Personel

Prof.Dr. ERŞAN KARABABA
Prof.Dr.
Erşan Karababa
@ E-posta
ekarababa@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3212

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Toplu Beslenme Sistemleri Abd

Kadro Birimi

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü / Toplu Beslenme Sistemleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda ve Fermentasyon Teknolojisi 1979

Yüksek Lisans

North Dakota State University Agriculture and Applied Science Cereal Science and Food Technology 1990

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi 1993

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, Karababa Erşan, 2018. Analytical evaluation of phenolic compoundsand minerals of Opuntia robusta J.C. Wendl. andOpuntia ficus-barbarica A. Berger. International Journal of Food Properties
2-) Kıvrak Şeyda, Kıvrak İbrahim, Karababa Erşan, 2017. Characterization of Turkish honeys regarding of physicochemical properties and their adulteration analysis. Food Science and Technology,Campinas
3-) Kıvrak, Ş., Kıvrak, İ., Karababa, E., 2016. NUTRITIONAL VALUE, PHENOLIC, VITAMIN AND MINERAL CONTENTS OF A FERMENTED BEVERAGE FROM GRAPES OF 'MERLOT' AND ' CABERNET SAUVIGNON'. MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG
4-) Develi Işıklı, N., Dönmez, M.N., Kozan, N., Karababa, E., 2015. Rheological properties of salep powder-milk mixture. Journal of Food Science and Technology
5-) Karababa, E., Coşkuner, Y., 2013. “Physical properties of carob bean (Ceratonia siliqua L.): An industrial gum yielding crop”, 42: 440– 446 (2013). Industrial Crops and Products
6-) Coşkuner, Y., Karababa, E., 2007. Some physical properties of flaxseed (Linum usitatissimum L.) . Journal of Food Engineering
7-) Coşkuner, Y., Karababa, E., 2007. Physical properties of coriander seeds (Coriandrum sativum L.). Journal of Food Engineering
8-) Karababa, E., Coşkuner, Y., 2007. Moisture dependent physıial properties of dry sweet corn kernels. International Journal of Food Properties
9-) Karababa, E., 2006. Physical properties of popcorn kernels. Journal of Food Engineering
10-) Develi Işikli, N., Karababa, E., 2005. Rheological characterization of fenugreek paste (çemen). Journal of Food Engineering
11-) Coşkuner, Y., Karababa, E., 2005. Studies on the quality of Turkish flat breads based on blends of triticale and wheat flour. International Journal of Food Science and Technology
12-) Karababa, E., Develi Işıklı, N., 2005. Pekmez: A Traditional Concentrated Fruit Product “, 21:357–366, (2005). Food Reviews International
13-) Ceylan, M., Karababa, E., 2004. The effects of ingredients on popcorn popping characteristics. International Journal of Food Science and Technology
14-) Bilgen, S., Coşkuner, Y., Karababa, E., 2004. Effects Of Baking Parameters On The White Layer Cake Quality By Combined Use Of Conventional And Microwave Ovens. Journal Of Food Processing and Preservation
15-) Coşkuner, Y., Karababa, E., 2004. Leblebi: a Roasted Chickpea Product as a Traditional Turkish Snack Food. Food Reviews International
16-) Karababa, E., Coşkuner, Y., Aksay, S., 2004. Some Physical Fruit Properties of Cactus Pear (Opuntia spp) That Grow Wild in the Eastern Mediterranean Region on Turkey. Journal of the Professional Association for Cactus Development
17-) Coşkuner, Y., Karababa, E., 2003. Effect of location and soaking treatments on the cooking quality of some chickpea breeding lines. International Journal of Food Science and Technology
18-) Ceylan, M., Karababa, E., 2002. Comparison of sensory properties of popcorn from various types and sizes of kernel. Journal of Science Food and Agriculture
19-) Coşkuner, Y., Ercan, R., Karababa, E., Nazlıcan, A., 2002. Physical and chemical properties of chufa (Cyperus esculentus L) tubers grown in the Çukurova region of Turkey. Journal of the Science Food and Agriculture
20-) Türker, N., Coşkuner, Y., Ekiz, İ., Aksay, S., Karababa, E., 2001. The effects of fermentation on the thermostability of the yellow-orange pigments extracted from cactus pear (Opuntia ficus-indica). European Food Research Technology
21-) 2000. Effect of pH and temperature on the thermostability of prickly pear (Opuntia ficus-indica) yellow-orange pigments. . Nahrung
22-) Coşkuner Yalçın, Türker Nüzhet İkbal, Ekiz Hacı İbrahim, Aksay Salih, Karababa Erşan, 2000. Effect of pH and temperature on the thermostability of pricklypear Opuntia ficus indica yellow orange pigments. Nahrung
23-) Karababa, E., Ozan, A.N., 1998. Effect of Wheat Bug (Eurygaster integriceps) Damage on Quality of a Wheat Variety Grown in Turkey . Journal of the Science Food and Agriculture
24-) Karababa, E., P.B. Schwarz ve R. Horsley, “Effect of Kilning Schedules on Micro-Malt Quality Parameters”. Journal of American Society of Brewing - 1993

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Coskuner, Y., Karababa, E., Ercan, R., 2011. Çukurova Bölgesinde yetiştirilen bazı buğday çeşitlerinin iki katlı yassı ekmek üretimine uygunluğunun belirlenmesi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
2-) Coşkuner,Y., M. Ceylan ve E. Karababa, “Patates Cipsi Üretiminde Oluşan Yapısal Değişimler” Standart, 42(4), 79-85, (2003) - 2003
3-) Karababa, E., Y. Coşkuner ve A.N.Nazlıcan , “Chemical Composition and Technological Evaluation of Chufa Tuber (Cyperus Esculentus L),” Gıda, 26(4), 243-246, (2001). - 2001
4-) Ceylan, M. ve E. Karababa,” Tane Rutubet Miktarının Cin Mısırın Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi,” Gıda, 26, 75-82, (2001). - 2001
5-) Karababa, E. “Patatesin Kullanım Olanakları”, Dünya Gıda Dergisi,39(3),45-46, (2000). - 2000
6-) Ozan,A.N., E. Karababa., A.Atlı ve N.Koçak, “ Islah Materyaline Uygun Ekmek Yapma Metodunun Belirlenmesi” Gıda, 24, 3-11, (1999). - 1999
7-) Ceylan,M. ve E. Karababa, “Tane İriliğinin ve Zedelenmenin Patlamış Mısırın Kalitesi Üzerine Etkisi,” Dünya Gıda, 46, 44-47, (1999). - 1999
8-) Karababa,E., A.N. Ozan, ve A.Atlı, “Ekmeklik Buğdaydaki Süne ve Kımıl Zararının Değirmen Koşullarında Azaltılma Olanakları” Unlu Mamüller Teknolojisi, 8 (5), 42-47, (1999) - 1999
9-) Coşkuner, Y. ve E. Karababa, ” Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) ve Gıda Teknolojisinde Kullanım Olanakları,” Dünya Gıda Dergisi, 38 (1), (1999). - 1999
10-) Ceylan, M. ve E. Karababa, “ Yaş Öğütme İşlemi ile Mısırın Değerlendirilmesi,” Gıda Bilimi ve Teknolojisi 4 (4), 50-55 (1999). - 1999
11-) Coşkuner,Y., E. Karababa ve R. Ercan, “Düz Ekmeklerin Üretim Teknolojisi,” Gıda, 24 (2), 89-97 (1999). - 1999
12-) Coşkuner,Y. ve E. Karababa, “Türkiye'de Mercimek Üretim Potansiyeli ve İşleme Teknolojisi,” Gıda, 23, 201-209 (1998). - 1998
13-) Karababa,E. ve Y. Coşkuner, “Patates Cipsi Üretim Teknolojisi,” Dünya Gıda, 37, 36-41 (1998). - 1998
14-) Ozan,A.N. ve E. Karababa, “Ekmeklik Buğdayların Bisküvilik Kalitesinin Tahmini Testler İle Belirlenmesi Üzerine Araştırma”, Gıda 22, 51-56, (1997) - 1997
15-) Karababa,E., A.N. Ozan, ve F. Aydın, “ Spektrofotometrik Yöntemle Buğday Dane Renginin Belirlenmesi,” Gıda 22,179-185, (1997). - 1997
16-) Karababa,E., A.N. Ozan ve R.Ercan, “Bazı Agronomik Faktörlerin Çakmak 79 Makarnalık Buğday Çeşidinin Protein Miktarı Üzerine Etkisi”, Gıda Sanayi Dergisi, 41,16-22 (1995) - 1995
17-) Karababa,E. ve A.N. Ozan, “Çeşit ve Çevrenin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi,” Un Mamülleri Dünyası, 1, 26-35 (1995) - 1995
18-) Karababa,E. ve R. Ercan, “Makarnalık Buğdayların Ekmeklik Kalitesi ve Potansiyeli”, Gıda 20,153-159, (1995) - 1995
19-) Koçak, N., E. Karababa., A.Atlı ve T. Tuncer,” Macar-Yugoslav Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite Özelliklerine Araştırmalar,” Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Dergisi. 27-45. (1992). - 1992
20-) . Karababa,E., A.N.Ozan ve A. Atlı, ”Alveograf Çalışmaları : Alveogram ile Ekmeklik Buğday Kalitesini Belirleme Olanakları Üzerine Araştırmalar”, Un Mamülleri Dünyası 1, (5), 30-38, (1992) - 1992

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Karababa, E. ve N. Develi Işıklı, “Effects of Dairy Ingredients on Bread Characteristics” , Recent Developments in Dairy Science and Technology International Dairy Symposium Proceedings, 299-301, Isparta, 24-28 Mayıs 2004. - 2004

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkuner, Y., E. Karababa ve A. N. Nazlıcan, “ Nutritive Value and Technological Evaluation of Chufa (Cyperus esculentus L.),” 4th International Conference on Agro and Food Physics 75, İstanbul, 2000. - 2000
2-) Ceylan, M. ve E. Karababa, “Effect of Popping Methods and Genotypes on the Quality of Popcorn,” 4th International Conference on Agro and Food Physics 73, İstanbul, 2000 - 2000
3-) Bilgen, S., Y. Coşkuner ve E. Karababa,” Effects Of Combined Use Conventional And Microwave Oven On The White Layer Cake Properties.” 4th International Conference on Agro And Food Physics, 70, İstanbul, 2000. - 2000
4-) Turker, N.İ., Y. Coşkuner., B. Duru., H.İ. Ekiz., S. Aksay ve E. Karababa,” The Thermostability of the Yellow Orange Pigment Extracted from the Fermented Cactus-Pear Juice,” Biotechnology 2000- The World Congress on Biotechnology, Volume 4. 269-270, Berlin, 2000. - 2000
5-) Coşkuner Y., R.Ercan., E.Karababa ve A.N.Nazlıcan,” Some Physical And Chemical Properties Of Chufa Tuber(Cyperus Esculentus L.) Grown in Çukurova Region,” Black Sea and Central Asian Symposium on Food Technology, 120, Ankara, 2000. - 2000
6-) Bilgen S. ve E. Karababa,” Qualıty Comparison Of Hamburger Buns Baked By Conventional And Microwave Ovens,” Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, 86, Ankara, 2000. - 2000
7-) Ceylan, M. ve E. Karababa,” Factors Affecting Popcorn Popping Characteristics as Evaluated by Response Surface Methodology,” Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, 108, Ankara, 2000. - 2000
8-) Coşkuner,Y., S. Aksay ve E. Karababa. 1998 ,”The Pharmaceutical Potential of opuntia Spp.(Prickly pear),” 9th International Pharmaceutical Technology Symposium Bildiri Kitabı ,169-170, Ankara, 1998 - 1998
9-) Aksay,S., Y. Coşkuner ve E. Karababa, “Chemopreventive Effects Of Some Citrus Components,” 9th International Pharmaceutical Technology Symposium Bildiri Kitabı 165-166, Ankara, 1998. - 1998

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yalçın Coşkuner, Erşan Karababa. “Çukurova Bölgesinde Tüketilen Geleneksel Ekmekler” II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı, 66-71, Van, 27-29 Mayıs 2009. - 2009
2-) Yalçın Coşkuner, Erşan Karababa ve Recai Ercan. “İki katlı yassı ekmek üretiminde buğday kalitesi ve ekşi hamur katılmasının kalite üzerine etkisinin incelenmesi” II. Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı 329-333, Van, 27-29 Mayıs 2009. - 2009
3-) Şenol, B., E. Karababa. “Ankara Simitinin Üretimi ve Kalite Özellikleri” Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, 287-293, Gaziantep, 7-8 Eylül 2006. - 2006
4-) Mart , D., Anlarsal, A. Emin., Coşkuner, Y., E. Karababa,”Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Nohut Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Stabiliteleri” GAP IV Tarım Kongresi, 1552-1557, Şanlıurfa, 21-23 Eylül 2005. - 2005
5-) Şenol, B., E. Karababa. “Besinsel Lif Katkılarının Mersin Kazan Simidinin Kalitesi Üzerine Etkisi”. Geleneksel Gıdalar Sempozyomu, 133-137, Van, 23-24 Eylül 2004. - 2004
6-) Mart , D., Anlarsal, A. Emin., Coşkuner, Y., E. Karababa, “Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Nohut Hatlarinin Bazi Fizikokimyasal Özellikleri Ve Pişme Kalitesinin Belirlenmesi”, Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, Diyarbakır 13-17 Ekim, 2003. - 2003
7-) Karabaş, D., Kılıç, E., ve, E. Karababa, “Mısır Çerezi Üretimi” Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi Bildiri Kitabı, 585-592, Gaziantep,3-4 Ekim 2002. - 2002
8-) Varinli,A., Kırıt,A.B., Coşkuner,Y., ve E. Karababa, “Çeşitli Katkı Unlarının Bazlama ve Yufka Ekmeklerinin Duyusal Özellikleri Üzerine Etkisi” Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Sergisi Bildiri Kitabı, 593-603, Gaziantep,3-4 Ekim 2002. - 2002
9-) Bilgen, S., Coşkuner,Y., ve Karababa, E. “Tritikale ve Ekmeklik Buğday Paçallarının Kek Kalitesi” Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre Ve Sergisi Bildiri Kitabı, 327-337, Gaziantep,3-4 Ekim 2002 - 2002
10-) Coşkuner, Y., Karababa, E., Ercan, R. “Palmiye Hurmasının (Phoenix dactylifera L) Kimyasal Bileşimi ve Gıda Teknolojisinde Kullanılma Olanakları” GAP II. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, 385-392, Şanlıurfa 2001 - 2001
11-) Karababa, E., Y. Coşkuner, G. Karatopak, N. Dinçer, Ercan, R,” Çukurova Bölgesi için Geliştirilen Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri,” Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyomu ,. Bildiri Kitabı, 128-130, Konya,1999. - 1999
12-) Aksay,S.,Y. Coşkuner, E. Karababa, H.İ.Ekiz,” Dikenli İncir (Opuntia spp.) Meyvesinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri,” Gıda Mühendisliği Kongresi Bildiri Kitabı, 281-289, Gaziantep. 1998. - 1998
13-) Ozan,A.N. ve E. Karababa, “Arpa Dane Renginin Ölçülmesinde Renk Ölçüm Cihazının Kullanılma Olanağı Üzerine Araştırma,” 3. Arpa-Malt Sempozyumu Bildiri Kitabı, 373-378, Konya, 1995. - 1995
14-) Karababa, E. ve A.N Ozan,” Arpa ve Malt Sertliği ile Malt Kalite Kriterleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi,” 3. Arpa-Malt Sempozyumu Bildiri Kitabı, 295-301, Konya, 1995. - 1995
15-) Ozan,A.N., E. Karababa, ve Lamia Öztürk“ Öğütme Metotunun İrmik ve Makarna Kalitesi Üzerine Etkisi,” I. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, 393-400, Ankara,1993. - 1993
16-) Koçak,A.N. ,E. Karababa ve R. Özkara,” Bazı Arpa Çeşitlerinin Maltlık Kalitesi Üzerine Araştırmalar,” 2. Arpa-Malt Sempozyumu Bildiri Kitabı ,98-114, Konya, 1992 - 1992

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kıvrak, İ., Kıvrak, Ş., Karababa, E., 2015. CM-CRDS (Combustion Module-Cavity Ring-Down Spectroscopy) CİHAZI KULLANILARAK BALDA C4 ŞEKER TAYİNİ. 27. Ulusal Kimya Kongresi
2-) Coşkuner, Y.,Karababa, E. ve Bilek Coşkuner, E. “Pamuk Şekeri Üretim Teknolojisi” III. Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı 569, Konya, 10-12 Mayıs 2012. - 2012
3-) Coşkuner, Y.,Karababa, E. ve Bilek Coşkuner, E. “Türkiye’nin Geleneksel Çocuk Şekerlemeleri” III. Geleneksel Gıdalar Sempozyum Kitabı 401, Konya, 10-12 Mayıs 2012. - 2012
4-) Aksay.S., Y. Coşkuner., E. Karababa ve N.İ.Türker, “Dikenli İncir (Opuntia ficus-indica) Meyvesinin Marmelata İşlenmesi,” 2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi , 107, İzmir ,1999. - 1999

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Keleş, L., Akbalık, S., Coşkuner, Y., Karababa, E., 2015. HİDROKOLLOİDLERİN PANDİSPANYA KEK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2. TARIM VE GIDA KONGRESİ

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effect of Wheat Bug (Eurygaster integriceps) Damage on Quality of a Wheat Variety Grown in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 42
2-) Physical properties of popcorn kernels - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 78
3-) Some physical properties of flaxseed (Linum usitatissimum L.) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 70
4-) Physical properties of coriander seeds (Coriandrum sativum L.) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 69
5-) Rheological characterization of fenugreek paste (çemen) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 35
6-) “Physical properties of carob bean (Ceratonia siliqua L.): An industrial gum yielding crop”, 42: 440– 446 (2013) - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 19
7-) Analytical evaluation of phenolic compoundsand minerals of Opuntia robusta J.C. Wendl. andOpuntia ficus-barbarica A. Berger - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Characterization of Turkish honeys regarding of physicochemical properties and their adulteration analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
9-) Rheological properties of salep powder-milk mixture - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) Moisture dependent physıial properties of dry sweet corn kernels - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 13
11-) Studies on the quality of Turkish flat breads based on blends of triticale and wheat flour - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 17
12-) Pekmez: A Traditional Concentrated Fruit Product “, 21:357–366, (2005) - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 18
13-) The effects of ingredients on popcorn popping characteristics - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 11
14-) Effects Of Baking Parameters On The White Layer Cake Quality By Combined Use Of Conventional And Microwave Ovens - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 6
15-) Leblebi: a Roasted Chickpea Product as a Traditional Turkish Snack Food - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 9
16-) Some Physical Fruit Properties of Cactus Pear (Opuntia spp) That Grow Wild in the Eastern Mediterranean Region on Turkey - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 18
17-) Effect of location and soaking treatments on the cooking quality of some chickpea breeding lines - Atıf Yılı: 2003 Atıf Sayısı: 7
18-) Comparison of sensory properties of popcorn from various types and sizes of kernel - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 10
19-) Physical and chemical properties of chufa (Cyperus esculentus L) tubers grown in the Çukurova region of Turkey - Atıf Yılı: 2002 Atıf Sayısı: 35
20-) The effects of fermentation on the thermostability of the yellow-orange pigments extracted from cactus pear (Opuntia ficus-indica) - Atıf Yılı: 2001 Atıf Sayısı: 18
21-) Effect of pH and temperature on the thermostability of pricklypear Opuntia ficus indica yellow orange pigments - Atıf Yılı: 2000 Atıf Sayısı: 12

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Simit Yapımında Uygun Üretim Koşullarının Belirlenmesi ve Besinsel Lif Katkılarının Simit Kalitesi Üzerine Etkileri - 2004
2-) Hidrokolloidlerin Ekmek Çeşitlerinin Kaliteleri Üzerine Etkileri - 2003
3-) Tez Adı: Tritikale ve Ekmeklik Buğdayların Kek ve Bisküvi Kalitesi. Konu: Tritikale, Kek, Bisküvi. Serap -Bilgen. 2001
4-) Tez Adı: Patlamış Mısırın Kalite Özellikleri ve Etki Eden Faktörler. Konu: Cin Mısır kalitesi. Mehmet -Ceylan. 2000

Verdiği Dersler

BDB 3014 2019-2020 Bahar

Hastalıklarda Diyet Tedavisi II

BDB 3016 2019-2020 Bahar

Çocuk Hastalıklarında Beslenme

BDB 3506 2019-2020 Bahar

Besin Hazırlama ve Pişirme Teknikleri

BDB 4506 2019-2020 Bahar

Kanser ve Beslenme

BDB5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BDB 3001 2019-2020 Güz

Ana ve Çocuk Beslenmesi

BDB 3007 2019-2020 Güz

Hastalıklarda Diyet Tedavisi I

BDB 3009 2019-2020 Güz

Beslenme Ekolojisi

BDB 4505 2019-2020 Güz

Fonksiyonel Besinler

BDB 3014 2018-2019 Bahar

Hastalıklarda Diyet Tedavisi II

BDB 4008 2018-2019 Bahar

Dönem İçi Mesleki Uygulamaları II

BDB 4504 2018-2019 Bahar

Yaşlılıkta Beslenme

BDB 4506 2018-2019 Bahar

Kanser ve Beslenme

BDB5090 2018-2019 Bahar

Seminer

BDB5701 2018-2019 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BDB 3007 2018-2019 Güz

Hastalıklarda Diyet Tedavisi I

BDB 4007 2018-2019 Güz

Dönem İçi Mesleki Uygulamaları I