, Ürgüp - 2014
3-) Ceyhun Işık, Nazan Demir, Yaşar Demir, “Hint İnciri (Opuntia ficus-indica) Bitkisinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu” 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir - 2014
4-) Ceyhun Işık, İbrahim Kıvrak, Nazan Demir, Yaşar Demir, “Mis Zambağının (Lilium candidum L.) Serbest Amino Asit İçeriğinin Belirlenmesi” 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir - 2014
5-) Işık C., Kıvrak İ., Demir N., Demir Y., “Kantaron Bitkisinin Esansiyel Yağ Kompozisyonu ve Aroma Verici Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi”, 3.Kozmetik Kimyası, Üretimi Ve Standardizasyonu Kongresi, 17-19 Şubat 2013, Kimyagerler Derneği, Antalya - 2013
6-) Nazan DEMİR, Ceyhun IŞIK, Yaşar DEMİR, Meryem UÇKAYA; “Yer Elmasından (Heliantus Tuberosus) Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması, Tanımlanması Ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Pestisitlerin Etkisinin İncelenmesi”; Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur - 2013
7-) Demir N., Uçkaya F., Demiray A., Demir Y., Işık C., “Bataklık Süseni (Iris Pseudacorus) Bitkisinin Çiçeğinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”, XXVI Ulusal Kimya Kongresi, 1-6 Ekim 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla - 2012

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Industrial Crops and Products. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Industrial Crops and Products. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
3-) Food Science and Technology. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Industrial Crops and Products. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Industrial Crops and Products. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kimya, Biyokimya. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Portakal ve Limon Meyvelerinden Gıda Boyası, Gıda Aroması ve Pektin Üretimi. 2015-2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Kozmetik Kimyası Yaz Okulu II. Temmuz. Türkiye. 2013