Personel

Araş.Gör.Dr. CEYHUN SARI
Araş.Gör.Dr.
Ceyhun Sarı
@ E-posta
csari@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3192

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 06.06.2007

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 14.09.2010

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 23.01.2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Sarı, C., 2016. Deyimlerde Aşağı/Yukarı Yönelim Metaforu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Sarı Ceyhun, 2016. TÜRKÇEDE y Xk SIFAT FİİL EKİNİN KULLANIMI VE İŞLEVLERİ. Türük -Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi-

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sarı, C., 2014. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası- Adlı Eseri Üzerine. TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akar Ali, Sarı Ceyhun, 2019. Batı Anadolu Yörük Ağızlarının Orta Asya Türk lehçeleriyle İlişkileri. Orta Asya’dan Anadolu’ya Yörükler Sempozyumu
2-) Sarı, C., 2014. Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Süreklilik Bildiren Bir Tasvir Fiili:{-X vaş- < (-Xp aş-)}. İstanbul Kültür Üniversitesi V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 23-24 Haziran 2014 (TUDOK 2014)
3-) Sarı, C., 2012. Türklerde Arıcılık ve Muğla Yöresinde Arıcılık Terimleri. İstanbul Kültür Üniversitesi IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi 27-28 Ağustos 2012 (TUDOK 2012)
4-) Sarı, C., 2011. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Dili [Muğla ve Antalya Kısmı]". IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri 22-24 Aralık 2011

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Researcher: Social Science Studies (RSSS). 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Deyimlerde Aşağı/Yukarı Yönelim Metaforu - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Deyimlerde Aşağı/Yukarı Yönelim Metaforu - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Hayvan Kavram Alanı, Türk Lehçeleri, Söz Varlığı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TÜRKÇEDE HAYVAN KAVRAM ALANI OLUŞUMU. 2019--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kalıplaşmış Dil Birimleri. 2014-2017

(I-2) Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyeliği < Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Ödüllü Şiir Yarışması. Mayıs. Türkiye. 2014
2-) Jüri Üyeliği < Edebiyat Topluluğu Şiir Yarışması. Ocak. Türkiye. 2011

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Sempozyum Sekreterliği < IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu.. Türkiye. Türkiye. 2011

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Konferans < Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Muğla, Turizm Haftası Etkinlikleri, Yatağan Belediyesi Sinema Salonu-Yatağan. . 18 Nisan 2012. Türkiye. 2012
2-) Seminer < Kadı Burhaneddin Divanı ve Gramer Özellikleri. Mayıs. Türkiye. 2012
3-) Seminer < Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri I, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ömer Köse Seminer Salonu.. Nisan. Türkiye. 2011
4-) Panel < Doğumunun 400. Yılında Evliya Çelebi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Amfisi.. Mayıs. Türkiye. 2011
5-) Panel < Evliya Çelebi'nin Muğlası, Evliya Çelebi Yılı Etkinlikleri, Muğla Müzesi Mustafa Papuçcuoğlu Salonu. . 28 Kasım 2011. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TDE3503 2020-2021 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE4001 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4611 2020-2021 Güz

Eski Anadolu Türkçesi Metinleri II

TDE3504 2019-2020 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE4504 2019-2020 Bahar

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II

TDE3003 2019-2020 Güz

Yaşayan Türk Lehçeleri

TDE4505 2019-2020 Güz

Basın Yayın Dili Olarak Türkçe

TDE4504 2018-2019 Bahar

Türk Dil Bilgisi Uygulamaları II