Personel

Doç.Dr. NURSEN VATANSEVER DEVİREN
Doç.Dr.
Nursen Vatansever Deviren
@ E-posta
dnursen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1401

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü / Gelişme İktisadı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 1991

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 1995

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2003

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2014. Internet Kullanımının Ekonomik Sosyal ve Siyasal Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Vatansever Deviren Nursen, Çalış Filiz, 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakışı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Vatansever Deviren, N., Çalış, F., 2011. Kırdan Kente Göçün Eğitim İle İlişkisi: Muğla Örneği. Akademik Araştırmalar Dergisi
4-) Karataş, M., Vatansever Deviren, N., 2007. Dünya Ekonomisi’ne Yön Veren Ekonomiler ve Yakın Gelecekte Türkiye’nin Durumu. Akademik Araştırmalar Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Vatansever Deviren Nursen, Duran Tarık, 2018. TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Vatansever Deviren Nursen, Çelik Nur, 2017. Dünya da ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Gayrisafi Milli Mutluluğun Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Bhutan Krallığı Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Örneği. The Journal of Academic Social Science Studies
5-) Uysal Soner, Vatansever Deviren Nursen, 2016. Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Uysal, S., Vatansever Deviren, N., 2016. Küreselleşmenin Gelir Eşitsizliğine Olan Etkisinin Analizinde Yeni Bir Yöntem: Küresel Gelir Dağılımı Endeksi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2015. Kontrolsüz Kentsel Büyüme Karşıtı Bir Hareket Ülke Deneyimleriyle Yavaş Şehirler. Akademik Bakış
8-) Vatansever Deviren, N., Yıldız, O., 2015. Kontrolsüz Kentsel Büyüme Karşıtı Bir Hareket: Ülke Deneyimleriyle Yavaş Şehirler . Akademik Bakış Dergisi
9-) Vatansever Deviren, N., Yıldız, O., 2014. İnternet Kullanımının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
10-) Vatansever Deviren, N., Yıldız, O., 2014. Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: GEKA Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
11-) Vatansever Deviren, N., Yıldız, O., 2014. Bölgesel Kalkınma Teorileri ve Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Politikalarına Etkileri. Akademik Bakış Dergisi
12-) Vatansever Deviren, N., Çalış, F., 2014. Yurtdışında Eğitim Görüp Geri Dönen Öğretim Elemanlarının Beyin Göçüne Bakışı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
13-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2014. Bölgesel Rekabet Gücünün Artırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü GEKA Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
14-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2014. Bölgesel Kalkınma Teorileri ve Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımının Türkiye deki Bölgesel Kalkınma Politikalarına Etkileri. Akademik Bakış Dergisi
15-) Vatansever Deviren, N., Karataş, M., 2007. Türkiye İle Çin Halk Cumhuriyeti Arasındaki Endüstri-İçi Ticaret. İktisat İşletme ve Finans Dergisi
16-) Vatansever Deviren, N., Karataş, M., 2005. Türkiye’nin İktisadi Gelişmesi’nin Beşeri Sermaye İçerikli Solow Modeli Açısından Bir Değerlendirmesi. İktisat İşletme ve Finans Dergisi
17-) Vatansever Deviren, N., 2004. Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti. İktisat İşletme ve Finans Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Vatansever Deviren, N., Atasever, G., 2011. Ekonomik Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki Etkileri. Mevzuat Dergisi
2-) Vatansever Deviren, N., 2009. Küresel Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredilerin Rolü. Mevzuat Dergisi
3-) Vatansever Deviren, N., 2004. Yeni Dış Ticaret Teorileri. Mevzuat Dergisi
4-) Karataş, M., Vatansever Deviren, N., 2001. Uluslararası Ekonomik ve Mali Kuruluşlar. Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi
5-) Vatansever Deviren, N., 2000. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Uygulaması. Muğla Üniversitesi S.B.E. Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Onur, Vatansever Deviren Nursen, 2019. Ekoturizmde Tersine Göç Hareketinin İstihdam Üzerindeki Etkileri: Fethiye Örneği. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Ekoturizm Girişimciliğinin Toplum Temelli Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Muğla Karabağlar Yaylası Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2018. Yoksul Yanlısı Turizm Yaklaşımında Ekoturizmin Rolü. II. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2018. Gelirin Yeniden Dağılımı Çerçevesinde Yoksul Yanlısı Büyüme. 4th International Symposium on Social Human and Administrative
3-) Vatansever Deviren Nursen, Yıldız Onur, 2017. Gayrisafi Milli Mutluluğun Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Bhutan Krallığı Örneği. EUREFE 2017 International Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Vatansever Deviren, N., Yıldız, O., 2016. Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Ülke Deneyimleriyle Ekoturizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Kongre

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Vatansever Deviren Nursen, 2018. Kalkınma Ekonomisinde Yeni Eğilimler, Gazi Kitabevi/Gelir Dağılımı, Yoksulluk ve Kalkınma İlişkisinde Yeni Eğilimler. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Kanberoğlu Zafer

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Vatansever Deviren, N., 2012. Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-II. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Kerim Özdemir, Güven Delice
2-) Karataş, M., Vatansever Deviren, N., 2008. Türkiye’de Mermer Sektörünün Mevcut Durumu, Sorunlar ve Öneriler. Yayın Evi: Asil Yayıncılık Editör Adı: Mustafa Zihni Tunca

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dünya da ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Dünya da ve Türkiye de Organik Tarımın Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) TÜRKİYE’DE DÜZEY 3 BÖLGESİ KAMU YATIRIMLARI ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ: AYDIN, DENİZLİ VE MUĞLA İLLERİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1
6-) Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye İle Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Sınai Ürünleri Endüstri-içi Ticareti - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Sürdürülebilir kalkınma kapsamında ekoturizmin Muğla ilinin ekonomik kalkınmasına etkileri. Konu: Sürdürülebilir Kalkınma- Ekoturizm- Muğla İlinin Ekonomik Kalkınması. ONUR-YILDIZ. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: SOSYAL AĞLARIN E-TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Konu: E-ticaret - Sosyal Ağlar. AZİM-YILMAZ. 2019
2-) Tez Adı: KOBİ'LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI AÇISINDAN TEKNOLOJİK YENİLİĞİN ROLÜ. Konu: Bölgesel İktisat-Teknolojik Yenilik- Kobi'ler. YASEMİN-IŞIK. 2019
3-) Tez Adı: Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: Geka Örneği. Konu: Bölgesel İktisat. Onur Yıldız. 2014
4-) Tez Adı: Rekabetçi üstünlüğün yaratılmasında teknolojik yeniliklerin rolü. Konu: Teknoloji . GÜLŞAH-CEYLAN. 2014
5-) Tez Adı: Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü Açısından Dika ve Geka Örneklerinin Karşılaştırılması. Konu: Bölgesel İktisat. İ. Denli. 2013
6-) Tez Adı: Göç Hareketlerinin Hane Halkı Üzerindeki Ekonomik Etkileri: Muğla İli Örneği. Konu: Bölgesel Göç. Filiz Çalış. 2009

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Ekoturizmin Muğla İlinin Ekonomik Kalkınmasına Etkileri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doktora Tez Projesi. 2017-2019

Verdiği Dersler

İKT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İKT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İKT 5515 2020-2021 Güz

Turizmde Güncel Sorunlar

İKT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6510 2020-2021 Güz

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

İKT3509 2020-2021 Güz

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

İKT4003 2020-2021 Güz

Büyüme Teorisi

İKT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İKT 5515 2019-2020 Bahar

Turizmde Güncel Sorunlar

İKT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6510 2019-2020 Bahar

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İKT 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

İKT3504 2019-2020 Bahar

Bölgesel İktisat

İKT4506 2019-2020 Bahar

Dünya Ekonomisi

İKT 5510 2019-2020 Güz

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT3509 2019-2020 Güz

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

İKT4003 2019-2020 Güz

Büyüme Teorisi

İKT 5510 2018-2019 Bahar

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT 6510 2018-2019 Bahar

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT3504 2018-2019 Bahar

Bölgesel İktisat

İKT4506 2018-2019 Bahar

Dünya Ekonomisi

EKO 7507 2018-2019 Güz

Dünya Ekonomisi ve Küreselleşme

İKT 5510 2018-2019 Güz

Kalkınma ve Büyüme Teorisi

İKT 6510 2018-2019 Güz

Dünya Eko. Ve Küreselleşme

İKT3509 2018-2019 Güz

Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler

İKT4003 2018-2019 Güz

Büyüme Teorisi