Personel

Araştırma Görevlisi ÇİĞDEM PANK YILDIRIM
Araştırma Görevlisi
Çiğdem Pank Yıldırım
@ E-posta
cigdempank@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1432

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Bayram, Süslü Bora, Yıldırım P. Çiğdem, 2019. Türkiye İçin İyi Yönetişim ve Toplumsal Refah İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
2-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2019. Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş: Türkiye ve İtalya Örnekleri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
3-) Coşkun Bayram, Yıldırım P. Çiğdem, 2018. Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi. Strategic Public Management Journal
4-) Coşkun Bayram, Ak Duygu, Yıldırım P. Çiğdem, 2018. Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen GelişmelerBağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan YönetimininDeğerlendirilmesi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Pank Çiğdem, 2017. Türkiye de Bürokrasinin Gücünün Kırılma Noktalarından Biri: Bakan Yardımcılığı. Route Educational Social Science Journal
6-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Erdoğan Oğuzhan, Pank Çiğdem, 2017. Kamu Bürokrasisinin Denetiminde "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Pank, Ç., 2016. Egemenlik Yetkisinin Sınırının Düşünürler Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research
9-) Pank, Ç., 2016. Egemenlik Yetkisinin Laikleşme Süreci: Machiavelli'in Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research
10-) Pank, Ç., 2016. 6360 Sayılı Yasa ile Birlikte Bürokraside Meydana Gelen Değişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of Social Research
11-) Pank, Ç., Keskin, F., 2015. Bürokratik Vesayet ve Liberal Demokrasi İlişkisi Ekseninde 'Otonom Yapı' Kavramsallaştırması.. Sosyal Bilimler Dergisi
12-) Pank, Ç., 2015. Strategic Management in the Public Sector.. Sosyal Bilimler Dergisi
13-) Özsalmanlı, A.Y., Pank, Ç., 2013. Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi.. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi
14-) Özsalmanlı, A.Y., Pank, Ç., 2012. Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. Muğla İlindeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Yaşanılan Sorunlar. Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
2-) Pank, Ç., 2014. 21. Yüzyıl için Yönetim Tartışmaları"(Peter Drucker, Kitap İncelemesi).. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Erdoğan Oğuzhan, Pank Yıldırım Çiğdem, 2020. Devlet Memurlarının Siyasi Faaliyette Bulunma Yasağı. Ombudsman Akademik
2-) Coşkun Bayram, Yıldırım P. Çiğdem, 2018. Kamu Yönetimi Açısından Dijital Zekânın İyi Yönetime Etkisi. Akademik Ombusdman Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun Bayram, Yıldırım P. Çiğdem, 2019. Kolluk Hizmetinden Siber Güvenliğe: Güvenlik Yönetiminde Değişim. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13), Gaziantep.
2-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi Kapsamında Belediye Organları İçin Yapılan Görevlendirmeye İlişkin Değerlendirmeler. III. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu, Diyarbakır
3-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. 696 Sayılı KHK ve 7079 Sayılı Kanunun Türkiye’de Kamu İstihdamına Etkisi. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Bodrum
4-) Pank Yıldırım Çiğdem, Coşkun Bayram, 2019. Türkiye’de Kamuda Kariyer Fırsatı Olarak Uzman Yardımcılığı Statüsü. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Bodrum
5-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Kamu Personel Rejiminde Meydana Gelen Değişim. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM)
6-) Coşkun Bayram, Yıldırım P. Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Türkiye’de ve İtalya’da Metropoliten Kent Yönetimi: Karşılşatırmalı Bir Analliz. Alanya Uluslararası Yerel Yönetim Sempozyumu
7-) Coşkun Bayram, Yıldırım P. Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Yerel Yönetim Tarihinden Bir Kesit: 1877 Tarihli Vilayât Belediye Kanunun İncelenmesi. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu
8-) Pank, Ç., Keskin, F., Erdoğan, O., 2014. Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Denetim Yolu: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru.. 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. Muğla İlindeki Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Yaşanılan Sorunlar. 3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Marmaris
2-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. Merkezi Yönetim Kapsamında Taşrada Atipik Bir Yapılanma: Kapadokya Alan Başkanlığı. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17), Karaman
3-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, 2019. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İdarenin Yeniden Düzenlenmesi: Tespitler, Sorunlar. 16. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR 16), Kayseri
4-) Coşkun Bayram, Almalı Vedat, Pank Çiğdem, 2018. E-Devlet ve Türkiye’de E-Devlet Uygulamalarının Yönetimin İyileşmesine Etkisi. International Symposium of Applied Business Management and Economics Resaerches (Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu
5-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu
6-) Coşkun Bayram, Süslü Bora, Pank Çiğdem, 2018. Türkiye İçin İyi Yönetişim ve Toplumsal Refah İlişkisi Üzerine Bir İnceleme. ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance Extended With Social Sciences
7-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler. Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14) , Van
8-) Pank Çiğdem, 2017. Türkiye'de Bürokrasinin Gücünün Kırılma Noktalarından Biri: Bakan Yardımcılığı. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya.
9-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, 2017. Kamu Yöneticilerinin Dijital Zekalarının İş Görme Kapasitelerine Etkisi. 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta
10-) Pank, Ç., Vargeloğlu, A.C., 2014. Strategic Management in the Public Sector.. 10th International Strategic Management Conference (Roma)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Pank Çiğdem, 2013. Türkiye de Kamu Etiğinde Kamu Denetçiliği Kurumunun Etkinliği. 2. Kamu Etiği Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkun Bayram, Ak Duygu, Pank Çiğdem, 2018. Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen Gelişmeler Bağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan Yönetiminin Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kentsel ve Çevresel Sorunlar Kongresi
2-) Özsalmanlı, A.Y., Pank, Ç., 2013. Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme.. 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Hatay.
3-) Özsalmanlı, A.Y., Pank, Ç., 2013. Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi.. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası.
4-) Öztürk, N.K., Pank, Ç., 2012. Liderin Güven Kültürü Oluşturmasının Önemi.. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası.

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, Pank Yıldırım Çiğdem, 2020. Ombudsmanlık: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları/Ombudsmanlık ve Türkiye: Tarihteki İzler ve Günümüzdeki Durum. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERDOĞAN

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Editör Yardımcılığı..
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Editör Yardımcılığı..

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 8

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 6360 Sayılı Yasa ile Birlikte Bürokraside Meydana Gelen Değişim - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) 6360 Sayılı Yasa ile Birlikte Bürokraside Meydana Gelen Değişim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Başkanlık Sisteminde Başkanla İdari Yapı Arasındaki İlişki ve Türkiye İçin Değerlendirmeler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Kamu Bürokrasisinin Denetiminde "İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları" - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Kamu Personel Rejiminde Meydana Gelen Değişim - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen GelişmelerBağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan YönetimininDeğerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Türkiye İçin İyi Yönetişim ve Toplumsal Refah İlişkisi Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
10-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
11-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Kamu Yönetimi Açısından Dijital Zekânın İyi Yönetime Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Mevzuatta Son Dönemlerde Meydana Gelen GelişmelerBağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan YönetimininDeğerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’de Stratejik Planlama: Son Dönem Gelişmelerin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Kamu Yönetimi Açısından Dijital Zekânın İyi Yönetime Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çağrı Güdümlü Proje. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İztuzu Sahili İdari Yapısının İncelenmesi Organizasyonel Sorumluluğun ve Hukuki Durumun Tespiti. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Doktora Tez Projesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye de Bürokrasi ve Siyaset İlişkisinin Tarihsel Değişimi. 2015-2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) "GEKA Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Yönetimi". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi ve Mühendislik Fakültesi. . 2018
2-) "Genç Türkiye Zirvesi". Mayıs,2013, İstanbul.. İstanbul. 2013

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 13. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13).. Gaziantep. . 2019
2-) IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi. Bodrum. . 2019
3-) Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu. Bayburt. . 2018
4-) IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu. Marmara Üniversitesi/İstanbul. . 2018
5-) 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM) . Kırıkkale Üniversitesi/Kırıkkale. . 2018
6-) Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu. Alanya. . 2018
7-) 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya.. . . 2017
8-) Uluslararası 14. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 14) , Van.. . . 2017
9-) 15. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 15), Isparta.. . . 2017
10-) 2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta.. . . 2014
11-) 10th International Strategic Management Conference, Roma.. İtalya. . 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu: Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, Hatay.. . . 2013
2-) 2. Kamu Etiği Kongresi, TODAİE, Ankara.. . . 2013
3-) Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası.. . . 2013
4-) Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı (YEBKO), Kuşadası.. . . 2012