Personel

Öğretim Görevlisi ELVAN ŞAŞMAZ TÜRKMEN
Öğretim Görevlisi
Elvan Şaşmaz Türkmen
@ E-posta
elvansasmaz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü / Yaşlı Bakımı Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksek Okulu Ebelik Bölümü 15.06.2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Sağlık Yönetimi 2005

Yayin Bilgileri

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kaya Nazlı Sema, 2018. HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEĞE YÖNELİK SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ. 1.ULUSLARLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Ergin Ahmet Can, 2018. TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI (FETHİYE 3 NOLU ASM ÖRNEKLEMİ). 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Dağlı Ayşe, Şaşmaz Türkmen Elvan, 2018. HIGH SCHOOL STUDENTS’xx VIEW OF ORGAN DONATION. 1.ULUSLARLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kahrıman Umur, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Ayak Hijyeni ve Bakımıyla İlgili Bilgileri. III. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EğİtİmKONGRESİ
5-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Yaşar Şadiye, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Vücut Mekaniklerini Kullanmaları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
6-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Köse Ebru, 2017. Lise Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
7-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kaya Tuğba, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Çakıroğlu Demet, Çatalkaya Dilek, 2017. Hemşirelik 4. Sınıf öğrencilerinin Doğum Sonu Cinsel Sağlık Eğitimi Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi. ÖHDER I.ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ
2-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Solar Musa, Otuzoğlu Osman, 2017. Toplumda Erkek Hemşire Algısı. 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL ÖHDER BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ
3-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Çiftçi Merve, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARININ İNCELENMESİ. ÖHDER I. ULUSLARARASIIV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ
4-) Şaşmaz Türkmen Elvan, İn Tayyibe, 2017. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerin Sebze Meyve Tüketim Alışkanlıkları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

Verdiği Dersler

HEM2527 2023-2024 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3545 2023-2024 Güz

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

HEM4009 2023-2024 Güz

Hemşirelikte Öğretim

YBK2005 2023-2024 Güz

MESLEK ETİĞİ

YBK2515 2023-2024 Güz

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE

HELİTAM 2004 2022-2023 Bahar

Sağlıkta Bilişim Teknolojileri

HEM2534 2022-2023 Bahar

İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik

HEM3530 2022-2023 Bahar

Sağlık Turizmi

HEM4010 2022-2023 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM1507 2022-2023 Güz

Sağlık Psikolojisi

HEM2527 2022-2023 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3545 2022-2023 Güz

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

HEM4009 2022-2023 Güz

Hemşirelikte Öğretim

HELİTAM 2004 2021-2022 Bahar

Sağlıkta Bilişim Teknolojileri

HEM1512 2021-2022 Bahar

Hemşirelik Bilişimi

HEM2534 2021-2022 Bahar

İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik

HEM3530 2021-2022 Bahar

Sağlık Turizmi

HEM3538 2021-2022 Bahar

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

HEM2527 2021-2022 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3545 2021-2022 Güz

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi

HEM4009 2021-2022 Güz

Hemşirelikte Öğretim