Personel

Prof.Dr. CEM DİŞBUDAK
Prof.Dr.
Cem Dişbudak
@ E-posta
disbudak@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1405

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler fakültesi İktisat 1991

Yüksek Lisans

Oklahoma state University Economics 1996

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF Ekonomi 2003

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Göktaş Pınar, Dişbudak Cem, 2014. Modelling Inflation Uncertainty with Structural Breaks Case of Turkey 1994 2013. Mathematical Problems in Engineering

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Süslü Bora, Dişbudak Cem, 2012. TCMB nin Para Politikası Duruşunun AlternatifAçıklaması Parasal Durum Endeksi MCI. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Dişbudak, C., Süslü, B., 2009. Kalkınma ve Bireysel Gelir Dağılımı: Kuznets Hipotezi Türkiye için Geçerli mi?. Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi
3-) Türkcan, K., Dişbudak, C., 2005. Antidamping Uygulamalarının Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği. İktisat, İşletme ve Finans

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dişbudak Cem, İnci Emine Melisa, 2019. YOKSULLUĞUN FİNANSALLAŞTIRILMASI: MİKROFİNANS UYGULAMALARI. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (EYAD)
2-) Dişbudak Cem, Purkis Semra, 2016. Forced Migrants or Voluntary Exiles Ethnic Turks of Bulgaria in Turkey. journal of international migration and integration
3-) Dişbudak Cem, 2010. Financial development and economic growth in Turkey. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
4-) Dişbudak, C., 2004. Uluslararası Göç ve Türkiye Ekonomisi. İktisat, İşletme ve Finans,

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Dişbudak, C., 2017. KAMU HARCAMALARI BİLEŞİMİNİN GELİR DAĞILIMI VE REFAH ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞi. V. Anadolu International Conference in Economics,

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye Tarım Ürünleri ve Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Sürecinde Yapısal Dönüşümü: Ekonometrik Analiz. Konu: İktisat. Zeynep Hande Yaman. 2009
2-) Tez Adı: “Uluslararası Göç ve İşçi Dövizlerinin Belirleyenleri: Türkiye Örneği” , Muğla Üniversitesi, SBE (2008). Konu: İktisat. Yağmur. 2008

(G-3-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. "1989 Bulgaristan Göçmenlerinin Türkiye'de Ekonomik, Mekânsal ve Politik Bütünleşme Süreçleri". 2010-2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: GİRİŞİMCİLİK. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SERMAYENİN SOSYAL DOĞASI, SOSYAL SERMAYE VE BİREYSEL ÇIKAR: MUĞLA SERMAYE GRUPLARI ÖRNEĞİ. 2013-2017

Verdiği Dersler

ECO4003 2020-2021 Güz

Growth Theory

İKT 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6099 2020-2021 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

İKT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT2001 2020-2021 Güz

Mikro İktisat I

İKT3511 2020-2021 Güz

Politik Ekonomi

ECO2004 2019-2020 Bahar

Economic Methodology

ECO4004 2019-2020 Bahar

Development Theory

İKT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İKT 5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlik Sınavına Hazırlık

İKT 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

İKT 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İKT2002 2019-2020 Bahar

Mikro İktisat II

İKT4526 2019-2020 Bahar

İktisadi ve Finansal Krizler

ECO4003 2019-2020 Güz

Growth Theory

İKT 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT2001 2019-2020 Güz

Mikro İktisat I

İKT3511 2019-2020 Güz

Politik Ekonomi

ECO2004 2018-2019 Bahar

Economic Methodology

ECO4506 2018-2019 Bahar

World Economy

İKT 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT 6516 2018-2019 Bahar

İktisadi ve Finansal Krizler

İKT2002 2018-2019 Bahar

Mikro İktisat II

İKT4526 2018-2019 Bahar

İktisadi ve Finansal Krizler

ECO4003 2018-2019 Güz

Growth Theory

İKT 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İKT2001 2018-2019 Güz

Mikro İktisat I

İKT3511 2018-2019 Güz

Politik Ekonomi