Personel

Prof.Dr. AYLİN ÇİĞDEM KÖNE
Prof.Dr.
Aylin Çiğdem Köne
@ E-posta
ckone@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1398

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 1990

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme 1996

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme 2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Büke Tayfun, Köne Aylin Çiğdem, 2019. Assessment of the health damage costs of radionuclides releases from Muğla provinces lignite-fired power plants. Kerntechnik
2-) Köne Aylin Çiğdem, Büke Tayfun, 2019. Factor analysis of projected carbon dioxide emissions according to the IPCC based sustainable emission scenario in Turkey. Renewable Energy
3-) Büke, T., Köne, A.Ç., 2016. Assessing Air Quality in Turkey: A Proposed, Air Quality Index. Sustainability
4-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2016. The Impact of Changing Energy Mix of Turkey on CO2 Emission Intensities. Environment Protection Engineering
5-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2014. Assessment of the radiological health damage costs of the Yeniköy and Kemerköy lignite-fired power plants in Muğla. Kerntechnik
6-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2014. The evaluation of the air pollution index in Turkey. Ecological Indicators
7-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2012. A comparison for Turkish provinces’ performance of urban air pollution. Renewable and Sustainable Energy Reviews
8-) Büke, T., Köne, A.Ç., 2011. Estimation of the health benefits of controlling air pollution from the Yatağan coal-fired power plant. Environmental Science & Policy
9-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2010. Forecasting of CO2 emissions from fuel combustion using trend analysis. Renewable and Sustainable Energy Reviews
10-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2007. An Analytical Network Process (ANP) evaluation of alternative fuels for electricity generation in Turkey. Energy Policy

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Köne Aylin Çiğdem, Büke Tayfun, 2017. Eco-efficiency analysis using Analytic Hierarchy Process approach. International Journal of the Analytic Hierarchy Process
2-) Köne, A.Ç., Melon, M.G., Beltran, P.A., Büke, T., 2015. Measuring economic sustainability of energy use: an ANP-based evaluation of some European Union countries and Turkey. International Journal of Management and Decision Making
3-) Büke, T., Köne, A.Ç., 2010. Valuing health effects of natural radionuclides releases from Yatağan Power Plant. Energy and Power Engineering

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Köne, A.Ç., 2014. Türkiye'de Bölgesel Eko-Verimliliğin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi ile Bir Değerlendirme. TİSK Akademi
2-) Kesbiç, C.Y., Köne, A.Ç., Baldemir, E., İnci, M., 2011. Ekolojik Kirliliğin Gayrimenkul Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Yatağan Termik Santralı Örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
3-) Bekmez, S., Köne, A.Ç., Günal, D., 2009. Beşeri Sermayenin Türkiye’de Bölgeler Arası Ekonomik Gelişme Açısından Önemi. TİSK Akademi
4-) Değirmenci, M., Köne, A.Ç., 2008. Yöntembilim Sistemi, Yöntembilim ve Yöntem Kavramlarının Tanım ve Kullanımlarına Açıklık Getirmeye Yönelik Bir Deneme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
5-) Değirmenci, M., Köne, A.Ç., 2004. Sistem Düşüncesine Göre Sosyal Sistemlerin Tasarımında Kullanılabilecek Bir Yöntem. Doğuş Üniversitesi Dergisi
6-) Köne, A.Ç., 2003. Kalkınma Yazını Açısından Yerel Yönetim Analizi. İktisat Dergisi
7-) Köne, A.Ç., 2003. Para-Sermayenin Yeniden Yapılandırılması: Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi
8-) İşgüden, T., Köne, A.Ç., 2002. Ortodoks İktisat Üzerine Notlar. Doğuş Üniversitesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Köne Aylin Çiğdem, Büke Tayfun, 2020. Energy Indicators for Sustainable Development: Turkey View. Online Symposium on Circular Economy and Sustainability
2-) Köne Aylin Çiğdem, Kurtuluş Güneş, 2019. A Regional SSE Practice from Turkey: Opportunities and Challenges to Scale up. Implementing the Sustainable Development Goals: What Role for Social and Solidarity Economy?
3-) Kara, Y., Köne, A.Ç., 2015. Measuring social sustainability of NUTS-1 level regions in Turkey. EYC International Congress on Economics II
4-) Köne, A.Ç., 2014. The Social Cost of Energy: External Cost Assessment for Turkey. International Conference on Energy and Management
5-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2014. Factor Analysis Of CO2 Emissions From Fuel Combustion: Top-10 Emitting Countries. International Conference on Energy and Management
6-) Kara, Y., Köne, A.Ç., 2012. The Analytic Hierarchy Process (AHP) approach for assessment of regional environmental sustainability. The 2012 Berlin Conference of the Human Dimensions of Global Environmental Change on Evidence for Sustainable Development
7-) Kara Y. ve A. Ç. Köne, “Measuring Environmental Sustainability of Turkish Metropolitan Municipalities”, ATINER’s Conference Paper Series No: ENV2012-0011, Athens - 2012
8-) Köne A. Ç. ve T. Büke, “Forecasting of Energy Related CO2 Emissions by Using Trend Analysis”, 10th International Conference on Clean Energy, Famagusta - 2010
9-) Büke T. ve A. Ç. Köne, “Assessing Health Benefits of Controlling Air Pollution from Yatagan Coal-Fired Power Plant Using Simpact Model”, 10th International Conference on Clean Energy, Famagusta - 2010
10-) Köne A. Ç. ve T. Büke, “An Analysis of Yatagan Power Plant by the CUECost Code”, 3rd Int. Energy, Exergy and Environment Symposium, Evora, 61–66 - 2007
11-) Büke T. ve A. Ç. Köne, “An Investigation of Radiological Externalities”, 3rd Int. Energy, Exergy and Environment Symposium, Evora, 75-79 - 2007
12-) Köne A. Ç., “Banking FDI in Developing Countries: The Case of Turkish Banking System”, 5th Int. Conference of Middle East Economic Association, Sousse, 101-121 - 2006

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kara Y. ve A. Ç. Köne, “An Analysis for Fossil Fuels Consumption and Sulphur Emissions in European Countries”, 10th International Conference on Clean Energy, Famagusta - 2010

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Köne Aylin Çiğdem, Büke Tayfun, 2017. Türkiye nin Eko-Verimliliği. TSBD 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Köne A. Ç., “Veri Zarflama Analizi ile Türkiye’nin Bölgesel Eko-Etkinliğinin Araştırılması”, Türkiye 12. Enerji Kongresi, Ankara - 2012
3-) Büke T. ve A. Ç. Köne, “Kemerköy ve Yeniköy Termik Santrallerinin Radyasyon ve Konvansiyonel Kirletici Kaynaklı Sağlık Risklerinin Değerlendirilmesi”, Türkiye 12. Enerji Kongresi, Ankara - 2012
4-) Fırat B. ve A. Ç. Köne, “Çevresel Etkinliğin Ölçülmesi: AB–27 Ülkeleri ve Türkiye için Bir Karşılaştırma”, 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operational Research, 103–108, Denizli - 2011
5-) Büke T. ve A. Ç. Köne, “Yatağan Termik Santralı Çevresindeki Radyasyon ve SO2 Kaynaklı Risklerin Değerlendirilmesi”, Türkiye 11. Enerji Kongresi, İzmir - 2009
6-) Kara Y. ve A. Ç. Köne, “Nükleer ve Yenilenebilir Güç Santrallerinin AHP Yöntemi İle Karşılaştırılması”, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, cilt II, 367–375, Muğla - 2009
7-) Büke, T. ve A. Ç. Köne, “Türkiye’de Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılacak Kaynakların Analitik Şebeke Yöntemi ile Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi”, Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, 1901–1914, Ankara - 2006
8-) Büke, T. ve A. Ç. Köne, “Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Çerçevesinde Türkiye’nin Enerji Tüketiminin Analitik Şebeke Yöntemiyle İncelenmesi”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, cilt II, 249–258, İstanbul - 2006

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kurtuluş Güneş, Köne Aylin Çiğdem, 2019. Türkiye’de Yeni Kooperatifçilik Hareketi. Onaltıncı Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Büke Tayfun, Köne Aylin Çiğdem, 2018. Examining the driving forces for improving Turkey’s future CO2 emissions by using the decomposing analysis. 6. Uluslararası Ekonomi Konferansı

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Köne, A.Ç., Büke, T., 2015. Kitap Adı: Energy Systems and Management, Bölüm Adı: A Decomposition Analysis of Energy-Related CO2 Emissions:The Top 10 Emitting Countries. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Ali Nezihi Bilge, Toy Ayhan Özgür, Günay Mehmet Erdem
2-) Köne, A.Ç., 2015. Kitap Adı: Energy Systems and Management, Bölüm Adı:The Social Cost of Energy: External Cost Assessment for Turkey. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Ali Nezihi Bilge, Toy Ayhan Özgür, Günay Mehmet Erdem

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Köne, A. Ç., “Türkiye Elektronik Sanayinin Dış Ticaretteki Rekabet Gücü” içinde Selahattin Bekmez (Editör), Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, 231-254, Ankara, Nobel Yayınları - 2008

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) journal of celaner production. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Cleaner Production. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Cleaner Production. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Cleaner Production. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Energy research and Social Science. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Energy Conversion and MAangement. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) journal of celaner production. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Renewable Energy. 2020. Hakemlik Sayısı: 5
9-) Ecological Indicators. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
10-) JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. 2019. Hakemlik Sayısı: 31
11-) Environmental Progress Sustainable Energy. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Ecological Indicators. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2013. Hakemlik Sayısı: 7
15-) Energy. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
16-) Energy. 2012. Hakemlik Sayısı: 4
17-) Renewable & Sustainable Energy Reviews. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Environmental Engineering and Management Journal. 2012. Hakemlik Sayısı:
19-) Energy. 2011. Hakemlik Sayısı: 1
20-) Energy. 2010. Hakemlik Sayısı:

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Doğuş Üniversitesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyoekonomi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Forecasting of CO2 emissions from fuel combustion using trend analysis - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 10
2-) Factor analysis of projected carbon dioxide emissions according to the IPCC based sustainable emission scenario in Turkey - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
3-) Factor analysis of projected carbon dioxide emissions according to the IPCC based sustainable emission scenario in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
4-) Assessing Air Quality in Turkey: A Proposed, Air Quality Index - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) The Impact of Changing Energy Mix of Turkey on CO2 Emission Intensities - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Forecasting of CO2 emissions from fuel combustion using trend analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 11
7-) An Analytical Network Process (ANP) evaluation of alternative fuels for electricity generation in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
8-) Estimation of the health benefits of controlling air pollution from the Yatağan coal-fired power plant - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
9-) A comparison for Turkish provinces’ performance of urban air pollution - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) The evaluation of the air pollution index in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) The Analytic Hierarchy Process (AHP) approach for assessment of regional environmental sustainability - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Factor analysis of projected carbon dioxide emissions according to the IPCC based sustainable emission scenario in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) An Analytical Network Process (ANP) evaluation of alternative fuels for electricity generation in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Ortodoks İktisat Üzerine Notlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Para-Sermayenin Yeniden Yapılandırılması: Türk Özel Bankacılık Sektörü Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türkiye'de Bölgesel Eko-Verimliliğin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi ile Bir Değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye’de İllerin Sürdürülebilirliğinin Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Ölçülmesi. Konu: Sürdürülebilirliğin Ölçümü. Yağmur-Kara. 2015

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İktisadi Yürüyüş Dergisi ve Yayın Dönemi Üzerine Bir İnceleme. Konu: İktisadi Yürüyüş Dergis. Ahmet Tayfun-Kutun. 2019
2-) Tez Adı: Türkiye'de Yeni Kooperatifçilik Hareketinin Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Kapsamında İncelenmesi. Konu: Yeni kooperatifçilik hareketi. Güneş-Kurtuluş. 2019
3-) Tez Adı: Hava Kirletici Emisyonlar Temelli Eko-Verimlilik Analizi. Konu: Çevresel Sürdürülebilirlik. Mehmet-İncili. 2015
4-) Tez Adı: Çevresel Etkinliğin Ölçümü: Malmquist Endeks Analizi. Konu: Çevresel Sürdürülebilirlik. Bengisu-Fırat. 2012
5-) Tez Adı: Beşeri Sermayenin Türkiye’de Bölgeler Arası Ekonomik Gelişme Açısından Önemi: Mankiw-Romer-Weil Modeli Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Konu: Bölgesel Gelişme. Derya-Günal. 2006

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) World Energy Trilemma: Time to get real – the myths and realities of financing energy systems - 2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Muğla’da Ekolojik Kirliliğin Gayrimenkul Fiyatları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması - 2011

(I-15) Rektörlük tarafından oluşturulan kurul ve komisyonlarda görev almak (her yıl için)

1-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyeliği. . . 2020

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) International Responsible Business Conference. İzmir. . 2019
2-) Kooperatif Bankacılığı Paneli. KKTC. . 2019

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Pandemiden Sonra Hayatı Yeniden Nasıl İnşa Edeceğiz? - Pandemi Sonrası Kooperatifçilik. . . 2020
2-) Güllük Körfezi Koruma Platformu Söyleşileri - Dayanışma Ekonomisi. . . 2020
3-) Uluslararası Kooperatifler Günü Webinarı - Kooperatifçilik Dersi Neden Olmalı?. . . 2020
4-) Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı Eğitimi; Yeni Nesil Kooperatifçilik: Sürdürülebilirlik ve İş Modeli Oluşturma. . . 2020
5-) Sürdürülebilirlik Eğitimleri Webinar Serisi - Türkiye’nin Eko-Verimliliği. . . 2020
6-) Sosyal Kooperatif Geliştirme Programı Eğitimi; Yeni Nesil Kooperatifçilik: Sürdürülebilirlik ve İş Modeli Oluşturma. . . 2020
7-) Kooperatifçilik Mevzuatı ve Sürdürülebilir Kooperatifçilik Paneli - Kooperatifçiliği Destekleyici Kamu Politikaları. Kuşadası. . 2020
8-) Yörex 10. Yöresel Ürünler Fuarı - Kırsal Kalkınmada Kooperatifçilik Paneli. Antalya. . 2019
9-) Türkiye Kent Konseyleri Platformu (TKKP) 25. Genel Kurul Toplantısı. Bursa. . 2019
10-) Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni. İstanbul. . 2019
11-) 6. Ulusal Kadın Kooperatifleri Buluşması. İstanbul. . 2018
12-) Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni. Denizli. . 2018
13-) Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı. Ankara. . 2018

Verdiği Dersler

ECO3508 2020-2021 Bahar

Financial Economics

İKT4522 2020-2021 Bahar

Davranışsal ve Deneysel Ekonomi

İKT 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

İKT3501 2020-2021 Güz

Yönetim Ekonomisi

İKT4531 2020-2021 Güz

Sosyal Ekonomi ve Kooperatifçilik

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

İKT 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT4522 2019-2020 Bahar

Davranışsal ve Deneysel Ekonomi

ECO4513 2019-2020 Güz

Environmental Economics

İKT 6514-1 2019-2020 Güz

Karar Verme Modelleme ve Say.

İKT3501 2019-2020 Güz

Yönetim Ekonomisi

İKT4505 2019-2020 Güz

Finans İktisadı