Personel

Doç.Dr. CEM YALIN KILINÇ
Doç.Dr.
Cem Yalın Kılınç
@ E-posta
cykilinc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5228

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Kılınç Cem Yalın, 2019. Psychometrical properties of the Turkish translation of the New Knee Society Scoring System. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
2-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, Kılınç Cem Yalın, Uysal Ali İhsan, 2019. Continuous adductor canal block following total knee arthroplasty provides a better analgesia compared to single shot: A prospective randomized controlled trial. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
3-) Açan Ahmet Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Cem Yalın, Özlek Bülent, Gürsan Onur, Biteker Murat, 2019. Preoperative Mild Pericardial Effusion Is Associated With Perioperative Complications In Elderly Patients Following Hip Fracture Surgery. Journal of Investigative Surgery
4-) Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Hapa Onur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
5-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Efficacy of Pie-Crusting Technique on Soft Tissues in Distal Tibia and Fibula Fractures. The Journal of Foot and Ankle Surgery
6-) Serbest Sancar, Tiftikçi Uğur, Durgut Erdogan, Vergili Özge, Kılınç Cem Yalın, 2019. The Effect of Kinesio Taping Versus Splint Techniques on Pain and Functional Scores in Children with Hand PIP Joint Sprain. Journal of Investigative Surgery
7-) Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Serbest Sancar, Tiftikçi Uğur, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Crescent Technique with Dual C-Shaped Reconstruction Plates for Posterior Acetabular Wall Fractures. Journal of Investigative Surgery
8-) Say Ferhat, Gölpınar Murat, Kılınç Cem Yalın, Şahin Bünyamin, 2018. The estimation of bone cyst volume using the Cavalieri principle on computed tomography images. Journal of Orthopaedic Surgery
9-) Aydın Canan Gönen, Aykut Serkan, Öztürk Kahraman, Arslanoğlu Fatih, Kılınç Cem Yalın, Kocaer Nurdan, 2018. Long-term efficiency of extracorporeal shockwave therapyon lateral epicondylitis. Acta Orthopaedica Belgica
10-) İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, Savran Ahmet, 2017. Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®) Results Calculated With and Without Bone Mineral Density Values for the Evaluation of Fracture Risk in Postmenopausal Women With Osteopenia. Journal of Clinical Densitometry
11-) Kılınç, C.Y., Kılınç, B., Acar, E., Kılınç, R.M., Aykut, S., Öznur, A., 2017. The use of suture anchors ın akın osteotomy: a new surgıcal technıque. Acta Orthopaedica Belgica
12-) Aydın, C., Aykut, S., Öztürk, K., Arslanoğlu, F., Kılınç, C.Y., Kocaer, N., 2017. Long term efficiency of extracorporeal shockwave therapy on lateral epicondylitis. Acta Medica Belgica
13-) Acar, E., Altaş, D., Demir, A., Kırlı, U., Kılınç, C.Y., Kırlı, İ., Beydilli, H., Yıldırım, B., 2016. Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable?. Signa Vitae
14-) Kılınç, C.Y., Özcan, S., Acar, E., Tiftikçi, U., Aykut, S., Kılınç, B., 2015. Effects of Sildenafil on the İnflamatory and Repair Phase Bone Healing Speed in a Rat. Acta Mediaca Mediterranea
15-) İltar, S., Kılınç, C.Y., Alemdaroğlu, K.B., Özcan, S., Aydoğan, N.H., Sürer, H., Kılınç, A.Ş., 2013. Does the method of expression of venous blood affect ischaemia/reperfusion damage in tourniquet use?An experimental study on rabbits. Injury
16-) Alemdaroğlu, K.B., İltar, S., Aydoğan, N.H., Say, F., Kılınç, C.Y., Tiftikçi, U., 2010. Three- point index in predicting redisplacement of extra-articuler distal radial fractures in adults. Injury
17-) Alemdaroğlu, K.B., Atlıhan, D., Çimen, O., Kılınç, C.Y., İltar, S., 2007. Morhometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves. Europian Spine

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. An evaluation of the reliability of videos on youtube related to shoulder dislocation reduction methods. Journal of Clinical and Analytical Medicine
2-) Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Clinical and functional results of anterior cruciate ligament reconstruction using the medial portal. Journal of Clinical and Analytical Medicine
3-) Tiftikçi Uğur, Serbest Sancar, Kılınç Cem Yalın, Karabıçak Gül Öznur, Vergili Özge, 2015. Return to work in miners following anterior cruciate ligament reconstruction. Pan African Medical Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gültaç Emre, Tanyıldızı Hıdır, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Diz Osteoartriti Cerrahi Tedavisinde Alternatif Tedavi Yaklaşımı: Proksimal Parsiyel Fibular Rezeksiyon Yapılan Hastalarımızda Erken Dönem Sonuçlarımız. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Kılınç Cem Yalın, 2019. POSTERİOR PELVİK HALKA YARALANMALARINDA HANGİ TEKNİK SEÇİLMELİDİR: PERKÜTAN SAKROİLİAK VİDA FİKSASYONU YA DA POSTERİOR PERKUTAN TRANSİLİAK PLAK FİKSASYONU?. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
3-) Kılınç Cem Yalın, Tiftikçi Uğur, Serbest Sancar, Türk Mustafa, Karahan Siyami, 2019. Tavşanlarda Horizontal Menisku¨s Yırtık Modellerinde Primer veKollajen Skafold ile İyileşme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
4-) Aykut Serkan, Aydın Canan Gönen, Öztürk Kahraman, Arslanoğlu Fatih, Kılınç Cem Yalın, 2018. Extracorporeal Shock Wave Therapy in Dupuytren’s Disease. SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital
5-) Gültaç Emre, Kılınç Cem Yalın, Açan Emrah, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Ortopedik İmplant Enfeksiyonlarında İzole Edilen Bakteri Çeşitliliği ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
6-) Acar, E., Demir, A., Kılınç, C.Y., Yıldırım, B., Beydilli, H., 2016. Kış Sporları Yaralanmaları. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP DERGİSİ
7-) Acar Ethem, Alataş Ömer Doğan, Kırlı Ulviye, Kılınç Cem Yalın, 2015. ACİL SERVİS HASTA ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. MUĞLA SITKI KOÇMAN TIP DERGİSİ
8-) Acar Ethem, Demir Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Yıldırım Birdal, Beydilli Halil, 2015. Kış Sporları Yaralanmaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kılınç Cem Yalın, Gültaç Emre, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Anterior Pelvik Halka Yaralanmalarında Açık Cerrahi Yaklaşım. TÜRKİYE KLİNİKLERİ
2-) Altıparmak Başak, Uysal Ali İhsan, Güzel Çiğdem, Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Demirbilek Semra, 2018. Buerger Hastalığında Akut Ağrı Kontrolü için Periferik Sinir Bloğu: Vaka Serisi. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi
3-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Açan Emrah, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Rabia Mihriban, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Dizde Ağrısız, Kronik Effu¨zyonun Önemli ve Az Karşılaşılan Bir Sebebi: Lipoma Arboresans. Muğla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç Cem Yalın, Gültaç Emre, Açan Ahmet Emrah, Kılınç Rabia Mihriban, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Sefalomeduller çivi uygulanan subtrokanterik kırıklı hastalarda kaynamayı etkileyen faktörler. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
2-) Kılınç, C.Y., İmerci, A., Canbek, U., Akgün, U., Karalezli, N., Aydoğan, N.H., Öznur, A., 2016. Tarsal Tünel Sendromunda Kısa İnsizyon. 26.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
3-) İmerci, A., Canbek, U., Akgün, U., Kılınç, C.Y., Karalezli, M.N., Aydoğan, N.H., İpek, Ö., 2016. Post menepozal osteopenili kadınlardakemik mineral yoğunluklu ve yoğunluksuz hesaplananFrax ' a bağlı kırık riskinin değerlendirilmesi. 26. Milli ortopedi kongresi
4-) İmerci, A., Canbek, U., Akgün, U., Kılınç, C.Y., Karalezli, M.N., Aydoğan, N.H., 2016. İnter trokanterik femur kırıklarında intertan çivisi ile proksimal femoral nail antirotatio nun karşılaştırılması. 26. Ulusal ortopedi kongresi
5-) İmerci, A., Canbek, U., Akgün, U., Kılınç, C.Y., Karalezli, M.N., Aydoğan, N.H., 2016. Subtrokanterik femur kırıkları için güncel sınıflandırma sistemlerinin sınıflar arası ve sınıf içi uyumunun değerlendirilmesi. 26. Milli Ortopedi Kongresi
6-) Kılınç, C.Y., Aydoğan, N.H., İmerci, A., Canbek, U., Akgün, U., Karalezli, M.N., 2016. Youtube da omuz dislokasyonu videoları güvenilirmi?. 26. Milli ortopedi Kongresi
7-) Altıparmak, M., Kılınç, C.Y., 2016. Skapular Arter Ada Flebi ile 2 Yaşında Bebeğin Aksiller Defektinin Onarımı. 38. Plastik Cerrahi Kongresi
8-) Acar, E., Kılınç, C.Y., Altaş, Ö.D., Beydilli, H., Kırlı, U., Yıldırım, B., 2014. Out of vehicle traffic accident : a traumatic asphyxia case. 4. Eurasian Congress on Emergency Medicine
9-) Kırlı, İ., Acar, E., Beydilli, H., Kılınç, C.Y., 2014. 4 yıllık artralji: Multipl miyelm. 1. İntercontinental Emergency Medicine Congress
10-) Acar, E., Altaş, Ö.D., Kılınç, C.Y., Beydilli, H., 2014. Do you mean foreign body in soft tissues?. 4. EurasianCongress on Emergency Medicine

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Karaman Özgür Nadiye, Kılınç Cem Yalın, 2019. Total Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Fonksiyonel Durum ile Ağrı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 2nd International Health Science and Life Congress
2-) Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Gültaç Emre, Kılınç Rabia Mihriban, Akgün Ulaş, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2018. Crescent technique for posterior acetabular wall fracture wıth dual C-shaped reconstruction plate. 20th Asıa Pacific Orthopaedic Association Congress
3-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Kılınç Cem Yalın, 2017. Primer Diz Osteoartritinde Süreli Kalk Yürü Testi İle Fonksiyonel Durum ve Ağri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
4-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Kılınç Cem Yalın, 2017. Diz cemiyeti yeni diz puanlama sisteminin Türkçe versiyonunun kültürel adaptasyonu, geçerlilik ve güvenirliliği. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
5-) Say Ferhat, Gölpınar Murat, Kılınç Cem Yalın, Şahin Bünyamin, 2017. The estimation of bone cyst volüme using the Cavalieri principle on computed tomography images.. EMSOS
6-) Tiftikçi Uğur, Serbest Sancar, Fırat Ahmet, Kılınç Cem Yalın, 2017. Varus Gonartrozda Ekstansiyon Gap Artırmak için Tekrarlayan Kemik Kesisini Engelleyebilir miyiz?. 10.Ulusal Artroplasti Kongresi
7-) Tiftikçi Uğur, Serbest Sancar, Kılınç Cem Yalın, Akgül Mehmet Hüseyin, 2017. Pediküler Haritalama Yöntemi ile Daha güvenli pediküler vida yerleştirilebilir mi? Floroskopi miktarını azaltabilirmiyiz?. XII. Uluslar arası Türk Omurga Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kılınç, C.Y., Kırlı, İ., Kılınç, R.M., Acar, E., 2015. Spontan bilateral Quadriceps femoris rüptürü. 11. Türkiye Acil Tıp Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kılınç Cem Yalın, Tanyıldızı Hıdır, Gültaç Emre, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2019. Proksimal fibular rezeksiyon ve medial gevşetme yapılan gonartrozlu dizlerde sonuçlarımız. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi9. Ulusal, 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi
2-) Açan Emrah, Kılınç Cem Yalın, 2019. Preoperatifdönemdeki Modifiye GlascowPrognostik skoru, kalça kırığıcerrahisi geçiren hastalardakiperioperatif komplikasyonlarıöngörür mü?. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi9. Ulusal, 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi
3-) Kılınç Cem Yalın, 2019. Travmatik Dirsek Çıkıkları. 29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi9. Ulusal, 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi
4-) Kılınç Cem Yalın, 2018. Surgical management of the anterior pelvic ring injury. 11. Türk - Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri
5-) Kılınç Cem Yalın, 2018. CLASSIFICATION OF THE ACETABULAR FRACTURES. Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery
6-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Distal tibia ve fibula kırıklarında dermal fenestrasyon tekniğinin yumuşak dokular üzerine etkisi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
7-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Cem Yalın, Uysal Ali İhsan, Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, 2017. Total diz artroplastisi sonrası ağrı kontrolünde adduktor blok ile adduktor kanalda ağrı pompası ile sürekli ağrı kontrolünün karşılaştırılması. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
8-) Akgün Ulaş, Canbek Umut, Kılınç Cem Yalın, Açan Ahmet Emrah, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Efficacy of dermal fenestration technique on soft tissues in distal tibia and fibula fractures. 6th Triennial IFFAS Scientific Meeting
9-) Özden Fatih, Tuğay Nazan, Tuğay Baki Umut, Kılınç Cem Yalın, 2017. Diz Cemiyeti Yeni Diz Puanlama Sisteminin Türkçe Versiyonunun Kültürel Adaptasyonu, Geçerlik Ve Güvenirliği. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
10-) Aydoğan Nevres Hürriyet, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, Karalezli Mustafa Nazım, Gemci Çağatay, Topsakal Fatih Emre, Akgün Ulaş, Canbek Umut, 2017. Bifosfanatlara bağlı inkomplet femur yetmezlik kırıklarında proflaktik çivileme uygulanmalı. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
11-) Canbek Umut, Akgün Ulaş, Kılınç Cem Yalın, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Total diz artroplastisisonrası ağrı kontrolündeadduktor blok ile adduktorkanalda ağrı pompası ile sürekliağrı kontrolünün karşılaştırılması. 27. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi
12-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Gültaç Emre, Akgün Ulaş, Canbek Umut, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, 2017. Bilateral kalkaneus kırıkları ile suicide arasındaki ilişki. 27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
13-) Acar Ethem, Kılınç Cem Yalın, Başer Halil Barış, Yıldırım Birdal, 2017. Çocukluk çağı travmatik posterior kalça çıkığı. XIII.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress Bildiri Kitabı 18 - 21 Mayıs 2017 ANTALYA
14-) Kılınç Cem Yalın, İmerci Ahmet, Canbek Umut, Akgün Ulaş, Karalezli Mustafa Nazım, Aydoğan Nevres Hürriyet, Öznur Ali, 2016. Tarsal Tünel Sendromunda Kısa İnsizyon. 26. Ortopedi Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Aydoğan Nevres Hürriyet, Karalezli Mustafa Nazım, Canbek Umut, Akgün Ulaş, İmerci Ahmet, Kılınç Cem Yalın, 2017. TIP ÖĞRENCİLERİ İÇİN CERRAHİ BİLİMLER ÖYKÜ ALMA VE FİZİK MUAYENE KİTABI/KAS - İSKELET SİSTEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Editör Adı: KÜÇÜK MERT
2-) Aydoğan Nevres Hürriyet, Kılınç Cem Yalın, 2015. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİDE DENEYSEL HAYVAN MODELLERİ/DENEY HAYVANLARINDA OLUŞTURULAN OSTEOARTRİT MODELLERİ. Yayın Evi: BAYT BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR BASIN YAYIN VE TANITIM LİMİTED ŞİRKETİ Editör Adı: VOLKAN ÖZTUNA

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Psychometrical properties of the Turkish translation of the New Knee Society Scoring System - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
3-) Preoperative Mild Pericardial Effusion Is Associated With Perioperative Complications In Elderly Patients Following Hip Fracture Surgery - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®) Results Calculated With and Without Bone Mineral Density Values for the Evaluation of Fracture Risk in Postmenopausal Women With Osteopenia - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
5-) Continuous adductor canal block following total knee arthroplasty provides a better analgesia compared to single shot: A prospective randomized controlled trial - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Morhometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 12
7-) Efficacy of Pie-Crusting Technique on Soft Tissues in Distal Tibia and Fibula Fractures - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Crescent Technique with Dual C-Shaped Reconstruction Plates for Posterior Acetabular Wall Fractures - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Are Heimlich maneuver videos on YouTube accurate and reliable? - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
10-) Effects of Sildenafil on the İnflamatory and Repair Phase Bone Healing Speed in a Rat - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
11-) Does the method of expression of venous blood affect ischaemia/reperfusion damage in tourniquet use?An experimental study on rabbits - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
12-) Long-term efficiency of extracorporeal shockwave therapyon lateral epicondylitis - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Three- point index in predicting redisplacement of extra-articuler distal radial fractures in adults - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 11

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Morhometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
2-) Three- point index in predicting redisplacement of extra-articuler distal radial fractures in adults - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 7

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Fracture Risk Assessment Tool (FRAX®) Results Calculated With and Without Bone Mineral Density Values for the Evaluation of Fracture Risk in Postmenopausal Women With Osteopenia - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Morhometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) Three- point index in predicting redisplacement of extra-articuler distal radial fractures in adults - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 5

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Treatment results for acetabulum fractures using the modified Stoppa approach - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kış Sporları Yaralanmaları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2