Personel

Doktor Öğretim Üyesi EFE DÜNDAR
Doktor Öğretim Üyesi
Efe Dündar
@ E-posta
efedundar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5658

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Yüksek Lisans

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Doktora

İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Dündar Efe, 2018. Kırsal Turizm Açısından Turizm Hukukundaki Yaptırımlar. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Dündar Efe, 2018. TÜRK MARKA HUKUKU’NDA TANINMIŞ MARKA. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
2-) Erdil Şahin Begüm, Dündar Efe, 2012. Evaluation of the Change in Turkish Insurance Sector. FIBAC

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Hamdemir Berkan, Dündar Efe, 2019. Marka Hakkının Mülkiyet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu ile Korunması. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
2-) Dündar Efe, 2014. Uluslararası Ticaret Hukukunda Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Çok Uluslu Şirketler İncelemesi. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
3-) Dündar Efe, 2013. İki Taraflı Yatırım Anlaşmalarında Bulunan Ortak Hükümlerden En Çok Gözetilen Ulus Kaydı, Ulusal Muamele İşlem Standardı, Kâr Transferi ve Karşılıklılık İlkesi Genel Değerlendirmesi. Sakarya Hukuk Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Dündar Efe, 2018. Sınai Mülkiyet Kanunu Çerçevesinde Marka Hukukuna Getirilen Yenilikler. Fasikül Hukuk Dergisi
2-) Dündar Efe, Erdil Şahin Begüm, 2011. Türkiye’de İlaç Üretimi ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi
3-) Dündar Efe, 2009. Protection of The Right to Life /Sevim Güngör. Fasikül Aylık Hukuk Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dündar Efe, 2018. Kırsal Turizm Açısından Turizm Hukukundaki Yaptırımlar. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Dündar Efe, 2018. Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukukuna Getirilen Yenilikler. IV. ULUSLARARASI HUKUK SEMPOZYUMU

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Dündar Efe, 2016. Çok Uluslu Şirketlerin Ticaret Hukukundaki Yeri/. Yayın Evi: Derin Yayınları Editör Adı: Efe DÜNDAR

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dündar Efe, 2019. The Concept Of Development : An Interdisciplinary Approach/The Evaluation of Foreign Investments in the Scope of the Turkish Law System and the Effect on the Country Development. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Aldemir Ceray
2-) Dündar Efe, 2018. Multi-Level Governance in Developing Economies/Trust Responsibility Arising From Within the Companies Community. Yayın Evi: IGI Global Editör Adı: Tuğba UÇMA UYSAL, Ceray ALDEMİR
3-) Dündar Efe, Gürel Eymen, 2018. Uluslararası İşletmecilik/Politik ve Yasal Sistemler. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Şahin Faruk, Çiçek Serkan, Altunoğlu Ali Ender

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Dündar Efe, Akkaya Mehmet Ali, Gökalp Özge Tuçe, Kılıç Ümmügülsüm, Koç Derviş, Karaman Dilek, 2017. Ticaret Hukuku. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Kılıç, F., Kılıç, Ü.

Verdiği Dersler

BUS2807 2020-2021 Güz

Law of Obligations

İŞL2009 2020-2021 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2807 2020-2021 Güz

Borçlar Hukuku

İŞL2814 2019-2020 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL2814 2019-2020 Bahar

Commercial Law

İŞL2818 2019-2020 Bahar

Kıymetli Evrak Hukuku

İŞL2822 2019-2020 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL3528 2019-2020 Bahar

Rekabet Hukuku

PAD1802 2019-2020 Bahar

Constitutional Law

BUS2807 2019-2020 Güz

Law of Obligations

İŞL 3803 2019-2020 Güz

İşletme Hukuku

İŞL2009 2019-2020 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2013 2019-2020 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2807 2019-2020 Güz

Borçlar Hukuku

İŞL2825 2019-2020 Güz

Borçlar Hukuku

İŞL3517 2019-2020 Güz

Kıymetli Evrak Hukuku

İŞL2814 2018-2019 Bahar

Commercial Law

İŞL2814 2018-2019 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL2822 2018-2019 Bahar

Ticaret Hukuku

İŞL3528 2018-2019 Bahar

Rekabet Hukuku

PAD1802 2018-2019 Bahar

Constitutional Law

BUS2807 2018-2019 Güz

Law of Obligations

ÇEİ 7503 2018-2019 Güz

Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL2009 2018-2019 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL2013 2018-2019 Güz

Ticaret Hukuku

İŞL3517 2018-2019 Güz

Kıymetli Evrak Hukuku