Personel

Doç.Dr. DENİZ ÜLGEN
Doç.Dr.
Deniz Ülgen
@ E-posta
denizulgen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5057

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Geoteknik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Geoteknik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 25.06.2000

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 09.01.2004

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik İnşaat Mühendisliği 15.09.2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Ülgen, D., Ertuğrul, Ö.L., Özkan, M.Y., 2016. Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument. Measurement
2-) Ülgen, D., Özkan, M.Y., 2016. Evaluation of Dynamic Soil Pressures Acting on the Rigid Culverts: Shaking Table Tests. Acta Geotechnica Slovenica
3-) Ülgen, D., Sağlam, S., Özkan, M.Y., 2015. Assessment of racking deformation of rectangular underground structures by centrifuge tests. Geotechnique Letters
4-) Ülgen, D., Sağlam, S., Özkan, M.Y., 2015. Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling. Bulletin of Earthquake Engineering
5-) Ülgen, D., Toygar, O., 2015. Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study. Construction and Building Materials

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ülgen, D., Engin, H.K., 2014. Deprem Yükleri Altında Kalıcı Şev Deplasmanlarının Tahmini. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hassoun Mohammad Mouaz, Ülgen Deniz, Toygar Onur, Durmaz Selda, 2019. Numerical Study On Reducing The Ground Borne Vibration Using Open Trench And Rubber-Chips Filled Trench Wave Barriers. 1st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference
2-) Durmaz Selda, Ülgen Deniz, 2019. Seismic Coefficient Assessment Of Concrete Faced Rock Fill Dams. 1st Mediterranean Young Geotechnical Engineers Conference
3-) Ülgen Deniz, Toygar Onur, Durmaz Selda, 2017. İçi Boş Hendeklerin Titreşim Yalıtım Performansının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi. 7th Geotechnical Symposium with International Participation
4-) Durmaz Selda, Ülgen Deniz, 2017. Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Deprem Yükleri Altındaki Dinamik Davranışlarının İncelenmesi. 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium
5-) Durmaz Selda, Ülgen Deniz, Muaz Hassoun, Toygar Onur, Birgül Recep, 2017. Vibration Isolation Performance of Concrete Filled Trench Type Wave Barriers. 3rd International Soil-Structure Interaction Symposium
6-) Toygar Onur, Ülgen Deniz, 2016. Investigation of the vibration isolation performance of EPS geofoam wave barriers by field tests. 4th International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
7-) Durmaz Selda, Ülgen Deniz, 2015. Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajların Deprem Yükleri Altındaki İvme Tepkilerinin İncelenmesi. Adana 6. Geoteknik Sempozyumu
8-) Ülgen Deniz, Sağlam Selman, Özkan Mehmet Yener, 2015. Evaluation of deformation mechanism of box type underground structures using centrifuge tests. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology
9-) Ülgen Deniz, Toygar Onur, 2014. Investigation on vibration isolation performance of open trench barriers under impact loading. ICESA International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians
10-) Ertuğrul Özgür Lütfi, Ülgen Deniz, 2010. Attenuation of traffic induced ground borne vibrations due to heavy vehicles. Procceedings of Fifth International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics and Symposium in Honor of Professor I. M. Idriss
11-) Ertuğrul Özgür Lütfi, Ülgen Deniz, Özkan Mehmet Yener, 2009. Foundation Design for Isolating a Precision Instrument from Ground Borne Vibration. Proceedings of EVACES'09 on Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures
12-) Ülgen Deniz, Sağlam Selman, 2009. Seismic Stability Assessment of an Existent Countermeasure Against Landslide in an Urban Area. Proceedings of 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
13-) Ertuğrul Özgür Lütfi, Ülgen Deniz, Özkan Mehmet Yener, 2009. Measurements and numerical modeling of ground borne vibrations caused by heavy vehicle traffic. Proceedings of the 2nd International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
14-) Ülgen Deniz, Engin Harun Kürşat, 2007. A study of CPT Based Liquefaction Assessment Using Artificial Neural Networks. Proceedings of the 4th International Conference on Geotechnical Earthquake Engineering
15-) Ülgen Deniz, Engin Harun Kürşat, 2007. Predicting Earthquake Induced Displacements of Slopes. Proceedings of the 8th Pacific Conference on Earthquake Engineering

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ülgen Deniz, Toygar Onur, 2018. Guidelines for preliminary design of wave barriers. 2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation
2-) Ülgen Deniz, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Özkan Mehmet Yener, 2016. Response of flexible box shaped culvert under dynamic loading. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium-WMCAUS
3-) Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Ülgen Deniz, 2016. Settlement behavior of column supported embankments. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium-WMCAUS
4-) Ülgen Deniz, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Saygılı Altuğ, Toygar Onur, Durmaz Selda, 2014. A Case Study on the Mechanism and Remediation of Landslide in Kale Denizli Motorway. International Symposium on Eastern Mediterranean Geology
5-) Koca Feray, Kahyaoğlu Mehmet Rifat, Saygılı Altuğ, Ülgen Deniz, 2014. Design of a Pond in Muğla Sıtkı Kocman Campus Rainwater Harvesting Project. International Environmental Sciences Semposium of Van, IESSV

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ülgen Deniz, Sağlam Selman, Özkan Mehmet Yener, 2016. Santrifüj Deney Tasarımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi
2-) Ülgen Deniz, Sağlam Selman, Özkan Mehmet Yener, 2015. Rijit bir Yeraltı Yapısının Dinamik Yükler Altındaki Tepkisinin Santrifüj Deneyi ile Değerlendirilmesi. Adana 6. Geoteknik Sempozyumu
3-) Toygar Onur, Ülgen Deniz, 2015. Hendek Tipi Dalga Bariyerlerinin Titreşim Yalıtımına Etkisinin Saha Deneyleri ile İncelenmesi. Adana 6. Geoteknik Sempozyumu
4-) Özdemir Adil, Ülgen Deniz, Özkan Mehmet Yener, 2007. Geoteknik sondaj makinalarını kullanan operatörlerin eğitiminin gerekliliği ve öneriler. TMMOB IMO Adana 2. Geoteknik Sempozyumu
5-) Özdemir Adil, Ülgen Deniz, Özkan Mehmet Yener, 2007. Ülkemizde yapılan geoteknik etüt sondajları ile ilgili bazı değerlendirmeler. TMMOB IMO Adana 2. Geoteknik Sempozyumu
6-) Ülgen Deniz, Özkan Mehmet Yener, 2004. Akköprü Barajının Deprem Tepkileri ve Kalıcı Deformasyon Analizi. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ülgen Deniz, Sağlam Selman, Mehmet Yener Özkan, 2015. Experimental Research in Earthquake Engineering EU SERIES Concluding Workshop/Centrifuge modeling of dynamic behavior of box-shaped underground structures in sand. Yayın Evi: SPRINGER Editör Adı: Fabio Taucer, Roberta Apostolska

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Engineering Structures. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Teknik Dergi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Earthquake engineering and engineering vibration. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Journal of Vibration and Control. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Engineering Structures. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Teknik Dergi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
10-) PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 2018. Hakemlik Sayısı: 2
12-) International Journal of Acoustics and Vibration. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Bulletin of Earthquake Engineering. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Earthquake Engineering and Engineering Vibration. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
15-) International Journal of Acoustics and Vibration. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Measurement. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Soil Dynamics and Earthquake Engineering. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Mugla Journal of Science and Technology.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
2-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
3-) Assessment of racking deformation of rectangular underground structures by centrifuge tests - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
6-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
7-) Assessment of racking deformation of rectangular underground structures by centrifuge tests - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
9-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
10-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
11-) Assessment of racking deformation of rectangular underground structures by centrifuge tests - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
14-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
15-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
16-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
17-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
18-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Assessment of racking deformation of rectangular underground structures by centrifuge tests - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Dynamic response of a flexible rectangular underground structure in sand: centrifuge modeling - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Assessment of racking deformation of rectangular underground structures by centrifuge tests - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Measurement of ground borne vibrations for foundation design and vibration isolation of a high-precision instrument - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Screening effectiveness of open and in-filled wave barriers: A full-scale experimental study - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: An experimental study on reducing the ground borne vibrations using rubber chips barriers . Konu: Ground borne vibrations generated by construction works, vehicle traffic and machines have begun to create problem to environment. Isolation of the source or wave barriers is commonly preferred by engineers to reduce the effect of those vibrations. Recently, studies on the isolation of ground vibrations by wave barriers have increased considerably. Despite, most of the studies concentrate on numerical analysis, there are only few experimental studies testing the isolation performance of wave barriers. In the present study, isolation performance of open and rubber chip filled trench are investigated by full scale experiments and numerical modeling. In field tests, ground vibration measurements are performed by using sources having different frequencies, in the presence and absence of the wave barrier. The vibration isolation performance of trench type wave barriers is assessed based on those measurements. As a result of the assessment, it is determined that the trench depth and vibration source working frequency are the main parameters affecting the efficiency of wave barrier. Besides, the isolation performance decreases as away from the trench. Moreover, even though open trench is more effective on reducing ground borne vibrations, as the normalized trench depth increases isolation performance of rubber chip filled trench barrier approach the performance of open trench barrier. Field experiments are modeled and validated by using finite element method for making a parametric study. Numerical analyses are applied for different source working frequencies to clarify the effect of normalized trench depth on screening efficiency of trench type wave barriers. Consequently, obtained results are compared with the previous reported studies and a simple relationship is recommended for the preliminary design of open and rubber chip filled trenches. . Mohammad Mouaz-Hassoun. 2018
2-) Tez Adı: Predicting Permanent Displacement of Concrete Faced Rockfill Dams Subjected to Earthquake Loading. Konu: Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajların sismik yükler altındaki davranışı. Deniz-Ülgen. 2016
3-) Tez Adı: Investigation of vibration isolation performance of trench type wave barriers by field tests. Konu: Vibration isolation. Onur-Toygar. 2015

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Centrifuge Modeling of Dynamic Behavior of Box Shaped Underground Structures in Sand. 2009-2013

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İçi boş hendeklerin titreşim yalıtım performansının sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi-Proje No:17/080. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. EPS dalga bariyerlerinin ön tasarımı: Sayısal modelleme-Proje no:17/014. 2017-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hurda lastiklerin geri dönüşümünden elde edilen kauçuk granüllerin titreşim yalıtımında değerlendirilmesi. 2017-2019
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Barajlarda Sismik Yükler Altındaki Kalıcı Deformasyonun İncelenmesi-Proje No:15/131. 2015-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Hendek Tipi Dalga Bariyerlerinin Titreşim Yalıtımı Performansının Saha Deneyleri İle İncelenmesi- Proje no:13/05. 2013-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Gömülü yapı kesitlerinin dinamik davranşı üzerine bir model çalışması” başlıklı projede araştırmacı. 2009-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Toprak dolgu barajların sismik tepkileri incelenmiş ve deprem sonrası oluşacak olası kalıcı deplasmanlarla ilgili araştırma yapılmıştır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Toprak dolgu barajların sismik davranışının incelenmesi. 2006-2009

Verdiği Dersler

CE 3512 2019-2020 Bahar

INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS & EARTHQUAKE ENGINEERING (G)

CE 4002 2019-2020 Bahar

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE5524 2019-2020 Bahar

SEISMIC BEHAVIOR OF GROUND AND GEOTECH. STRUCTURES

CE5704 2019-2020 Bahar

SPECIAL STUDIES

CE6090 2019-2020 Bahar

PhD.Seminar*

CE6703 2019-2020 Bahar

PhD.Special Studies

CE6706 2019-2020 Bahar

PhD.Special Studies

CE6902 2019-2020 Bahar

PhD.Thesis Progress (2.TIK)

ISG 1802 2019-2020 Bahar

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY II

CE 1003 2019-2020 Güz

INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING AND ETHICS

CE 4001 2019-2020 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4523 2019-2020 Güz

GEOTECHNICAL EQE ENG.(G)

CE6511 2019-2020 Güz

Numerical Modeling in Geotechnics

CE 3512 2018-2019 Bahar

INTRODUCTION TO SOIL DYNAMICS & EARTHQUAKE ENGINEERING (G)

CE5524 2018-2019 Bahar

SEISMIC BEHAVIOR OF GROUND AND GEOTECH. STRUCTURES

CE 4001 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING DESIGN

CE 4002 2018-2019 Güz

CIVIL ENGINEERING ELECTIVE DESIGN

CE 4523 2018-2019 Güz

GEOTECHNICAL EQE ENG.(G)

CE6513 2018-2019 Güz

Earthquake Design Codes: Geotechnical Structures