Personel

Öğr.Gör.Dr. ELİF ÜNER
Öğr.Gör.Dr.
Elif Üner
@ E-posta
elifuner@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü / Halk Sağlığı Hemşireliği Abd

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Üner Elif, Aygün Özcan, 2023. Üç Farklı Hastanede Çalışan Hemşirelerin İş Güvenliğini Etkileyen Faktörler. Journal of Public Health Nursing
2-) Altındiş Esma, Üner Elif, 2023. Yaşlı Bakım Modellerinin Karşılaştırılması. Geriatrik Bilimler Dergisi
3-) Üner Elif, Dost Ayşe, 2023. Determınatıon of the Relatıonshıp between the Level of Health Lıteracy and Qualıty of Lıfe of Vocatıonal School of Health Servıces Students durıng the Covıd-19 Pandemıc. YOBU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
4-) Üner Elif, 2022. Development of Occupatıonal Health Nursıng from Yesterday to Today . GOBEKLİTEPE Saglik Bilimleri Dergisi
5-) Üner Elif, Sezer Balcı Ayşe, Kadıoğlu Hasibe, 2022. The Effect of Laughter Therapy on Physical and Mental Health: Systematic Review. Halk Sagligi Hemsireligi Dernegi
6-) Üner Elif, Saygılı Tuğçe, Albayrak Yeşim, 2022. Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Çalışan Personellerin Geçirmiş Oldukları İş Kazalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences
7-) Dost Ayşe, Üner Elif, Susoy Ayşenur, 2021. COVID-19 Pandemisi Besin Desteklerini Kullanma Durumunu Etkiledi Mi?. Van Tıp Dergisi
8-) Dost Ayşe, Üner Elif, 2020. Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir?. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Üner Elif, Sunal Nihal, 2018. İNFERTİLİTE KLİNİĞİNDE TEDAVİ GÖREN KADINLARIN YALNIZLIK DÜZEYİNİ VE ALGILADIKLARI AİLE DESTEĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Üner Elif, Altındiş Esma, 2023. Yaşlı Bakım Modellerinin Karşılaştırılması. 3. Uluslararası 4. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
2-) Üner Elif, Kadıoğlu Hasibe, 2022. Kahkaha Terapisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Genel Sağlık Durumu, Uyku Kalitesi ve Stres Düzeyine Etkisi. 7. Uluslararası 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi
3-) Üner Elif, Kadıoğlu Hasibe, 2022. Role of Laughter Therapy in School Health Servıces. 6th Internatıonal New York Conference on Evolvıng Trends in Interdıscıplınary Research & Practıces
4-) Üner Elif, Dost Ayşe, 2021. Examınatıon of the Relatıonshıp Between Health Lıteracy Level and Qualıty of Lıfe in Unıversıty Students Durıng the Covıd-19 Pandemıc. 4th Internatıonal New York Conference on Evolvıng Trends in Interdıscıplınary Research & Practıces
5-) Dost Ayşe, Üner Elif, Susoy Ayşenur, 2021. Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Destek Ürünlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası 3.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi
6-) Üner Elif, Saygılı Tuğçe, Bayrakal Yeşim, 2019. Özel Bir Sağlık Kuruluşunda Çalışan Personellerin Geçirmiş Oldukları İş kazalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. 4. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi
7-) Üner Elif, Sunal Nihal, 2018. İnfertilite Kliniğinde Tedavi Gören Kadınların Algıladıkları Aile Desteği ve Yalnızlık Düzeyi. 1.Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Üner Elif, Kadıoğlu Hasibe, 2022. The Effect of Laughter Therapy on Physıcal and Mental Health: Systematıc Revıew. The 8th Internatıonal Conference on Publıc Health 2022 (ICOPH 2022)
2-) Esin Melek Nihal, Dost Ayşe, Aktaş Emine, Üner Elif, 2019. Evalulation of occupational health nurses’ interventions in a health unit of University Campus. FOHNEU 2019

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Üner Elif, 2023. Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlar/Sürdürülebilir Sağlıklı Toplumlarda Ruh Sağlığının Gülen Yüzü: Kahkaha Terapisi. Yayın Evi: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri Editör Adı: Prof. Dr. Emine ÖZMETE, Prof. Dr. Alev KESER, Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK, Öğr. Gör. İrem ŞENGÜN
2-) Üner Elif, 2023. Health Sciences Research: Nursing & Midwifery-III/Using Laughter Therapy in Healthcare and Nursing. Yayın Evi: Özgür Publications Editör Adı: Prof. Dr. Papatya Karakurt
3-) Dost Ayşe, Üner Elif, 2022. Sağlık ve Bilim 2022: Hemşirelik II/TÜBERKÜLOZDA STİGMA VE HEMŞİRELİK. Yayın Evi: EFE AKADEMİ Editör Adı: Dr. Öğretim Üyesi Evrim Kızılel

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Kasav International Journal of Helah Sciences. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sağlık Akademisi Kastamonu. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sağlık Akademisi Kastamonu. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Clinical and Experimental Health Sciences. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
5-) THE MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKÖY. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
6-) İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Öğretmenlerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin Yükseltilmesi Neden Önemlidir? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
2-) COVID-19 Pandemisi Besin Desteklerini Kullanma Durumunu Etkiledi Mi? - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
3-) COVID-19 Pandemisi Besin Desteklerini Kullanma Durumunu Etkiledi Mi? - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

Verdiği Dersler

BDB1005 2023-2024 Güz

Sağlık Sosyolojisi

GER1003 2023-2024 Güz

Yaşlılık Sosyolojisi I

HEM3549 2023-2024 Güz

Aile Sağlığı

HEM3551 2023-2024 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği

HEM3544 2022-2023 Bahar

İşyeri Hemşireliği

HEM3549 2022-2023 Güz

Aile Sağlığı

HEM3551 2022-2023 Güz

Okul Sağlığı Hemşireliği