Personel

Öğr.Gör.Dr. KISMET DELİVELİ
Öğr.Gör.Dr.
Kısmet Deliveli
@ E-posta
dkismet@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1797

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1993
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji 2018

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2004

Doktora

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi Devam Ediyor
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri/ Eğitim Yönetimi 2018

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Deliveli Kısmet, 2019. Educatıonal servıces of class teachers for emotıonal behavıor dısorders students. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR),
2-) Deliveli Kısmet, 2019. A case study for evaluatıng the outputs of the applıed ınclusıve educatıon model at the undergraduate level. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)
3-) Deliveli Kısmet, 2019. Eğitim örgütleri açısından duygusal emeğin önemi. Toplum Bilimleri Dergisi
4-) Deliveli Kısmet, 2014. A new method suggestion for the students who have learning disabilitiy in first reading and writing: Vocal and syllable based sentence method. Turkish International Journal of Special Education and Guidance Counseling
5-) Deliveli Kısmet, Erkan Nilüfer, 2013. Mobbing olgusunun sanat etkinliği yoluyla dışa vurumu ve kadın gözüyle değerlendirilmesi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
6-) Deliveli Kısmet, 2013. Üniversitelerde mobbing mağduru kadın yöneticiler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
7-) Deliveli, K., 2012. Okuma yazma öğretiminde özel bir yöntem: Ses odaklı dil öğretim yöntemi. E- Journel of New World Sciences Academy
8-) Deliveli Kısmet, 2011. Ses çağrışımlı bütünleşik kelime yöntemi. NWSA - New World Sciences Academy (Uluslararası Hakemli E-Dergi)
9-) Deliveli Kısmet, 2006. Yeni Türkçe programı ve dil becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesinde yöntem sorunu. Çağdaş Eğitim Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kaya Çağlar, Yazıcı Şakir, Deliveli Kısmet, Hoşgörür Vural, 2016. Türkiye’de eğitim denetimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliveli Kısmet, Kıral Bilgen, 2018. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. 9.ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI (EYFOR)
2-) Deliveli Kısmet, 2018. Birleştirilmiş sınıflı mahalle ilkokullarının sorunlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Deliveli Kısmet, 2018. Yönetim yaklaşımları çerçevesinde denetim modellerinin değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)
4-) Deliveli Kısmet, 2018. Okuma yazma öğretiminde drama destekli ses öğretim yöntemi. 4. Eğitim Araştırmaları Kongresi
5-) Deliveli Ömür, Deliveli Kısmet, 2014. Hatay’da artan Suriyeli sığınmacı sayısı ile ortaya çıkan sorunlar, tehlike ve tehditler. 2. Uluslararası Davraz Kongresi
6-) Güven Didem, Deliveli Kısmet, Yusuf Yıldrım, Aksu İlim, Demirdağ Gözde, 2013. Abaut EVS: Takel all you can. Bangkok International Conference on Social Science
7-) Deliveli Kısmet, 2013. Zekânın onuncu boyutu yaratıcı zekâ olabilir mi?. V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
8-) Deliveli Kısmet, 2012. Okuma yazma öğretiminde yeni bir yöntem: İstasyon tekniğiyle ses öğretim yöntemi. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Deliveli Kısmet, 2012. Eylem esaslı dil öğretim yöntemi. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) Deliveli Kısmet, 2012. Geniş yönelimli okuma yazma öğretim yöntemi. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
11-) Deliveli Kısmet, 2012. Çoklu öğrenme ortamında ses öğretim yöntemi. 6th International Computer Instructional Technologies Symposium
12-) Deliveli Kısmet, 2012. Şarkı sözü temelli ve ritim destekli okuma yazma öğretim yöntemi. Uluslar Arası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu
13-) Deliveli Kısmet, 2012. Renklerle okuma yazma öğretim yöntemi. I. Uluslar Arası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu.
14-) Deliveli Kısmet, 2012. Kelime tabanlı ses öğretim yöntemi. 1. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deliveli Ömür, Deliveli Kısmet, 2019. Küreselleşmenin demokrasiye etkileri. 3. Uluslararası Felsefe Kongresi
2-) Deliveli Kısmet, Bilge Nalin, 2019. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin birleştirilmiş sınıflara yönelik izlenim, görüş ve değerlendirmeleri. USEAS 2019
3-) Deliveli Kısmet, Küçükefe Burcu, 2019. Dünya’da ve Türkiye’de özel eğitim, kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarının tarihsel süreç içerisinde analizi. USEAS 2019
4-) Deliveli Kısmet, Küçükgöz Gizem, 2019. Çocuk istismarının okul öncesi ve sınıf öğretmen adaylarının gözüyle değerlendirilmesi. USEAS 2019
5-) Deliveli Kısmet, Deliveli Ömür, 2018. Eğitimde kamu denetçiliği kurumunun yeri ve önemi. 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9)
6-) Deliveli Ömür, Deliveli Kısmet, 2018. Cumhuriyet dönemi Türk eğitim sistemin mevzuat çerçevesinde tarihsel analizi. 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-9)
7-) Deliveli Kısmet, 2018. Denetim türleri ve mekanizmaları kapsamında Türk eğitim sisteminde denetimi. 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi (ERTE)
8-) Deliveli Ömür, Deliveli Kısmet, 2018. Eğitim kuruluşlarındaki denetim mekanizmalarının değerlendirilmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
9-) Deliveli Kısmet, Ar Tuğçe, 2018. Eğitim fakültesi mezunu olacağım!... Ne iş olsa yaparım!?. . 2 nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF LIMITLESS EDUCATION AND RESEARCH (ISLER 2018)
10-) Deliveli Kısmet, 2016. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin kariyer tercihleri ve gelecek beklentileri. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
11-) Yengin Sarpkaya Pınar, Deliveli Kısmet, 2016. Sınıf öğretmenlerinin kariyer engellerine yönelik nitel bir araştırma. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
12-) Deliveli Kısmet, 2016. Birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde zihin engelli öğrenciler için geliştirdikleri taktikler. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
13-) Duman Ahmet, Deliveli Kısmet, 2014. Türk eğitim sisteminde eğitim deneticilerinin yetiştirilmesi, atanması, yetki, görev ve sorumluluklarında meydana gelen değişikliklerin analizi. 6. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi
14-) Deliveli Ömür, Deliveli Kısmet, 2014. Öğretim elemanlarının akademik üsluplarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
15-) Deliveli Kısmet, Deliveli Ömür, 2014. Cumhuriyet dönemi eğitim tarihinde önemli mevzuat değişiklikleri ve dönüm noktaları. 6. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
16-) Deliveli Kısmet, Deliveli Ömür, 2014. Eğitim kuruluşlarında denetim mekanizmaları ve kamu denetçiliği kurumunun denetimi. 6. Uluslarası Eğitim Denetimi Kongresi
17-) Güven Didem, Yıldırım Yusuf, Deliveli Kısmet, 2013. Zihin engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarına yönelik iş kaygıları ve iş beklentileri. ICPE 2013
18-) Yıldırım Yusuf, Deliveli Kısmet, Güven Didem, 2013. Otizm spektrum bozukluğu gösteren öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli hayat bilgisi dersi öğretim etkinlikleri. ICPE 2013
19-) Deliveli Kısmet, 2013. Çocuğun oyun hakkı. V. International Congress of Educational Resarch Peace, MemoryEducation Resarch (V. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi)
20-) Deliveli Kısmet, 2012. Kelime eşlikli cümle yöntemi. 1.UluslararasıTürk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu
21-) Deliveli Kısmet, 2012. Özne temelli dil öğretim yöntemi. 1.Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu.

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Deliveli Kısmet, Karataş Zeynep, 2013. Birleştirilmiş sınıf uygulaması olan ilkokullarda yürütülen rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İl oluşunun 100. Yılında Muğla İli Değerleri Sempozyumu)
2-) Deliveli Kısmet, 2013. Birleştirilmiş sınıf uygulamalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İl oluşunun 100. Yılında Muğla İli Değerleri Sempozyumu)
3-) Deliveli Kısmet, 2013. Birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde geliştirdikleri taktikler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İl oluşunun 100. Yılında Muğla İli Değerleri Sempozyumu)
4-) Deliveli Kısmet, 2009. Türkçe’nin temel becerileri ve etkinliklerle öğretimi. 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deliveli Kısmet, Deliveli Ömür, 2014. Türkiye'de engellilerin istihdamı sorunu. 1. Sosyal Koruma Sempozyumu
2-) Deliveli Ömür, Deliveli Kısmet, 2014. Öğrencilerde demokrasi ve vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi. Yenilikçi Öğretmen Semineri
3-) Deliveli Kısmet, 2013. Cümle eksenli ses öğretim yöntemi. 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı
4-) Güven Didem, Deliveli Kısmet, 2013. Özel Sınıf annelerinin bir yıl boyunca yapılan okuma etkinliğine ilişkin deneyimleri. 22. Eğitim Bilimleri Kurultayı
5-) Deliveli Kısmet, 2009. Çağrışımsal ses öğretim yöntemi: İşitme engelliler için okuma yazma öğretiminde kullanılabilecek yöntem önerisi. 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı
6-) Deliveli Kısmet, 2008. Örgütsel bir yönetim sorunu: Mobbing eğitim örgütlerini tehdit eder mi?. III. Eğitim Yönetimi Kongresi
7-) Deliveli Kısmet, 2007. İlkokuma yazma öğretiminde yeni bir yöntem: Ses odaklı cümle yöntemi. Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deliveli Kısmet, Aysun Çalışkan, 2013. Okullarda akran baskısı ile mücadele etme yöntemleri ve akran baskısını önlemek üzere alınacak tedbirler. Polis Akademisi Suç Araştırmaları Merkezince düzenlenen SAMER) 5. Uluslarası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu
2-) Deliveli Kısmet, 2009. Okul öncesi dönemde yaratıcılık eğitimi. I. Uluslar Arası Eğitim Araştırmaları Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Deliveli Kısmet, 2003. 1-Deliveli, K. (2003). KPSS Öğretmenlik. Yayın Evi: Adalet Yayınları Editör Adı: Ankara
2-) Deliveli Kısmet, 2001. 2-Deliveli, K.(2001). KMS Öğretmenlik Eleme Sınavı Hazırlık Kitabı. Yayın Evi: Yargı Yayıncılık Editör Adı: Ankara

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Deliveli Kısmet, 2015. Deliveli, K. (2015). Kamu etiği/ Anayasal çerçevede ve temel hak ve hürriyetler bağlamında mobbing uygulamalarının değerlendirilmesi. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü. 1. Baskı- Yayın no: 383, 344-359. Yayın Evi: TOAİE Editör Adı: FEYZI ULUĞ-KIVILCIM ERTAN-HANDE ÖZGEN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Kıral Erkan, Deliveli Kısmet, 2018. Kıral, E. ve Deliveli, K. Eğitim yönetimi/Yönetim süreçleri. Yayın Evi: Pegem Akademi Yayınları Editör Adı: Cemaloğlu Necati, Özdemir Murat
2-) Deliveli Kısmet, 2012. Deliveli, K. (2012). Pedogojik değerler/İletişim (Edit. Mustafa Girgin). Yayın Evi: Vize Basın Yayın Editör Adı: Mustafa Girgin
3-) Arslan Derya, Doğan Birsen, Deliveli Kısmet, Kırmızı Fatma Susar, Yaylı Derya, Akkaya Nevin, 2008. Deliveli, K. (2008). Etkinliklerle Türkçe öğretimi/Konuşma. Yayın Evi: Ekin Yayın Dağıtım Editör Adı: Bursa
4-) Arslan Derya, Doğan Birsen, Deliveli Kısmet, Kırmızı Fatma Susar, Yaylı Derya, Akkaya Nevin, 2008. Deliveli K. (2008). Etkinliklerle Türkçe öğretimi/Görsel okuma ve görsel sunu. Yayın Evi: Ekin Yayın Dağıtım Editör Adı: Bursa

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Okuma yazma öğretiminde özel bir yöntem: Ses odaklı dil öğretim yöntemi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
2-) Deliveli, K. (2008). Etkinliklerle Türkçe öğretimi/Konuşma - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 11. Yaratıcı, Yenilikçi, Öğretmen Semineri, "Mobbingle Uygulamalarının Ddeğerlendirilmesi ve Mobbingle Mücadele Yöntemleri çalıştayı" . Nisan. Türkiye. 2014

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 6 - 9 Haziran 2013 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce düzenlenen “V. International Congress of Educational Resarch” “Peace, Memory&Education Resarch” kapsamında düzenlenen “Nitel Araştırma Kod Rehberi”konulu çalıştaya katılımcı. Haziran. Türkiye. 2013

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nce (20-22 Şubat 2014) düzenlenen “V. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı”nda “Okuma-Yazma Öğretimi ve Türkçe Öğretimi” Konulu Oturumlarına katılımcı. Şubat. Türkiye. 2014
2-) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nce Ankara’da düzenlenen II. Kamu Etiği kongresi kapsamında “Kamu Örgütlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Çalıştayı” na katılımcı. Mart. Türkiye. 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) 2023 Eğitim Vizyonu. MSKÜ . . 2019
2-) "Eğitim, Öğretim Teknolojisi ve İletişim- Araç Gereçlerin Eğitimde Yeri ve Önemi" MSKÜ Eğitim Fakültesi. Haziran. Türkiye. 2010
3-) İletişim Semineri: Slayt Gösterisi-Etkinlik Örnekleri-Müzik Dinletisi MSKÜ MMYO. Mayıs. Türkiye. 2009
4-) “İletişimde Davranış Değiştirme Yöntemleri” MSKÜ MMYO. Mayıs. Türkiye. 2009
5-) İşitme Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi Semineri, MSKÜ MMYO. Şubat. Türkiye. 2009
6-) İşitme Engelli Çocuklar ve Eğitimi MSKÜ MMYO. Aralık. Türkiye. 2008
7-) İşitme ve Konuşma Sorunları Olan Çocuklar İçin Okuma Yazma Eğitimi” MSKÜ MMYO. Nisan. Türkiye. 2008
8-) "Çağdaş Yaklaşımlar ve Yeni İlköğretim Programları", MSKÜ Eğitim Fakültesi . Ekim. Türkiye. 2005
9-) "Yeni Türkçe 1-5 Programı ve Genel Değerlendirmesi" MSKÜ Eğitim Fakültesi . Ekim. Türkiye. 2005
10-) "Birinci Sınıf Türkçe Programı ve İlkokuma Yazma Öğretimi" MSKÜ Eğitim Fakültesi . Kasım. Türkiye. 2005
11-) “Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Etkinlikleri” MSKÜ Eğitim Fakültesi. Kasım. Türkiye. 2005
12-) “İlkokuma Yazmada Bilgisayar Destekli Öğretimden Yararlanma” MSKÜ Eğitim Fakültesi. Aralık. Türkiye. 2005

(S-1) Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde

1-) SERGİLER/. 2015. GÖRSEL SANATLAR DERSİ SERGİSİ
2-) SERGİLER/. 2015. Materyal Tasarımı

(S-8) Kendi rehberliğinde hazırlanan öğrenci eser yada yorumlarıyla gerçekleştirilen etkinlikler (sergi, konser, workshop, heykel, sempozyum vb.)

1-) Görsel Sanatlar Dersi Materyal Sergisi- 18/19 Aralık 2014 MSKÜ Eğitim Fakültesi - 2014
2-) Gösteri ve Sergi Etkinlikleri, Eğitim Fakültesi 2013 Bahar Şenlikleri, MSKÜ - 2013
3-) Gösteri ve Sergi Etkinlikleri, Eğitim Fakültesi 2012 Bahar Şenlikleri, MSKÜ - 2012
4-) “2010 Okul Öncesi Eğitimi Bahar Şenliği Programı” kapsamında “ Okul Öncesi Öğretmenliği Materyal ve Oyuncak Sergisi” ile “Sınıf Öğretmenliği Topluma Hizmet Uygulamaları Afiş” - 2010
5-) Okul Öncesi Öğretmenliği 4. Sınıfların Oyuncak Yapımı ve Uygulamaları Dersinde Hazırladıkları Araçlardan Oluşan Oyuncak Yapımı Sergisi - 2010
6-) Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında yaptıkları proje çalışmalarıyla ilgili olarak; Topluma Hizmet Uygulamaları Poster Sergisi - 2010
7-) Müzikli Masal Okuma Etkinliği: Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencileri - 2006
8-) Okul Öncesi Dönemde Yaratıcı Etkinlikler: Okul Öncesi Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencileri MSKÜ Eğitim Fakültesi - 2006
9-) Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin Katılımıyla “Çocuk ve Şiir” konulu şiir dinletisi - 2005
10-) 2004-2005 Öğretim Yılı Güz Döneminde Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları materyallerden oluşan “İlkokuma-Yazma Materyalleri Sergisi” - 2005
11-) 2003-2004 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin, Araç Yapımı II dersinde hazırlamış oldukları materyallerden oluşan “Okul Öncesinde Araç Yapımı” sergisi - 2004
12-) Sınıf Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin İlkokuma Yazma dersinde hazırladıkları materyallerden oluşan “Okuma Yazma Öğretiminde Araçlar” sergisi - 2004

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GRÖ4803 2020-2021 Güz

Görsel Sanatlar Öğretimi

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GRÖ2802 2019-2020 Bahar

Sanat Eğitimi

İSÖ4004 2019-2020 Bahar

İlköğretimde Kaynaştırma

SBÖ3804 2019-2020 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GRÖ4803 2019-2020 Güz

Görsel Sanatlar Öğretimi

İOÖ3005 2019-2020 Güz

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ

TSE00020 2019-2020 Güz

ÇOCUK EDEBİYATI

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GRÖ2802 2018-2019 Bahar

Sanat Eğitimi

İSÖ4004 2018-2019 Bahar

İlköğretimde Kaynaştırma

SBÖ3804 2018-2019 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GRÖ4803 2018-2019 Güz

Görsel Sanatlar Öğretimi

İOÖ3005 2018-2019 Güz

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ