Personel

Prof.Dr. CAFER TOPALOĞLU
Prof.Dr.
Cafer Topaloğlu
@ E-posta
ctopaloglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1864 , 0252 211 5490

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm Eğitimi Bölümü 24.06.1996

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi 09.06.2000

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 08.07.2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Novacka Ludmila, Topaloğlu Cafer, 2019. Adopting environmentally friendly mechanisms in the hotel industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management
2-) M Ali Köseoğlu, C Topaloğlu, John A Parnell, D L Lester, 2013. Linkages Among Business Strategy Uncertainty and Performance in the Hospitality Industry Evidence from an Emerging Economy. International Journal of Hospitality Management
3-) Köseoğlu, M.A., Topaloğlu, C., Parnell, J.A., Lester, D.L., 2013. Linkages Among Business Strategy, Uncertainty and Performance in the Hospitality Industry: Evidence from an Emerging Economy. International Journal of Hospitality Management

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yozukmaz Nisan, Topaloğlu Cafer, 2016. Senses in Hospitality: How Do Hotels Appeal to Them?. Journal of Tourism and Hospitality Management
2-) C Topaloğlu, M Ali Köseoğlu, J Ondracek, 2013. Crises Readiness Strategic Orientation and Performance Evidence from Turkey. International Journal of Management and Enterprise Development
3-) M Ali Köseoğlu, John A Parnell, C Topaloğlu, 2013. Assessing the Strategic Relevance of Organizational Capabilities Evidence from Turkish Hotels. International Journal of Management and Decision Making

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Ahmet, Topaloğlu Cafer, 2018. Otel İşletmelerinde Cameron-Quinn Örgüt Kültürü Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi (The Effect of Cameron-Quinn Organizational Culture Types on Innovation in Hotel Enterprises). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Gümüş Dönmez Filiz, Topaloğlu Cafer, 2018. Swot Analysis of Plateau Tourism Potential of Karabaglar Plateau with Its Authentic Enviranment. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Özgürel Gizem, Topaloğlu Cafer, 2018. Konaklama İşletmelerinde Çocuk Kulübü Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research
4-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, 2018. Otel Çalışanlarının Mesleki ve Gelecek Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Antalya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
5-) Yılmaz Emine, Topaloğlu Cafer, 2018. Otantik Liderlik Bireysel Kariyer Planlaması Üzerinde Etkili Midir?. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
6-) Aslan Hakan, Topaloğlu Cafer, Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, 2017. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
7-) Aslan Hakan, Topaloğlu Cafer, Kılıç Burhan, Yozukmaz Nisan, 2017. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları (Sensory Marketing Practices in Food and Beverages Companies). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
8-) Kulakoğlu Dilek Nur, Topaloğlu Cafer, 2017. Kültürel Farklılıkların Yönetimi Sürecinde Kültürel Zekânın Etkinliği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
9-) Topaloğlu Cafer, Jale Kahvecioğlu, 2017. The Place and Importance of Cultural Values in the scope of Rural Tourism: Muğla Yuruk Turkmen Festival. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
10-) Topaloğlu, C., Köseoğlu, M.A., Ondracek, J., 2013. Crises Readiness, Strategic Orientation and Performance: Evidence from Turkey . International Journal of Management and Enterprise Development
11-) Köseoğlu, M.A., Parnell, J.A., Topaloglu, C., 2013. Assessing the Strategic Relevance of Organizational Capabilities: Evidence from Turkish Hotels. International Journal of Management and Decision Making

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Topaloğlu Cafer, 2005. Otel İşletmelerinde Örgütiçi Çatışmaların Oluşum Süreci ve Örgütsel Performans İlişkisi. Akademik Fener: Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Topaloğlu Cafer, Dalgın Taner, 2013. Algılanan Liderlik Tarzı ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Marmaris te Yer Alan Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Topaloğlu, C., 2010. Örgütiçi Çatışmaların Yönetim Süreci: Otel İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Jale Kahvecioğlu, Topaloğlu Cafer, 2018. Su Parkı ve Su Kaydırakları Üreticilerinin Otel İşletmeleri İçin Çocuklara YönelikÜrettiği Ürünler: Polgün Örneği. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi
2-) Topaloğlu Cafer, Gündüz Cemil, 2016. Alternatif Turizm Faaliyetleri Kapsamında Gelişmekte Olan Yayla Turizm Merkezi: Niksar Çamiçi Yaylası. The Journal of Turk-Islam World Social Studies
3-) Topaloğlu Cafer, Gümüş Dönmez Filiz, 2016. Kıyı Otellerinde Elektronik İlişkisel Pazarlama Faaliyetleri: Antalya Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
4-) Topaloğlu Cafer, 2011. Yönetim Kuramları ve Örgütiçi Çatışmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
5-) Topaloğlu, C., 2011. Yönetim Kuramları ve Örgütiçi Çatışmalar. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
6-) Topaloğlu, C., Kılıç, B., 2010. Turistik Ürün Çeşitlendirme ve Ekoturizm Kapsamında Ekoparklar: Köyceğiz Palmiye Merkezi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
7-) Topaloğlu Cafer, 2010. Örgütiçi Çatışmaların Yönetim Süreci Otel İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
8-) C Topaloğlu, B Kılıç, 2010. Turistik Ürün Çeşitlendirme ve Ekoturizm Kapsamında Ekoparklar Köyceğiz Palmiye Merkezi Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
9-) U Avcı, C Topaloğlu, 2009. Hiyerarşik Kademelere Göre Liderlik Davranışlarını Algılama Farklılıkları Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
10-) Avcı, U., Topaloğlu, C., 2009. Hiyerarşik Kademelere Göre Liderlik Davranışlarını Algılama Farklılıkları: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
11-) Topaloğlu, C., Kaya, U., 2008. Benchmarking (Kıyaslama): Turizm İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
12-) Gavcar, E., Topaloğlu, C., 2008. Kamuya Ait Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinde İş Doyumu (Öğretmenevi Müdürleri Örneği). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi
13-) Topaloğlu, C., Avcı, U., 2008. Çatışma, Nedenleri ve Yönetimi: Otel İşletmelerinde Yönetici Bakış Açısıyla Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
14-) C Topaloğlu, U Avcı, 2008. Çatışma Nedenleri ve Yönetimi Otel İşletmelerinde Yönetici Bakış Açısıyla Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
15-) E Gavcar, C Topaloğlu, 2008. Kamuya Ait Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinde İş Doyumu Öğretmenevi Müdürleri Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi
16-) C Topaloğlu, U Kaya, 2008. Benchmarking Kıyaslama Turizm İşletmeleri Açısından Kuramsal Bir Değerlendirme. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
17-) C Topaloğlu, Y Boylu, 2006. Örgütiçi Çatışmaların Türleri Otel İşletmeleri Açısından Ayrıntılı Bir İnceleme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
18-) Topaloğlu, C., Boylu, Y., 2006. Örgütiçi Çatışmaların Türleri: Otel İşletmeleri Açısından Ayrıntılı Bir İnceleme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
19-) Topaloğlu, C., 2005. Otel İşletmelerinde Örgütiçi Çatışmaların Oluşum Süreci ve Örgütsel Performans İlişkisi. Akademik Fener: Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
20-) Dinçoğlu, M., Topaloğlu, C., 2004. Kıyı Konaklama İşletmeleri İçin Alternatif Bir Örgütlenme Modeli: Mer Hotels Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
21-) Okumuş, F., Topaloğlu, C., 2004. Turistik Destinasyonlarda Ürün Çeşitlendirme ve Dalyan Örneği. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
22-) F Okumuş, C Topaloğlu, 2004. Turistik Destinasyonlarda Ürün Çeşitlendirme ve Dalyan Örneği. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi (Elektronik Dergi)
23-) M Dinçoğlu, C Topaloğlu, 2004. Kıyı Konaklama İşletmeleri İçin Alternatif Bir Örgütlenme Modeli Mer Hotels Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
24-) E Örücü, C Topaloğlu, E Emektar, 2002. Konaklama İşletmelerinde Önbüro Bölümü Görevlilerinin Karşılaştıkları Şikayetler ve Bu Şikayetleri Çözümleme Yolları Muğla İli Dalyan Bölgesi Örneği. Gazi Üniversitesi Vakfı Uluslararası Turizm İşletmeciliği Programları Turizm Akademi Dergisi
25-) E Örücü, C Topaloğlu, B Öngören, 2002. Otel İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim ve Yöneticilerin Hizmetiçi Eğitime Bakış Açıları Marmaris Örneği. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi
26-) Örücü, E., Topaloğlu, C., Öngören, B., 2002. Otel İşletmelerinde Hizmetiçi Eğitim ve Yöneticilerin Hizmetiçi Eğitime Bakış Açıları (Marmaris Örneği). Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi
27-) Örücü, E., Topaloğlu, C., Emektar, E., 2002. Konaklama İşletmelerinde Önbüro Bölümü Görevlilerinin Karşılaştıkları Şikayetler ve Bu Şikayetleri Çözümleme Yolları (Muğla İli Dalyan Bölgesi Örneği). Gazi Üniversitesi Vakfı Uluslararası Turizm İşletmeciliği Programları Turizm Akademi Dergisi
28-) Topaloğlu Cafer, 2001. Konaklama İşletmelerinde Verimliliği Arttırmak II. Standart Dergisi
29-) Topaloğlu Cafer, 2001. Konaklama İşletmelerinde Verimliliği Arttırmak I. Standart Dergisi
30-) Topaloğlu Cafer, 2000. Çekirdek Ürün ve Destek Hizmetlerin Konaklama İşletmelerinde Genel Görünümü. Standart Dergisi
31-) Topaloğlu, C., 2000. Çekirdek Ürün ve Destek Hizmetlerin Konaklama İşletmelerinde Genel Görünümü. Standart Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Topaloğlu Cafer, 2015. Turizm Eğitiminde Uzun Vadeli Bakış Açısı. TUROB Hotel
2-) Topaloğlu, C., 2015. Turizm Eğitiminde Uzun Vadeli Bakış Açısı. TUROB Hotel
3-) Topaloğlu Cafer, 2008. I Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi nin Ardından. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
4-) Topaloğlu, C., 2008. I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi’nin Ardından. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD)
5-) Topaloğlu Cafer, 2007. Turizm Sektöründe Eğitim ve İstihdam Sorunları. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Dergisi
6-) Topaloğlu, C., 2007. Turizm Sektöründe Eğitim ve İstihdam Sorunları. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Dergisi
7-) Topaloğlu Cafer, 2006. Turizmde Yeni Alternatifler ile Sürdürülebilir Turizm Fırsatları Toplantıları ve Marmaris. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
8-) Topaloğlu, C., 2006. Turizmde Yeni Alternatifler ile Sürdürülebilir Turizm Fırsatları Toplantıları ve Marmaris. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
9-) Topaloğlu, C., 2001. Konaklama İşletmelerinde Verimliliği Arttırmak-I. Standart Dergisi
10-) Topaloğlu, C., 2001. Konaklama İşletmelerinde Verimliliği Arttırmak-II. Standart Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yozukmaz Nisan, Topaloğlu Cafer, 2018. Turizm Sektöründe Yıkıcı Liderlik. IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018)
2-) Kılıç Burhan, Sayman Ezgi, Yozukmaz Nisan, Topaloğlu Cafer, 2018. Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışlarının Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerine Etkisi. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi
3-) Kılıç Burhan, Ezgi Sayman, Yozukmaz Nisan, Topaloğlu Cafer, 2018. Hedonik ve Faydacı Tüketim Davranışlarının Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerine Etkisi. International Gastronomy Tourism Studies Congress
4-) Özgürel Gizem, Topaloğlu Cafer, 2018. Konaklama İşletmelerinde Çocuk Kulübü Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
5-) Jale Kahvecioğlu, Topaloğlu Cafer, 2018. Su Parkı ve Su Kaydırakları Üreticilerinin Otel İşletmeleri İçin Çocuklara Yönelik Ürettiği Ürünler: Polgün Örneği. I.ULUSLARARASI ÇOCUK DOSTU TURİZM KONGRESİ
6-) Çetin Ahmet, Topaloğlu Cafer, 2017. Otel İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Yenilik İlişkisi. 18. Ulusal Turizm Kongresi
7-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, 2017. Konaklama İşletmelerinde İstihdam Edilen Personelin Mesleğe Yönelik Tutumları Demografik Değişkenlere Göre Farklılık Gösteriyor Mu?. 3.ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
8-) Aslan Hakan, Kılıç Burhan, Topaloğlu Cafer, Yozukmaz Nisan, 2017. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Duyusal Pazarlama Uygulamaları. II. Gastronomi Turizmi Kongresi
9-) Topaloğlu Cafer, Kahvecioğlu Jale, 2017. Kültürel Değerlerin Kırsal Turizm Kapsamındaki Yeri ve Önemi: Muğla Yörük Türkmen Şenliği. INTERNATIONALRURAL TOURISM and DEVELOPMENT CONGRESS
10-) Gündüz Cemil, Topaloğlu Cafer, 2017. Helal Temalı Otellerin Sertifikasyonu: Türk Standartları Enstitüsü Örneği. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
11-) Topaloğlu, C., Gümüş Dönmez, F., 2015. E-Relationship Marketing at Hotels: The Case of Resort Hotels in Turkey. ITC’15–VIII International Tourism Congress
12-) Topaloğlu, C., Yozukmaz, N., 2014. The Evaluation of 2023 Tourism Strategy of Turkey. International Conference on “Tourism and Development: Growth and Diversity”
13-) Iankova, K., Topaloğlu, C., Gümüş, F., 2012. Solar Energy Use in Hospitality Sector of Coastal Resorts: Case Study of Sozopol, Bulgaria and Mugla, Turkey. International Conference on “Tourism, Climate Change and Sustainability”
14-) Akbulut, O., Topaloğlu, C., 2012. European Customer Satisfaction Index Scale Compatibility; Application In Five Star Hotels of Antalya. 2nd Advances in Hospitality and Tourısm Marketing and Management Conference
15-) Avcı, U., Topaloğlu, C., Tozlu, E., 2011. Otel Çalışanlarında Güçlendirme Algısı ve İş Tatmini İlişkisi: Psikolojik Boyutta Bir İnceleme. The 9th Internaitonal Congress on Knowledge, Economy and Management
16-) Topaloğlu, C., Gönden, Y., 2011. Does the Perception of Glass Ceiling Change According to Gender?. 1st Advances in Hospitality and Tourısm Marketing and Management Conference
17-) Marangoz, M., Topaloğlu, C., Çelikkan, H., 2010. Market Orientation at Universities: A Research at Vocational Colleges of Canakkale Onsekiz Mart University. World Universities Congress
18-) Topaloğlu, C., Bingöl, Z., Dalgın, T., 2010. Yerel Halkın Turizmin Etkileri Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Örneği. International Eastern Black Sea Tourism Symposium
19-) Bertan, S., Türkay, O., Topaloğlu, C., 2010. An Application on Recreation Facilities in Pamukkale And Karahayıt Destinations. The 2nd International Geography Symposium (GEOMED)
20-) Topaloğlu, C., Marangoz, M., Biber, L., 2006. Kültürel Değerlerin Pazarlanması Kapsamında Kültür Turizmi ve Troia Örneği. 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ön Esen Funda, Topaloğlu Cafer, Kılıç Burhan, 2018. Practices for Children in Accomodation Companies: Tha Case of AntalyaKonaklama İşletmelerinde Çocuklara Yönelik Uygulamalar: Antalya Örneği. I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
2-) Özgürel Gizem, Topaloğlu Cafer, 2018. Konaklama İşletmelerinde Çocuk Kulübü AktiviteleriÜzerine Bir Araştırma. I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
3-) Topaloğlu Cafer, Polat Üzümcü Tülay, 2018. An Evaluation of Impacts of Tourism Sector on Social Environment. International Symposium on Human and Social Sciences
4-) Yılmaz Emine, Topaloğlu Cafer, 2017. Otantik Liderliğin Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlaması Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu
5-) Çetin Ahmet, Topaloğlu Cafer, 2017. Effects of organizational culture on innovativeness in resort hotel enterprises. 1st International Congress onTourism, Economic and Business Sciences
6-) Yozukmaz Nisan, Topaloğlu Cafer, 2017. Kilin Turizm Sektöründe Turistik Ürün Olarak Kullanımı. 17. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU
7-) Arsezen Otamış Pelin, Topaloğlu Cafer, 2017. Turizm Eğitiminde Okul Dışı Öğrenme: Biçimsel Eğitim, Biçimsel Olmayan Eğitim ve Okul Dışı Eğitim Üzerine Değerlendirme. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Topaloğlu Cafer, Gündüz Cemil, 2016. Alternatif Turizm Faaliyetleri Kapsamında Gelişmekte Olan Yayla Turizm Merkezlerine Bir Örnek Niksar Çamiçi Yaylası. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi
2-) Topaloğlu, C., Gümüş, F., 2013. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Muğla Türküleri Örneği. Muğla Değerleri Sempozyumu
3-) Topaloğlu, C., Gümüş, F., 2012. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Konaklama İşletmelerinde Kullanımı: Muğla İli’ndeki 4 ve 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. XIII. Ulusal Turizm Kongresi
4-) Akbulut, O., Topaloğlu, C., 2011. Avrupa Müşteri Memnuniyet İndeksi Ölçek Uyumluluğu Çalışması; Sarıgerme’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Uygulaması. XII. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Dalgın, T., Topaloğlu, C., 2010. Liderlik Davranışları ve Çalışanların İş Tatmini Arasındaki İlişki: Marmaris’te Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerinde Bir Uygulama. XI. Ulusal Turizm Kongresi
6-) Topaloğlu, C., Avcı, U., 2009. Transformasyonel Liderlik Algısı: Orta ve Alt Kademe Otel Yöneticileri Üzerine Bir Uygulama. X. Ulusal Turizm Kongresi
7-) Dalgın, T., Topaloğlu, C., Avcı, U., 2008. Liderlik Davranışlarının İşgörenler Tarafından Algılanması: Marmaris Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. III. Ulusal Turizm Sempozyumu
8-) Okumuş, F., Topaloğlu, C., 2002. Turistik Destinasyonlarda Ürün Çeşitlendirme ve Dalyan Örneği. III. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Topaloğlu Cafer, 2017. Kış Turizm Gelişimi. Kış Turizmi Çalıştayı

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Novacka Ludmila, Topaloğlu Cafer, 2015. Environmental Management Practices in Hotels/. Yayın Evi: Vydavatelstvo Ekonóm Editör Adı: Ludmila NOVACKA

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Timurcanday Özmen, Ö.N., Topaloğlu, C., 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: -
2-) Ö Özmen, N Timurcanday, C Topaloğlu, 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar/. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: Ömür N. T. ÖZMEN, Cafer TOPALOĞLU

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Topaloğlu, C., 2014. Searching For the Scientific Identity of Tourism Research. Yayın Evi: Mazowieckie Centrum Poligrafi Editör Adı: Leszek Butowski
2-) Bertan, S., Türkay, O., Topaloğlu, C., 2011. Natural Environment and Culture in the Mediterranean Region II. Yayın Evi: Cambridge Scholars Publishing Editör Adı: Recep EFE, Münir ÖZTÜRK ve İbrahim ATALAY

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Topaloğlu, C., Ergan, S., 2014. Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Şule Aydın Tükeltürk, Nilüfer Şahin Perçin ve Berrin Güzel
2-) Topaloğlu Cafer, Ergan Senem, 2014. Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi/Turizm İşletmelerinde Korku Kültürü ve Yönetimi. Yayın Evi: DeTay Yayınevi Editör Adı: Şule Aydın TÜKELTÜRK, Nilüfer ŞAHİN PERÇİN ve Berrin GÜZEL
3-) Topaloğlu Cafer, 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar/Bireylerin Karşılaşabilecekleri Stres Faktörleri ve Stresle Mücadele Yöntemleri. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: ÖZMEN TIİMURCANDAY VE TOPALOĞLU CAFER
4-) Topaloğlu Cafer, Özmen Ömür Neczan, 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar/Bireysel Çatışma. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: ÖMÜR TİMURCANDAY ÖZMEN, CAFER TOPALOĞLU
5-) Topaloğlu, C., Aydın Tükeltürk, Ş., 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: Ömür N. Timurcanday Özmen ve Cafer Topaloğlu
6-) Topaloğlu, C., Aydın Tükeltürk, Ş., 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar. Yayın Evi: Beta Yayınları Editör Adı: Ömür N. Timurcanday Özmen ve Cafer Topaloğlu
7-) Topaloğlu, C., Avcı, U., 2009. Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış. Yayın Evi: Marmara Kitap Merkezi Yayın ve Dağıtım Editör Adı: Zeyyat Sabuncuoğlu
8-) Topaloğlu Cafer, Avcı Umut, 2009. Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış/Örgütiçi Çatışmalar ve Yönetimi. Yayın Evi: Marmara Kitap Merkezi Yayın ve Dağıtım Editör Adı: SABUNCUOĞLU ZEYYAT
9-) Avcı, U., Topaloğlu, C., 2008. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri . Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Fevzi Okumuş ve Umut Avcı
10-) Avcı Umut, Topaloğlu Cafer, 2008. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri/Turizm İşletmelerinde PerformansÖlçümü. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Fevzi OKUMUŞ, Umut AVCI
11-) Topaloğlu Cafer, 2007. Hizmet Kalitesi/Turizm İşletmelerinde Hizmet Kalitesini Arttırmanın Bir Yolu Olarak Çalışanların Motivasyonu. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU, İge PIRNAR, Perran AKAN, Atilla AKBABA
12-) Topaloğlu, C., 2007. Hizmet Kalitesi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Şevkinaz Gümüşoğlu, İge Pırnar, Perran Akan, Atilla Akbaba

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) EYAD- Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mugla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
7-) I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
8-) 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Recreation and Tourism Research. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) China-USA Business Review. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) China Business Review. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Service Management. 2015. Hakemlik Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Sensory Marketing Applications in 5 Star Hotels: The Case of Bodrum. Konu: Duyusal Pazarlama. Nisan. 2016
2-) Tez Adı: Kıyı Otellerinde Elektronik İlişkisel Pazarlama Faaliyetleri: Antalya İli’ndeki 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama. Konu: Elektronik İlişkisel Pazarlama. Filiz. 2014
3-) Tez Adı: Kültürel Farklılıkların Yönetimi Sürecinde Kültürel Zeka’nın Etkinliği: A Grubu Seyahat Acentaları Yöneticileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Konu: Kültürel Zeka. Nur. 2013
4-) Tez Adı: Konaklama İşletmelerinde Çalışan Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Cam Tavan Engelleri ve Muğla Örneği. Konu: Cam Tavan Sendromu. Yasin. 2011
5-) Tez Adı: Liderlik Davranışlarının İşgörenler Tarafından Algılanması ve İşgörenlerin İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığı Üzerine Etkileri: Marmaris Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Konu: Liderlik. Taner . 2008

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Turizmde Yenileşim (İnovasyon) Esaslı İş Geliştirme Projesi Pazar Araştırması. 2011-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Muğla İli Turizm Sektörünün Uluslararası Rekabetçilik Analizi. 2010-2010
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Muğla İli Turizm Sektörünün Kümeleme Analizi ve Makro Düzey Stratejik Planı. 2010-2010

Verdiği Dersler

KON2010 2019-2020 Bahar

Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu

KON4510 2019-2020 Bahar

Turizmde Güncel Konular

KON4906 2019-2020 Bahar

Turizmde Güncel Konular

KON4908 2019-2020 Bahar

Turizmde Güncel Konular

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

TUİ 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İKR2015 2019-2020 Güz

TURİZMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İKR2019 2019-2020 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

İŞL1803 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş

İŞL1805 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş

İŞL1901 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş

TAP2503 2019-2020 Güz

TURİZM COĞRAFYASI

TOİ 2009 2019-2020 Güz

Turizm Coğrafyası I

TRP2001 2019-2020 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TUİ 6505 2019-2020 Güz

Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri

KON2010 2018-2019 Bahar

Otel İşletmeciliği Yönetimi ve Organizasyonu

KON4510 2018-2019 Bahar

Turizmde Güncel Konular

KON4906 2018-2019 Bahar

Turizmde Güncel Konular

KON4908 2018-2019 Bahar

Turizmde Güncel Konular

İKR2015 2018-2019 Güz

TURİZMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İŞL1803 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş

İŞL1805 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş

İŞL1901 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş

İŞY 2805 2018-2019 Güz

Araştırma Yöntem ve Teknikleri**

İŞY2805 2018-2019 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KON4511 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri

SYH 2905 2018-2019 Güz

TOURISM GEOGRAPHY OF TURKEY

TRP2001 2018-2019 Güz

TÜRKİYE TURİZM COĞRAFYASI

TUİ 5504 2018-2019 Güz

Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri

TUİ 7504 2018-2019 Güz

Turizmde Güncel Yönetim Teknikleri