Personel

Araştırma Görevlisi ELİF KÖSE
Araştırma Görevlisi
Elif Köse
@ E-posta
elifkose@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi / Resim Bölümü / Resim Abd

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Köse Elif, Akdemir Tayfun, 2018. Arazi Sanatında Manzara Kavramı. Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu
2-) Akdemir Tayfun, Köse Elif, 2018. Kavramsal Sanatın Yapısı Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi II Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) RESİM OKUMALARI. TÜRKİYE. . 2020

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) "Her Yer Her Şey ve Sonrası" 3. Uluslararası Sanat Sempozyumu. Türkiye. . 2019
2-) "SÜRÜM21/VERSION21" 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu.. Türkiye. . 2017
3-) Kaygılı Sınırlar/Anxious Borders Tandem Türkiye-Avrupa Birliği Projesi, [Carbon Collective adına Atölye Organizasyonu ve Denetimi, Avrupa Birliği destekli Proje]. Mersin-Türkiye/Berlin-Almanya . . 2016
4-) Göz ve Kulak Eşiğinde Retimleme,Karma Sergi, [V. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ] Mersin Üniversitesi Sergi Salonu. Türkiye. . 2014

(S-1) Özgün yapıt, proje yada tasarımlarla kişisel etkinliklerde

1-) Diğer. 2019. ÖZGÜN BASKIRESİM SERGİSİ AFİŞ TASARIMI
2-) Diğer. 2019. EDEBİYAT VE SANATTA KAOS VE SİMÜLASYON KONFERANS AFİŞİ
3-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2015. Shadowy
4-) SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/. 2013. Zaman, Mekan,Doğa,Ölüm

(S-18) Sempozyum, festival, çalıştay, (workshop), bienal, trienal gibi sanat ve tasarım etkinliklerine eserleriyle katılma

1-) WORKSHOP /Workshop /. 2019. 7. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Sanat Çalıştayı

(S-2) Karma sanat etkinliklerine katılma.*(sergi, proje, uygulama,

1-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. EKİN
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. EGEART SANAT GÜNLERİ
3-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. ”Her Yer Her şey ve Sonrası” Sempozyum Öğretim Elemanları Sergisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. KARMA SERGİ
5-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. BAĞLANTILAR
6-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. 3. GENÇ SANAT ETKİNLİĞİ SERGİSİ
7-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. Bir Arada
8-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2019. DOKUNUŞ
9-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. Uluslararası Eskiz Defterleri Sergisi
10-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2019. Uluslararası Kağıt İşler Sergisi
11-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. RECORD
12-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
13-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. I. Ulusal ”Circular” Çevre ve Sanat Sergisi
14-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2018. Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi
15-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2018. I. Uluslararası Katılımlı Posta Sanatı Günleri: Kar/Kars
16-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2017. Öğretim Elemanları Sergisi
17-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2016. Anxious Borders II.
18-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2015. Karbon Döngüsü
19-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. Affection
20-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. T.M.E.Ö - Karma Sergi
21-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2012. SRBST12
22-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. Uçurumda Gölgeler, Fotoğraf sergisi
23-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2011. Hem Orada Hem Burada

(S-20-1) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye Yöneticiliği

1-) WORKSHOP /Workshop /. 2019. KENDİN YAP KAĞIT ÜRETİM ATÖLYESİ
2-) WORKSHOP /Workshop /. 2019. 3. Genç Sanat Etkinliği ”Sanatçı Pratiğinin Gösterimi” Atölye Çalışması
3-) WORKSHOP /Workshop yöneticiliği /. 2018. Defter Yapım Atölyesi
4-) WORKSHOP /Workshop /. 2017. Bodrum Marmara Koleji, Marmarafest

(S-20-2) Sanat ve Tasarım Atölye Çalışmaları Atölye çalışmasına katılım

1-) WORKSHOP /Workshop /. 2018. Metin ve Çözümsel Sanat Atölyesi

(S-3) Seçici kurul tarafından veya davetli olarak sergi, proje, uygulama,

1-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2. Genç Sanat Etkinliği
2-) SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /. 2018. II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Mustafa Okan Anısına: Siyah- Beyaz
3-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2015. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi
4-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2014. Göz ve Kulak Eşiğinde Retimleme, [V. ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ KONGRESİ]
5-) SERGİLER/Sanat Sempozyumları /Sempozyuma katılım /. 2013. Sanart II. Türkiye Estetik Kongresi
6-) SERGİLER/Karma sergiler /. 2013. Şam Görsel Sanatlar Festivali
7-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2013. Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi 2013
8-) SERGİLER/Özel kuruluşlarca düzenlenen sergiler /. 2013. Siemens Sanat, Sınırlar-Yörüngeler 13
9-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2012. Kentsel Dönüşüm- Hasar Tespiti
10-) SERGİLER/Uluslararası Sergiler /. 2012. Urban Reneval [ Survival Kit 4 ]