Personel

Araştırma Görevlisi DİLARA ÖZEN ORUK
Araştırma Görevlisi
Dilara Özen Oruk
@ E-posta
dilaraozen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2072

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü / Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 06.2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 12.2018

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bayar Banu, Güp Asalet Aybüke, Özen Oruk Dilara, İpek Dongaz Özge, Doğu Eralp, Bayar Kılıçhan, 2022. Development of the Postural Habits and Awareness Scale (PHAS): A Reliability and Validity Study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2-) Özen Oruk Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, 2021. Effect of Kinesio taping on wrist kinematics and functional performance: A randomized controlled trial. Journal of Hand Therapy
3-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Sivaslıoğlu Ahmet Akın, Özen Oruk Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2020. Reliability and validity of Five Times Sit to Stand Test in pregnancy-related pelvic girdle pain. Musculoskeletal Science and Practice

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Oral Tapan Özge, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2021. THE ATTACK PROFILE IN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: A RETROSPECTIVE STUDY. Karya Journal of Health Science

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özen Oruk Dilara, Bayar Kılıçhan, 2023. Investigation of Pain, Function, Anxiety, and Depression Levels in Patients with Total Knee Arthroplasty Before Discharge. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Kılıçhan, Bayar Banu, 2020. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya Yönelik Kaygı Düzeyleri ve Kişilik Tiplerinin İncelenmesi: Bir Pilot Çalışma. JOURNAL OF ZEUGMA HEALTH SCIENCE
2-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2020. FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL UYGUNLUĞA İLİŞKİN TEST SONUÇLARI VE BAKIŞ AÇILARI: BİR PİLOT ÇALIŞMA. Karya Journal of Health Science

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özen Oruk Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, 2019. Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının El Bileği Kinematiği ve Fonksiyonel Performansına Olan Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma. X. Uluslararası Katılımlı Spor Fizyoterapistleri Kongresi
2-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Sivaslıoğlu Ahmet Akın, Özen Oruk Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2019. Test-retest and inter-rater reliability of five times sit to stand test in pregnancy-related pelvic girdle pain.. IUGA Exchange Meetıng 2019

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özen Oruk Dilara, Oruk Yunus Emre, Bayar Kılıçhan, 2022. Plyometrik Egzersizlerin Kas Kalınlığı ve Dinamik Dengeye Olan Etkisi . XVIII. FİZYOTERAPİDE GELİŞMELER KONGRESİ
2-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2018. Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan ve olmayan bireylerde fiziksel aktivite düzeyinin karşılaştırılması. 1st International Health Sciences and Life Congress
3-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Güp Asalet Aybüke, Karakaya Mehmet Gürhan, 2018. Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan ve olmayan bireylerin kinezyofobilerinin karşılaştırılması. 1st International Health Sciences and Life Congress
4-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2018. Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısı olan bireylerde aktivite limitasyonunun değerlendirilmesi. 1st International Health Sciences and Life Congress
5-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2018. Gebeliğe bağlı pelvik kuşak ağrısında ağrı özelliklerinin ve tedavi öykülerinin incelenmesi. 17. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Gelişmeler Kongresi
6-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2017. Üriner inkontinansın konservatif yönetiminde interdisipliner yaklaşıma sahip miyiz?. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
7-) Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2017. Huzurevinde çalışan bakım verenlerin üriner inkontinans konusundaki bilgi ve uygulamaları. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
8-) Çıtak Karakaya İlkim, Yenişehir Semiha, Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, 2017. Fizyoterapi kanıt veri tabanında yer alan üriner stres inkontinans ve elektroterapi konulu klinik çalışmaların kalite analizi. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
9-) Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, 2017. Farklı dövüş sanatı sporcularının bilişsel işlevler yönünden karşılaştırılması. I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özen Oruk Dilara, İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Bayar Kılıçhan, Bayar Banu, 2020. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN VÜCUT FARKINDALIKLARININİNCELENMESİ. 3rd International Health Science and Life Congress
2-) İpek Dongaz Özge, Güp Asalet Aybüke, Özen Oruk Dilara, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2020. AKUT İNME HASTALARININ BAŞLANGIÇ DENGE VE MOBİLİTESKORLARININ HOSPİTALİZASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. 3rd International Health Science and Life Congress
3-) Güp Asalet Aybüke, Özen Oruk Dilara, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2020. SAĞ VE SOL HEMİSFER LEZYONU OLAN AKUT İNME HASTALARININ DENGE VE MOBİLİTE DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. 3rd International Health Science and Life Congress
4-) Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, 2018. Parkinsonlu hastalarda teknoloji temelli yürüyüş değerlendirmelerinin literatür analizi. 1st International Health Sciences and Life Congress
5-) Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, Çıtak Karakaya İlkim, 2018. Dart atma hareketinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin literatür incelemesi. 1st International Health Sciences and Life Congress
6-) Özen Dilara, Karakaya Mehmet Gürhan, Yenişehir Semiha, Çıtak Karakaya İlkim, 2018. Nörolojik rehabilitasyonda giyilebilir sensörlerin kullanımı ile ilgili yapılmış çalışmaların analizi. 1st International Health Sciences and Life Congress
7-) Özen Oruk Dilara, Gelen Ertuğrul, 2016. Genç Kürek ve Kano Sporcularının Postüral Yapılarının İncelenmesi. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2019. Postmenopozal diz osteoartritli kadınların postoperatif ağrı düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Pilot Çalışma. 5. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ
2-) Güp Asalet Aybüke, İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2019. Romatolojik Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Yeri: Literatür Analizi. 5. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ
3-) İpek Dongaz Özge, Özen Oruk Dilara, Güp Asalet Aybüke, Bayar Banu, Bayar Kılıçhan, 2019. Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Kadınların Demografik Özelliklerinin Umutsuzluk Düzeyi ile İlişkisinin İncelenmesi. 5. ULUSAL ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON KONGRESİ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bayar Kılıçhan, Özen Oruk Dilara, 2020. Ortezler/Myelomeningoselde Ortezler. Yayın Evi: Hipokrat Editör Adı: Prof. Dr. Nilgün Bek

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Karakaya Mehmet Gürhan, Özen Oruk Dilara, 2021. Terapatik Egzersiz Temeller ve Teknikler/Denge Bozukluğu İçin Egzersiz. Yayın Evi: Hipokrat Yayıncılık Editör Adı: Köse Nezire, Vardar Yağlı Naciye, Güney Deniz Hande

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının El Bileği Kinematiği ve Fonksiyonel Performansına Olan Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kinezyolojik Bantlama Uygulamasının El Bileği Kinematiği ve Fonksiyonel Performansına Olan Etkisi. 2018-2019