Personel

Araştırma Görevlisi ELİF KÜBRA TÜRKMEN
Araştırma Görevlisi
Elif Kübra Türkmen
@ E-posta
elifarslangiray@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Abd

Kadro Birimi

İslami İlimler Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü / İslam Hukuku Abd

Yayin Bilgileri

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türkmen Elif Kübra, Acar Abdullah, 2020. Cahiliye ve Asr-I Saâdetteki Evlilik Öncesi Uygulamaların İslam Hukukuna Yansımaları. islam hukuku araştırmaları dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Türkmen Elif Kübra, 2019. İslam Boşanma Hukukunun Oluşumunda Cahiliye ve Kullanılan Dilin Etkileri. I. Uluslararası Din ve İnsan Sempozyumu “Din, Dil ve İletişim”

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Türkmen Elif Kübra, 2022. Aile Arabuluculuğunun Hukuki Alt Yapısı: Fas Örneği. VIII. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: . Proje Türü: -Tübitak 1001. İslam Hukukunda Aile Arabulucu-Hakemliği ve Çağdaş Uygulamalar. 2021-2023