Personel

Doktor Öğretim Üyesi ELVAN CENİKLİ
Doktor Öğretim Üyesi
Elvan Cenikli
@ E-posta
elvancenikli@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5591

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Hukuk Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Hukuk Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 03.07.2001

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 04.08.2004

Doktora

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye 04.09.2010

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şahin, D., Cenikli, E., 2015. The Views of Tokat Tax Office Employees Regarding the Rights and Obligations of Taxpayers. Sosyoekonomi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Cenikli, E., Deniz, Ş., 2013. Türk Gelir İdaresinde Otomasyon Projeleri. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi (İUYD)
2-) Cenikli, E., 2011. Türkiye'de Mali Yerelleşme Anlayışına Tarihsel Bir Bakış. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi,

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Cenikli, E., 2015. Avrupa Birliği Üyesi Ülke Örnekleriyle Turizm ve Konaklama Vergileri. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öz, E., Cenikli, E., 2007. 2008 Yaklaşırken Serbest Bölgelerde Ticaret ve Vergilendirme Rejimi. Yaklaşım Dergisi
2-) Teke, E., 2005. Vergilerin Uyum Maliyetleri: Denizli Örneği", , Sayı 22, Mayıs, 2005. E-Yaklaşım

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Cenikli Elvan, 2018. Türkiye’de Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme. International Conference on Contemporary Women’xxs Studies, (IWSC)
2-) Cenikli Elvan, 2017. Türkiye ile Bulgaristan Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Politikaları. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series
3-) Cenikli, E., 2016. Son Yasal Düzenlemelerle Türkiye’de Mali Tevzin. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD – 2016

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Cenikli Elvan, 2018. Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Yönetişim/Vergilemede Yönetişim ve Türk Gelir İdaresinde Bir Yönetişim Uygulaması Olarak Vergi Konseyi. Yayın Evi: GAZİ KİTABEVİ Editör Adı: Uysal T., Kurt G.

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Cenikli Elvan, 2019. Global Challenges in Public Finance and International Relations/OECD Action Plan in Base Erosion and Profit Shifting in Taxation and the Situation of Turkey. Yayın Evi: IGI Global. Editör Adı: D. Şahin Duran, Y. Temür, D. Bozdoğan
2-) Cenikli Elvan, Şahin Duran Deniz, 2019. THE CONCEPT OF DEVELOPMENT: AN INTERDICIPLINARY APPROACH/The Analysis of Relation Between the Official Development Assistance by Turkey and the Global Public Goods. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Ceray Aldemir

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Cenikli, E., Özbek, Ç., 2015. Küresel Kamusal Mal Olarak Çevre: Türkiye'nin Küresel Çevre Politikalarına Uyumu. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Fatih Kırışık Özcan Sezer
2-) Cenikli, E., 2012. Ekonomik ve Politik Açıdan Küreselleşme ve Mali Yerelleşme. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Halit Çiçek, Deniz ŞAhin
3-) Cenikli, E., Oktar, O., 2010. Askerî İş Kavramı ve Dünyada Askerî İş Uygulamaları. Yayın Evi: Sakarya Üniversitesi Yayınları Editör Adı: N.T. Saruç, T. Gürdal ve N. Altun

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Uluslararası Antalya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi, Aralık 2013, Cilt:1 Sayı:2 MN:4. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Bahar 2019. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, Bahar 2018. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) TC. Kastamonu Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Makale No: PAZ002,05.06.2013. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) 20. Maliye Sempozyumu: Türkiye`de Yeniden Mali Yapılanma, 23-27 Mayıs 2005, Karahayıt/Pamukkale ,S. Sezgin, S. Yaraşır ve F. Deyneli ile birlikte, Pamukkale İİBF Maliye Bölümü ,2005. - 2005

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Gelir İdaresinde Otomasyon Projeleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Türkiye'de Mali Yerelleşme Anlayışına Tarihsel Bir Bakış - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: İDARİ YARGI DAVALARINDA ÖN İNCELEME AŞAMASI, KAPSAMI VE KOŞULLARI. Konu: İDARİ YARGI DAVALARINDA ÖN İNCELEME AŞAMASI, KAPSAMI VE KOŞULLARI. ALEV-KOÇ ALTUNTAŞ. 2020
2-) Tez Adı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa mahkemesi kararları örnekleriyle ayrımcılık yasağı. Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve anayasa mahkemesi kararları örnekleriyle ayrımcılık yasağı. SABRİYE BESTE-KABAÇAM. 2019
3-) Kalaycı, T., Vergi Cezalarında İndirim Müesseselerinden Uzlaşma Müessesesi ve Etkinliği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, Maliye Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2013. - 2013
4-) Heperler, E., Ekolojik Vergiler, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ABD, Maliye Bilim Dalı, Mayıs,2013 Denizli - 2013

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Mugla Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlügünden alınan verilerle belirlenen firmalarla anket çalısması yapılarak ayrıntılı Mugla ili imalat sanayi envanteri olusturulması ve bu çalısmayla Mugla'da imalat sanayinin agırlıklı üretim konuları, istihdam ve verimlilik durumları, ara ve uzman eleman ihtiyacı, yönetim ve organizasyon yapıları, üretim kapasiteleri ve pazar durumu, tedarik zincirleri, ihracat ve ithalat durumu, teknolojik kapasiteleri, markalasma yaklasımları ve yatırım finansman yöntemlerinin ortaya konulması projenin konusunu oluşturmaktadır.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri. 2016-2016

Verdiği Dersler

KAY 5090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 5523 2020-2021 Güz

Anayasal Demokrasi

KAY 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 6513 2020-2021 Güz

AİHM ve Türkiye

KAY 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY1003 2020-2021 Güz

Hukuka Giriş

KAY4509 2020-2021 Güz

Türk Anayasa Düzeni

KAY 5508 2019-2020 Bahar

Uluslararası Örgütler

KAY 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6512 2019-2020 Bahar

Yargısal Reform

KAY 6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY1810 2019-2020 Bahar

Hukukun Temel Kavramları

KAY2006 2019-2020 Bahar

Yerel Yönetimler Maliyesi

KAY 2801 2019-2020 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY 5523 2019-2020 Güz

Anayasal Demokrasi

KAY 6513 2019-2020 Güz

AİHM ve Türkiye

KAY1003 2019-2020 Güz

Hukuka Giriş

KAY1810 2019-2020 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY4509 2019-2020 Güz

Türk Anayasa Düzeni

SAY 4003 2019-2020 Güz

Sağlık Hukuku

KAY 5508 2018-2019 Bahar

Uluslararası Örgütler

KAY 6512 2018-2019 Bahar

Yargısal Reform

KAY1810 2018-2019 Bahar

Hukukun Temel Kavramları

KAY2006 2018-2019 Bahar

Yerel Yönetimler Maliyesi

KAY 5523 2018-2019 Güz

Anayasal Demokrasi

KAY 6513 2018-2019 Güz

AİHM ve Türkiye

KAY 7523 2018-2019 Güz

Anayasal Demokrasi

KAY1003 2018-2019 Güz

Hukuka Giriş

KAY4509 2018-2019 Güz

Türk Anayasa Düzeni

SAY 4003 2018-2019 Güz

Sağlık Hukuku