Personel

Araştırma Görevlisi DUYGU DUMAN
Araştırma Görevlisi
Duygu Duman
@ E-posta
duygu.duman@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5066

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (2005-2006)
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. 2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. 2012

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gezgüç Gözde Müşerref, Duman Duygu, 2020. Pandemiyle Mücadele ve Siyasi Liderlerin Tutumları: ABD, Almanya, Brezilya ve Yeni Zelanda Karşılaştırması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
2-) Duman, D., 2015. Demokraside Yeni Arayışlar: Kozmopolit Demokrasi ve Eleştirileri. The Journal of Academic Social Science (Asos Journal)
3-) Duman, D., Barut, I., 2015. İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış. The Journal of International Social Research

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Duman Duygu, 2019. Türkiye'de Göçmenlere Yönelik Entegrasyon Politikalarının Eksikliğinin Değerlendirilmesi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Duman, D., Barut, I., 2016. Cosmopolitanism Debate on Migration Literature. Journal of Strategic and International Studies

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Duman, D., Barut, I., 2016. Cosmopolitanism Debate On Migration Literature. Academic Organization for Advancement of Strategic and International Studies
2-) Duman, D., Barut, I., 2013. İslam ve Sivil Toplum. 3rd Arab-Turkish Congress of Social Sciences (ATCOSS)
3-) Barut, I., Duman, D., 2012. Cosmopolitanism or Cosmolocalism?: A Socio-Political Interdisciplinary Perspective. 1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference (IISIC)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duman Duygu, 2017. Narrative Identity Approach to Analyze Migration Story between Generations. IACSS
2-) Tol Göktürk, E.D., Duman, D., 2011. Is Cosmopolitan Democracy Possible? Turkey Economic and Social Research Foundation, The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief, The Association of Refugee Cooperation. 8th CEEISA Convention

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duman Duygu, 2019. Göçmenlerin Kimlik İnşa Sürecinde Anlatıların Yeri: 1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği. 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Duman Duygu, Barut Ilgın, 2014. Devlet, Adalet ve Gençlik/İslam ve Sivil Toplum. Yayın Evi: SDE Yayınları Editör Adı: Aktay, Yasin Akgün, BirolUysal, AhmetBendridi, Faouzi

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Demokraside Yeni Arayışlar: Kozmopolit Demokrasi ve Eleştirileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Demokraside Yeni Arayışlar: Kozmopolit Demokrasi ve Eleştirileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) İslam ve Sivil Toplum Tartışmaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Mugla Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlügünden alınan verilerle belirlenen firmalarla anket çalısması yapılarak ayrıntılı Mugla ili imalat sanayi envanteri olusturulması ve bu çalısmayla Mugla da imalat sanayinin agırlıklı üretim konuları istihdam ve verimlilik durumları ara ve uzman eleman ihtiyacı yönetim ve organizasyon yapıları üretim kapasiteleri ve pazar durumu tedarik zincirleri ihracat ve ithalat durumu teknolojik kapasiteleri markalasma yaklasımları ve yatırım finansman yöntemlerinin ortaya konulması projenin konusunu oluşturmaktadır. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. MUGLA ILI IMALAT SANAYI ENVANTERI. 2016-2016

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu proje, 1989 Bulgaristan göçü ile Türkiye’ye gelen ve İzmir’e yerleşen Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’deki entegrasyon süreçleri ve bu sürecin kuşaklar arasında nasıl aktarıldığı sorusuna odaklanmıştır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. TÜRKİYE’DE BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN ENTEGRASYONUNUN KUŞAKLAR ARASI KARŞILAŞTIRMASI: İZMİR ÖRNEĞİ. 2019-2020