Personel

Araştırma Görevlisi ELMAS ÇOKOL
Araştırma Görevlisi
Elmas Çokol
@ E-posta
elmascokol@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 17.06.2015

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 10.09.2018

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çokol Elmas, 2019. FARSÇAYA KOPYALANMIŞ TÜRKÇE KELİMELER ÜZERİNE ANLAMBİLİMSEL BİR İNCELEME. Türkoloji

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çokol Elmas, 2020. KUŞAK ÇATIŞMALARI EKSENİNDE Z KUŞAĞININ DİLİ (The Language of Generation Z in the Axis of Generation Conflicts). International Journal of Languages’ Education and Teaching

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Kimliğimiz Türkçemiz Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması - "Dilemma" Kısa Filmi. Türkiye. . 2017