Personel

Öğretim Görevlisi ÇİĞDEM ALACA
Öğretim Görevlisi
Çiğdem Alaca
@ E-posta
cigdemalaca@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2075

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

mustafa kemal üniversitesi hatay sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü 2004

Yüksek Lisans

mersin üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği 2008

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Alaca Çiğdem, 2011. yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta hemşire görüşlerinin karşılaştırılması. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Alaca Çiğdem, Şahin Melek, Beler Mahmut, 2018. Fethiye’de Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Yaşlılık Algısı, Yaşam Kalitesi Ve Depresyon İlişkisi. V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Beler Mahmut, Alaca Çiğdem, Kavadar Mirel, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Beler Mahmut, Alaca Çiğdem, Kavadar Mirel, 2018. HEMŞİRELİK MÜFREDATINDA SAĞLIK TURİZMİ EĞİTİMİ: LİTERATÜR TARAMA. 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta hemşire görüşlerinin karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta hemşire görüşlerinin karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların hastalık sürecinde yaşadığı deneyimler konusunda hasta hemşire görüşlerinin karşılaştırılması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: AB. ÇABA Yaşlı Hakları için Çaba Çlaıştayı. 2019-2019

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Yaşlı Dostu Kentler Atölyesi. 2019-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Alzheimerlı Hasta Yakınlarının Eğitiminde Sağlığın İyileştirilmesi Eylem Planı Modelinin Etkinliği. 2018-2020

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) aile sosyal politikalar bakanlığı Fethiye Belediyesi huzur evinde yaşlılara sanat terapi yönelimli seramik ve çini çalışması. Fethiye/Muğla. . 2019
2-) aile ve sosyal politikalar bakanlığı fethiye engelsiz yaşam merkezi bakım personeline "iletişim/ davranış sorunları/ saldırgan ve cinsel davranışlara yönelik eğitim" . Fethiye/Muğla. . 2019
3-) Fethiye sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu akademik ve idari personeline iletişim eğitimi. Fethiye/Muğla. . 2019
4-) Acil ve ilkyardım bölümü öğrencilerine yönelik "bağımlılık" eğitimi. Fethiye/Muğla. . 2019
5-) Nostaljik 1 Ekim. Fethiye/Muğla. . 2019
6-) Yaşlı Hakları için Çaba Çalıştayı. Fethiye/Muğla. . 2019
7-) Yaşlı dostu kentler atölyesi. taksim/istanbul. . 2019
8-) Fethiye madde bağımlılığı ile mücadele korunma stratejileri çalıştayı (Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fethiye Kaymakamlığı ve Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği). Fethiye/Muğla. . 2018
9-) Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi Çini Atölyesi "Çini Sergisi". Fethiye/Muğla. . 2018
10-) Nursel Özdemir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine sanat terapi yönelimli seramik ve çini kursu. Fethiye/Muğla. . 2018
11-) Adalet Bakanlığı Fethiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "çocuklar geleceğimiz" projesi. Fethiye/Muğla. . 2018

Verdiği Dersler

YBK1003 2020-2021 Güz

TEMEL GERONTOLOJİ

YBK1501 2020-2021 Güz

YAŞLI İLE İLETİŞİM

ACY2532 2019-2020 Bahar

Meslek Etiği

ACY2538 2019-2020 Bahar

Acil Hizmet Verenler İçin Psikoloji

HEM2524 2019-2020 Bahar

Alkol ve Madde Bağımlılığı

ACY1517 2019-2020 Güz

Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü