Personel

Doktor Öğretim Üyesi EDİP GÜVENÇ ÇEKİÇ
Doktor Öğretim Üyesi
Edip Güvenç Çekiç
@ E-posta
edipgcekic@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4844

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Müesser, Yeniçeri Emine Neşe, Çekiç Edip Güvenç, 2019. The Impact of Gender and Academic Achievement on the Violation of Academic Integrity for Medical Faculty Students, a descriptive cross-sectional survey study. BMC Medical Education
2-) Çekiç Sebile Güler, Çekiç Edip Güvenç, Baydar Dilek Ertoy, Tuncer Meral, Soydan Güray, 2018. Vascular responses of aortic, renal, and uterine arteries in suramin-induced preeclampsia-like syndrome in rats. TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
3-) Çekiç Edip Güvenç, Başaran Özcan, Filiz Başaran Nesrin, Elmas Onur, Doğan Volkan, Mert Gurbet Özge, Mert Kadir Uğur, Altun İbrahim, Akın Fatih, Biteker Murat, 2017. Cutaneous microvascular reactivity and aortic elasticity in coronary artery disease Comparison of the laser Doppler flowmetry and echocardiography. Microvascular Research
4-) Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Elmas, O., Doğan, V., Mert, G.Ö., Mert, K.U., Altun, I., Akın, F., Biteker, M., 2017. Cutaneous microvascular reactivity and aortic elasticity in coronary artery disease Comparison of the laser Doppler flowmetry and echocardiography. Microvascular Research
5-) Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Altun, İ., Doğan, V., Mert, G.Ö., Mert, K.U., Akın, F., Soylu, M.Ö., Memiçsancar, K., Biteker, M., 2015. PRescriptiOn PattERns of Oral Anticoagulants in Nonvalvular Atrial Fibrillation (PROPER study). Clin Appl Thromb Hemost
6-) Çekiç, E.G., Soydan, G., Güler, S., Babaoğlu, M.Ö., Tuncer, M., 2013. Propranolol-induced relaxation in the rat basilar artery. Vascular Pharmacology
7-) Soydan, G., Çekiç, E.G., Meral, T., 2011. Nebivolol has Protective Effect Against Endothelial and Ileal Dysfunction due to I/R. Journal of Surgical Research
8-) Soydan, G., Çekiç, E.G., Tuncer, M., 2009. Endothelial dysfunction in the mesenteric artery and disturbed nonadrenergic noncholinergic relaxation of the ileum due to intestinal ischemia-reperfusion can be prevented by sildenafil. Pharmacology

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Biteker Murat, Özlek Bülent, Özlek Eda, Biteker Funda Sungur, Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, 2017. Digoxin use in atrial fibrillation. AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE
2-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Doğan Volkan, Biteker Murat, 2017. Creatine supplementation on cardiac autonomic functions. Pacing and Clinical Electrophysiology

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Özlek Eda, Çekiç Edip Güvenç, Özlek Bülent, Çil Cem, Çelik Oğuzhan, Doğan Volkan, Başaran Özcan, Tanık Veysel Ozan, Özdemir Halil İbrahim, Çelik Yunus, Kaçmaz Caner, Şimşek Zeki, Güneş Hacı Murat, Özgen Şafak, Özkan Buğra, Taşar Onur, Önal Çağatay, Bekar Lütfü, Biteker Murat, 2019. Rationale, design and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and potential drug-drug Interactions in elderly Cardiac outpatients) study. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology

(A-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Biteker, M., 2015. Criteria for prescribing dabigatrin extexilate and rivaroxaban really appropriate? Comment. Ann Pharmacother

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Özcan Müesser, Çekiç Edip Güvenç, Özel Türkcü Ümmühani, Elbe Hülya, 2019. Uzun Vaka Olarak Sinema Filmlerinin Kullanımına Bir Örnek: The Doctor. Tıp Eğitimi Dünyası
2-) Çekiç Edip Güvenç, Filiz Başaran Nesrin, Kasap Burcu, Duran Müzeyyen, Akın Melike Nur, Öner Gökalp, Küçük Mert, Turhan Nilgün, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çekiç Edip Güvenç, Küçük Mert, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Ders Kurulları Değerlendirme Anketi Sonuçları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
2-) Küçük Mert, Çekiç Edip Güvenç, 2017. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinde Eğitim Alan Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyi ve Beklentilerinin Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
3-) Kadı Gülsüm, Çekiç Edip Güvenç, Erbaş Melike, Balcı Yasemin, 2017. Otopsisi Yapılan Olgularda Etil Alkol Düzeyinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özlek Eda, Çekiç Edip Güvenç, Özlek Bülent, Çil Cem, Çelik Oğuzhan, Doğan Volkan, Başaran Özcan, Biteker Murat, 2018. Rationale, Design and Methodology of the Epıc (Epidemiology ofPolipharmacy and Potential Drug-Drug Interactions in ElderlyCardiac Outpatients) Trial.. 14. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
2-) Tepeli Yudum, Ören Tuğba, Çekiç Edip Güvenç, Elgin Emine Sonay, Anık Ülkü, 2017. Development of Hemoglobin Based Electrochemical Glucose Platform. EastWest Chemistry Congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çekiç Edip Güvenç, Çevik Lokman, Filiz Başaran Nesrin, İlhan Çelik Özgür, Şirin Fevziye Burcu, Yılmaz Nigar, Soydan Güray, 2017. ASETAMİNOFEN İLE KARACİĞER HASARI OLUŞTURULAN FARELERDE YAYGIN ENDOTEL DİSFONKSİYONUNUN FARMAKOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK AÇIDAN GÖSTERİLMESİ. 24. Ulusal Farmakoloji Kongresi
2-) Çekiç, E.G., Filiz Başaran, N., Harmandar Kasap, B., Duran, M., Akın, M.N., Öner, G., Küçük, M., Turhan, N., 2015. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI KONSÜLTASYON HİZMETİNE 1 YILDA BAŞVURAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
3-) Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Biteker, M., Akıcı, A., 2015. ORAL ANTİKOAGULAN KULLANAN ATRİAL FİBRİLASYON HASTALARINDA İLAÇ-İLAÇ ETKİLEŞİMİ: VARFARİN VE YENİ ORAL ANTİKOAGÜLANLARIN KARŞILAŞTIRILMASI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
4-) Altun, İ., Çekiç, E.G., Filiz Başaran, N., Kalaycıoğlu, E., Taşar, O., Türkkan, C., Tek Öztürk, M., Helvacı, F., Aytürk, M., Kaplan, Ö., 2015. Appropriateness of dabigatran use in patients with non-valvular atrial fibrilation: Results from RAMSES. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Başaran Özcan, Doğan Volkan, Özlek Bülent, Çelik Oğuzhan, Özlek Eda, Çil Cem, Çekiç Edip Güvenç, Biteker Murat, 2018. Disease modifying drugs in heart failure patients: A single center study. 34.ulusal kardiyoloji kongresi
2-) Filiz Başaran Nesrin, Çekiç Edip Güvenç, Yeniçeri Emine Neşe, Ceyhan Mustafa Nuri, Dirgen Çaylak Selmin, Akıcı Ahmet, 2017. MUĞLA İLİNDE ÇALIŞAN AİLE HEKİMLERİNİN AKILCI İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 24.ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ
3-) Çekiç, E.G., Filiz Başaran, N., Başaran, Ö., Tekinalp, M., Taşar, O., Altıntaş, B., Tekkeşin, A.İ., Gürsoy, M.O., Ballı, M., Karaca, O., 2015. NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA ANTİAGREGAN KULLANIMI: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
4-) Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Elmas, O., Doğan, V., Mert, G.Ö., Mert, K.U., Altun, İ., Akın, F., Biteker, M., 2015. SAĞLIKLI ERİŞKİNLERDE LAZER DOPPLER AKIMI İLE ÖLÇÜLEN ÖN KOL MİKROVASKÜLER DOKUSUNUN POSTOKLUZİV REAKTİF HİPEREMİ PARAMETRELERİNİN GRUP-İÇİ KORELASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
5-) Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Elmas, O., Doğan, V., Mert, G.Ö., Mert, K.U., Altun, İ., Akın, F., Biteker, M., 2015. KORONER ARTER HASTALARININ ÖN KOL YÜZEYİNDE LAZER DOPPLER AKIMI İLE POST İSKEMİK REAKTİF HİPEREMİ YANITLARININ ÖLÇÜLMESİ VE AORTİK GEVŞEYEBİLME ÖZELLİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
6-) Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Doğan, V., Bolat, İ., Kalçık, M., Özpamuk Karadeniz, F., Türkkan, C., Tek Öztürk, M., Alıcı, M.H., 2015. NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA POLİFARMASİ: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
7-) Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Aykan, A.Ç., Kalaycıoglu, E., İnci, S., Çakıllı, Y., Hamidi, M., Aksan, G., Bozyel, S., 2015. ÜLKEMİZDE ATRİYAL FİBRİLASYON HASTALARINDA İNME VE KANAMA RİSK SKORLARININ POLİFARMASİ ÜZERİNE ETKİLERİ : RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASINDAN ÖĞRENDİKLERİMİZ. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
8-) Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Beton, O., Şafak, Ö., Yaman, M., Kalkan, S., Demir, V., Seyis, S., Çalık, F., 2015. NON-VALVULER ATRİYAL FİBRİLASYONU OLAN HASTALARDA DİGOKSİN KULLANIM UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ: RAMSES (REAL-LİFE MULTİCENTER SURVEY EVALUATİNG STROKE PREVENTİON STRATEGİES İN TURKEY) ÇALIŞMASI SONUÇLARI. 23. Ulusal Farmakoloji Kongresi (7-10 Eylül 2015, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Sıhhiye, Ankara)
9-) Altun, İ., Çekiç, E.G., Filiz Başaran, N., Başaran, Ö., Bolat, İ., Kalçık, M., Kalkan, S., Türkkan, C., Tek Öztürk, M., Alıcı, M.H., 2015. Changing patterns of anticoagulation in patients with non-valvular atrial fibrillation in Turkey: Insight from RAMSES study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
10-) Doğan, V., Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Başaran, Ö., Kalaycıoğlu, E., Şafak, Ö., Kalkan, S., Helvacı, F., Rencüzoğulları, İ., Özcan Çelebi, Ö., 2015. Prescription patterns of non-vitamin K oral anticoagulants in Turkey: Results from RAMSES study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
11-) Başaran, Ö., Filiz Başaran, N., Çekiç, E.G., Beton, O., Kalçık, M., İnci, S., Kalkan, S., Tekkeşin, A.İ., Demir, V., Seyis, S., 2015. Appropriateness of apixaban use in patients with non-valvular atrial fibrilation: Insights from RAMSES study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
12-) Başaran, Ö., Çekiç, E.G., Filiz Başaran, N., Tekinalp, M., Taşar, O., Tekkeşin, A.İ., Seyis, S., Gözübüyük, G., Arısoy, A., Pektaş, İ., 2015. Appropriateness of rivaroxaban use in patients with non-valvular atrial fibrillation: Results from the RAMSES Study . 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Asetaminofen ile Karaciğer Hasarı Oluşturulan Farelerde Yaygın Endotel Disfonksiyonunun Farmakolojik ve Histopatolojik Açıdan Gösterilmesi. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Asetaminofen ile Karaciğer Hasarı Oluşturulan Farelerde Yaygın Endotel Disfonksiyonunun Farmakolojik ve Histopatolojik Açıdan Gösterilmesi.. 2015-2017

Verdiği Dersler

MED 1100 2020-2021 Güz

Cell Sciences Committee I

MED 1200 2020-2021 Güz

Cell Sciences Committee II

MED 1300 2020-2021 Güz

Cell Sciences Committee III

MED 1400 2020-2021 Güz

Cell Sciences Committee IV

TIP 1100 2020-2021 Güz

DERS KURULU I

TIP 1200 2020-2021 Güz

DERS KURULU II

TIP 1300 2020-2021 Güz

DERS KURULU III

TIP 1400 2020-2021 Güz

DERS KURULU IV

HEM2003 2019-2020 Güz

Farmakoloji

MED 1100 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee I

MED 1200 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee II

MED 1300 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee III

MED 1400 2019-2020 Güz

Cell Sciences Committee IV

TIP 1100 2019-2020 Güz

DERS KURULU I

TIP 1200 2019-2020 Güz

DERS KURULU II

TIP 1300 2019-2020 Güz

DERS KURULU III

TIP 1400 2019-2020 Güz

DERS KURULU IV

MED 1100 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee I

MED 1200 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee II

MED 1300 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee III

MED 1400 2018-2019 Güz

Cell Sciences Committee IV

TIP 1100 2018-2019 Güz

DERS KURULU I

TIP 1200 2018-2019 Güz

DERS KURULU II

TIP 1300 2018-2019 Güz

DERS KURULU III

TIP 1400 2018-2019 Güz

DERS KURULU IV

TIP 4009 2018-2019 Güz

KLİNİK FARMAKOLOJİ