Personel

Araştırma Görevlisi DOĞAN ÇAPRAK
Araştırma Görevlisi
Doğan Çaprak
@ E-posta
dogancaprak@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Turizm İşletmeciliği Bölümü / Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği 21.06.2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Abd 08.05.2019

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Abd Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çaprak Doğan, Uçma Uysal Tuğba, 2019. Örgüt İçi İletişimde Finansal Verilerin Kullanımlarının Belirlenmesi: Otel İşletmeleri Örneği. International Journal of Contemporary Tourism Research
2-) İnanır Ali, Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, 2019. Sakin Şehir ve Kırsal Turizm: Eğirdir İlçesi’nde Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, 2017. FETHİYE DESTİNASYONUNA GELEN TURİSTLERİN KÜLTÜREL MİRAS DESTİNASYONUNA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ: KAYAKÖY ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Sciences

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, Kutukız Doğan, 2019. Kültürel Miras Alanının Turizm Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Yerel Halkın Tutum ve Algılarının Belirlenmesi: Kayaköy Örneği. VIII. National III. International Rural Tourism and Development Congress

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) İnanır Ali, Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, 2019. Kırsal Turizm Kaynakları Bakımından Zengin Sakin Şehir Eğirdir’i Ziyaret Eden Turist Yorumlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. VIII National III. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Çaprak Doğan, Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, 2018. Agro-Tourism and Voluntary Accommodation in Ecological Farms: Case Of Tangala Goat Farm. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENTCONGRESS
3-) Uslu Abdullah, Kutukız Doğan, Çaprak Doğan, 2018. European Rural Destination of Excellence: Durbuy Sample. 2nd INTERNATIONALRURAL TOURISM ANDDEVELOPMENTCONGRESS
4-) Kutukız Doğan, Uslu Abdullah, Çaprak Doğan, 2017. Fethiye Destinasyonuna Gelen Turistlerin Kültürel Miras Destinasyonuna Yönelik Algılarının Belirlenmesi: Kayaköy Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi