Personel

Öğretim Görevlisi ERCÜMENT GÜVENÇ
Öğretim Görevlisi
Ercüment Güvenç
@ E-posta
eguvenc@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1242

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Enformatik Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Enformatik Bölüm Başkanlığı / Enformatik Bölüm Başkanlığı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK ve BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 20.06.2000

Yüksek Lisans

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTEİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 20.06.2018

Doktora

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Güvenç Ercüment, Sakal Murat, 2017. A Usability Assessment of an EPUB 3.0 Based Ebook Developed For Algorithms and Programming Course. Information Technologies and Learning Tools
2-) Güvenç Ercüment, Özkaraca Osman, Çetin Gürcan, Akçay Gürbüz, 2015. Development of a Web-based Decision Support System for Pediatric Patients. International Journal of Computer Applications

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güvenç Ercüment, Çetin Gürcan, Özkaraca Osman, Ersoy Mevlüt, 2019. ANFIS Based Model to Est. the Imp. of Student-Content Interact. on DE Stud. Acad. Performances. International Conference on Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering (ICAIAME 2019)
2-) Güvenç Ercüment, Çetin Gürcan, 2018. Clustering of participation degrees of distance learning students to course activity by using Fuzzy C-Means algorithm. 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sakal Murat, Güvenç Ercüment, 2017. A Research on Delphi Method of Computerized Argumenton Satisfaction of Instructors in Distance Learning at Muğla Sıtkı Koçman University. 4th International Management Information Systems Conference

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karasoy Onur, Güvenç Ercüment, Ballı Serkan, 2015. OpenPGP ile E-posta şifreleme: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulaması. AKADEMİK BİLİŞİM 2015

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sakal Murat, Güvenç Ercüment, 2018. Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem/Öğretim Elemanlarının Uzaktan Ders Vermede Duydukları Memnuniyet İle İlgili Bilgisayarlı Argüman Delfi Yöntemiyle Görüşlerinin Araştırılması. Yayın Evi: Çağlayan Yayınevi Editör Adı: Sevinç Gülseçen, Çiğdem Seçukcan Erol, Zerrin Ayvaz Reis, Murat Gezer

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: Bu teknik projenin kapsamı, Muğla Valiliği kurumuna Veri Takip Sistemi Altyapısının Oluşturulması konusunda eğitimlerin/danışmanlık faaliyetlerinin sağlanmasıdır. (Proje No: TR32/18/TD/0054 ). Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Muğla Veri Takip Sistemi Projesi (Vetaksis). 2018-2019

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ Gündüz Bakım Evi Veli ve Personelinin Okul Aile İşbirliğinin Teknoloji Temelli Yaklaşım ile Desteklenmes. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Bilgisayar mühendisliği eğitiminde verilen ”Algoritmalar ve Programlama” dersi için epub3 formatında dijital içerikli interaktif bir elektronik kitabın (e-kitap) geliştirilmesi (Proje No: 15/106). 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Sınav Organizasyon ve Yönetim Sistemi. 2013-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Bölgesinde Bulunan Aile Hekimlerinin, Web Sitesi Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Aile Hekimlerine Yönelik İçerik Yönetim Panelli Bir Web Sitesi Hazırlama. 2012-2014

Verdiği Dersler

BİP1802 2020-2021 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

BSM2018 2020-2021 Bahar

Veritabanı Yönetim Sistemleri

BİP1801 2020-2021 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri I

BİP1803 2020-2021 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ENF1980 2020-2021 Güz

Programlama Dilleri

BIP2506 2019-2020 Bahar

JAVA PROGRAMLAMA II

BİP1802 2019-2020 Bahar

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II

BSM2018 2019-2020 Bahar

Veritabanı Yönetim Sistemleri

ENF0910 2019-2020 Bahar

İnternet Programcılığı

BİP1803 2019-2020 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

BSM4003 2019-2020 Güz

Web Tabanlı Programlama

ENF1805 2019-2020 Güz

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

GKD10005 2019-2020 Güz

Bilişim Teknolojileri

GKD10005 2019-2020 Güz

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ