Personel

Doç.Dr. ALİ EKBER IRMAK
Doç.Dr.
Ali Ekber Irmak
@ E-posta
ekberirmak@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 1992

Yüksek Lisans

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 1997

Doktora

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı 2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coskun, A., Tasarkuyu, E., Irmak, A.E., Akturk, S., Ekicibil, A., 2016. The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-xAgxMnO3 (0.05=< x =< 0.25). Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
2-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, 2016. High magnetic entropy change in La0 70Ca0 21Ag0 09MnO3 compound. Journal of Alloys and Compounds
3-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Acet Mehmet, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2015. Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn. Journal of Alloys and Compounds
4-) Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Dikmen Zafer, Orhun Önder, 2015. Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 x Na x MnO3 0 05 x 0 35 Compounds. Journal of Electronic Materials
5-) Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Acet Mehmet, Samancıoğlu Yusuf, Aktürk Selçuk, 2015. Magnetic and electrical transport properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 90Cu0 10O3 compounds Thermal hysteresis. Physica B: Condensed Matter
6-) Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, 2014. Structural magnetic and transport properties of La0 70Sr0 21K0 09MnO3. Journal of Alloys and Compounds
7-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Atila Yücel, Sarıkürkçü Cengiz, Aksoy Esinoğlu Seda, Acet Mehmet, 2011. Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7. Journal of Alloys and Compounds
8-) Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Cengiz Sarıkürkçü, Kaynar Mehmet Burak, Atila Yücel, 2010. The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3. Journal of Magnetism and Magnetic Materials
9-) Arslan Haydar, Irmak Ali Ekber, 2009. HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY. International Journal of Modern Physics C

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Irmak Ali Ekber, 2020. Structural and Electrical Properties of Ca2 Doped LaFeO3: The Effect of A-site Cation Size Mismatch. Engineering, Technology and Applied Science Research

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Irmak Ali Ekber, Mehmet Tomak, 2005. Sıvı Nikel ve Bakırın Yapısal Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyonu İle İncelenmesi. Teknoloji

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Irmak Ali Ekber, 2019. Electroresistance, Electrical Pulse Induced Resistance and Resistive Switching Effect of Charge Ordered Nd0.87Na0.13MnO3. Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi
2-) Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Cengiz Sarıkürkçü, Atila Yücel, 2009. The Effect of Ag Concentration And Sintering Temperature on The Structural and Magnetic Properties of La1 xAgxMnO3. Thermag III, The 3rd International Conference of IIR on Magnetic Refrigeration at Room Temperature
3-) Irmak Ali Ekber, Arslan Haydar, 2008. Liquid Properties of Ni Pd Pt Rh and Ag Pure Metals A Molecular Dynamics Study. Physics of Liquid Matter: Modern Problems

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Irmak Ali Ekber, Ak Yavuz Selim, 2019. Investigation of Single Phase La0.87K0.13MnO3 Perovskite Manganites. Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresi
2-) Ak Yavuz, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, 2018. STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF(1-)LA0.67CA0.33MNO3/XLA0.67SR0.33MNO3(X=0.00, 0.50, AND 1.00) COMPOSITE MANGANITES. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS, SEPTEMBER 5-9, 2018, BODRUM /TURKEY
3-) Burak Kocaer, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Irmak Ali Ekber, 2013. Electronic Conduction Mechanism of The La0 9Ca0 1FeO3 Perovskite Compound. NanoTR-9, 9th Nano Science and Nano Technology Conference
4-) Altınay Yasemin, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Taşarkuyu Ergün, 2013. Electrical Transport Properties La0 83Li0 17MnO3 Perovskite Manganite The effect of The Sintering Period. NanoTR-9, 9th Nano Science and Nano Technology Conference
5-) Samancıoğlu Yusuf, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Acet Mehmet, 2012. Magnetic Properties of A site Cation Doped Double Layered LaMn2O7 Compounds. International Conference of Superconductivity and Magnetism
6-) Ünlü Cumhur Gökhan, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Atila Yücel, 2008. Structural Properties of Polycrystalline Manganite La1 xCaxMnO3 x 0 06 0 12 0 28 0 33 0 40. Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries
7-) Irmak Ali Ekber, 2008. Molecular Dynamics Simulations of Structural and Transport Properties of Liquid CdSe. Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries
8-) Arslan Haydar, Irmak Ali Ekber, 2008. Heat capacity of 13 and 19 atom Pd Co binary clusters Parallel Tempering Monte Carlo Study. Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries
9-) Irmak Ali Ekber, 2007. Molecular Dynamics Simulations of Melting of CdSe. 24. Uluslararası Fizik Kongresi
10-) Irmak Ali Ekber, 2005. Sıvı Ni Al Alaşmının Yapısal ve Taşıma Özelliklerinin Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemleri İle İncelenmesi. TFD 23. Uluslararası Fizik Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Irmak Ali Ekber, Kılıç Atilla, Kılıç Kıvılcım, 1999. Taneli Yapidaki Süperiletkenlerded Mikroyapinin I V Karakteristiklerine ve Kritik akim Yogunluguna Etkisi. 18. Türk Fizik Derneği Kongresi
2-) Demir Kadir, Kılıç Atilla, Kılıç Kıvılcım, Irmak Ali Ekber, 1997. Seramik Süperiletkenlerde Dış Manyetik Alan Etkisi Altında Akım Gerilim Karakterisitklerinin İncelenmesi. II. SPİL Fen Bilimleri Kongresi
3-) Irmak Ali Ekber, Kılıç Atilla, Kılıç Kıvılcım, Demir Kadir, 1997. Süperiletkenlerde Periyodik Akı Tutma Potansiyelinin Vortex Hareketine Etkisi. II. SPİL Fen Bilimleri Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çakır Saygılı, A., Ünlü, C.G., Samancıoğlu, Y., Irmak, A.E., Coşkun, A., Taşarkuyu, E., Sarıkürkçü, C., Aktürk, S., 2012. Fe80Ni20 İnce Filmlerinde Isıl işlemin Morfoloji üzrindeki etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Samancıoğlu, Y., Coşkun, A., Acet, M., Aktürk, S., Irmak, A.E., Taşarkuyu, E., Sarıkürkçü, C., 2014. La0.67Ba0.33MnO3 Perovskit Bileşiğinde Isıl İşlemin Yapısal ve Manyetik Özelliklere Etkisi. Adım Fizik Günleri
2-) Altınay Yasemin, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, 2013. La0 67Ba0 33MnO3 Manganit Bileşiğinin Metal Yalıtkan Geçişi Üzerine Isıl İşlem Süresinin Etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
3-) Samancıoğlu Yusuf, Çakır Aslı, Ünlü Cumhur Gökhan, Cengiz Sarıkürkçü, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Acet Mehmet, 2012. Katkısız LaCoO3 perovskit bileşiğinin yapısal ve manyetik özelliklerinin incelenmesi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
4-) Burak Kocaer, Samancıoğlu Yusuf, Ünlü Cumhur Gökhan, Cengiz Sarıkürkçü, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, 2012. Katkısız LaFeO3 Perovskit Bileşiğinin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
5-) Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Demirci Çiğdem Elif, Çakır Aslı, Cengiz Sarıkürkçü, Se Enisoğlu, Aktürk Selçuk, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Acet Mehmet, 2012. La1 4Ca1 6Mn2O7 çift tabakalı perovskite manganitine Nd elementinin katkılanmasının yapısal ve manyetik özelliklere üzerine etkisi. Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı
6-) Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Demirci Çiğdem Elif, Gamze Şenhan, Atila Yücel, 2010. Sinterleme Sıcaklığının La0 85Ag0 15MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması. Adım Fizik Günleri
7-) Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Demirci Çiğdem Elif, Şenhan G, Yücel Atila, 2010. Manyetik Soğutma Teknolojisinde Alternatif Malzeme Perovskit Manganitler. Adım Fizik Günleri
8-) Aktürk Selçuk, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Coşkun Atilla, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Demirci Çiğdem Elif, Şenhan Gamze, Atila Yücel, 2010. Perovskit Manganit Bileşiklerinde Yapısal Karakterizasyon Uygulamaları. Adım Fizik Günleri
9-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Samancıoğlu Yusuf, Demirci Çiğdem Elif, Şenhan Gamze, Yücel Atila, 2010. La0 65Ca0 28Dy0 07MnO3 Manganit Bileşiğinin Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi. Adım Fizik Günleri
10-) Samancıoğlu Yusuf, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Taşarkuyu Ergün, Aktürk Selçuk, 2009. Isıl İşlem Sıcaklığının ve Ag Katkısının LaMnO3 Manganitinin Yüzey Morfolojisine Etkisinin İncelenmesi. I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri kongres
11-) Coşkun Atilla, Taşarkuyu Ergün, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Sarıkürkçü Cengiz, Aksoy Esinoğlu Seda, Acet Mehmet, Atila Yücel, 2009. Isıl İşlem Sıcaklığının La1 4Ca1 6Mn2O7 Çiftli Perovskit Bileşiğinin Yapısal ve Manyetik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi. 16. Yoğunmadde Fiziği Ankara Toplantısı
12-) Taşarkuyu Ergün, Coşkun Atilla, Irmak Ali Ekber, Aktürk Selçuk, Ünlü Cumhur Gökhan, Cengiz Sarıkürkçü, Acet Mehmet, Atila Yücel, 2009. La0 65 Pb1 xDyx 0 35MnO3 x 0 2 0 4 0 6 0 8 Manganit Bileşiklerinin Yapısal Manyetik ve Manyetokalorik Özelliklerinin İncelenmesi. 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Electronic Materials. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Material Science. 2010. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Engineering, Technology & Applied Science Research. 2022. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Sakarya University Journal of Science. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Çankaya University Journal of Science and Engineering. 2011. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi . 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal) . 2016. Hakemlik Sayısı: 3

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 7
3-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
5-) The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-xAgxMnO3 (0.05=< x =< 0.25) - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 x Na x MnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Structural and Electrical Properties of Ca2 Doped LaFeO3: The Effect of A-site Cation Size Mismatch - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
8-) Magnetic and electrical transport properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 90Cu0 10O3 compounds Thermal hysteresis - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
9-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
10-) The Structural, Magnetic, and Magnetocaloric Properties of La1-xAgxMnO3 (0.05=< x =< 0.25) - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
11-) High magnetic entropy change in La0 70Ca0 21Ag0 09MnO3 compound - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
13-) Structural magnetic and transport properties of La0 70Sr0 21K0 09MnO3 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
14-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
15-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
17-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
18-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
19-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
21-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 x Na x MnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
23-) High magnetic entropy change in La0 70Ca0 21Ag0 09MnO3 compound - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
24-) Structural magnetic and transport properties of La0 70Sr0 21K0 09MnO3 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
25-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
26-) High magnetic entropy change in La0 70Ca0 21Ag0 09MnO3 compound - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
27-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
29-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
30-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
31-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
32-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
33-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
34-) Structural Electrical and Magnetic Properties of High Temperature Sintered La1 x Na x MnO3 0 05 x 0 35 Compounds - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
35-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
36-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
37-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
38-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
39-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
40-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
41-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
42-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
43-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
44-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
45-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
46-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The influence of the sintering temperature on the structural and the magnetic properties of doped manganites La0 95Ag0 05MnO3 and La0 75Ag0 25MnO3 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Structural and Electrical Properties of Ca2 Doped LaFeO3: The Effect of A-site Cation Size Mismatch - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) High magnetic entropy change in La0 70Ca0 21Ag0 09MnO3 compound - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Magnetic properties of La0 65Ca0 30Pb0 05Mn0 9B0 1O3 B Co Ni Cu and Zn - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Structural magnetic and transport properties of La0 70Sr0 21K0 09MnO3 - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Effect of high temperature sintering on the structural and the magnetic properties of La1 4Ca1 6Mn2O7 - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) HEAT CAPACITY OF 13 AND 19 ATOM PD CO BINARY CLUSTERS PARALLEL TEMPERING MONTE CARLO STUDY - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: La0.80(A1-xAx)0.20MnO3 PEROVSKİTE BİLEŞİKLERİNİN SICAKLIK BAĞIMLI ÖZDİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ. Konu: La0.80(A1-xAx)0.20MnO3 PEROVSKİTE BİLEŞİKLERİNİN SICAKLIK BAĞIMLI ÖZDİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ. YAVUZ SELİM-AK. 2021
2-) Tez Adı: La(1-x)CaxFeO3 0.0 x 0.5 Katkılı bileşiğin mikro yapısının iletkenlik Mekanizmasına etkisi. Konu: LaCaFEO3 katkılı bileşiğin mikroyapısının iletkenlik Mekanizmasına erkisi. Burak-Kocaer. 2013
3-) Tez Adı: Pd Co Sıvı Metal Alaşımlarında Kompozisyonun Difüzyona ve Yapısal Özelliklerine Etkisi. Konu: Pd Co Sıvı Metal Alaşımlarında Kompozisyonun Difüzyona ve Yapısal Özelliklerine Etkisi. Şeyda-Tuncer. 2008

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Manyetokalorik Etkinin Araştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. La0 7 A1 2x Bx 0 3MnO3 A Sr 2 Ca 2 B Na K Ag x 0 1 0 2 0 3 0 4 Manganit Bileşiklerinin Üretimi Karakterizasyonu ve Manyetokalorik Etkisinin Araştırılması. 2011-2014

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) "La0.70(Ba1-xAx)0.30FeO3 ve La0.70(Ca1-xAx)0.30FeO3(A: Na, K ve Ag, x=0.0, 0.4) bileşiklerinin elektriksel, manyetik ve gaz algılayıcılık özelliklerinin araştırılması", Proje tarihi: 16-10-2014, Proje No: 2014/027, Devam Ediyor - 2014
2-) "La1-xCaxFeO3 (0.0?x?0.5) katkılı bileşiğinin mikro yapısının iletkenlik mekanizmasına etkisi", Proje Tarihi: 15-04-2013, Proje No 13/28, Tamamlandı. - 2013
3-) “La0,5(Sr1-xAgx)0,5CoO3 ve La0,5(Ca1-xAgx)0,5CoO3 (x=0.0; 0.1;0.2) (x=0.0; 0.1;0.2) kübik perovskit bileşiğinin iletkenlik mekanizmasının incelenmesi” Proje Tarihi: 15-04-2013, Proje No 13/88, Devam Ediyor. - 2013
4-) “Nd0,5(Sr1-xAgx)0,5CoO3 ve Nd0,5(Ca1-xAgx)0,5CoO3 (x=0.0;0.1;0.2) Bileşiklerinin Taşıma Mekanizmasının İncelenmesi” Proje Tarihi: 15-04-2013, Proje No 13/87, Devam Ediyor. - 2013
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Cobalt tabanlı Perovskit bileşiklerin taşıma mekanizmasının incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nd0 5 Sr1 xAgx 0 5CoO3 ve Nd0 5 Ca1 xAgx 0 5CoO3 x 0 0 0 1 0 2 Bileşiklerinin Taşıma Mekanizmasının İncelenmesi. 2013-2017
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: La1 xCaxFeO3 bileşiklerinin iletkenliğinin 10K 320K aralığında incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. La1 xCaxFeO3 0 0 x 0 5 katkılı bileşiğinin mikro yapısının iletkenlik mekanizmasına etkisi. 2013-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Gd-Si-Ge Manyetokalorik Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu, Proje Tarihi: 01.01.2008-31.12.2009, Proje No: 2007/4, Tamamlandı. - 2008
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gd Si Ge Manyetokalorik Malzemelerin Üretilmesi ve KarakterizasyonuGd Si Ge alaşımlarının üretilmesi ve Manyenyetokalorik etkilerinin araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Gd Si Ge Manyetokalorik Malzemelerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu. 2008-2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Tübitak Uluslararası Yayın Teşvik ödülü. 2016
2-) Kurum Adı: . Tübitak Uluslararası yayın Teşvik Ödülü. 2015
3-) Kurum Adı: . Tübitak Uluslararası yayın Teşvik Ödülü. 2014
4-) Kurum Adı: . Tübitak Uluslararası yayın Teşvik Ödülü. 2011
5-) Kurum Adı: . Tübitak Uluslararası yayın Teşvik Ödülü. 2010

(I-14) Azami ders saati dışında verilen dersler (her yarıyıl için ders başına) (toplamda yıllık 30 puanı geçemeyecek şekilde)

1-) 1 Ders. TR. . 2022
2-) 1 Ders. TR. . 2022
3-) 1 Ders. TR. . 2022
4-) 1 Ders. TR. . 2022
5-) 1 Ders. TR. . 2022
6-) 1 Ders. TR. . 2022
7-) 1 Ders. TR. . 2022
8-) 1 Ders. TR. . 2022
9-) 1 Ders. TR. . 2022
10-) 1 Ders. TR. . 2021
11-) 1 Ders. TR. . 2021
12-) 1 Ders. TR. . 2021
13-) 1 Ders. TR. . 2021
14-) 1 Ders. TR. . 2021
15-) 1 Ders. Türkiye. . 2020
16-) 1 Ders. Türkiye. . 2020
17-) 1 Ders. Türkiye. . 2020
18-) 1 Ders. Türkiye. . 2020
19-) 1 Ders. TR. . 2020
20-) 1 Ders. Türkiye. . 2019
21-) 1 Ders. Türkiye. . 2019
22-) 1 Ders. TR. . 2019
23-) 1 Ders. TR. . 2019
24-) 1 Ders. TR. . 2018

Verdiği Dersler

PHYS 1851 2023-2024 Bahar Öğrenim Öncesi Tanınan Dersler

General Physics I

FİZ5526 2023-2024 Bahar

MANYETİZMA VE MANYETİK MALZEMELER I

FİZ5528 2023-2024 Bahar

SERAMİK ÜRETİMİ VE MİKRO YAPI KONTROLÜ

PHYS 1852 2023-2024 Bahar

GENERAL PHYSICS II

FİZ1815 2023-2024 Güz

Genel Fizik I

FİZ1817 2023-2024 Güz

Genel Fizik Laboratuvarı l

PHYS 1851 2023-2024 Güz

General Physics I

FİZ1812 2022-2023 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1816 2022-2023 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1818 2022-2023 Bahar

Genel Fizik Laboratuvarı ll

FİZ1818 2022-2023 Bahar

Genel Fizik Laboratuvarı II

FİZ4524 2022-2023 Bahar

Fizikte Özel Konular II

FİZ1811 2022-2023 Güz

Genel Fizik I

FİZ1815 2022-2023 Güz

Genel Fizik I

FİZ1817 2022-2023 Güz

Genel Fizik Laboratuvarı l

FİZ5528 2022-2023 Güz

SERAMİK ÜRETİMİ VE MİKRO YAPI KONTROLÜ