Personel

Doktor Öğretim Üyesi DİCLE ÖZDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi
Dicle Özdemir
@ E-posta
dicleozdemir@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5655

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / İktisat Politikası Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

Doktora

The New School for Social Research Graduate School Political Economy

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdemir Dicle, 2020. Regime-dependent effects of selected macroeconomic variables on CO2 emissions: evidence from China. International Journal of Global Warming

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özdemir Dicle, 2020. Time-Varying Housing Market Fluctuations: Evidence from the U.S. Housing Market. Real Estate Management and Valuation
2-) Özdemir Dicle, 2020. Cyclical causalities between the U.S. wholesale beef and feed prices: A Markov-switching approach. Economics and Business Letters
3-) Özdemir Dicle, 2020. Interest Rate Volatility Regimes in Selected Asian Countries: A Univariate Markov Switching Analysis. Frontiers of Economics in China
4-) Özdemir Dicle, 2019. Sectoral Business Cycle Asymmetries and Regime Shifts: Evidence from Turkey. Applied Economics Journal

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özdemir Dicle, 2019. PARA PİYASALARINDA GERİ BESLEME MEKANİZMASI VE FİNANSAL KRİZLER. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi
2-) Özdemir Dicle, 2017. A Post-Keynesian Criticism of the Solow Growth Model. Journal of Economics, Business and Management
3-) Özdemir Dicle, 2017. Causal Relationship between Agricultural Exports and Exchange Rate: Evidence for India. Applied Economics and Finance
4-) Özdemir Dicle, 2016. The Causal Nexus Analysis of the U.S. Housing Market Dynamics. The Empirical Economic Letters
5-) Özdemir Dicle, 2015. Business Cycles Synchronization in Latin America: A TVTPMS Approach. The Empirical Economic Letters

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özdemir Dicle, 2019. Para Arzının Belirlenmesinde Post Keynesyenler Arasındaki Temel Ayrılıklar: Uyumcular ve Yapısalcılar. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Özdemir Dicle, 2019. İşsizliğin Azaltılmasında Kamusal Bir İstihdam Modeli Olarak Nihai İşveren Programı. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Özdemir Dicle, 2019. Transformational Growth within the Monetary Circuit. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Özdemir Dicle, 2018. Contraction of Circulating Debt: A Comparison of the Marx’s and Minsky’s Crisis Theories. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özdemir Dicle, 2019. İŞGÜCÜ PİYASASI ESNEKLİĞİ VE BÖLGESEL İŞSİZLİK. 5. Uluslararasi Bolgesel Kalkinma Konferansi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özdemir Dicle, 2018. MINSKY REGIMES IN TURKEY IN THE PRE-CRISIS PERIOD. ICSS XIV 201814th International Conference on Social Sciences Germany
2-) Özdemir Dicle, 2018. KALDIRAÇLI KREDİLER VE FİNANSAL KRİZLER. PEFA I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS
3-) Özdemir Dicle, 2017. A Criticism of the Solow Growth Model. 6th International Conference on Economics Business and Marketing Management
4-) Özdemir Dicle, 2017. Biowastes As An Alternative Household Cooking Energy Source in TRA2 Region of Turkey. Firat Kalkinma Ajansi
5-) Özdemir Dicle, 2016. Testing for Linear and Nonlinear Causal Link Between the Real Exchange Rate and Agricultural Exports in India. WTO, Trade and Agriculture: Issues and Challenges for Developing and Least Developed Countries

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özdemir Dicle, 2018. DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISI İLE YÖNETİŞİM/KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARINDA YÖNETİŞİMİN DEĞİŞEN ROLÜ: MERKEZ TABANLI KALKINMADAN YEREL TABANLI KALKINMAYA GEÇİŞ. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Ganite Kurt, Tuğba Uçma Uysal
2-) Özdemir Dicle, 2017. Contemporary Studies in Social, Economic Financial Analysis/Testing Random Walk Hypothesis. Yayın Evi: IJOPEC Publication Editör Adı: Prof. Dr. Sadullah Çelik

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Business and Economics Research Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

Verdiği Dersler

ECO3005 2020-2021 Güz

Econometrics I

ECO4001 2020-2021 Güz

Turhish Economy

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5090-1 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6501 2020-2021 Güz

Makro İktisat Teori ve Politikası

ECO3006 2019-2020 Bahar

Econometrics II

ECO4002 2019-2020 Bahar

Economic Policy

ECO4510 2019-2020 Bahar

Quantitative Analysis Techniques

İKT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İKT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

ECO2003 2019-2020 Güz

Mathematical Economics

ECO3005 2019-2020 Güz

Econometrics I

ECO1004 2018-2019 Bahar

Introduction to Mathematical Economics II

ECO3006 2018-2019 Bahar

Econometrics II

ECO3508 2018-2019 Bahar

Financial Economics

ECO4002 2018-2019 Bahar

Economic Policy

ECO1003 2018-2019 Güz

Introduction to Mathematical Economics I

ECO2003 2018-2019 Güz

Mathematical Economics

ECO3005 2018-2019 Güz

Econometrics I