Personel

Prof.Dr. MUZAFFER DEMİR
Prof.Dr.
Muzaffer Demir
@ E-posta
dmuzaffer@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1546

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1990

Yüksek Lisans

İngiltere/Exeter Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Akdeniz Araştırmaları Anabilimdalı 1995

Doktora

İngiltere/Exeter Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi ve Edebiyatı 1999

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir, Muzaffer, “Gyges’in Sadyattes’i Tahttan İndirme Hikayesi: Yeni Bir Gözden Geçirme”, Colloqium Anatolicum 9, 2010, 229-268. - 2010
2-) Demir, M., 2009. Pausanias’ Actions in Byzantion after the Victory at Mycale: A Reconsideration (478-470 B.C). Athenaeum
3-) Demir, Muzaffer, “Dark Age Aeolian Colonists: evidence for ancestral relations with their colonial territories”, Revue des Etudes Anciennes 109.2 (2007), 541-558. - 2007
4-) Demir, Muzaffer, “Karyalıların Bazı Askeri Donanımı Keşfetmeleri”, Olba 13 (2006), 55-84. - 2006
5-) Demir, Muzaffer, “Arkaik ve Klasik Dönemde Tymnes Adlı Karyalılar Üzerine Yeni Düşünceler”, Olba 14 (2006), 1-22. - 2006
6-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönem Atina Toplumunda Karyalı Köleler”, Olba 11 (2005), 25-48 - 2005
7-) 2004. Peloponnesos Savaşı Sırasında (İ.Ö.431-404) Karya ve Likya’ya Yönelik Atina Seferlerinin Amaçları: Yeni Bir Gözden Geçirme. Adalya
8-) Demir, Muzaffer, “Perikles'in Karadeniz Seferi Üzerine Yeni Bir Yorum”, Belleten 45, No.243 (Ağustos 2001), 529-540. - 2001
9-) 2001. İskitli Okçuların Atina’ya Getiriliş Tarihi Üzerine Yeni Bir Yorum (M.Ö. 5.Yüzyıl). Belleten

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Demir Muzaffer, 2020. Yeni-Asur ve Pers Kraliyet Posta Sistemleri Üzerine Değerlendirmeler. Phaselis
2-) Demir Muzaffer, 2020. İskit - Sparta Bağlantıları Üzerine Değerlendirmeler. Archivum Anatolicum
3-) Demir, M., 2012. Herodotos ve Yabancı Kültürler: Mısır Örneği. Tarih İncelemeleri Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Muzaffer, 2018. Klasik Dönem (MÖ 500-300) Halikarnassos Kentinde Hanedanlık ve Kadın Yöneticiler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi
2-) Demir Muzaffer, 2018. MÖ 425-300 Yılları Arasında Rhodos’un Doğu Akdeniz Ekonomisindeki Etkisi ve Adanın Siyasi Yapısı. Phaselis
3-) Demir Muzaffer, 2018. Carrhae Savaşı’nın (MÖ 53) Sebepleri ve Sonuçları Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Cedrus

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Demir Muzaffer, 2020. Herodotos’ta Küçük Asya Pers Kraliyet Yolu: Diğer Antik Yazarlarınki ile Karşılaştırılarak İncelenmesi ve Açıklanması. Tarih İncelemeleri Dergisi
2-) Demir Muzaffer, 2020. Titus Flavius Iosephus'un Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

(A-4-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ancient Cnidus and Its Vicinity (700-400 BC). Cedrus

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Demir Muzaffer, Keçiş Murat, 2017. Nisibis at the border of Romans and Sasanians between the third and fifth centuries AD.. Tarih Araştırmaları Dergisi
2-) Demir, Muzaffer, “Körler Kenti Kalkhedon ile Byzantion, Kuruluş Hikâyesi”, Aktüel Arkeoloji, Ocak-Şubat 2014, Sayı: 37, 56-66. - 2014
3-) Demir, Muzaffer, "MÖ VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia İlişkileri ve Armenia Orontid Hanedanlığı", Yeni Türkiye: Ermeni Özel Sayısı 60.1, 191-200. - 2014
4-) Demir, Muzaffer, “Herodotos ve Yabancı Kültürler”, Tarih İncelemeleri Dergisi 27 (2) (2012), 315-338. - 2012
5-) Demir, Muzaffer, “Büyük İskender ve Karia”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (Güz 2008), 97-121. - 2008
6-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönem Atina Toplumunda Kamu Hizmetleri (leitourgiai) Sistemi”, Arkeoloji ve Sanat 126 (2007) 45-62. - 2007
7-) Demir, Muzaffer, “Artemisia ve Rhodos”, Tarih İncelemeleri Dergisi 21 (1) (2006), 49-72. - 2006
8-) Demir, Muzaffer, “Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’ un Yeri ve Önemi”, Tarih İncelemeleri Dergisi 20 (2) (2005), 59-78. - 2005
9-) Demir, Muzaffer, “M.Ö. 6 Yüzyılda Atina Şehir Devletinin Ticari Politikası ve Yerleşimleri”, Arkeoloji ve Sanat 24, No.107 (Mart-Nisan 2002), 25-30. - 2002
10-) Demir, Muzaffer, “Making Sense of the Myths Behind Aiolian Colanisation”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No.5-6 (Güz 2001), 107-142. - 2001
11-) Demir, Muzaffer, “Genel Hatları ile Atina Demokrasisi ve Liderleri (M.Ö 600-400)”, Arkeoloji ve Sanat 23, No.103-104 (Temmuz-Ekim 2001), 39-45. - 2001
12-) Demir, Muzaffer, “Byzantion'un Klasik Çağ'da (M.Ö. 500-300) İstanbul Boğazı Üzerindeki Ticareti Kontrol Meselesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, No.5 (2001), 46-60. - 2001

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Demir Muzaffer, Sarıkaya Hayriye, 2019. Türkiye’de Eski Batı Tarihçiliğinin Sorunları Üzerine Değerlendirmeler. OANNES International Journal of Ancient History
2-) Demir Muzaffer, 2016. Hellen (Yunan) Kolonizasyon Dönemi Esnasında Hellen-Kolkhis (Gürcistan) İlişkilerinin Başlangıcı ve Süreci Üzerine Değerlendirmeler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer, 2019. Ksenophon’un Oikonomikos Adlı Eseri Kapsamında Ahlaki Değerler ve Ekonomi İlişkisinin Günümüze Yansımaları. Üçüncü İktisat Tarihi Kongresi
2-) Demir Muzaffer, 2018. Antik Kaynaklar Işığında Sangarios Nehri ve Vadisi. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
3-) Demir Muzaffer, 2018. Roma Cumhuriyeti-Pamphylia (Antalya ve Çevresi) İlişkilerinin Nitelikleri Üzerine Değerlendirmeler. Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Sosyal Bilimlerde Antalya
4-) Demir Muzaffer, 2018. Roma Tarihyazıcılığında Antiquariusların Yeri ve Önemi. V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
5-) Demir Muzaffer, 2018. Antik Kaynaklar Işığında Küçük Menderes (Kaistros) Nehri ve Havzası. Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Sempozyumu
6-) Demir Muzaffer, 2018. Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) Adlı Eserinde Bitlis ve Çevresi. Uluslararası Bitlis Tarihi ve İdris-i Bitlisi Sempozyumu
7-) Demir Muzaffer, 2014. MÖ V. yüzyılda Euromos ve Çevresi. Türk Tarih Kurumu
8-) Demir, Muzaffer- Tiro, Ali Osman, "Hititlerin “Kikkuli Metni” ve Ksenophon’un “Peri hippikes” Adlı Eserine Dair Karşılaştırma", IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 01-07 Eylül, 2014. - 2014
9-) Demir, Muzaffer- Doğan, Alican, "Knidos and Its Vicinity During the Fifth Century BC", 18 th SOMA, 24-26 April, Wroclaw-Polonya. - 2014
10-) Demir, Muzaffer, “Athenian Slaves from the Black Sea with Specific Reference to Scythians in the Northern Parts”, 17 th Symposium on Mediterreanean Archaeology: Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone, 25-27 April 2013, Moscow-Russia. - 2013
11-) Demir, Muzaffer, “The Significance of Athenian Politico-Economic Relations With the Bosporan Kingdom in the Fifth Century In view of Evidence of Three-Court Cases”, 1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 6-9 Ekim 2011, Karabük 2013, 211-226. - 2013
12-) Demir, Muzaffer, “Asur Kaynakları Işığında Tur Abdin”, Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Mardin 2012, 1. Cilt, 43-66. - 2012
13-) Demir, Muzaffer, “Kapadokya Kralı Arkhelaos”, 1.Uluslararası Nevşehir Kültür ve Tarihi Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir, Ankara 2012, 5. Cilt, 331-360. - 2012
14-) Demir, Muzaffer, “Lydian (Anatolian) Origins of Etruscans”, 16 th Symposium on Mediterreanean Archaeology: Identity and Connectivity, 01-03 Mart 2012, Florence-Italy. - 2012
15-) Demir, Muzaffer ve Keçiş, Murat, “Nisibis at the border of Romans and Sassanids between the third and seventh centuries AD”, XII. Internatioanl Limes (Roman Borders) Congress, 6-11 September 2012, Ruse, Bulgaria. - 2012
16-) Demir, Muzaffer, “Athenian Interests in the approaches of Black Sea before Peloponnesian War: Two Cases”, 15 th Symposium on Mediterreanean Archaeology, 03-05 Mart 2011, Catania-Italy. - 2011
17-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında III. Attalos’un Vasiyeti”, Uluslararası Bergama Sempozyumu, 7-9 Nisan 2011, Bergama, İzmir 2011, 1. Cilt, 179-199. - 2011
18-) Demir, Muzaffer, “Antik Yunan Kaynaklarında Bir Hetaira: Rhodopis”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme, Cilt 5, Nisan 2010 İzmir, 130-143. - 2010
19-) Demir, Muzaffer, “Dangers and Risks of Private Trading from the Black Sea to Athens During the Fourth Century BC”, 14 th Symposium on Mediterreanean Archaeology, 23-25 Nisan 2010, Kiev (Basımda). - 2010
20-) Demir, Muzaffer, “Lydia Herakleidai Hanedanlığı’nın Kuruluşu: Mitoloji mi Tarih mi?”, II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu, 3-6 Haziran 2010, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul. - 2010
21-) Demir, Muzaffer, “Eski Yunan Kentlerinde Ekonomi (İ.Ö. 600-300)”, Marmara Üniversitesi 1. İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul 7-8 Eylül 2007, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Hazırlayanlar: R.D. Özbay ve diğerleri, İstanbul 2010, 461-482. - 2010
22-) Demir, Muzaffer, “Public services (leitourgiai) at Athens during the Classical Period: A Reconsideration”, International Conference on Mediterranean Studies, 20-23 Mart 2008, Atina. - 2008
23-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynakları Işığında Tigranokerta şehrinin Lokalizasyonu Meselesi”, I.Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Nisan Batman 2008, Cilt 1, 171-182. - 2008
24-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında Tigranokerta Savaşı (İ.Ö. 69)”, Uluslar arası Silvan Tarihi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2008, Silvan (Basımda). - 2008
25-) Demir, M., 2008. Antik Dönemde Bir Doğu Karadeniz Kavmi: Khalybler. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu
26-) Demir, Muzaffer, “Lucianus’un Anacharsis Adlı Eserinin İçerik Açısından İncelenmesi ve Yorumu”, Birinci Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, 17-19 Ekim, Adıyaman 2008, 31-56. - 2008
27-) Demir, Muzaffer, “Antik Yunan Kaynakları Işığında Kalkhedon ve Khrysopolis (İ.Ö.500-300)”, VI.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım, İstanbul 2008, 15-36. - 2008
28-) Demir, Muzaffer, “The Trade in salt-pickled hamsi and other fish from the Black Sea to Athens during the Archaic and Classical periods”, The Black Sea Region: Past, Present and Future, eds., G. Erkut ve S. Mitchell, London 2007, 57-64. - 2007
29-) Demir, Muzaffer, “The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts”, I.Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Anadolu ve Avrasya Enstitüsü, 21-24 Mayıs 2007, İzmir-Çeşme (Basımda). - 2007
30-) Demir, Muzaffer, “The Importance of Honour (time) in Homeric Society”, 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, İntepe-Çanakkale 2006, 101-122. - 2006
31-) Demir, Muzaffer, “The Establishment of Colonies in Thracian Chersonese (Gelibolu Peninsula) by Miltiades I”, Çanakkale Savaşı ve Tarihi I, İstanbul 2006, 673-683. - 2006

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir Muzaffer, 2017. Antik Kaynaklar Işığında Sangarios (Sakarya) Nehri ve Vadisi. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
2-) Demir Muzaffer, 2017. Carrhae Savaşı (MÖ 53): Roma’nın Doğuya (Parthlara) Hükmetme Hayallerinin Sonu. Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi
3-) Demir Muzaffer, 2017. Eski Anadolu Tarihyazıcılığında Ksenophon’un Yeri ve Önemi. Uluslararası Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
4-) Demir Muzaffer, 2017. Demetrios’un Rodos Kuşatması (MÖ 305). Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu
5-) Demir Muzaffer, 2017. Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Yürüyüşü) Adlı Eserinde Gümüşhane ve Çevresindeki Kavimlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşamları. I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu
6-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ipsos Savaşı (MÖ 305) ve Bolvadin. Uluslararası Bolvadin Sempozyumu
7-) Demir Muzaffer, 2017. Geç Roma Cumhuriyet Dönemi’nde Başarısız Bir Darbe Girişimi: Catilina Komplosu (MÖ 63). Uluslararası Darbe Sempozyumu
8-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos ve Yabancı Kültürler: İskitler Örneği. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
9-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos’un Historiai Adlı Eserinde Kullandığı Kibir Kavramı Üzerinden Felsefi Yaklaşımlar: Lidya Kralı Kroisos Örneği. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
10-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos’ta Pers Kraliyet Yolu: Diğer Yazarlar ile Karşılaştırılarak İncelenmesi ve Açıklanması. II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu
11-) Demir, M., 2016. Klasik Dönem (MÖ 500-300) Halikarnassos Kentinde Hanedanlık ve Kadın Yöneticiler. 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu
12-) Demir, M., 2015. ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA LİDYA TARİHİ COĞRAFYASININ, EKONOMİSİ, TİCARETİ VE SİYASETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER. LİDYA ALTIN ÜLKE ULUSLARARASI KATILIMLI ALTIN, GEMOLOJİ VE KUYUMCULUK SEMPOZYUMU
13-) Demir, M., 2015. THE BEGINNING AND THE DEVELOPMENT OF GREEK-COLCHIAN RELATIONS DURING THE GREEK COLONISATION PERIOD: A RECONSIDERATON. 19 TH SOMA

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer - Doğan, Alican., “Antik Kaynaklar Işığında Lidya’nın Yer Üstü ve Yer altı Zenginlikleri”, 26-27 Nisan 2013 Salihli Sempozyumu, Salihli 2013, 201-246. - 2013
2-) Demir M - Doğan, A., “Atina Vergi Listelerine Göre MÖ V. Yüzyılda Halikarnassos ve Çevresi”, 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013. - 2013
3-) Demir, Muzaffer, “IV. Antiokhos Dönemi Öncesi ve Sırasında Roma-Kommagene İlişkileri: Yeni Bir Gözden Geçirme”, II.Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu 10-12 Ekim 2008, İstanbul 2010, 167-185. - 2010
4-) Demir, Muzaffer, “Eski Yunan Dünyasında Paralı Askerler”, Eskiçağ’dan Modernçağ’a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlev Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, 14-16 Mayıs 2007, İstanbul 2008, 71-93. - 2008

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Demir, M., 2016. Klasik Dönemde (MÖ 500-300) Uluslararası Deniz Ticaret Yolları Kapsamında Rodos'un Yeri ve Önemi. I.Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Demir Muzaffer, 2019. Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı/Dinin Sasani-Roma İlişkilerine Etkisi Üzerine Genel Bir Bakış. Yayın Evi: DEĞİŞİM YAYINLARI Editör Adı: L. Gürkan Gökçek-Ercüment Yıldırım-Okay Pekşen
2-) Demir Muzaffer, 2019. Çağlar Boyunca Üretim ve Ticaret: Prehistorya’dan Bizans Dönemi’ne/Eski Roma’da Alışveriş. Yayın Evi: Bilgin Kültür Sanat Yayınları Editör Adı: Oktay DUMANKAYA
3-) Demir Muzaffer, 2018. Arkeoloji, Tarih ve Epigrafi’nin Arasında: Prof.Dr. A. Vedat Çelgin’in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler/Demetrios’un Rhodos Kuşatması (MÖ 305). Yayın Evi: Arkeoloji ve Sanat Yayınları Editör Adı: Murat Arslan-Ferit Baz
4-) Demir Muzaffer, 2018. Anadolu’nun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat/Hellenistik ve Roma Dönemleri’nde Küçük Asya’da Köy Ekonomisi. Yayın Evi: Değişim Yayınları Editör Adı: L. Gürkan Gökçek-Ercüment Yıldırım-Okay Pekşen
5-) Lidyalılar: Mythos'tan Logos'a, Türk Tarih Kurumu 2014. - 2014

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Demir Muzaffer, 2020. Kaşgarlı Mahmut Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları-VII/İskitlerin Kökeni Üzerine Değerlendirmeler: Coğrafi Yorum. Yayın Evi: İKSAD PUBLİSHİNG HOUSE Editör Adı: Doç.Dr. Yunus Emre Tansü
2-) Demir Muzaffer, 2020. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Sahil Güvenlik/Roma Deniz Yasalarına Göre Deniz ve Kıyıların Kullanımı. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: İsmail H. Demircioğlu ve Diğerleri
3-) Demir Muzaffer, 2017. Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları/The Siege of Byzantium During the Peloponnesian Wars. Yayın Evi: İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Editör Adı: Murat Arslan-Turhan Kaçar
4-) Demir Muzaffer, 2017. Dünyada Tarihçilik/Antik Yunan Tarihçiliği: Herodotos ve Thukydides. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Ahmet Şimşek
5-) Demir Muzaffer, 2007. The Black Sea: Past, Present and Future/The trade in salt-pickled hamsi and other fishfrom the Black Sea to Athens duringthe Archaic and Classical periods. Yayın Evi: The British Institute at Ankara (BIAA) Editör Adı: Erkut, Gülden, Mitchell, Stephen

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Demir, Muzaffer, “Roma-Armenia İlişkileri (MÖ 95 – MS 118)”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Editörler: M. M. Hülagu ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, 1. Baskı 1. Cilt, 55-97. - 2014
2-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında Tigranokerta Savaşı”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Editörler: M. M. Hülagu ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu (Basımda). - 2014
3-) Demir, M., 2012. The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts. Yayın Evi: Hel Yayınevi Editör Adı: T. Yiğit - M. A. Kaya - A. Sina

(D-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. BELLETEN.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Belleten. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Tarih İncelemeleri Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Peloponnesos Savaşı Sırasında (İ.Ö.431-404) Karya ve Likya’ya Yönelik Atina Seferlerinin Amaçları: Yeni Bir Gözden Geçirme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Pausanias’ Actions in Byzantion after the Victory at Mycale: A Reconsideration (478-470 B.C) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İskitli Okçuların Atina’ya Getiriliş Tarihi Üzerine Yeni Bir Yorum (M.Ö. 5.Yüzyıl) - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Antik Dönemde Bir Doğu Karadeniz Kavmi: Khalybler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye’de Eski Batı Tarihçiliğinin Sorunları Üzerine Değerlendirmeler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Herodotos ve Yabancı Kültürler: Mısır Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’de Eski Batı Tarihçiliğinin Sorunları Üzerine Değerlendirmeler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hellen (Yunan) Kolonizasyon Dönemi Esnasında Hellen-Kolkhis (Gürcistan) İlişkilerinin Başlangıcı ve Süreci Üzerine Değerlendirmeler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The Black Sea: Past, Present and Future/The trade in salt-pickled hamsi and other fishfrom the Black Sea to Athens duringthe Archaic and Classical periods - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Antik Dönemde Bir Doğu Karadeniz Kavmi: Khalybler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Doğan, A. “Atina Vergi Listeleri’nde Karia Vergi Bölgesi”, Muğla Üniversitesi 2013. - 2013
2-) Bölük, O., Hellenistik Dönem Karia Tarihi (MÖ 334-167), Muğla Üniversitesi 2012. - 2012
3-) Benek, M. S., III. Antiokhos’un Küçük Asia Politikası (MÖ 223-187), Muğla Üniversitesi 2012. - 2012
4-) Aydoğmuş, U. L., “Atina Kent Devletinde Sosyo-Politik Reformlar (MÖ 600-400)”, Muğla Üniversitesi, 2007. - 2007
5-) Esen, Y., “Karya Coğrafyası ve Tarihi”, Muğla Üniversitesi, 2006. - 2006

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2014

Verdiği Dersler

TAR 5542 2021-2022 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR 5551 2021-2022 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR1001 2021-2022 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2021-2022 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2021-2022 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2021-2022 Güz

Tarih Semineri II

TAR4521 2021-2022 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR 5532 2020-2021 Bahar

Eskibatı-Anadolu İlişkileri

TAR 6508 2020-2021 Bahar

Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR1008 2020-2021 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2020-2021 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2020-2021 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5000-1 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TAR 5090 2020-2021 Güz

Seminer

TAR 5542 2020-2021 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6090 2020-2021 Güz

Seminer

TAR 6510 2020-2021 Güz

Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TAR 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

TAR 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TAR1001 2020-2021 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2020-2021 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2020-2021 Güz

Tarih Semineri I

TAR4521 2020-2021 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TAR 5551 2019-2020 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 5553 2019-2020 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TAR 6503 2019-2020 Bahar

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 6505 2019-2020 Bahar

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

TAR 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

TAR1008 2019-2020 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2019-2020 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2019-2020 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5536 2019-2020 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR 5542 2019-2020 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR 6508 2019-2020 Güz

Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 6510 2019-2020 Güz

Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı

TAR1001 2019-2020 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2019-2020 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2019-2020 Güz

Tarih Semineri I

TAR4521 2019-2020 Güz

Eski Yunan Mitolojisi