Personel

Öğr.Gör.Dr. DEMET ALTINDAL
Öğr.Gör.Dr.
Demet Altındal
@ E-posta
demetaltindal@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Organik Tarım Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü / Organik Tarım Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altındal Demet, 2019. Determination of genetic diversity of natural sage populations in Muğla region of Turkey. International Journal of Environmental Science and Technology
2-) Altındal Demet, 2019. EFFECT OF THE GIBBERELLIC ACID (GA3) APPLICATION ON MALE INFERTILITY OF BARLEY (H. VULGARE L.). Pakistan Journal of Botany
3-) Altındal, N., Altındal, D., 2013. Allelopathic Effect of Sage and Turkish Oregano Volatile Oils on In Vitro in Sainfoin (Onobrychis viciifolia). Journal of Essential Oil Bearing Plants
4-) Altındal, D., Altındal, N., 2011. The Effects of Sage Volatile Oil (Salvia officinalis) and Turkish Oregano Volatile Oil (Origanum onites) on Stored Cowpea (Vigna sinensis L.) Seed. Journal Of Medicinal Plants Research
5-) Akgün, İ., Kara, B., Altındal, D., 2011. Effect of Salinity (NaCl) on Germination and Seedling Growth and Nutrients Uptake of Different Triticale Genotypes. Turkish Journal of Field Crops
6-) Akgün, İ., Altındal, D., Kara, B., 2011. Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Bazı Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi
7-) Altındal, D., Karadoğan, T., 2010. The Effect of Carbon Sources on In vitro microtuberization of Potato (Solanum Tuberosum L.). Turkish Journal of Field Crops

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2018. ALLELOPATHIC EFFECTS OF OLIVE OIL MILL WASTEWATER (OMW) ON SAINFOIN (Onobrychis viciifolia Scop.) GERMINATION. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Science
2-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2018. Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L. cv. Palancı-I) In Vitro Tuzlu Koşullarda Gelişimi Üzerine Etil Metansülfonat (EMS) Uygulamalarının Etkisi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Altındal Demet, Akgün İlknur, 2018. Determination of Yield and Yield Components of Bread Wheat Genotypes Collected from Isparta and Burdur Locations. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
4-) Altındal Demet, Akgün İlknur, 2017. Isparta ve Burdur Yöresinin Buğday Yetiştiriciliği Yönünden Değerlendirilmesi.. Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Derg.
5-) Altındal Demet, Altındal Nüket, Akgün İlknur, 2017. Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin ISSR-PCR Yöntemi ile Moleküler Düzeyde Tanımlanması. Tekirdağ Ziraat Fakültesi
6-) Akgün İlknur, Altındal Demet, 2017. Variation in nutrient concentrations of triticale and barley at different growth stage. Infrastructure and Ecology of Rural Areas
7-) Akgün, İ., Altındal, D., 2015. Determination of macro and micro nutrient concentrations at different growth stages in triticale cultivar/lines. International Journal of Science and Knowledge
8-) Altındal, N., Altındal, D., 2015. Using facilities of spent mushroom compost (smc) in potato (Solanum tuberosum L.) cultivation. International Journal of Science and Knowledge
9-) Akgün, İ., Altındal, D., 2013. The Variation of Some Nutrient Concentrations at Different Growth Stages in Triticale Cultivar/Lines. Soil-Water journal

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kara, B., Akgün, İ., Altındal, D., 2011. Effects of salinity (NaCl) on germination and seedling growth in Triticale genotypes. . Journal of Selcuk Agriculture and Food Sciences

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altındal Demet, 2019. EFFECT OF SEAWEED EXTRACT (SE) ON SEED GERMINATION CHARACTERISTICS OF WHEAT IN SALTY CONDITIONS. International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences
2-) Altındal, D., Akgün, İ., 2015. Bitki Genetik Kaynakları ve Tahıllardaki Durumu. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
3-) Çulal, H., Altındal, D., Yardımcı, N., Akgün, İ., 2012. Farklı Buğday Çeşiti Tohumlarında Wheat streak mosaic virus ve Barley stripe mosaic virus’ünün DAS-ELISA Yöntemi ile Araştırılması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
4-) Kara, B., Akgün, İ., Altındal, D., 2011. Tritikale Genotiplerinde Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuzluluğun (NaCl) Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
5-) Akgün, İ., Altındal, D., 2011. Bazı tritikale genotiplerinde tane verimi ve stabilite analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
6-) Baydar, H., Altındal, D., Karadoğan, T., 2009. Patateste sürgün gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
7-) Akgün, İ., Kaya, M., Altındal, D., 2007. Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Hat/Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi
8-) Altındal, D., Akgün, İ., 2007. Yeni tohumculuk yasası ve Türk tarımına etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altındal Demet, Akgün İlknur, Özgönen Özkaya Hülya, 2018. Determination of Yellow Rust Disease (Puccinias striiformis F. Sp. Tritici) Resistant of The Wheat Landrace Collected From Isparta And Burdur Provinces.. Scientific Papers-Series A-Agronomy
2-) Ünlü Halime, Altındal Demet, Bıyıklı Muhammed, Telci İsa, 2018. Determination of the Effects of Some Plant-Derived Materials Applied to Cowpea Seeds on Germination Characteristics in Different Salt Concentrations.. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment
3-) Altındal Demet, Akgün İlknur, 2018. Determination of Yield and Yield Components of Bread WheatGenotypes Collected from Isparta and Burdur Locations. 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation
4-) Altındal Nüket, Altındal Demet, 2018. Importance of Triticale (X Triticosecale Wittmack) ss Alternative Fodder Crops and Status of in Turkey.. 1.International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences
5-) Ünlü Halime, Altındal Demet, Bıyıklı Muhammed, Telci İsa, 2018. Börülce Tohumlarına Uygulanan Bazı Bitkisel Kökenli Materyallerin Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi.. 6th ASM International Congress of Agriculture and Environment
6-) Altındal Demet, 2018. EFFECTS OF OLIVE OIL MILLS APPLICATIONS ON GROWTH OF WHEAT PLANTS. 1. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”
7-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2018. Effect of Ethyl Methane Sulphonate (EMS) Applications on Growth of Sunflower (Helianthus Annuus L.) in Salinity Stress. 3rd INTERNATIONAL BOZOK SYMPOSIUM Regional Development and Socio-Cultural Structure
8-) Altındal Demet, Akgün İlknur, Özgönen Özkaya Hülya, 2018. DETERMINATION OF YELLOW RUST DISEASE (Puccinia striiformis f.sp. tritici) RESISTANT OF THE WHEAT LANDRACE COLLECTED FROM ISPARTA AND BURDUR PROVINCES. The iInternational Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest
9-) Akgün İlknur, Altındal Demet, 2017. Variations in Nutrient Concentrations of Triticale and Barley at Different Growth Stages. Infrastructure and Ecology of rural Areas
10-) Akgün, İ., Altındal, D., 2011. Tritikale (x triticosecale wittmack) hat/çesitlerin tane verimi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Türkiye IV Tohumculuk kongresi
11-) Karadoğan, T., Altındal, D., 2006. Patateste (Solanum tuberosum L.) invitro şartlarında değişik sakkaroz ve maltoz konsantrasyonlarının mikro yumru oluşumu üzerine etkisi. IV. Ulusal Patates Kongresi
12-) Akgün, İ., Karadoğan, T., Kaya, M., Altındal, D., 2005. İn-vitro şartlarında farklı agar konsantrasyonlarının patatesin fide gelişimi üzerine etkisi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altındal Nüket, Altındal Demet, 2019. Sage (Salvia officinalis L.) and its usage. International Conference on ”Agriculture, Forestry Life Sciences”
2-) Altındal Demet, Akgün İlknur, 2018. Determination of Yield and Yield Components of Bread WheatGenotypes Collected from Isparta and Burdur Locations. 1st International, 14th National Congress on Agricultural Structures and Irrigation
3-) Baydar Hasan, Özkan Gülcan, Erbaş Sabri, Altındal Demet, 2009. Yield Chemical Composition and Antioxidant Properties of Extracts and Essential Oils of Sage and Rosemary Depending on Seasonal Variations. I INTERNATIONAL MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS CONFERENCE ON CULINARY HERBS
4-) Baydar, H., Özkan, G., Erbaş, S., Altındal, D., 2007. Yield, Chemical Composition and Antioxidant Properties of Extracts and Essential Oils of Sage and Rosemary Depending on Seasonal Variations . International Medicinal and Aromatic Plants Conference on Culinary Herbs

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altındal, D., Altındal, N., 2016. Alleopathic Effects of Olive Mill Wasterwater (OMW) on Sainfoin (Onorbryhis vicifolia Scop.) Germination. . Uluslararası Kongre
2-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2016. Alleopathic Effects of Olive Mill Wasterwater OMW on Sainfoin Onobrychis viciifolia Scop Germination. Uluslararası Kongre
3-) Ünlü, H., Altındal, N., Ünlü, H., Altındal, D., Padem, H., 2009. Effect of Salicylic Acid on Salinity Stress in Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp). International Symposium on Sustainable Development, Proceedings Additional Volume

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akgün, İ., Altındal, D., Kara, B., 2009. Isparta Ekolojik Koşullarında Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akgün, İ., Altındal, D., Koşkan, Ö., 2014. Aspir Kalıntılarının Tritikale (X Triticosecale Wittmack) ve Mısır (Zea mays L.) Üzerine Allelopatik Etkisi. Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi
2-) Altındal, D., Altındal, N., 2010. Patates (Solanum tuberosum L.) Yetiştiriciliğinde Atık Mantar Kompostunun (AMK) Kullanım Olanakları. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altındal Nüket, Altındal Demet, 2020. Biogenic Nano-Particlesand their Use inAgro-ecosystems/Agriculture and Nanoparticles. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Mansour Ghorbanpour, Prachi Bhargava, Ajit Varma, Devendra K. Choudhary
2-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2019. Mycorrhizosphere and pedogenesis/Relationship Between Field Crops and Mycorrhiza. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Ajit VarmaDevendra K. Choudhary
3-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2017. Volatiles and Food Security/Plant Volatile Compounds in Growth. Yayın Evi: Springer Editör Adı: Devendra K. Choudhary, Anil K. Sharma, Prachi Agarwal, Ajit Varma, Narendra Tuteja
4-) Altındal Demet, Altındal Nüket, 2016. Essential Oils in Production Preservation Flavour and Safety/Sage (Salvia officinalis L.) oils. Yayın Evi: Elsevier Science Editör Adı: Victor Preedy
5-) Altındal, D., Altındal, N., 2016. Sage (Salvia officinalis L.) oils. Essential Oils in Production, Preservation, Flavour and Safety. Part 2 Named Essential Oils. Yayın Evi: Elsevier Science Publications Editör Adı: Preedy, V.R.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Using facilities of spent mushroom compost (smc) in potato (Solanum tuberosum L.) cultivation - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Tritikale (X Triticosecale Wittmack) Genotiplerinin ISSR-PCR Yöntemi ile Moleküler Düzeyde Tanımlanması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) ALLELOPATHIC EFFECTS OF OLIVE OIL MILL WASTEWATER (OMW) ON SAINFOIN (Onobrychis viciifolia Scop.) GERMINATION - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L. cv. Palancı-I) In Vitro Tuzlu Koşullarda Gelişimi Üzerine Etil Metansülfonat (EMS) Uygulamalarının Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Determination of Yield and Yield Components of Bread WheatGenotypes Collected from Isparta and Burdur Locations - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) The Effect of Carbon Sources on In vitro microtuberization of Potato (Solanum Tuberosum L.) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) The Effects of Sage Volatile Oil (Salvia officinalis) and Turkish Oregano Volatile Oil (Origanum onites) on Stored Cowpea (Vigna sinensis L.) Seed - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Using facilities of spent mushroom compost (smc) in potato (Solanum tuberosum L.) cultivation - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) The Effect of Carbon Sources on In vitro microtuberization of Potato (Solanum Tuberosum L.) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Effect of Salinity (NaCl) on Germination and Seedling Growth and Nutrients Uptake of Different Triticale Genotypes - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
11-) Sage (Salvia officinalis L.) oils. Essential Oils in Production, Preservation, Flavour and Safety. Part 2 Named Essential Oils - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Yield, Chemical Composition and Antioxidant Properties of Extracts and Essential Oils of Sage and Rosemary Depending on Seasonal Variations - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) Volatiles and Food Security/Plant Volatile Compounds in Growth - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) The Effect of Carbon Sources on In vitro microtuberization of Potato (Solanum Tuberosum L.) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
15-) Effect of Salinity (NaCl) on Germination and Seedling Growth and Nutrients Uptake of Different Triticale Genotypes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Bazı tritikale genotiplerinde tane verimi ve stabilite analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effect of Salinity (NaCl) on Germination and Seedling Growth and Nutrients Uptake of Different Triticale Genotypes - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Hat/Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
3-) Bazı tritikale genotiplerinde tane verimi ve stabilite analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Determination of macro and micro nutrient concentrations at different growth stages in triticale cultivar/lines - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Hat/Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
6-) Bitki Genetik Kaynakları ve Tahıllardaki Durumu - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Yield, Chemical Composition and Antioxidant Properties of Extracts and Essential Oils of Sage and Rosemary Depending on Seasonal Variations - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
8-) Effect of Salinity (NaCl) on Germination and Seedling Growth and Nutrients Uptake of Different Triticale Genotypes - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Farklı Buğday Çeşiti Tohumlarında Wheat streak mosaic virus ve Barley stripe mosaic virus’ünün DAS-ELISA Yöntemi ile Araştırılması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
10-) Effects of salinity (NaCl) on germination and seedling growth in Triticale genotypes. - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Bitki Genetik Kaynakları ve Tahıllardaki Durumu - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Bitki Genetik Kaynakları ve Tahıllardaki Durumu - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Yeni tohumculuk yasası ve Türk tarımına etkileri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
4-) Patateste sürgün gelişimi üzerine uçucu yağların etkisi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
5-) Yeni tohumculuk yasası ve Türk tarımına etkileri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Göller Bölgesinde Araştırarak Doğayı Tanıyoruz II. 2014-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Tritikale Genotiplerinde Çimlenme, Fide Gelişimi ve Besin Elementi Alımı Üzerine Tuz (NaCl) Uygulamalarının Etkisi. 2009-2010

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İn vitro şartlarında EMS uygulamasıyla ayçiçeğinde (Helianthus annuus L. ) tuza dayanıklılığın belirlenmesi. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Göller Yöresinde Yetiştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin/Populasyonlarının Genetik Uzaklıklarının Belirlenmesi . 2009-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. 2004-2006
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Patateste (Solanum tuberosum L.) in vitro şartlarında değişik sakkaroz ve maltoz konsantrasyonlarının mikro yumru oluşumu üzerine etkisi. 2004-2005
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Isparta Yöresi Kültür Koşullarında Yetiştirilen Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşenleri ile Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi. 2004-2005

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Laboratuar Güvenliği Eğitim Semineri. Isparta. . 2004