Personel

Prof.Dr. ŞEVKİ KÖMÜR
Prof.Dr.
Şevki Kömür
@ E-posta
coal@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1763

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / İngiliz Dili Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 02.07.1988

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 1992

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi 1999

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şeker, H., Kömür, Ş., 2008. The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviors of English language teaching students.. European Journal of Teacher Education, 31(4),

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yükselir Ceyhun, Kömür Şevki, 2017. Using Online Videos to Improve Speaking Abilities of EFL Learners. European Journal of Education Studies
2-) Kömür, Ş., Çepik, H., 2015. Diaries as a Reflective Tool for Preservice English Language Teachers. . Educational Research and Reviews.
3-) Kömür, Ş., 2010. Teaching knowledge and teacher competencies: A case study of Turkish preservice English teachers. . Teaching Education,

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kömür Şevki, 2018. Pre-Service English Teachers’ Assessment Awareness: Level of Readiness for Classroom Practice. Journal of Language Teaching and Learning
2-) Şahbaz Ahmet, Kömür Şevki, 2018. Problem-based Learning (PBL) in Effective Communication Skills Classess: The Attitudes of English language Teaching Students (based on Ahmet Şahbaz's MA Thesis) . Asos Journal
3-) Abi Mehmet, Kömür Şevki, 2018. Tracing the Changes in Reading Scores and Learning Style Preferences through Reading Strategy Training. Eurasian Journal of Applied Linguistics
4-) Kömür Şevki, Çimen Şeyda Selen, 2017. Exploring Pre-service English Teachers Course Expactations and Their Realization Levels through Portfolios. International Online Journal of Education and Teaching
5-) Kömür, Ş., Gün, S., 2016. English language teachers’ reflective practices for understanding their teaching processes. The Journal of Language Teaching and Learning
6-) Kömür, Ş., Pala, Ç., 2016. FOURTH-YEAR ELT STUDENTS’ WORD KNOWLEDGE IN ACADEMIC WRITING: A CASE STUDY. İDİL Dil ve sanat Dergisi
7-) Kömür, Ş., Büyükyavuz, O., 2013. A Comparative Evaluation of Preservice English teachers’ coping strategies in oral communication. . Journal of Educational Sciences: Training & Practice, (Macaristan) 11(1-4).
8-) Kömür, Ş., 2011. The effects of learning style preference on course achievement among pre-service English teachers. . Problems of Education in the 21st Century,

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çimen Şeyda Selen, Kömür Şevki, 2019. Dilemma Situations in Teaching Practice: What Do Student Teachers Reflect?. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kömür, Ş., Çimen, Ş.S., 2009. Using conceptual metaphors in teaching idioms in a foreign language context.. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Görgen, İ., Kömür, Ş., Deniz, S., 2009. İngilizce Öğretmen adaylarının güdüleme stratejilerini değerlendirmeleri. İLKE),23(Autumn/GÜZ), 147-159.. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Kömür, Ş., Saraç, G., Şeker, H., 2005. Teaching English through songs (Practice in Muğla).. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 15, 108-120.
4-) 2003. Narrow Road to the Deep North: Bond ‘un şiddet sorununa farklı açıdan bakışı . İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Dergisi Litera

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çalışkan Müge, Kömür Şevki, 2019. Can I Trust You?” From Students’ Perspectives: How Useful is Peer Feedback in Writing Classes?. ILTERG CONFERENCE 08-10 Nisan 2019
2-) Pala Mull, Ç., Kömür, Ş., 2015. The role of literature in enhancing student teachers’ use of figurative language . VII. International Congress of Educational Research: Educational policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values and Innovation
3-) Kömür, Ş., Özdemir, P., 2015. The effects of keeping academic vocabulary notebooks on productive academic vocabulary growth. GlobELT Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language (Procedia: Social and Behavioral Sciences)
4-) Çimen, Ş.S., Kömür, Ş., 2011. Cross-linguistic and cross-subject investigation of speech acts of refusals. . 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches. Ankara, Turkey 11-13 July, 2011, Faculty of Education, Dept. Of Foreign language Education.
5-) Şeker, H., Kömür, Ş., 2006. Image of quality lesson, teacher and classroom atmosphere according to students’ perceptions . Muğla Üniversitesi Uluslararası İmge bilim Sempozyumu 26-28 Nisan 2006
6-) Üstünel, E., Kömür, Ş., 2005. An Investigation into the relationship between English speaking scores and students’ overall proficiency in ELT classrooms . 4th International ELT Research Conference:Reflecting on insights from ELT research, 26-28 May 2005 , Çanakkale, TURKEY

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kömür Şevki, Çimen Şeyda Selen, 2018. Pre-service English Teachers’ Self-reflections on Their Teaching Practice: What Happens in Actual Classroom?. 10th Intarnational ELT Reserach Conference
2-) Korkut Perihan, Kömür Şevki, 2017. Collective Reflection On Microteaching In ELT Teacher Education. 18th INGED international ELT conference
3-) Kömür Şevki, Çimen Şeyda Selen, 2017. Exploring pre-service English teachers’ course expectations and their realization levels through portfolios. GlobELT 2017 Conference: An International conference on teaching and Learning English as an Additional Language
4-) Kömür, Ş., 2016. Ilkokulda Yabancı Dil Egitimi:Ilkokul 2-4 Ingilizce Ögretim Programı. 15. Uluslararası Sınıf Ögretmenligi Sempozyumu
5-) Yükselir, C., Kömür, Ş., 2016. Assessing Productive Skills: Speaking Ability/The Use of Online Videos to Assess Speaking Ability of EFL Learners. The 9th International ELT Research Conference: Interdisciplinary Approaches: Beyond the Borders of ELT Methodology
6-) Kömür, Ş., Görgen, İ., 2016. Yabancı Dil Ögretiminde Kullanılan Ölçme Araç ve Yöntemlerinin Ögretim Elemanı ve Ögretmen Adaylarının Görüslerine Göre Degerlendirlmesi. III Uluslararası Eurasian Educational Research Congress
7-) Krasnokutskiy, D., Kömür, Ş., 2016. A Study on Common Gramatical Mistakes Turkish Learners of English Make and Challenges They Face during Speaking. Comtemporary Educational Research Congress
8-) Dinçer, E., Kömür, Ş., 2016. The Effects of Media and Technology-enhanced vocabulary teaching in an EFL Classroom.. International Comtemporary Educational Research Congresss: Education From Tradition to Future
9-) Kömür, Ş., 2016. Language Assessment from Pre-service English Teachers’ Perspectives. Comtemporary Educational Research Congress: From Tradition to Future
10-) Kömür, Ş., Karadağ, O., 2015. Feedback as a mediating factor for developing writing skills of pre-service English teachers. . IATEFL TTEd SİG International Conference: The Journey from Input to Interaction in English language Learning.
11-) Pala Mull, Ç., Kömür, Ş., 2015. The reflections of fourth-year preservice English teachers’ word knowledge on their academic writing. . IATEFL TTEd SİG International Conference: The Journal from Input to Interaction in English language Learning.
12-) Kömür, Ş., Gün, S., 2015. Teaching Language Skills Communicatively: Student Teachers Speak Up! . 5th International Conference of Research in Education-ICRE Meeting the opportunities and challenges of Educational Research 08-10 October 2015 Edirne
13-) Kömür, Ş., Özdemir, P., 2014. Language learning challenges of Turkish learners of English in a second language Learning context: A Case study in England. . 8th International İDEA Conference: Studies in English. 16-18 April 2014 Muğla.
14-) Kömür, Ş., Duman, B., Gün, S., Yakar, A., 2012. Yükseköğretimde İnovasyon ile ilişkili olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) Geçişe Sürecine Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri: Öğretmen Yetiştirme Programları. . IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Muğla.
15-) Kömür, Ş., Şeker, H., 2005. New Bridge to Success: An ELT coursebook considering multiple intelligences . On the Road to Excellence: Communicating across Curriculum, The American University in Cairo” 11-12 Kasım 2005.
16-) Şeker, H., Kömür, Ş., 2003. Students’ success in open and closed book examinations and some factors affecting their success. I. nternational Conference on Innovation in Higher Education (ICIHE), Kiev, 16–19 Mayıs 2003.
17-) Şeker, H., Kömür, Ş., 2003. Students’ success in open and closed book examinations and some factors affecting their success. . International Conference on Innovation in Higher Education (ICIHE), Kiev, 16–19 Mayıs 2003.
18-) Kömür, Ş., Keleş, G., Parlak, E., 2003. Kömür, Ş. Keleş, G. & Parlak, E. Errors and error correction in ELT: Practice in preparatory school of foreign languages, Muğla University. . ICIHE, Kiev, 16-19 Mayıs 2003.

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kömür, Ş., 2012. Yabancı dil öğretiminde materyal geliştirme üzerine. Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Eğilim Ne Olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1-12-13 Kasım 2012 (Çağrılı Konuşmacı)
2-) Parlak, E., Kömür, Ş., 2007. Bingo: Edward Bond’un sanatçı Shakspeare’i. . Akşit Göktürk’ü Anma Toplantısı, (8-9 Mart 2007) Yazında Sanat ve Sanatçı: Sanat ve Çeviri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 79-88.
3-) Kömür, Ş., Çimen, Ş.S., 2007. Kömür, Ş. & Çimen, S. Ş. (2007). İngilizce öğrenen üniversite öğrencilerinin otonom öğrenme üzerine görüşleri ( Muğla üniversitesi Örneği). . Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Bildiriler (22-23 Kasım 2007) Ankara, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 273-278.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kömür, Ş., 2016. Yabancı Dil Öğretmen Adayları Ölçme-Değerlendirmedeki Çağdaş Uygulama ve Yönelimlerin Neresinde?. 4. Ulusal Yabancı Dil Egitimi Kurultayı: Yabancı Dil egitiminde Akreditasyon ve Kalite Güvencesi
2-) Kömür, Ş., Yücel, H., 2007. Konu alanı ders kitabı inceleme dersi içeriğinde yapılan değişiklik ve bu değişiklik konusunda öğretmen adaylarının düşünceleri.. Yabancı Dil Öğretiminde Ders Kitapları Kullanımı Kurultayı 26–27 Nisan 2007 Mersin Üniversitesi
3-) Şeker, H., Kömür, Ş., 2005. Comparison of critical thinking, problem-solving and reading comprehension skills of ELT students ” O. n the Road to Excellence: Communicating Across Curriculum, The American University in Cairo, 11-12 Kasım 2005.

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Uşun, S., Kömür, Ş., 2011. The Marketing Strategies and Applications of English Language Teaching (ELT) Programs via Distance Education . Yayın Evi: An imprint of IGI Global. Editör Adı: Uğur Demiray & Serdar SEVER

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kömür Şevki, Çandırlı Büşra, 2019. İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi/İlkokulda İngilizce Okuma eğitimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Eda ÜSTÜNEL, Şevki KÖMÜR
2-) Kömür Şevki, Çandırlı Büşra, 2019. İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi/İlkokulda İngilizce Yazma Eğitimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Eda Üstünel, Şevki KÖMÜR
3-) Kömür Şevki, 2012. Pedagojik Değerler/Düşünne. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Girgin Mustafa

(Ç-1) Alanında kitap çevirisi

1-) Kömür, Ş., 1999. Akdeniz’de güvenlik (Moss. K.,1999). Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Editör Adı: Muğla Üniversitesi Konferansları, 25 Haziran 1999.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) ELT Research Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
2-) South African Journal of Education. 2015. Hakemlik Sayısı:
3-) ELT Research Journal. 2015. Hakemlik Sayısı:
4-) Journal of Education Faculty (Hacettepe University). 2014. Hakemlik Sayısı:
5-) System:An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Language and Linguistic Studies. 2020. Hakemlik Sayısı: 2
2-) International Online Journal of Education and Teaching. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Language and Linguistic Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 3
4-) Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Söylem. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
10-) Journal of Language Teaching and Learning. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Journal of Language and Linguistic Studies. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Kastamonu Eğitim Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Journal of Language Teaching and Learning. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Journal of Language and Linguistic Studies . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı:
17-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı:

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı:
2-) Mediterranean Journal of Humanities. 2013. Hakemlik Sayısı:
3-) Pamukkale University, Journal of Faculty of Education. 2013. Hakemlik Sayısı:
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı:

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Hradec Kralove Journal of Anglophone Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi EĞitim Fakültesi Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. İLKOKULDA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Proceedings of 8th International İDEA Conference "Studies in English" 16-18 April 2014 MUĞLA.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviors of English language teaching students. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Teaching knowledge and teacher competencies: A case study of Turkish preservice English teachers. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviors of English language teaching students. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Teaching knowledge and teacher competencies: A case study of Turkish preservice English teachers. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Using conceptual metaphors in teaching idioms in a foreign language context. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviors of English language teaching students. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Teaching knowledge and teacher competencies: A case study of Turkish preservice English teachers. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Teaching knowledge and teacher competencies: A case study of Turkish preservice English teachers. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
2-) Using Online Videos to Improve Speaking Abilities of EFL Learners - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) İngilizce Öğretmen adaylarının güdüleme stratejilerini değerlendirmeleri. İLKE),23(Autumn/GÜZ), 147-159. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Using conceptual metaphors in teaching idioms in a foreign language context. - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Teaching knowledge and teacher competencies: A case study of Turkish preservice English teachers. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The relationship between critical thinking skills and in-class questioning behaviors of English language teaching students. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: STRATEGIES EMPLOYED BY FIRST YEAR ELT STUDENTS IN AN EFL READING CONTEXT: A CASE STUDY. Konu: Yabancı Dil Öğretimi. DMITRY-KRASNOKUTSKIY. 2019
2-) Tez Adı: A study on intercultural competence of pre-service efl teachers through short stories. Konu: Yabancı Dil Öğretimi. BÜŞRA-ÇANDIRLI. 2018
3-) Tez Adı: Teachers' perceptions and practices of task-based language teaching. Konu: Görev Tabanlı Dil Öğretimi. Gül -Kırtaş. 2016
4-) Tez Adı: Activating ELT Students' Vocabulary in their Academic Writing through Vocabulary Notebooks. Konu: Yabancı Dil Sınıflarında Akademik Kelime Öğretimi. Pelin -Özdemir. 2016
5-) Tez Adı: CEFR Objectives in Language Assessment and the Reality Check on the Ground: How Teachers Cope. Konu: Yabancı Dil Sınıflarında Ölçme Değerlendirme. Hazal -Çepik- KİRİŞ. 2016
6-) Tez Adı: Developing Writing Skills through Drama in an EFL Classroom. . Konu: Yabancı Dil Eğitimi. Enver -Bağçeci. 2015
7-) Tez Adı: The Relationship between the Use of Extensive Listening Tasks and Listening Skills of English Language Learners.. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Eqlima-Otmani. 2015
8-) Tez Adı: The Effects of Media and Technology-Enhanced Vocabulary Teaching in A Foreign Language Classroom. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Emre-Dinçer. 2014
9-) Tez Adı: The Effects of Reading Strategy Training on High School Students' Learning Styles. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Mehmet-Abi. 2014
10-) Tez Adı: Students and Teachers’ Attitudes towards Newly-developed Curriculum of English for Primary Schools.. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Hatice -Demirlier. 2010
11-) Tez Adı: Attitudes of ELT Students towards the Use of Problem-based Learning in Effective Communications Skills Course.. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Ahmet -Şahbaz. 2009
12-) Tez Adı: A Comparison of the Effects of Explicit and Implicit Vocabulary Teaching on Learning and Retention Levels through Reading Texts.. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Demet-Özcan Bayram. 2009
13-) Tez Adı: Cross-linguistic and Cross-subject Investigation of Speech Acts of Refusals.. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Şeyda Selen -Çimen. 2009
14-) Tez Adı: Computer-assisted Teaching of the Past Simple and Past Particle Forms of English Irregular Verbs.. Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Atabay -Topbaş. 2009
15-) Tez Adı: Attitudes of English Language Teachers to Motivational Strategies in Language Learning. . Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Yener-Keleş. 2007
16-) Tez Adı: Students’ Perceptions of Educational Environment in English Class where Multiple Intelligences Theory (MIT) is Implemented. . Konu: Yabancı Dil Eğitimi . Erinç-ORAN. 2006

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Ağı: Türkiye Bulgaristan. TR0604.-03/071 - 2009

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Sosyal Bilimler Alanındaki Yüksek lisans ve Doktora Öğrencilerine Yönelik İngilizce Bilimsel Makale Yazım Ve Yayınlama Kursu. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 15-18 Ekim 2019 Trabzon Üniversitesi . 2019--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yabancı Dil Öğretiminde Akademik Kelime Öğretimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Activating ELT students’ vocabulary in their academic writing through vocabulary notebooks.. 2014-2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language, GlobELT 2016, 14-17 April 2016, Antalya, Turkey, Scientific Committee Member. Turkiye. . 2016
2-) The 9 th International ELT Research Conference "Interdisciplinary Approaches: Beyond The Borders of ELT Methodology, Scientific Board Member. Turkey. . 2016
3-) The 3. International Eurasian Educational Reseach Congress 31 Mayıs-Haziran 2016, Organizing Committee Member. Turkey. . 2016
4-) The 3. International Eurasian Educational Reseach Congress 31 Mayıs-Haziran 2016, Reviewer. . . 2016
5-) The 3. International Eurasian Educational Reseach Congress 31 Mayıs-Haziran 2016, Organizing Committee Member. Turkey. . 2016
6-) The 3. International Eurasian Educational Reseach Congress 31 Mayıs-Haziran 2016, Session Chair. Turkey. . 2016
7-) The 3. International Eurasian Educational Reseach Congress 31 Mayıs-Haziran 2016, Session Chair. Turkey. . 2016
8-) International Contemporary Research Congress, Member of Organizing Committee. Turkey. . 2016
9-) International Contemporary Research Congress, Member of Scientific Board. Turkey. . 2016
10-) International Contemporary Research Congress, Session Chair. Turkey. . 2016
11-) International Contemporary Research Congress, Session Chair. Turkey. . 2016
12-) GlobELT 2015:An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language” held between 16-19 April 2015 in Antalya, Turkey, Member of Scientific Committee. . . 2015
13-) 5th International Conference on Research in Education-ICRE Meeting the opportunities and Challenges of Educational Research: 08-10 October 2015 Edirne, TURKEY. Türkiye. . 2015
14-) 8th International İDEA Conference Muğla Sıtkı Koçman Universitesi (Coordinator). 16-18 Nisan. Turkiye. 2014
15-) 8th International ELT Research Conference: Innovative Approaches to Research in ELT (Düzenleme Kurulu Üyesi). 15-17 Mayıs. Türkiye. 2014
16-) IATEFL TTED SIG Conference: Projecting onto Teaching Young Learners 20-21 Eylül 2013 (Organizasyon Üyesi). Eylül . Turkiye. 2013
17-) The Scottish Learning Festival, (Katılımcı), 21-22 Eylül 2011, (İskoçya Sergi ve Konferans Merkezi, Glasgow). . Eylül. İngiltere. 2011

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Nitel Araştırma ve Nitel verilerin Analizinde NVivo Kullanımı Çalıştayı 15-18/06. 2015 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi . . . 2015
2-) VII. International Congress of Educational Research: Educational policy in the 21st Century: Evidence, Research, Values and Innovation. 28-31 May 2015, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla/ Turkey. Member of organizing and scientific committee. . . 2015
3-) Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa Düzenlediği İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Hizmet içi Eğitim Semineri. (Action Research in Language Teaching) M.Ü Atatürk Kültür Merkezi 03.09.2010 Saat 10.00.. Eylül. Turkiye. 2010
4-) Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakültelerinin Lisans ve Lisansüstü Eğitiminin İrdelenmesi. 01-03 Mart 2009. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.. Mart. Turkiye. 2009
5-) Topluma Hizmet Uygulamaları Çalıştayı. Mersin Üniversitesi, 10.04.2009.. Nisan. Turkiye. 2009
6-) Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Muğla Üniversitesi, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, 27 Mart 2009.. Mart. Turkiye. 2009
7-) Yabancı Dil Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterlikleri. Muğla Üniversitesi, Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu, 08 Mayıs 2009.. Mayıs. Turkiye. 2009
8-) Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitimin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 10-11 Şubat 2004.. Şubat. Türkiye. 2004
9-) Training Program on Curriculum Development. Akdeniz Üniversitesi 3-5 Şubat 2003. Şubat. Türkiye. 2003
10-) İngilizce Eğitiminde Teknolojik Yaklaşımlar Semineri. Sakarya Üniversitesi 07-08 Haziran 2003.. Haziran. Türkiye. 2003

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Guest Speaker (March 2014) in Innovations in Preservice Education Symposium run by the British Council. 18-19 March 2104 Ankara. . . 2014

Verdiği Dersler

EBB4804 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMINAR

İDE 5700 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

İDE 6700 2019-2020 Bahar

Special Studies

İDE 5512 2019-2020 Bahar

EDUCATIONAL STATISTICS FOR LANGUAGE TEACHERS

İDE3006 2019-2020 Bahar

Dil Becerilerinin Öğretimi II

EBB4803 2019-2020 Güz

Okul Deneyimi

İDE 6099 2019-2020 Güz

Advanced Research Methods and Ethics

İDE1001 2019-2020 Güz

Bağlamsal Dilbilgisi I

İDE3005 2019-2020 Güz

Dil Becerilerinin Öğretimi I

EBB4804 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması

İDE3006 2018-2019 Bahar

Dil Becerilerinin Öğretimi II

İDE4002 2018-2019 Bahar

Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

PFD4002 2018-2019 Bahar

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

EBB4803 2018-2019 Güz

Okul Deneyimi

İDE 5003 2018-2019 Güz

THEORIES OF SECOND LANGUAGE ACQUISITION

İDE1001 2018-2019 Güz

Bağlamsal Dilbilgisi I

İDE3005 2018-2019 Güz

Dil Becerilerinin Öğretimi I

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI