Personel

Prof.Dr. DURSUN AYDIN
Prof.Dr.
Dursun Aydın
@ E-posta
duaydin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1564

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik 1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü İktisat Fakültesi Ekonometri / istatistik 1999

Doktora

Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik/ Teorik İstatistik 2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yüzbaşı Bahadır, Ahmed Syed Ejaz, Aydın Dursun, 2020. Ridge-type pretest and shrinkage estimations in partially linear models. Statistical Papers
2-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Truncation level selection in nonparametric regression using Padé approximation. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION
3-) Aydın Dursun, Ahmed Syed Ejaz, Yılmaz Ersin, 2019. Estimation of semiparametric regression model with right-censored high-dimensional data. Journal of Statistical Computation and Simulation
4-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2018. Modified estimators in semiparametric regression models with right-censored data. Journal of Statistical Computation and Simulation (GSCS)
5-) Yılmaz Ersin, Yüzbaşı Bahadır, Aydın Dursun, 2018. Choice of smoothing parameter for kernel type ridge estimators in semiparametric regression models. REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
6-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Modified Spline Regression based on Randomly Right-Censored Data: A Comparative Study. Communications in Statistics - Simulation and Computation
7-) Aydın Dursun, Mammadov Mammadagha, 2014. Time Series Forecasting Using A Hybrid Neural Networks and Nonparametric Regression Model. Pakistan Journal of Statistics
8-) Aydın Dursun, 2014. Estimation of partially linear model with smoothing spline based on different selection methods A comparative study. Pakistan Journal of Statistics
9-) Aydın Dursun, Memedağa Memmedli, 2012. Optimum smoothing parameter selection for penalized least squares in form of linear mixed effect models. Optimization: A Journal of Mathematical Programming and Operations Research

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. SEMIPARAMETRIC REGRESSION ESTIMATES BASED ON SOME TRANSFORMATION TECHNIQUES FOR RIGHT-CENSORED DATA. ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: A- APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING
2-) Aydın Dursun, Yüzbaşı Bahadır, Ezaj Sahmed, 2016. Modified Ridge Type Estimator in Partially LinearRegression Models and Numerical Comparisons. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, Aydın Dursun, 2019. Different Approaches to Solution of The Assignment Problem Using R Program. Journal of Mathematics and Statistical Science
2-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, 2017. Grup Üyelerini Belirlemede İstatistiksel Sınıflandırma Yöntemleri:Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Turkiye Klinikleri J Biostat
3-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Bandwidth Selection Problem for NonparametricRegression Model with Right-Censored Data. Romanian Statistical Review
4-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Smoothing parameter selection in semiparametric regression models with censored data. International Journal of Advanced and Applied Sciences
5-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2016. Nonparametric Regression with Randomly Right Censored Data. International Journal of Mathematical and Computational Methods
6-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2016. Right Censored Nonparametric Regression A Comparative Simulation Study. TEM JOURNAL - Technology, Education, Management, Informatics
7-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2016. LINEAR REGRESSION MODEL ESTİMATİON FOR RIGHT CENSORED DATA. Mugla Journal of Science and Technology
8-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Fit Akın, 2016. Choice of Bandwidth for Nonparametric Regression Models using Kernel Smoothing A Simulation Study. International Journal of Sciences:Basic and Applied Research(IJSBAR)
9-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, 2015. Time Series Prediction Using Hybridization of AR, SETAR and ARM Models. International Journal of Applied Science and Technology
10-) Aydın Dursun, Memmedli Memmedaga, Omay Rabia Ece, 2013. Smoothing Parameter Selection for Nonparametric Regression Using Smoothing Spline. EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS
11-) Aydın Dursun, Tüzemen Mustafa Şeref, 2012. Smoothing parameter selection problem in nonparametric regression based on smoothing spline: A simulation study. Journal of Applied Sciences
12-) Aydın, D., 2011. Partially Linear Models Based on Smoothing Spline Estimated by Different Selection Methods: A Simulation Study. İnterStat (Statistics on the Internet)
13-) Aydın Dursun, Tüzemen Mustafa Şeref, 2010. A comperative study of sum of squares and deviance in linear additive and partial linear additive models. Journal of Applied Science
14-) Aydın Dursun, 2009. A Comparative Study of Neural Networks and Non Parametric Regression Models for Trend and Seasonal Time Series. Trends İn Applied Science Research
15-) Aydın, D., Mammadov, M., 2009. A Comparative Study of Hybrid, Neural Networks and Nonparametric Regression Models in Time Series Prediction WSEAS Transaction on Mathematics Issue 10, Volume 8, pp:593-603, 2009. WSEAS Transaction on Mathematics
16-) Aydın Dursun, 2008. A Comparison of the Sum of Squares in Linear and Partial Linear Regression Models. International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering
17-) Aydın, D., 2007. Comparison of regression models based on nonparametric estimation techniques: Prediction of GDP in Turkey. İnternational Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences
18-) Aydın, D., Omay, R.E., 2007. A Semiparametric Addittive Model: Invenstigate of House Price in Eskişehir (Turkey). WSEAS Transaction on Mathematics
19-) Aydın Dursun, Omay Rabia Ece, 2007. The Smoothing Parameter Selection Problem in Smoothing Spline Regression for Different Data Sets. WSEAS TRANSACTION on MATHEMATICS
20-) Aydın Dursun, 2007. A comparison of the Nonparametric Regression Models Using Smoothing Spline and Kernel Regression. International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2019. Estimation of Right Censored Nonparametric Regression Solved by kNN Imputation: A Comparative Study. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi
2-) Aydın Dursun, Gürünlü Alma Özlem, 2015. DIAGNOSTICS OF INFLUENTIAL OBSERVATIONS IN PARTIALLY LINEAR MODELS. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Aksoy, Ö., Aydın, D., 2013. Estimation and inferences in linear mixed effects models:A comparative study. Anadolu university journal of science and techonolgy
4-) Dursuyn Aydın, Öznu İşçi, 2012. Doğrusal Olmayan Otoregresif Zaman Serileri Modellerinin Kestirimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Serdar Demir, Dursuyn Aydın, 2012. İlişkili hatalara sahip modellerde splayn ve çekirdek regresyon kestiricilerinin performansları. İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ
6-) Aydın, D., İşçi, Ö., 2011. ÜFE ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerinin Parametrik Olmayan Regresyon Teknikleri ile Kestirimi . Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
7-) Dursun Aydın, Öznur İşçi, 2011. ÜFE ve TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Endekslerinin Parametrik Olmayan Regresyon Teknikleri İle Kestirimi. Finans Politik ve Ekonmik Yorumlar
8-) Dursun Aydın, Memmedeagha Mammadov, Embiya Ağaoğlu, 2007. Yarı Parametrik Modellerde Splayn Düzeltme Yöntemi ile Tahmin ve Çıkarsamlar. Anadolu Üniversitesi Teknoloji ve Bilim Dergisi
9-) Rabia Ece Omay, Dursun Aydın, Memmedagha Mammadov, 2006. Semiparametrik toplamsal regresyon modeli ile tahmin: Eskişehir deki evlerin kira fiyatları ve özellikleri arasındaki ilişkilerin analizi. Anadolu Üniversitesi Teknoloji ve Bilim Dergisi
10-) Aydın, D., Mammadov, M., Yüzer, A.F., Ağağolu, E., 2006. Yarı Parametrik Modellerde Splayn Düzeltme Yöntemi ile Tahmin ve Çıkarsamlar. Anadolu Üniversitesi Teknoloji ve Bilim Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Oğuzhan Adil, Aydın Dursun, 2002. Globalleşen Dünyada İşletmelerin Kaynak Optimizasyonu için Bayesiyen Modelinin Kullanımı. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Oğuzhan, A., Aydın, D., 2001. Trakya ve Batı Anadoluda Yaşayan Farklı Apodemus Türleri Arasındaki İlişkilerin Diskriminant Analizi. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ahmed Syed Ejaz, Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Nonparametric Regression Estimates Based on Imputation Techniques for Right-Censored Data. Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management
2-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Sağdan-Sansürlü Verilerin Farklı Çözüm Tekniklerine Dayalı Olarak Modellenmesi. 2nd International Conference on Data Science and Applications (ICONDATA’19)
3-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2018. Estimation and Forecasting with Stationary Vector Autoregressive (VAR) Model of Financial Data in Turkey. 11. International Statistics Days Conference
4-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2018. Financial time series analysis with parametric and nonparametric methods: A comparative study. 11th International Statistics Days Conference
5-) Aydın Dursun, İşçi Güneri Öznur, Durmuş Burcu, 2018. Estimation and Forecasting with Stationary Vector Autoregressive (VAR) Model of Financial Data in Turkey. 11. International Statistics Days Conference (ISDC)
6-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2018. Comparison of Some Nonlinear Time Series Models. 7th INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS
7-) Arık Özlem, Aydın Dursun, 2018. Diyabet Verisinin Yarı Parametrik Regresyon Yöntemleri ile Tahmini. 11. International Statistics Days Conference
8-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2016. Sansürlü Parametrik Olmayan Regresyon Modelinin Tahmini Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Xth International Statistics Days Conference
9-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2016. Sağdan Sansürlü Veriler için Splayn Düzeltme Yöntemi ile Yarı Parametrik Model Tahmini. Xth International Statistics Days Conference
10-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2016. Estimation in Partially Linear Regression Models Basedon Regression Spline under Right Censored Data. 28th European Conference on Operational Research
11-) Aydın, D., Yılmaz, E., 2016. Sansürlü Parametrik Olmayan Regresyon Modelinin Tahmini: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Xth International Statistics Days Conference
12-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2016. Sağdan-Sansürlü Veriler için Splayn Düzeltme Yöntemi ile Yarı-Parametrik Model Tahmini. Xth International Statistics Days Conference
13-) Aydın, D., Tüzemen, M.Ş., 2015. A Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Smoothing. Proceedings of the 14th International Conference on Non-Linear Analysis, NonLinear Systems and Chaos (NOLASC '15)
14-) Aydın Dursun, Tüzemen Mustafa Şeref, 2015. A Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Smoothing. Proceedings of the 14th International Conference on Non-Linear Analysis, Non-Linear Systems and Chaos (NOLASC '15)
15-) Dursun Aydın, Serdar Demir, 2011. A COMPARATIVE STUDY FOR THE NONPARAMETRIC HYBRID ESTIMATORS OF MODELS WITH CORRELATED ERRORS. 12th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS STATISTICS ANDOPERATIONS RESEARCH
16-) Demir, S., Aydın, D., 2011. İlişkili hatalara sahip modellerde splayn ve çekirdek regresyon kestiricilerinin performansları. Uluslararası 7. İstatistik Kongresi
17-) Dursun Aydın, Mustafa Ş Tuzemen, 2010. Estimation in Semi parametric and Ad itive Regression using Smoothing and Regression Spline. Second International Conference on Computer Research and Development
18-) Memmedagha Mammadov, Dursun Aydın, 2010. FORECASTING WITH THE AID OF HYBRID MODELS COMBINING NEURAL NETWORKS AND NONPARAMETRIC REGRESSION MODELS IN TIME SERIES. 24th Mini EURO Conference “Continuous Optimization and Information-BasedTechnologies in the Financial Sector”
19-) Dursun Aydın, 2009. Hybrid Models Combining Nonparametric Regression Models in TimeSeries Forecasting. INISTA 2009 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications,
20-) Aydın, D., Mamadov, M., 2009. Hybrid Models Combining Neural Networks and Nonparametric Regression Models Used for Time Series Prediction. 9th WSEAS International Conference on Systems Theory And Scientific Computation (Istasc '09)
21-) Aydın, D., 2007. A comparison of the Nonparametric Regression Models Using Smoothing Spline and Kernel Regression" Proceedings of World Academy of Science". World Academy of Science
22-) Dursun Aydın, Memmedaa Memmedli, Atilla Aslanargun, 2007. Zaman Serileri Tahmin Problemlerinde Parametrik ve Nonparametrik Regresyon Modelleri. İSTKON 5, .5.İstatistik Kongresi Risk Ölçümleri ve Yükümlülükleri Toplantısı
23-) Aydın Dursun, 2007. Estimation of GDP in Turkey by nonparametric regression models. Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Instrumentation, Measurement, Circuits Systems
24-) Dursun Aydın, Ece Omay, 2006. The Empirical Performances of the Selection Criteria for Nonparametric Regression Using Smoothing Spline. Proceedings of the 5th WSEAS Int. Conf. on COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, MAN-MACHINE SYSTEMS AND CYBERNETICS
25-) Omay, R.E., Aydın, D., 2006. Investigation of the House Price in Eskişehir(Turkey) by Using Semiparametric Additive Regression Models. 5th WSEAS Int. Conf. on Computational Intelligence, Man-Machine Systems and Cybernetics (CIMMACS '06)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Saygir Imren, Doğu Eralp, Aydın Dursun, 2019. A semi-parametric method to detect outbreaks in syndromic surveillance. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
2-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2019. Estimation of right-censored time-series with semi-parametric regression model. 5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress
3-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2017. Comparison of Parametric and Non-Parametric Nonlinear Time Series Methods. 10th INTERNATIONALSTATISTICS CONGRESS
4-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. ESTIMATING THE NONPARAMETRIC REGRESSION FUNCTION BY USING RATIONAL FUNCTION APPROXIMATION. the International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017)
5-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Predicting Censored Time-Series Model with Kernel SmoothingMethod. First International Web Conference on Forecasting
6-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Estimating Censored Time-Series Regression Model withSmoothing Spline. First International Web Conference on Forecasting -IWCF’xx2017
7-) Mermi Selman, Aydın Dursun, 2017. Külçe Altın Fiyatlarının Doğrusal Modeller ve Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modellerinden SETAR ile Karşılaştırılması. XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu
8-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Rational approximation for estimation of the nonparametric regression function. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
9-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Estimation of the Right-Censored Data withPartially Linear Model based on Smoothing Splines. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
10-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2016. Estimation in Partially Linear Regression Models Based on Regression Spline under Right Censored Data. 28th European Conference on Operational Research
11-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2015. Control Charts Based on Semiparametric Regression Model. XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS
12-) Yılmaz, E., Yüzbaşı, B., Aydın, D., 2015. Ridge type kernel smoothing in semi-parametric regression models: A Comparative Simulation Study. Uluslararası 9. İstatistik Kongresi
13-) Saygır, İ., Aydın, D., 2015. SENDROMİK İZLEMEDE KULLANILAN ERKEN UYARI ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Uluslararası 9. İstatistik Kongresi
14-) Özlem Aksoy, Dursun Aydın, 2013. PROSTAT VERİSİNİN SPLAYN DÜZELTME VE REGRESYON SPLAYN YÖNTEMLERİYLE TAHMİNİ. Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Biyoistatistik Kongresi
15-) Aksoy,Ö.,Aydın D.,"Estimation and inference in linear mixed effect models with penalized spline smoothing",8.Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu,İGS 2012,11-13 Ekim 2012,Eskişehir - 2012 - 2012
16-) Dursun Aydın, Seref Tüzemen, 2008. Analysis of the sum of squares in linear regression modes and partial linear additive models. VI International Symposium on Optimization and Statistics

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Estimating partially linear model with ridge type smoothing spline for high dimensional data. Symposium on Big Data in Finance, Retail and Commerce
2-) Yılmaz Ersin, Yüzbaşı Bahadır, Aydın Dursun, 2015. Ridge type kernel smoothing in semi parametric regression models A Comparative Simulation Study. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi
3-) Saygır İmren, Aydın Dursun, 2015. SENDROMİK İZLEMEDE KULLANILAN ERKEN UYARI ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. 9. Uluslararası İstatistik Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) H Mustafa Metin, Dursun Aydın, 2010. Doğrusal Olmyan Regresyon Modellemede Parametre Tahmini için Genetik Algoritma Yaklaşımı. TÜİK, 19. İstatistik Araştırma Sempozyumu
2-) Aydın, D., Mamadov, M., 2009. Zaman serilerinin kestirimleri için bileşenleri parametrik olmayan regresyon ve yapay sinir ağları olan hibrit modeller. TÜİK, 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu
3-) Mammadov, M., Yüzer, A.F., Aydın, D., 2005. Splayn Düzeltme Regresyonu ve Düzeltme Parametresinin Seçimi. 4.İstatistik Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Akos., Ö ve Aydın, D., Ankara'da Konut Fiyatlarının Toplamsal ve Yarı Parametrik Toplamsal Regresyon Modelleriyle Tahmini, I. Genç İstatistikçiler Sempozyumu, 10-11 Eylül 2013 Ankara - 2013
2-) Aydın, D., Erdoğan, N.K., 2008. UFE ve TUFE Oranlarının Nonparametrik Regresyon Teknikleri ile Kestirimi ve Karşılaştırılması. IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
3-) Omay, R.E., Aydın, D., Mamadov, M., 2006. OSplayn Düzeltme Yöntemi İle Semiparametrik Adittive Modellerin Kestirimi. 5. İstatistik Günleri Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Aydın Dursun, 2014. Uygulamalı Regresyon Analizi Kavramlar ve R Hesaplamaları/. Yayın Evi: Nobel Yayıcılılık Editör Adı: Nobel Akademik Yayıncılık

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Multivariate time series prediction using a hybridization of VARMA models and Bayesian networks (Journal of Applied Statistics). 2015. Hakemlik Sayısı: 1
2-) A Two Parameter Discrete Lindley Distribution (Journal of Statistical Computation and Simulation). 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) PARAMETRİK OLMAYAN BAĞIMSIZ İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİNDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN BEKLENEN DEĞER, VARYANS VE FRASER ETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
2-) KARESEL TABLOLARDA ÜSTEL SKORLU İLİŞKİ SİMETRİK UYUMSUZLUK MODELİ. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
3-) WORK-FAMILY CONFLICT IN HOSPITALITY INDUSRTY EMPLOYEES: AN APPLICATION IN IZMIR. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Scince journal of Applied Mathematics and Statistics.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. International Journal of Data Science and Analysis.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Türkiye Klinikleri Biyoistatistik Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Journal of Life Economics.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ridge-type pretest and shrinkage estimations in partially linear models - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Estimation of partially linear model with smoothing spline based on different selection methods A comparative study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Smoothing Parameter Selection for Nonparametric Regression Using Smoothing Spline - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
4-) Smoothing parameter selection problem in nonparametric regression based on smoothing spline: A simulation study - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
5-) Optimum smoothing parameter selection for penalized least squares in form of linear mixed effect models - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
6-) A comparison of the Nonparametric Regression Models Using Smoothing Spline and Kernel Regression - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Estimation of partially linear model with smoothing spline based on different selection methods A comparative study - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
2-) Smoothing Parameter Selection for Nonparametric Regression Using Smoothing Spline - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 17
3-) Smoothing parameter selection problem in nonparametric regression based on smoothing spline: A simulation study - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 3
4-) Optimum smoothing parameter selection for penalized least squares in form of linear mixed effect models - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 8
5-) A Comparative Study of Neural Networks and Non Parametric Regression Models for Trend and Seasonal Time Series - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 7
6-) A Comparative Study of Hybrid, Neural Networks and Nonparametric Regression Models in Time Series Prediction WSEAS Transaction on Mathematics Issue 10, Volume 8, pp:593-603, 2009 - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 5
7-) Comparison of regression models based on nonparametric estimation techniques: Prediction of GDP in Turkey - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 7
8-) A comparison of the Nonparametric Regression Models Using Smoothing Spline and Kernel Regression - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 43

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: VERİ MADENCİLİĞİNDE BAZI KÜMELEME ALGORİTMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Konu: Uygulamalı İstatistik. ALİ BURAK-SAYILAN. 2019
2-) Tez Adı: REGRESYON ANALİZİNDE YANLI TAHMİN YÖNTEMLERİ. Konu: Regresyon Analizi. MERVE-TÜRKMEN ŞAHİNGÖZ. 2019
3-) Tez Adı: Sendromik izlemede kullanılan erken uyarı algoritmalarının karşılaştırılması. Konu: Biyoistatistik. İMREN-SAYGIR YILMAZ. 2019
4-) Tez Adı: DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ İÇİN BİLGİ KRİTERLERİ. Konu: Zaman Serileri Analizi. AYSU-GÜLNAR. 2018
5-) Tez Adı: Sağdan sansürlü veriler için yarı-parametrik regresyon model tahmini. Konu: Yarı Parametrik Regresyon. ERSİN-YILMAZ. 2018
6-) Tez Adı: Doğrusal olmayan zaman serilerinin modellemesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. Konu: Zaman Serileri Analizi. SELMAN-MERMİ. 2017
7-) Tez Adı: Yaşam çözümlemesinde yarı parametrik regresyon yöntemleri ve uygulaması. Konu: Biyoistatistik. ÖZLEM-ARIK. 2014
8-) Tez Adı: Parametrik olmayan regresyonda düzeltme parametresi seçimi: Bir simülasyon çalışması. Konu: Regresyon Analizi. AKIN-FİT. 2012
9-) Tez Adı: Genetik algoritmaları kullanarak bir sinir ağının eğitilmesi ve doğrusal olmayan modellerle uygulanması. Konu: Uygulamalı İstatistik. HÜSEYİN MUSTAFA-METİN. 2012
10-) Tez Adı: Parametrik olmayan regresyonda düzeltme teknikleri. Konu: Regresyon Analizi. İDRİS-BAKIRHAN. 2012
11-) Tez Adı: Bulanık regresyon ve yarıparametrik toplamsal regresyon üzerine bir örnek uygulama çalışması. Konu: Yarı Parametrik Regresyon. ERHAN-ERGÜN. 2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Zaman serileri analizi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Doğrusal Olmayan Zaman Serilerinin Modellemesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Zaman Serileri Analizi. Proje Türü: AB. Doğrusal Olmayan Zaman Serileri İçin Bilgi Kriterleri. 2017-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Regresyon Analizi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sağdan Sansürlü Veriler için Yarı-Parametrik Regresyon Model Tahmini.. 2015-2018
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Biyoistatistik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sendromik İzlemede Kullanılan Erken Uyarı Algoritmalarının Karşılaştırılması. 2015-2018
5-) Sağdan Sansürlü Veriler için Yarı-Parametrik Regresyon Model Tahmini (Devam ediyor) - 2015
6-) Sendromik İzlemede Kullanılan Erken Uyarı Algoritmalarının Karşılaştırılması(Devam ediyor) - 2015
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yaşam Analizi (Biyoistatistik). Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yaşam Çözümlemesinde Yarı Parametrik Regresyon Yöntemleri Ve Uygulaması. 2013-2014
8-) "Yaşam Çözümlemesinde Yarı Parametrik Regresyon Yöntemleri Ve Uygulaması" - 2013

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 10.Uluslararası İstatistik Öğrenci Kolokyumu. Mayıs. TÜRKİYE. 2013

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Resmi İstatistik Programı. Nisan. TÜRKİYE. 2013

Verdiği Dersler

HEM5503 2019-2020 Bahar

Biyoistatistik

İST 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İST 6800 2019-2020 Bahar

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

İST2006 2019-2020 Bahar

Matris Kuramı

İST3004 2019-2020 Bahar

Regresyon Analizi II

İST5090 2019-2020 Bahar

Seminer

İST5535 2019-2020 Bahar

Regresyon Kuramı

İST5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BSM2011 2019-2020 Güz

İstatistik ve Olasılık Hesapları

HEM5503 2019-2020 Güz

Biyoistatistik

İST 6537 2019-2020 Güz

Yarıparametrik Regresyon

İST3003 2019-2020 Güz

Regresyon Analizi I

İST4005 2019-2020 Güz

Araştırma Yöntemleri

HEM5503 2018-2019 Bahar

Biyoistatistik

IST 6516 2018-2019 Bahar

Doğrusal İstatistiksel Modeller

İST3004 2018-2019 Bahar

Regresyon Analizi II

İST4509 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma 1

İST4510 2018-2019 Bahar

Doğrusal Modeller

İST4512 2018-2019 Bahar

Özel Çalışma II

BSM2011 2018-2019 Güz

İstatistik ve Olasılık Hesapları

İST3003 2018-2019 Güz

Regresyon Analizi I

İST4005 2018-2019 Güz

Araştırma Yöntemleri