Personel

Öğretim Görevlisi ELVAN ŞAŞMAZ TÜRKMEN
Öğretim Görevlisi
Elvan Şaşmaz Türkmen
@ E-posta
elvansasmaz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5120

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadro Birimi

Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü / Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Florance Nigthingale Hemşirelik Yüksek Okulu Ebelik Bölümü 15.06.2002

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Sağlık Yönetimi 2005

Yayin Bilgileri

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kaya Nazlı Sema, 2018. HASTANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN MESLEĞE YÖNELİK SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ. 1.ULUSLARLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
2-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Ergin Ahmet Can, 2018. TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI (FETHİYE 3 NOLU ASM ÖRNEKLEMİ). 1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
3-) Dağlı Ayşe, Şaşmaz Türkmen Elvan, 2018. HIGH SCHOOL STUDENTS’xx VIEW OF ORGAN DONATION. 1.ULUSLARLARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ
4-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kahrıman Umur, 2018. Hemşirelik Öğrencilerinin Ayak Hijyeni ve Bakımıyla İlgili Bilgileri. III. ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EğİtİmKONGRESİ
5-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Yaşar Şadiye, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Vücut Mekaniklerini Kullanmaları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
6-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Köse Ebru, 2017. Lise Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
7-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Kaya Tuğba, 2017. Hemşirelik Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şaşmaz Türkmen Elvan, İn Tayyibe, 2017. Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerin Sebze Meyve Tüketim Alışkanlıkları. 2.ULUSLARARASI GENÇLİK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Çakıroğlu Demet, Çatalkaya Dilek, 2017. Hemşirelik 4. Sınıf öğrencilerinin Doğum Sonu Cinsel Sağlık Eğitimi Hakkındaki Bilgilerinin İncelenmesi. ÖHDER I.ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ
3-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Solar Musa, Otuzoğlu Osman, 2017. Toplumda Erkek Hemşire Algısı. 1.ULUSLARARASI 4.ULUSAL ÖHDER BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ
4-) Şaşmaz Türkmen Elvan, Çiftçi Merve, 2017. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK SEVME DURUMLARININ İNCELENMESİ. ÖHDER I. ULUSLARARASIIV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ

Verdiği Dersler

HELİTAM 2002 2019-2020 Bahar

Sağlık Politikaları

HELİTAM 2004 2019-2020 Bahar

Sağlıkta Bilişim Teknolojileri

HEM1512 2019-2020 Bahar

Hemşirelik Bilişimi

HEM2534 2019-2020 Bahar

İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik

HEM4008 2019-2020 Bahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

HEM4010 2019-2020 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HEM4012 2019-2020 Bahar

Hemşirelik Uygulamaları II

HELİTAM 2003 2019-2020 Güz

Hemşirelikte Yönetim

HEM2527 2019-2020 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3543 2019-2020 Güz

Hemşirelikte Liderlik

HELİTAM 2002 2018-2019 Bahar

Sağlık Politikaları

HELİTAM 2004 2018-2019 Bahar

Sağlıkta Bilişim Teknolojileri

HEM1510 2018-2019 Bahar

Duygu Yönetimi ve Özgüven

HEM1512 2018-2019 Bahar

Hemşirelik Bilişimi

HEM2534 2018-2019 Bahar

İş Yerinde Duygular ve Hemşirelik

HEM4010 2018-2019 Bahar

Hemşirelikte Yönetim

HELİTAM 1007 2018-2019 Güz

Sağlığın Değerlendirilmesi

HELİTAM 2001 2018-2019 Güz

Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

HEM2527 2018-2019 Güz

Sağlık Hukuku ve Hemşirelik

HEM3543 2018-2019 Güz

Hemşirelikte Liderlik

HEM3545 2018-2019 Güz

Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi