Personel

Doç.Dr. DERYA ATLAY IŞIK
Doç.Dr.
Derya Atlay Işık
@ E-posta
deryaatlay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3256 , 0252 211 5402

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Lojistik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Lojistik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yöneticiliği 2001

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 2003

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Anabilim Dalı 2010

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Diakomihalis Mihail, Parra Katerina, Vaio Assunta D, Atlay Işık Derya, 2018. Criteria of Optimal Portfolio Selection: Evidence From Private Investors in Greece, Turkey, Italy. International Journal of Accounting and Financial Reporting
2-) Altunoğlu Ali Ender, Atlay Işık Derya, Erbilgin Ramazan, 2017. SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: YAT İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
3-) Günaydın Özge Elmas, Atlay Işık Derya, 2017. ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILAN HİZMET HATALARININ BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Management Economics and Business
4-) Atlay Işık Derya, Hatipoğlu Veysel Fuat, 2016. Logistics From the View Point Of Mathematical Models: A Literature Review.. Management and Education
5-) Çelik Yetim, A., Atlay Işık, D., 2016. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklere Katılımı Etkileyen Başlıca Motivasyon Faktörleri: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği.. Journal of International Social Research
6-) Atlay Işık, D., Altunoğlu, A.E., 2016. The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey. Journal of Business Research - Turk
7-) Atlay Işık, D., Altunoğlu, A.E., 2016. İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. . Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2015. Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kültürünün Oluşturulmasında İçsel Pazarlamanın Rolü: Kruvaziyer Turizmden Bir Örnek Olay. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Academic Review of Economics and Administrative Sciences)
9-) Tuncer, B., Atlay Işık, D., 2014. Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. The Journal of Academic Social Science

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Diakomihalis Mihail, Parra Katerina, Atlay Işık Derya, 2017. Evaluation of Optimal Portfolio Criteria Selection: A comparison of Greek and Turkish Private Investors. Hellenic Finance and Accounting Association (HFAA)16th Annual Conference
2-) Atlay Işık, D., Hatipoğlu, V.F., 2016. Logistics From the View Point of Mathematical Models: A Literature Review. . International Conference of Education, Science, Economics and Technologies.
3-) Çelik Yetim, A., Atlay Işık, D., 2015. Sosyal Amaç Bağlantılı Etkinliklerin Sosyal Girişimcilik Kapsamında Değerlendirilmesi: Fethiye Yaşam İçin Yarış Örneği . II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
4-) Dıakomıhalıs, M.N., Atlay Işık, D., 2011. Maritime Tourism Potential in the Aegean: A Comparative Study of Yachting Development in Greek Islands and Turkey.. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management Conference
5-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2011. Marketing Approaches in the Yacht Tourism Industry: A Factor Analysis Study for the Eastern Mediterranean. . European Conference on Shipping Intermodalism and Ports ECONSHIP 2011
6-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2010. A Holistic Marketing Approach For Yacht Tourism. 14th International Association of Maritime Economists-IAME Congress
7-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2009. Green Marketing Strategies in Yacht Tourism: An Evaluation of Turkish Marinas.. 13th International Association of Maritime Economists-IAME Congress
8-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2008. Yacht Tourism Education: A Study on Curriculums.. International Maritime Lecturers Association (IMLA) 16th Conference
9-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2007. Outbound Movements in Yacht Tourism: Importance of Logistics Functions.. 5th International Logistics and Supply Chain Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Günaydın Özge Elmas, Atlay Işık Derya, 2017. Determining of Service Failure in International Trade Transactions: A Qualitative Research. International Congress on Management economics and Business - ICMEB’xx17
2-) Gök Hatice Kübra, Atlay Işık Derya, 2017. Satış Elemanına ve İşletmeye Duyulan Güvenin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi. International Multidisiplinary Studies Congress- Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi
3-) Günaydın Özge Elmas, Atlay Işık Derya, 2017. Müşteri Odaklılık ve Görev Performansının Hizmet Telafi Performansı Üzerindeki Etkisi: Dış Ticaret Hizmetleri Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. 22. Pazarlama Kongresi
4-) Atlay Işık Derya, 2016. The Imporetance of Supplementary Services for Determining Differentiation Strategies A Case Study from Marine Tourism. 5th World Conference On Business, Economics and Management
5-) Altunoğlu, A.E., Atlay Işık, D., Erbilgin, R., 2016. Investigation of Interaction Effect of Social Capital and Relationship Marketing: A Qualitative Study for Yacht Tourism. 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society
6-) Altunoğlu, A.E., Atlay Işık, D., 2016. The Effects of Organizational Innovation on Developing Competitive Strategies: Empirical Evidence from Technopark Companies in Turkey.. INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society
7-) Atlay Işık, D., Kişi, H., 2004. Economic Impact of Ports: Case of Port Izmir.. 10th World Conference on Transport Research

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Şahin Faruk, Atlay Işık Derya, Çelik Yetim Ayşe, 2019. Hizmet Çalışanlarının Duygusal Zekasının Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Çok Düzeyli Bir Analiz. PPAD Pazarlaa Kongresi- MMRA Marketing Congress
2-) Atlay Işık, D., Altunoğlu, A.E., 2014. İçsel Pazarlamanın Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi
3-) Tuncer, B., Atlay Işık, D., 2013. Havalimanı Yolcularının Satın Alma Davranışlarını İncelemeye Yönelik Bir Alan Araştırması.. 18. Ulusal Pazarlama Kongresi
4-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2012. Hizmet İşletmelerinde Hizmet Kültürünün Oluşturulmasında İçsel Pazarlamanın Rolü: Kruvaziyer Turizmden Bir Örnek Olay. 17. Ulusal Pazarlama Kongresi
5-) Atlay Işık, D., 2009. Türk Marinalarında Mavi Bayrak Ödülünün Sürdürülebilir Çevre ve Rekabet Anlayışlarına Etkileri. Deniz Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Sürdürülebilir Yat ve Deniz Turizmi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı
6-) Atlay Işık, D., Cerit, A.G., 2008. Yat Turizminde Yeşil Pazarlama Stratejileri: Keşifsel Bir Araştırma.. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi
7-) Oral, E.Z., Atlay Işık, D., 2006. Ülkemizdeki Yat Turizminin Darboğazları.. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atlay Işık, D., 2003. Lojistik Merkezlerin Sosyo-Ekonomik Katkılarının İncelenmesinde Kullanılan Metodlar.. Lisansüstü Eğitimde Lojistik Yönetimi Çalıştayı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Atlay Işık, D., 2011. Yat Turizminde Holistik Pazarlama ve Türkiye için Farklılaştırma Stratejileri. Yayın Evi: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Hatipoğlu Veysel Fuat, Atlay Işık Derya, Altunoğlu Ali Ender, 2017. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY/LOCATION ANALYSIS FOR PACKAGING WASTES RECYCLING CENTER OF MUGLA PROVINCE BY APPLYING AHP METHOD. Yayın Evi: Gece Publishing Editör Adı: ARAPGIRLIOGLU HASAN, ATIK ATILLA, ELLIOTT ROBERT L., TURGEON EDWARD

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Hatice Kübra Gök, Atlay Işık Derya, 2018. Disiplinler Arası Akademik Çalışmalar II/Satış Elemanına ve İşletmeye Duyulan Güvenin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: ERASLAN Meriç, DEMİRKAYA Hilmi, DİREKCİ Bekir, ASLAN Fürüzan, KILINÇ, Mustafa
2-) Atlay Işık, D., Paker, S., Şengönül, G., 2013. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Güldem CERİT, Ali DEVECİ, Soner ESMER
3-) Atlay Işık, D., 2010. Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları- Problem Based Learning Scenarios For Maritime Education and Training”, 2010, Editör Doç. Dr. Mustafa KALKAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir. (Kitabın Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Senaryoları Ortak Yazarı). Yayın Evi: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Mustafa KALKAN

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of ETA Maritime Sciense. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) İş ve İnsan Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Dokuz Eylül üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi . 2014. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. İş ve İnsan Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. İş ve İnsan Dergisi.

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Markaya, işletmeye ve satış elemanına duyulan güven ve satış elemanının etik davranışlarının yeniden satın alma davranışına etkileri: Elektronik ürünler üzerine bir araştırma. Konu: Markaya, işletmeye ve satış elemanına duyulan güven ve satış elemanının etik davranışlarının yeniden satın alma davranışına etkileri: Elektronik ürünler üzerine bir araştırma. HATİCE KÜBRA-GÖK. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Müşteri Odaklılık, İş Tatmini ve Güven Performansının Hizmet Telafi Performansı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Dış Ticaret Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Konu: Pazarlama. Özge Elmas -GÜNAYDIN. 2018

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Özel Kuruluşlar. “Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü” başlıklı, Şubat 2007 tarihli TUSİAD Raporu’nun “Türkiye’de Ulaştırma ve Gelişmeler” bölümü yazarlığı. Nisan 2006 – Şubat 2007, Proje Koordinatörü: Prof. Dr. A.Güldem CERİT, İzmir. . 2007-2007
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ulaştırma Sektörü. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kurumsal Yapısı Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü. 2006-2007

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Satış Elemanının Etik Davranışlarının Tüketici Algısı, Güven ve Memnuniyet Üzerinden Tekrar Satın Alma Davranışına Etkisi. 2017-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi İçin AHP Yöntemi İle Kuruluş Yeri Seçimi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: Yat İşletmeciliğine Yönelik Nitel Bir Araştırma. 2016-2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, 1-3 Kasım 2006, İzmir, Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi. . Kasım . Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5519 2020-2021 Güz

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6505 2020-2021 Güz

Uluslararası Lojistik Yönetimi

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

UTL2003 2020-2021 Güz

Lojistik Yönetimi I

UTL3003 2020-2021 Güz

Uluslararası Taşımacılık Yönetimi

UTL3005 2020-2021 Güz

Tedarik Zinciri Yönetimi I

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi1

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UİT5520 2019-2020 Bahar

Tedarik Zinciri Yönetimi

UTL1002 2019-2020 Bahar

Lojistiğe Giriş

UTL2004 2019-2020 Bahar

Lojistik Yönetimi II

UTL3006 2019-2020 Bahar

Tedarik Zinciri Yönetimi II

UİT5519 2019-2020 Güz

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim

UTL2003 2019-2020 Güz

Lojistik Yönetimi I

UTL3005 2019-2020 Güz

Tedarik Zinciri Yönetimi I

UTL3006 2019-2020 Güz

Tedarik Zinciri Yönetimi II

UTL3501 2019-2020 Güz

Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular I

UTL1002 2018-2019 Bahar

Lojistiğe Giriş

UTL2004 2018-2019 Bahar

Lojistik Yönetimi II

UTL3006 2018-2019 Bahar

Tedarik Zinciri Yönetimi II

UİT5519 2018-2019 Güz

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yönetim

UTL2003 2018-2019 Güz

Lojistik Yönetimi I

UTL3005 2018-2019 Güz

Tedarik Zinciri Yönetimi I

UTL3501 2018-2019 Güz

Dış Ticaret ve Lojistikte Güncel Konular I