Personel

Doktor Öğretim Üyesi EMEL GÜVEY AKTAY
Doktor Öğretim Üyesi
Emel Güvey Aktay
@ E-posta
emelguveyaktay@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5703

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı 2006

Yüksek Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı 2009

Doktora

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı 2015

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tolun Kevser, Güvey Aktay Emel, 2020. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
2-) Güvey Aktay Emel, Kuşçu Hanife Pınar, 2019. Primary School Teacher Candidates and Nomophobia. International Technology and Education Journal
3-) Güvey Aktay Emel, 2015. Early reading and writing instruction in Turkey. Samara Science Journal
4-) Acat Mehmet Bahaddin, Güvey Emel, 2009. A qualitative research related to project and performance tasks held in primary schools. The International Journal of Learning

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Güvey Aktay Emel, 2019. Sınıf öğretmeni adaylarının diksiyona ilişkin görüşleri. Eskişehir OsmangaziÜniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Gültekin Mehmet, Güvey Aktay Emel, Gültekin Işıl, 2018. İlköğretimde Mesleki Çalışma (Seminer) Dönemi Uygulamaları. AJESIAnadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Aktay Sayım, Güvey Aktay Emel, 2015. İlkokullarda teknoloji eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Yaşar Şefik, Güvey Aktay Emel, 2015. Okuma becerisi açısından cümle yöntemi ve ses temelli cümle yöntemi. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
5-) Güvey Aktay Emel, Gültekin Mehmet, 2015. Akran işbirliği ve ilk okuma yazma öğretimi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Gültekin Mehmet, Güvey Aktay Emel, 2014. İlk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
7-) Ersoy Ali, Gürdoğan Bayır Ömür, Güvey Aktay Emel, 2010. İlköğretimde proje çalışmaları Sınıf öğretmenlerinin velilerden beklentileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öz Hatice, Tekin Merve Nur, Güvey Aktay Emel, 2019. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİSLEKSİK ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN OLUŞTURDUKLARI METAFORLAR. 2nd INTERNATIONAL ELEMENTARY EDUCATION CONGRESS
2-) Güvey Aktay Emel, Karasu Yaren Filiz, Depçe Hüseyin Emre, Mirioğlu Duygu, 2019. Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle İlkokulda Sağlıklı Beslenme. 3rd International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER 2019)
3-) Güvey Aktay Emel, Orak Yakup, Karakoyun Burcu, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarına Göre Çocuk Kitaplarının Seçimi. 3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019)
4-) Güvey Aktay Emel, Bilge Nalin, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bakış Açısıyla Hızlı Okuma. 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Mermi Ferah, Güvey Aktay Emel, 2019. İLKOKUL 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME VE KONUŞMA BECERİLERİNE YÖNELİK METAFOR ALGILARI. 2nd INTERNATIONAL ELEMENTARY EDUCATION CONGRESS
2-) Mermi Ferah, Karaçay Burçin, Güvey Aktay Emel, 2019. DİNLEME BECERİSİ ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ. 2nd INTERNATIONAL ELEMENTARY EDUCATION CONGRESS
3-) Güvey Aktay Emel, Kuşçu Hanife Pınar, 2019. Sınıf Öğretmeni Adayları ve Nomofobi. 3rd International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER 2019)
4-) Güvey Aktay Emel, Akmeşe Tuba, 2018. Okuma Güçlüğü Olan Bir İlkokul Öğrencisinin Okuma Becerisini Geliştirme. 2nd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2018)
5-) Güvey Aktay Emel, Duran Ceren, Haskıriş Elif, Taç İmra, Özdemir Uğur, 2018. Dijital Öykülerle Dinleme Çalışmalarında Not Alma Tekniklerinin ÖğrencilerinNot Tutma Becerilerinin Gelişimine Etkisi. 2nd International Symposium of Limitless Education and Research (Isler 2018)
6-) Güvey Aktay Emel, Andıç Çetin, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlk Okuma Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlikleri ileÖğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. 17th Primary Teacher Education Symposium
7-) Güvey Aktay Emel, 2018. Tale Writing as a Written Expression Activity: Digital Tales with the Storyjumper. 27. International Conference on Educational Sciences: Education in the Changing World
8-) Güvey Aktay Emel, 2017. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterlikleri. VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu
9-) Güvey Aktay Emel, 2017. Öğretmen Adaylarının Hazırlıksız Konuşma Becerileri. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
10-) Güvey Aktay Emel, 2016. Sınıf Öğretmeni Adayları ve Diksiyon. XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
11-) Yaşar Şefik, Güvey Aktay Emel, 2014. The clause method versus sound based clause method related to reading skills. The Twenty-first International Conference on Learning, Lander College For Women, New York.
12-) Acat Mehmet Bahaddin, Güvey Emel, 2009. A qualitative research related to project and performance tasks held in primary schools. The Sixteenth International Conference on Learning, University of Barcelona, Barcelona.

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Hakan Ayhan Gaffar, Sağlam Mustafa, Yaşar Şefik, Gültekin Mehmet, Deveci Handan, Kürüm Yapıcıoğlu Dilruba, Batmaz Bülent, Çam Aktaş Bilge, Güvey Aktay Emel, Kasa Başak, 2011. In service education needs of primary school teachers regarding general competencies in teaching profession. I. International Congress on Curriculum and Instruction, Anadolu University

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güvey Aktay Emel, Gültekin Işıl, 2014. İlkokul öğrencilerinin gözüyle Nur İçözü öyküleri. VI. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Nur İçözü Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
2-) Yaşar Şefik, Güvey Aktay Emel, 2011. Türkiye de Okuma Alanına İlişkin Yapılan Tezlerin İncelenmesi. X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
3-) Acat Mehmet Bahaddin, Güvey Emel, 2009. İlköğretim 1 5 sınıf öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerinin öğretmen ve veli görüşlerine göre değerlendirilmesi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gültekin Mehmet, Güvey Aktay Emel, Gültekin Işıl, 2014. İlköğretimde mesleki çalışma seminer dönemi uygulamaları. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
2-) Gültekin Mehmet, Güvey Aktay Emel, 2013. İlkokuma yazma sürecinde öğretmen öğrenci ve aile. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
3-) Güvey Aktay Emel, 2012. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre ilk okuma yazma öğretiminde dikte çalışmaları. XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Hakan Ayhan Gaffar, Sağlam Mustafa, Yaşar Şefik, Gültekin Mehmet, Deveci Handan, Kürüm Yapıcıoğlu Dilruba, Batmaz Bülent, Çam Aktaş Bilge, Güvey Aktay Emel, Kasa Ayten Başak, 2011. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri/. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: -

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güvey Aktay Emel, 2019. İlk Okuma Yazma Öğretimi Yeni Programa Uygun/Birleştirilmiş Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Fatma SUSAR KIRMIZI Emre ÜNAL
2-) Güvey Aktay Emel, 2018. The Skill Approach in EducationFrom Theory to Practice/Group Work Skills in the First Literacy. Yayın Evi: Cambridge Editör Adı: Firdevs GÜNEŞ & Yusuf SÖYLEMEZ
3-) Güvey Aktay Emel, 2018. İlk okuma yazma öğretimi/İlk Okuma Yazma Sürecinde Dinleme Eğitimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Firdevs GÜNEŞ Sabri SİDEKLİ
4-) Güvey Aktay Emel, 2018. İlkokulda Türkçe Öğretimi/İlkokulda Dinleme Eğitimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Güneş, FirdevsSidekli, Sabri
5-) Güvey Aktay Emel, 2017. İlk Okuma Yazma Öğretimi (Yeni Programa Uygun)/Birleştirilmiş Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Fatma SUSAR KIRMIZI ve Emre ÜNAL
6-) Güvey Aktay Emel, 2016. İlk Okuma Yazma Öğretimi/Birleştirilmiş Sınıflarda İlk Okuma Yazma Öğretimi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Fatma SUSAR KIRMIZI ve Emre ÜNAL

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güvey Aktay Emel, 2019. OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA/Okuma Türleri. Yayın Evi: VizeTek Yayıncılık Editör Adı: Hüseyin ANILAN
2-) Güvey Aktay Emel, Anılan Hüseyin, 2019. OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMA/Okumada Kuram ve Modeller. Yayın Evi: VizeTek Yayıncılık Editör Adı: Hüseyin Anılan

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Konu: Konuşma Kaygısı. KEVSER-TOLUN. 2019

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yardımcı Personel. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4007 ”Günlerden Bilim”. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri. 2007-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitimi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Alanlarındaki Hizmetiçi Eğitim Gereksinimleri. 2007-2011

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) ISLER 2019. Türkiye. . 2019
2-) UTEK2019. Türkiye. . 2019
3-) ISLER 2018. Türkiye. . 2018
4-) USOS2016. Türkiye. . 2016

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) I. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir/TÜRKİYE. . 2009

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Over the hills and far beyond borders-International week/ Literacy Teaching in Primary Schools in Turkey . Stenden University School of Education, Meppel/THE NETHERLANDS. . 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Muğla Eğitimde Ufuk Çalıştayı PISA. Türkiye. . 2020
2-) Çoklu Zeka Kuramı ve Çocuğumun Farkındayım. Türkiye. . 2016
3-) Velilere Yönelik Seminer/Temel Eğitime Hazırlık ve İlk Okuma Yazma Öğretimi . Mustafa Kemal İlkokulu, Eskişehir/TÜRKİYE. . 2015
4-) 4+4+4 Eğitim Sistemi / İlköğretime Hazırlık Sürecinde Okuma-Yazma Öğretimi. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, Eskişehir/TÜRKİYE. . 2012
5-) Eskişehir Tepebaşı Belediyesi- Anadolu Üniversitesi işbirliği kapsamında düzenlenen seminer / Etüt. 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi, Eskişehir/TÜRKİYE. . 2011

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD10003 2020-2021 Güz

TÜRK DİLİ 1

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5700 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TSE 5515 2020-2021 Güz

İlkokulda Dinleme Eğitimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD10004 2019-2020 Bahar

TÜRK DİLİ 2

İSÖ4518 2019-2020 Bahar

İLKOKULDA YARATICI YAZMA ÖĞRETİMİ

TEB1802 2019-2020 Bahar

Türkçe II: Sözlü Anlatım

TSE 5700 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TSE 5512 2019-2020 Bahar

İlkokulda Konuşma Eğitimi

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD10003 2019-2020 Güz

TÜRK DİLİ I

TSE 5515 2019-2020 Güz

İlkokulda Dinleme Eğitimi

EBB3806 2018-2019 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

GKD10004 2018-2019 Bahar

TÜRK DİLİ II

İSÖ4518 2018-2019 Bahar

İLKOKULDA YARATICI YAZMA ÖĞRETİMİ

SBÖ3804 2018-2019 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

TEB1802 2018-2019 Bahar

Türkçe II: Sözlü Anlatım

TSE 5512 2018-2019 Bahar

İlkokulda Konuşma Eğitimi

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

GKD10003 2018-2019 Güz

TÜRK DİLİ I

TEB1801 2018-2019 Güz

Türkçe I: Yazılı Anlatım

TSE 5515 2018-2019 Güz

İlkokulda Dinleme Eğitimi