Personel

Öğr.Gör.Dr. EMRE ERGÜN
Öğr.Gör.Dr.
Emre Ergün
@ E-posta
eergun@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1876

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Kadro Birimi

Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çukurova Üniversitesi Mersin Turizm İşletme ve Otelclik Yüksek Okulu Turizm İşletme 1996

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler İşletme 2008

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 19.02.2019

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Öztürk Birol, Ergün Emre, 2020. Konaklama İşletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Büyüker İşler Didar, Ergün Emre, 2019. İLİŞKİSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar DErgisi
2-) Ergün Emre, Öztürk Birol, 2019. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İNTERAKTİF SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK ÇALIŞMA. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL
3-) Ergün Emre, Uslu Abdullah, Akay Bayram, 2016. A Study Of Perceptions Of Hospitality and Tourism Students Tourism Preferences. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Öztürk Birol, Ergün Emre, Kutukız Doğan, 2016. A STUDY ON CRITERIA BY ACCOMODATION BUSINESSES ON TRAVEL AGENCY CHOICE. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Ergün, E., Gavcar, E., 2013. RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS OF HUMAN RESOURCES: A SAMPLE OF TRAVEL AGENCIES OPERATING IN FETHİYE. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT STUDIES
6-) Ergün, E., Gavcar, E., 2012. A STUDY OF FACTORS AFFECTING THE ROOM PRICE PROPOSED BY HOTELS TO INCOMING TRAVEL AGENCIES: FETHİYE SAMPLE. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE STUDIES

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ergün Emre, Büyüker İşler Didar, 2020. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİYÖNETİMİ YETENEKLERİ VE İŞLETME PERFORMANSI:FETHİYE VE MARMARİS BÖLGELERİNDE BİR UYGULAMA. uluslararası yönetim iktisat ve işletme dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ergün Emre, Özdemir Meltem Altınay, 2020. PANDEMIC AND POST PANDEMIC PROCESS FROM PERSPECTIVE OF INCOMING TRAVEL AGENCIES. ATLAS 7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
2-) Kutukız Doğan, Ergün Emre, Öztürk Birol, Özdek Emine, 2016. SERMAYE YAPISI İLE FİRMA PİYASA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİST DE KAYITLI TURİZM SEKTÖRÜNDE TESPİTİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA. INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kutukız, D., Ergün, E., Uslu, A., 2011. SEYAHAT İŞLETMELERİNDE PAKET TUR MALİYETİNİN OLUŞUMU VE PAKET TUR MALİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE YÖNELİK BİR UYGILAMA. 12.ULUSAL TURİZM KONGRESİ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Ergün Emre, 2020. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar - IICİLT:4/TURİZM ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ALGILADIKLARI STRES İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Yayın Evi: GECE KİTAPLIĞI Editör Adı: Hasan Selim KIROĞLU
2-) Ergün Emre, 2020. Güncel Turizm Araştırmaları/Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi Yeteneklerinin Öncülerinden Müşteri İlişkileri Oryantasyonu ve Konaklama İşletmelerinde Uygulama . Yayın Evi: Akademisyen Editör Adı: Mehmet Sarıoğlan
3-) Kutukız Doğan, Ergün Emre, 2016. TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYETLER VE KONTROLÜ. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: AYAZ NURETTİN VE AKAY BAYRAM

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Study Of Perceptions Of Hospitality and Tourism Students Tourism Preferences - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) İLİŞKİSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Konaklama İşletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) İLİŞKİSEL PAZARLAMA KAPSAMINDA SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYETLER VE KONTROLÜ - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
6-) RECRUITMENT AND SELECTION PROCESS OF HUMAN RESOURCES: A SAMPLE OF TRAVEL AGENCIES OPERATING IN FETHİYE - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

İŞY1801 2020-2021 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2803 2020-2021 Güz

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

TSH1501 2020-2021 Güz

ÖZEL İLGİ TURİZMİ

TSH2013 2020-2021 Güz

ANADOLU UYGARLIKLARI

UET1001 2020-2021 Güz

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİN TANITIMI

İŞY1804 2019-2020 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH1804 2019-2020 Bahar

ACENTE MUHASEBESİ

TSH2006 2019-2020 Bahar

REHBERLİK HİZMETLERİ

TSH2008 2019-2020 Bahar

REKLAMASYON

TSH2804 2019-2020 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI

İŞY1801 2019-2020 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

TSH1001 2019-2020 Güz

KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE

TSH2005 2019-2020 Güz

ANADOLU UYGARLIKLARI

TSH2007 2019-2020 Güz

BİLETLEME OTOMASYON

İŞY1804 2018-2019 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

MUH1804 2018-2019 Bahar

ACENTE MUHASEBESİ

TSH2006 2018-2019 Bahar

REHBERLİK HİZMETLERİ

TSH2008 2018-2019 Bahar

REKLAMASYON

TSH2804 2018-2019 Bahar

ANADOLU UYGARLIKLARI

İŞY1801 2018-2019 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

TSH1001 2018-2019 Güz

KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE

TSH2005 2018-2019 Güz

ANADOLU UYGARLIKLARI

TSH2007 2018-2019 Güz

BİLETLEME OTOMASYON