Personel

Araştırma Görevlisi ELİF ILİMAN PÜSKÜLLÜOĞLU
Araştırma Görevlisi
Elif Iliman Püsküllüoğlu
@ E-posta
elifiliman@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 16.06.2008

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü EYTPE 31.08.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü EYTPE Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Türkkaş Anasız Burcu, Çiçek Sağlam Aycan, 2019. Supervisor Selection, Assignment and Training Processes in the Turkish Education System. Educational Process
2-) Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2018. Phenomenological Analysis of Teachers’ Organizational Deviance Experiences in a Rural Primary School in Turkey. Journal of Education and Training Studies
3-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Altınkurt Yahya, 2018. Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki. Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Türkkaş Anasız Burcu, Hoşgörür Vural, 2019. Türk Milli Eğitim Sisteminde İç Denetim Sorunsalı. Eğitimde Kuram ve Uygulama Araştırmaları
2-) Ekinci Cemal Ergin, Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2018. Yükseköğretim Modelleri ve Türkiye Yükseköğretim Modelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi
3-) Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2018. Algılanan Örgütsel Sapma Davranışı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Altınkurt Yahya, 2017. Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study. Üniversitepark Bülten

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Hoşgörür Vural, 2017. Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Altınkurt Yahya, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2017. Örgütsel Muhalafet Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Türkkaş Anasız Burcu, Iliman Püsküllüoğlu Elif, Duman Ahmet, 2017. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı olan ÖYP'ye Eleştirel Bir Bakış. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Duman Ahmet, 2017. Lise Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Demokratik Okul Kültürü Düzeyinin Belirlenmesi (Muğla Anadolu Lisesi Örneği). 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
3-) Iliman Püsküllüoğlu, E., Bağ, D., Duman, A., 2016. Küreselleşmenin Eğitim Yönetimine Yansımaları. EJER

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Iliman Püsküllüoğlu, E., Altınkurt, Y., 2015. Sosyolojinin Temel Kuramsal Yaklaşımları Bağlamında Eğitim Yönetimi. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Iliman Püsküllüoğlu, E., Duman, A., 2014. Neo-Liberal Politikaların Eğitim Fakültelerine Yansımaları. V. Eğitim Yönetimi Forumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Ekinci Cemal Ergin, 2018. Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları / Örgütlerde Entelektüel Sermaye ve Yönetimi . Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Prof. Dr. Kamile Demir, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz
2-) Iliman Püsküllüoğlu Elif, Ekinci Cemal Ergin, 2018. Yönetim ve Eğitim Yönetimi Kuramları / Yönetimde Sosyal Bilişsel Kuram. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ Editör Adı: Prof. Dr. Kamile Demir, Prof. Dr. Kürşat Yılmaz
3-) Altınkurt Yahya, Iliman Püsküllüoğlu Elif, 2016. Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yılmaz Kürşat

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Örgütsel Muhalefet Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validity and Reliability Study - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye’de 2010-2016 Yılları Arasında Yapılan Karşılaştırmalı Eğitim Lisansüstü Tezlerinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
2-) Eleştirel Eğitim Yönetimi Yazıları/Bilim Tarihi, Sosyoloji ve Psikoloji Paradigmaları Bağlamında Eğitim Yönetimi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyal sermaye ve tükenmişlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmen Görüşlerine Göre Lise Müdürlerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki (Muğla İli Örneği). 2015-2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2021
2-) 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2017
3-) 3rd International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
4-) 24. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Semineri. Türkiye. . 2014
5-) 8th World Congress of IDEA – the International Drama/Theatre and Education Association. Fransa. . 2013

Verdiği Dersler

PFD4001 2019-2020 Bahar

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2019-2020 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2018-2019 Bahar

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2018-2019 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2018-2019 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4006 2018-2019 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI