Personel

Doç.Dr. CEYHUN ÖZÇELİK
Doç.Dr.
Ceyhun Özçelik
@ E-posta
cozcelik@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1909 , 0252 211 5585

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Su Kaynakları Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Su Kaynakları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 1999

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi FBE İnşaat Mühendisliği 2002
Dokuz Eylül Üniversitesi FBE Coğrafi Bilgi Sistemleri 2006

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi FBE İnşaat Mühendisliği 2007

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ozcelık Ceyhun, 2013. The Probabilistic Distance Classifier for Land Use Mapping. Environmental & Engineering Geoscience
2-) Ozcelik Ceyhun, Gorokhovich Yuri, Doocy Shannon, 2012. Storm surge modelling with geographic information systems estimating areas and population affected by cyclone Nargis. International Journal of Climatology
3-) Özçelik Ceyhun, Benzeden Ertugrul, 2010. Regionalization approaches for the periodic parameters of monthly flows a case study of Ceyhan and Seyhan River basins. Hydrological Processes
4-) Özçelik, C., Arısoy, Y., 2010. Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks. Estuarine Coastal and Shelf Science
5-) Özçelik Ceyhun, Doğan Mustafa, 2009. Investigation of wave attenuation mechanism under the downstream backwater effect. Flow Measurement and Instrumentation
6-) Özçelik Ceyhun, Baykan N. Orhan, 2009. An improved time series model for monthly stream flows. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment
7-) Özçelik Ceyhun, Benzeden Ertugrul, 2009. Aylık akışların periyodik bileşenlerinin ölçeklendirilmesinde kullanılan parametrelerin kestirimi. İTÜDERGİSİ/d

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özçelik Ceyhun, 2008. Regional First Order Periodic Autoregressive Models For Monthly Flows. Journal of Engineering Sciences
2-) Baykan, O., Özçelik, C., 2006. Drought Management. European Water
3-) Baykan Neşet Orhan, Özçelik Ceyhun, 2006. Drought Management. European Water

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özçelik, C., Benzeden, E., 2008. Prediction of the Parameters Used for Scaling of Periodic Parameters of Monthly Flow. ITU /D journal
2-) Özçelik Ceyhun, 2008. Türkiye de Su Hizmetlerinin ve Su hukukunun Gelişimi. DSI Teknik Bülteni

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özçelik Ceyhun, Uluğbeyoğlu Burak, 2017. Real Time Water Loss Estimation using Geographical Information Technologies. 3rd Water Loss Forum TURKEY
2-) Özçelik Ceyhun, Benli Kader, 2017. Bodrum Sel Felaketi. IX.Ulusal Hidroloji Kongresi
3-) Özçelik Ceyhun, 2016. Akıllı CanMelek. 6. Uzaktan Algılama-CBS Uzal Sempozyumu
4-) Özçelik Ceyhun, Gorokhovich Yuri, 2009. Spatial Models for The Assessment of The Storm Surge Affected Regions in Coastal Areas Case Study of The Cyclone Nargis in Myanmar. Revolutionary Times: Catching the Wave of Change

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yetman Gregory, Gorokhovich Yuri, Özçelik Ceyhun, 2010. Estimating Population Exposed to Cyclone Storm Surge. 12th meeting of the Global Spatial Data Infrastructure Association in Singapore

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ozcelik Ceyhun, Grokovich Yuri, 2010. A Spatially Distributed Food Model for GIS. HESSS 2 International Conference

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özçelik Ceyhun, 2019. Uzaktan Algılama Kuramı/. Yayın Evi: Gökçe Editör Adı: Ceyhun ÖZÇELİK
2-) Baykan Neşet Orhan, Özçelik Ceyhun, Tanrıöver Ersel, 2017. Sulama Akaçlama Tesislerinde Sayısal Uygulamalar/. Yayın Evi: Gökçe Editör Adı: N Orhan Baykan
3-) Baykan Neşet Orhan, Özçelik Ceyhun, Tanrıöver Ersel, 2017. Su Yapılarında Sayısal Uygulamalar/. Yayın Evi: Gökçe Editör Adı: N Orhan Baykan
4-) N Orhan Baykan, Ceyhun Özçelik, Y Ersel Tanrıöver, 2001. Ölçme Bilgisi/. Yayın Evi: PAU Editör Adı: Neşet Orhan Baykan

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Hydrology. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Hydrology. 2015. Hakemlik Sayısı:
3-) Journal of Hydrology. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
5-) International Journal of Remote Sensing. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Hydrology. 2013. Hakemlik Sayısı:
7-) Water Resources Management. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
8-) Journal of Hydrology. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Ecological Informatics . 2012. Hakemlik Sayısı: 2
10-) River Research and Applications. 2011. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Ecological Informatics. 2011. Hakemlik Sayısı: 2
12-) Water Resources Management. 2010. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Journal of Hydrology. 2009. Hakemlik Sayısı: 2
14-) Stochastic Environmental Research and Risk Assessment. 2009. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
2-) Drought Management - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
4-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 4
5-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
6-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 3

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 8
2-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
3-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 9
4-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 8
5-) Remote Sensing of Water Depths in Shallow Waters via Artificial Neural Networks - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Akıllı Canmelek Mobil Takip, İzleme Ve İletişim Sistemlerinin Geliştirilmesi. 2015-2015

(H-2) Yurtiçi patent

1-) Patent Sahibi: Ceyhun ÖZÇELİK Mustafa DOĞAN. Sifonik Akışın Otomatik ve Kontröllü Olarak Sağlandığı Çatı Drenaj Sistemi. 2012

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Bahar

Akademik Danışmanlık

CE 2004 2020-2021 Bahar

FLUID MECHANICS

CE 3516 2020-2021 Bahar

WATER RESOURCES ENGINEERING (W)

CE 3518 2020-2021 Bahar

WATER SUPPLY AND SEWERAGE ENGINEERING

CE5510 2020-2021 Bahar

HYDROLOGY OF FLOODS

CE5538 2020-2021 Bahar

APPLIED REMOTE SENSING

YEG 5504 2020-2021 Bahar

Nicel Araştırma Yöntemleri

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

CE 3513 2020-2021 Güz

HYDRAULICS (W)

CE 3515 2020-2021 Güz

HYDROLOGY (W)

CE 4001 2020-2021 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2020-2021 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4513 2020-2021 Güz

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS(W)

CE5507 2020-2021 Güz

ADVANCED FLUID MECHANICS

CE5531 2020-2021 Güz

FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING

CE5722 2020-2021 Güz

SPECIAL STUDIES

CE5723 2020-2021 Güz

SPECIAL STUDIES

CE5790 2020-2021 Güz

SEMINAR

CE5802 2020-2021 Güz

M.SC.THESIS

CE 3000 2019-2020 Bahar

"SUMMER PRACTICE I (30 WORKDAYS)"

CE 3516 2019-2020 Bahar

WATER RESOURCES ENGINEERING (W)

CE 3518 2019-2020 Bahar

WATER SUPPLY AND SEWERAGE ENGINEERING

CE 4000 2019-2020 Bahar

SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS)

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5090 2019-2020 Bahar

GRADUATE SEMINAR

CE5504 2019-2020 Bahar

STOCHASTIC HYDROLOGY

CE5510 2019-2020 Bahar

HYDROLOGY OF FLOODS

CE5538 2019-2020 Bahar

APPLIED REMOTE SENSING

CE5701 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE5702 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE 3000 2019-2020 Güz

"SUMMER PRACTICE I (30 WORKDAYS)"

CE 3515 2019-2020 Güz

HYDROLOGY (W)

CE 4000 2019-2020 Güz

SUMMER PRACTICE II (30 WORKDAYS)

CE 4002 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4513 2019-2020 Güz

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS(W)

CE5531 2019-2020 Güz

FUNDAMENTALS OF REMOTE SENSING