Personel

Doktor Öğretim Üyesi ELÇİN GÖKMEN
Doktor Öğretim Üyesi
Elçin Gökmen
@ E-posta
egokmen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5593

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Matematik Bölümü / Uygulamalı Matematik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Temmuz 2003

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü OFMA Eğitimi Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Eylül 2004
Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Eylül 2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik 16.07.2014

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökmen Elçin, Gürbüz Burcu, Sezer Mehmet, 2018. A numerical technique for solving functional integro-differential equations having variable bounds. Computational and Applied Mathematics
2-) Gökmen, E., Yüksel, G., Sezer, M., 2017. A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays.. Journal of Computational and Applied Mathmematics
3-) Gokmen, E., Isik, O.R., Sezer, M., 2015. Taylor collocation approach for delayed Lotka–Volterra predator–prey system. Applied Mathematics and Computation
4-) Esteves, S., Gökmen, E., Oliveira, J.J., 2013. Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays. Applied Mathematics and Computation

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Gökmen, E., Sezer, M., 2015. Approximate Solution of a Model Describing Biological Species Living Together by Taylor Collocation Method. New Trends in Mathematical Sciences
2-) Gökmen, E., Sezer, M., 2013. Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients. Ain Shams Engineering Journal

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gökmen Elçin, Çelik Elçin, 2019. A numerical method for solving continuous population models for single and interacting species. Sakarya University Journal of Science

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gökmen Elçin, Sezer Mehmet, 2019. A MODIFIED TAYLOR COLLOCATION METHOD FOR PANTOGRAPH TYPE FUNCTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH HYBRID PROPORTIONAL AND VARIABLE DELAYS. Mugla Journal of Science and Technology

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gökmen, E., Sezer, M., 2013. Taylor collocation method for nonlinear system of second-order boundary value problems. Düzce University Journal of Science & Technology

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gökmen Elçin, Mavi Firdevs Tuba, 2019. Tahminsel Model: Ekonomiye Bir Uygulaması. I. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
2-) Gökmen Elçin, Sezer Mehmet, 2019. A Modified Taylor Collocation Method for Pantograph Type Functional Differential Equations with Hybrid Proportional and Variable Delays. I. Uluslararası Harran Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
3-) Gökmen Elçin, Çelik Elçin, 2017. Taylor Polynomial Approach for Solving Continuous Population Models for Single and Interacting Species. INES II. International Academic Research Congress
4-) Gökmen, E., Sezer, M., 2013. Taylor Collocation Approach for Delayed Lotka-Volterra Predator-Prey System. Second International Eurasian Conference on Mathematical Science and Applications
5-) Gökmen, E., Sezer, M., 2012. Approximate Solution of a Model Describing Biological Species Living Together by Taylor Collocation Method. First İnternational Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Atmaca, M., Gökmen, E., Paşalı Atmaca, S., 2007. Zaman Lojiğindeki Teoremlerin Lattice Teorisinde Yorumları Aynı mıdır? . XX. Ulusal Matematik Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
2-) International Journal of Biomathematics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Applied Mathematics and Computation. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Applied Mathematics and Computation. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Applied Mathematics. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Neural Computing and Applications (NCAA). 2014. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Applied Mathematics. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Scientia Iranica International Journal of Science and Technology. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) African Journal of Engineering Research. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Approximate Solution of a Model Describing Biological Species Living Together by Taylor Collocation Method - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Taylor collocation approach for delayed Lotka–Volterra predator–prey system - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
9-) Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
10-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
11-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
12-) Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
13-) Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Taylor collocation approach for delayed Lotka–Volterra predator–prey system - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
4-) Global exponential stability of nonautonomous neural network models with continuous distributed delays - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) A numerical approach for solving Volterra type functional integral equations with variable bounds and mixed delays. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
6-) Taylor collocation method for nonlinear system of second-order boundary value problems - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
7-) Taylor collocation method for systems of high-order linear differential–difference equations with variable coefficients - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ÜSTEL BÜYÜME VE LOJİSTİK BÜYÜME MODELLERİNİN İŞLETME VE İKTİSATTAKİ BAZI UYGULAMALARI. Konu: Matematik. Firdevs Tuba-Mavi. 2019
2-) Tez Adı: TEK TÜR VE BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMLİ POPÜLASYON MODELLERİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ İÇİN TAYLOR MATRİS METODU. Konu: Matematik. Elçin -Çelik. 2018

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. TEK TÜR VE BİRBİRİ İLE ETKİLEŞİMLİ POPÜLASYON MODELLERİNİN YAKLAŞIK ÇÖZÜMLERİ İÇİN TAYLOR MATRİS METODU. 2017-2018

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Tübitak - 2013
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2011

Verdiği Dersler

MAT 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

MAT 5507 2019-2020 Bahar

Bilimsel Hesaplama ve Programlama I

MAT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MAT1820 2019-2020 Bahar

Lineer Cebir

MAT3504 2019-2020 Bahar

Nümerik Analiz II

MAT4506 2019-2020 Bahar

Kısmi Dif. Denklemlerin Nümerik Çözümleri

MAT2803 2019-2020 Güz

Diferansiyel Denklemler

MAT3007 2019-2020 Güz

Nümerik Analiz I

MAT3505 2019-2020 Güz

İntegral Denklemler I

MAT3507 2019-2020 Güz

Fark Denklemleri

MAT6505 2019-2020 Güz

Nümerik Analizde İleri Konular

MAT 5545 2018-2019 Bahar

Fark Denklemleri I

MAT1820 2018-2019 Bahar

Lineer Cebir

MAT3504 2018-2019 Bahar

Nümerik Analiz II

MAT4506 2018-2019 Bahar

Kısmi Dif. Denklemlerin Nümerik Çözümleri

MAT1811 2018-2019 Güz

Genel Matematik

MAT2803 2018-2019 Güz

Diferansiyel Denklemler

MAT3007 2018-2019 Güz

Nümerik Analiz I

MAT3507 2018-2019 Güz

Fark Denklemleri