Personel

Öğr.Gör.Dr. CEMİL YAVUZ
Öğr.Gör.Dr.
Cemil Yavuz
@ E-posta
cyavuz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4994

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HYO 2000

Yüksek Lisans

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SBE GÖĞÜS CERRAHİSİ PULMONER FİZYOTERAPİ 2003

Doktora

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları ABD / Yaşlı Sağlığı Doktora programı 23.12.2021

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özyazıcıoğlu Nurcan, Kılıç Mineş, Erdem Neşe, Yavuz Cemil, 2011. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi. Journal of Human Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özyazıcıoğlu N, Kılıç M, Erdem N, Yavuz C, Afacan S. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi. Uluslarası İnsan Bilimleri Dergisi; Cilt:8 Sayı:2 Yıl:2011 - 2011

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yavuz Cemil, Erdem Neşe, Çevik Akyıl Rahşan, 2017. Hemşire araştırıcılar tarafından yapılan diyabetle ilgili çalışmaların incelenmesi. Diyabet obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yavuz Cemil, Şahin Melek, 2022. Yaşlılık çalışmalarının gelişmesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak Fethiye Tazelenme Üniversitesi’nin yarattığı dönüşüm: Fethiye İlçesi Örneği. II. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi
2-) Yavuz Cemil, 2022. Yaş Üniversitelerinin Aktif Yaşlanmaya Etkisi; Fethiye Tazelenme Üniversitesi . 4. Uluslararası 15. Akademik Geriatri Kongresi
3-) Yavuz Cemil, 2022. Fethiye Tazelenme Üniversitesi,. 4. Uluslararası 15. Akademik Geriatri Kongres
4-) Yavuz Cemil, 2022. Pandemisinde Yaşlıların Psikososyal Sorunlar Açısından Desteklenmesi: Fethiye Tazelenme Üniversitesi Pandemi Destek Programı. 4. Geriatri ve Jeotermal Kaynaklar Sempozyumu
5-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, 2022. OPINIONS OF PEOPLE OVER 60 ON THE COVID 19 PANDEMIC. CUKUROVA th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
6-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, 2022. OPINIONS OF PEOPLE AGED 60 AND OVER ON THE TRAINING AND SUPPORT PROGRAM APPLIED THROUGH VIDEO CONFERENCE IN THE COVID 19 PANDEMIC. 8.ÇUKUROVAULUSLARARASIBİLİMSELARAŞTIRMALARKONGRESİ
7-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, 2022. Investigation of the Effect of Support Program Applied to the Elderly by Video Conferencing Method on their Psychosocial Health in the COVID-19 Pandemic. 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COVID-19 STUDIES
8-) Yavuz Cemil, 2019. Tazelenme Üniversitesi Fethiye Kampüsü profili. 3 ULUSLARASI KATILIMLI 12. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU
9-) Yavuz Cemil, 2018. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAKULLANIMI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
10-) Beler M., Kaplan A., Büyükgüzel H. , Yavuz C. “Dünden Yarina” Avrupa Birliği Eğitim Ve Gençlik Programlari Başkanliği, Gençlik Programlari Eylem 1,2 Projesi 8. Uluslarası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 04-06 Haziran 2009. Gata/Ankara - 2009
11-) Yavuz C, Çetin Z, Taşkın H, Erdem N; Fethiye İlçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksinimin Değerlendirilmesi Ve Mevcut Durum (Sözel Bildiri) 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakim Kongresi 6-8 Kasım 2006. İzmir - 2006

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yavuz Cemil, 2021. Pandemi döneminde yaşlı yetişkinlerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmesi. Fethiye Tazelenme Üniversitesi Modeli. 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021)
2-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, İzmirli Canan, 2020. COVİD 19 PANDEMİSİNDE YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA DİRENCİN GELİŞTİRİLMESİ. Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu
3-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, Yeğen Gülşen, 2019. Tazelenme Üniversitesi Fethiye Kampüsü Profili. 3. Uluslararası 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu
4-) Yavuz Cemil, 2018. Hemşirelik Mesleğinde Cinsiyet Algısı. III.Uluslararası Lisansüstü Eğitim KongreSİ
5-) Yavuz Cemil, 2018. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETBAĞIMLILIĞININ İNCELENMESİ. 1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS (IHSLC 2018)
6-) Yavuz Cemil, Öksüz Gülay, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
7-) Yavuz Cemil, Demir Murat, 2017. SANAYİ SİTESİNDE ÇALIŞANLARDA SİGARA İÇME PREVELANSI VE BAĞIMLILIK DURUMLARI. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
8-) Yavuz Cemil, İlik Muhammet, 2017. Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Eğitimlerine ve Mesleklerine Bakışı.. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Yavuz Cemil, Güllü Naci, 2017. Üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları.. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
10-) Yavuz Cemil, Gümüş Habib, 2017. Üniversite öğrencilerinin kahvaltı alışkanlıklarının belirlenmesi.. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
11-) Yavuz Cemil, Turgut Ünal, 2017. Üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanım özellikleri.. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
12-) Yavuz Cemil, Abadanoğlu Aysel, Göktürk Şükrü, Miraç Sezgin Buse, 2017. Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıkları.. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
13-) Yavuz Cemil, Bahşiş Hüseyin, 2017. Hemşirelik öğrencilerinin sigara içme durumlari.. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
14-) Yavuz Cemil, Kara Abdülkadir, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Ilişkin Görüşleri.. II. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi.
15-) Yavuz Cemil, Çetin Züleyha, Duman Halise Taşkın, Erdem Neşe, 2006. Fethiye İlçesinde Evde Bakım Hizmetlerine Gereksinimin Değerlendirilmesi Ve Mevcut Durum (Sözel Bildiri). 1. Uluslararası Katılımlı Evde Bakim Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şahin Sevnaz, Kocakoç Nurgül, Baybaş Buğçe, Yavuz Cemil, Akçiçek Selahattin Fehmi, Şenuzun Aykar Fisun, 2020. SARS-COV-2 Pandemic Prosess effect in Invidiuals Aged 60 years and older and Coping Skills: Turkey Example. The EuGMS e-Congress “COVID-19: LESSONS AND CHALLENGES FOR HEALTH CARE FOR OLDER ADULTS”

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yavuz C; Yerel Basinda Kadina Yönelik Şiddet Haberleri (Panelist), Kadin Olmanin Dayanilmaz Ağirliği Sempozyumu 25 Kasım 2006. Fethiye (Sözel Bildiri) - 2006
2-) Yavuz C. “Yaşlı Bakımında Teknoloji” (Panelist). Yaşlı Bakım Sempozyumu. 23–24 Mart 2007. Fethiye. - 2006

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erdem, N., Çevik, R., Yavuz, C., 2016. KOAH hastalarında uykunun değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi
2-) Yıldız, E., Yavuz, C., 2010. Hemşirelik Öğrencilerinin Çevre Sorunlari Karşisindaki Farkindalik Ve Duyarliliklari.. 9. Uluslarasi Katilimli Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
3-) Önder, A., Yavuz, C., 2010. Öğrencilerin Politika Hakkindaki Görüş Ve Yaklaşimlari.. 9. Uluslarasi Katilimli Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
4-) Kaplan A, Yavuz B, Yavuz C; Mezuniyet Aşamasindaki Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğinin Gelişimine Ve Iş Yaşamina Yönelik Yaklaşimlari. 9. Uluslarasi Katilimli Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 1-3 Nisan 2010 . Fethiye(Poster) - 2010
5-) Şenol T, Yavuz C, Seki Z; Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Testis Muayenesi Hakkinda Bilgi Düzeyi Ve Uygulamalari 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009, Kuşadası - 2009
6-) Keskin D, Yavuz C, Seki Z; Motosiklet Kaza Profilinin Incelenmesi (2005 Yili Fethiye Örneklemi). 6. Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 03–06 Mayis 2009, Kuşadasi-Aydin - 2009
7-) R. Sohbet, C Yavuz, M. Meral; Bir Sağlik Yüksekokulunda Alkol Kullanim Özellikleri, XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18-20 Eylül 2008. Istanbul - 2008
8-) Taşkin H, Yavuz C, Gemicioğlu M.; Muğla Ili Fethiye Ilçesi Karaçulha Sağlik Ocağina Başvuran Bireylerin Koah Risk Profilinin Belirlenmesi; XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18–20 Eylül 2008. Istanbul - 2008
9-) Yavuz C, Acar G, Ayaz M. Fethiye Lisesi Öğrencilerinin Sigara Kullanim Sikliği, XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18-20 Eylül 2008. Istanbul - 2008
10-) Sohbet R., Taşkin H, Yavuz C, Güven F; Bir Sağlik Yüksekokulunda Öğrencilerin Sigara Kullanim Özellikleri, XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18-20 Eylül 2008. Istanbul - 2008
11-) Sohbet R., Taşkin H, Yavuz C Üniversite Öğrencilerinin Sigara Bağimliliği Durumlarinin Belirlenmesi. XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18-20 Eylül 2008. Istanbul - 2008
12-) Yavuz C, Kaya F; Fethiye Ilçesi Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanim Özellikleri. XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18-20 Eylül 2008. Istanbul - 2008
13-) Erdem N, Yavuz C, Varol A; Sağlik Yüksekokulu Ve Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarinin Sigara Kullanim Özelliklerinin Belirlenmesi; XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18-20 Eylül 2008.Istanbul - 2008
14-) Sohbet R., Yavuz C, Taşkin H. N Erdem; Fethiye Verem Savaş Dispanseri 2006–2007 Yillari Hasta Profili, XXV. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastaliklari Kongresi 18–20 Eylül 2008, Istanbul Sözel Bildiri - 2008
15-) Sohbet R, Yavuz C ,Çetin Z, Lise Öğrencilerinin Cinsellik Ve Evlilik Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi (Poster Bildiri), I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitim Kongresi, ,(Uluslarası Katılımlı) 9-12 Kasım 2006. Muğla - 2006
16-) Sohbet R, Yavuz C , Çetin Z, Ebelik Lisans Öğrencilerinin Anne Sütü İle İlgili Bilgi Düzeyleri (Poster Bildiri), I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitim Kongresi, ,(Uluslarasi Katılımlı) 9-12 Kasım 2006. Muğla - 2006
17-) Sohbet R, Yavuz C , Bakir R, Küçük H. Cinsel Yolla Bulaşan Hastaliklar Ve Bulaşma Yollari (Poster Bildiri), I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitim Kongresi, ,(Uluslarası Katılımlı) 9-12 Kasım 2006. Muğla - 2006
18-) Sohbet R, Yavuz C , Şişli Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsellikle İlgili Görüşlerinin Belirlenmesi (Poster Bildiri), I. Ulusal Sağlığı Geliştirme Ve Sağlık Eğitim Kongresi,(Uluslarası Katılımlı) 9-12 Kasım 2006. Muğla - 2006
19-) Sohbet R, Yavuz C , Gaziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Kullanim Özelliklerinin İncelenmesi(Poster Bildiri), 3. Sigara Veya Sağlık Ulusal Kongresi ,(Uluslarasi Katılımlı) 24-26 Kasım 2006. Ankara - 2006
20-) Yavuz C, Zonguldak Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Sigara Kullanim Sikliği Ve Etkili Faktörler(Poster Bildiri), 3. Sigara Veya Sağlık Ulusal Kongresi ,(Uluslarası Katılımlı) 24-26 Kasım 2006. Ankara - 2006
21-) Erdoğan Z., Yavuz, C. Erkekler Sigara Ile Gelen Tehlikenin Farkında Mi?(Poster Bildiri), 3. Sigara Veya Sağlik Ulusal Kongresi ,(Uluslarası Katılımlı) 24-26 Kasım 2006. Ankara - 2006
22-) Sohbet R, Yavuz C .Şişli Sağlık Yüksekokulunda Sigara Kullanan Öğrencilerin Sigara Kullanım Özelliklerinin İncelenmesi(Poster Bildiri), 3. Sigara Veya Sağlık Ulusal Kongresi ,(Uluslarasi Katılımlı) 24-26 Kasim 2006. Ankara - 2006
23-) Yavuz C, Erdem N, Taşkin H, Erdoğan Z; Hemşirelik Dergilerinin Yazım Kuralları Yazarlara Ne Kadar Bilgi Verici. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 13-17 Eylül 2006 . Belek/Antalya - 2006
24-) Erdem N, Taşkin H, Yavuz C, Hastalarin Hasta Haklari Konusundaki Bilgileri. 8. Ulusal Iç Hastaliklari Kongresi, 13-17 Eylül 2006 . Belek/Antalya - 2006

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, 2022. COVID-19 PANDEMİSİNDE YAŞLI /COVID-19 Pandemisinde Yaşlıların Psikososyal Açıdan Desteklenmesi: Fethiye Tazelenme Üniversitesi ve Ege 3. Yaş Üniversitesi Modelleri. Yayın Evi: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKA NO.: 40340 Editör Adı: Yavuz Cemil

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yavuz Cemil, Erdem Sibel, 2020. Yaşlanmaya Sağlık sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar/Yaşlı Beslenmesi. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Deniz Şay Şahin
2-) Yavuz Cemil, 2020. Yaşlı Destek Bakım/Yaşlıda Solunum Sistemi Sorunlarında Destek Bakım. Yayın Evi: Akademisyen yayınevi Editör Adı: Prof. Dr. ayfer Karadakovan
3-) Mandıracıoğlu Aliye, Yavuz Cemil, 2020. SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlılık/SARS-CoV-2 Pandemisinde Toplumsal ve Kişisel Eylem Planı. Yayın Evi: Türkiye Klinikleri Editör Adı: Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN, Prof. Dr. S. Fehmi AKÇİÇEK
4-) Erdem Sibel, Yavuz Cemil, 2020. Yaşlılık sosyolojisi/YAŞLI DOSTU KENTLER. Yayın Evi: Ekin yayınevi Editör Adı: Deniz SAY ŞAHİN
5-) Yavuz Cemil, 2020. Yaşlılık ve sosyal politika tartışmaları/Aktif yaşlanma ve üçüncü yaş üniversiteleri. Yayın Evi: Detay yayıncılık Editör Adı: Zahide GENÇTÜRK

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yavuz Cemil, Şahin Sevnaz, 2021. Ege Üçüncü yaş Üniversitesi (Ege Tazelenme) Ders Kitabı/Sağlıklı Yaşlanma. Yayın Evi: Ege Üniversitesi Editör Adı: Şahin Sevnaz, Akciçek Fehmi

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) I. INTERNATIONAL CONGRESS OF GERONTOLOGICAL APPROACH. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı:

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2005. Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2022. COVID-19 PANDEMİSİNDE YAŞLI.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Yaşlılık ve sosyal politika tartışmaları/Aktif yaşlanma ve üçüncü yaş üniversiteleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
3-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
4-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 12
2-) Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Covid 19, yaşlı, destek, uzaktan erişim. Proje Türü: AB. YAŞAD Fethiye Tazelenme Üniversitesi Pandemi Yaşlı Destek programı (SD4/GEN/0968). 2021--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: Yaşlı Hakları İçin Çaba (YAŞAT) çalıştayı Fethiye ilçesinde yaşlı hakları, yaşlı dostu kent, aktif yaşlanma, yerel yönetimlerin yaşlı hizmetlerindeki rolü ve uygulamaları ve yaşlı hakları alanında faaliyet gösteren STK larının örnek çalışmalarının aktarılacağı bir faaliyet olacaktır.. Proje Türü: Avrupa Birliği. Yaşlı Hakları İçin Çaba (YAŞAT). 2019-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Lise 1 den lise 2 ye geçen ve bölüm seçen öğrencilere meslek rehberliği yapmak adına hemşirelik mesleğini tanıtmak amacıyla mesleğin dünü olan duayen hemşireler ile bu mesleğin yarını olacak olan lise öğrencilerini bir araya getşiren projede şiir ve kompozisyon yarışması sempozyum seminer tv röportajları gibi etkinlikler yapılmıştır. Proje Türü: Avrupa Birliği. DÜNDEN YARINA. 2009-2009

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: 60+ yas kişilerin aktif ve sağlıklı yaşlanmaları, yaşlılığın getirdiği gerilemelerin ve kayıpların engellenmesi amacıyla dünyada thred age university olarak bilinen bizde 2016 yalında Antalya’da Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından başlatılan üçüncü çağ üniversitesi Fethiye kampüsü Projesi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Tazelenme Üniversitesi Fethiye Kampüsü. 2019--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sağlık. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Zonguldak İli Mithatpaşa Mahallesinde Yaşayan Ailelerin Sağlık Sorunlarının Ve Sağlıklı Yaşama İlişkin Davranış Özelliklerinin İncelenmesi. 2001-2001

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . SÖZEL BİLDİRİ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ. 2019

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) YAŞAD Fethiye Tazelenme Üniversitesi Pandemi Yaşlı Destek programı. Türkiye. . 2021
2-) 4 yaşlılık forumu: Aktif yaşlanma ve tazelenme üniversitesi deneyimi. türkiye. . 2021
3-) Tazelenme Üniversitesi Fethiye Kampüsü . Türkiye. . 2021
4-) 60 + yaş kişilere Tazelenme Üniversitesi Fethiye Kampüsü Eğitimlerinin Videokonferans yoluyla devam ettirilmesi . Türkiye/Muğla. . 2020
5-) Fethiye Tazelenme Üniversitesi kurucusu. Türkiye. . 2019

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) I. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi. Türkiye. . 2021
2-) Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu/ Bilimsel kurul üyeliği. Türkiye. . 2020
3-) 3 ULUSLARASI KATILIMLI 12. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU /oturum başkanı. Türkiye . . 2019
4-) 2. uluslarası izmir keyifli yaşalma kongre ve fuarı (17-19 Ekim 2019 izmir /oturum başkanı. Türkiye . . 2019

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Türkiye. . 2021
2-) ULUSLARARASI COVİD 19 SONRASI YAŞLI VE YAŞLANMA SÜREÇLERİNİ TOPLUMSAL VE BİREYSEL DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI. TURKİYE. . 2021

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Sağlıklı yaşlanma konferansı. Fethiye tazelenme Üniversitesi pandemi eğitim ve destek programı/Bahar yarıyılı. . 2021

Verdiği Dersler

HEM2541 2023-2024 Güz

Geriatri Hemşireliği

HEM3013 2023-2024 Güz

Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği

HEM3531 2023-2024 Güz

Yara Bakımı Hemşireliği

YBK1001 2023-2024 Güz

YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I

HEM2006 2022-2023 Bahar

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

HEM3540 2022-2023 Bahar

Ameliyathane Hemşireliği

HEM2541 2022-2023 Güz

Geriatri Hemşireliği

HEM3013 2022-2023 Güz

Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği

HEM4011 2022-2023 Güz

Hemşirelik Uygulamaları I

HEM2006 2021-2022 Bahar

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

HEM3540 2021-2022 Bahar

Ameliyathane Hemşireliği

HEM2541 2021-2022 Güz

Geriatri Hemşireliği

HEM3013 2021-2022 Güz

Afetlerde Bakım Ve İlkyardım Hemşireliği