Personel

Araştırma Görevlisi EMİNE YILMAZ
Araştırma Görevlisi
Emine Yılmaz
@ E-posta
emineyola@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1964

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (%100 İng.) 08.07.2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 06.09.2016

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yılmaz Emine, Topaloğlu Cafer, 2018. Otantik Liderlik Bireysel Kariyer Planlaması Üzerinde Etkili Midir?. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Yılmaz Emine, Ön Esen Funda, 2017. MUĞLA’DA ŞENLİK VAR: GELENEKSEL YÖRÜK-TÜRKMEN ŞENLİĞİ ÖRNEĞİ. Asos Journal
3-) Yılmaz Emine, Avcı Umut, 2017. Çevresel Bir Değişken Olarak Krizin Yat Kiralama Acentalarının Rekabet Stratejilerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Emine, Yılmaz Ekin Enver, Ekici Sultan Ebru, Çeken Hüseyin, 2018. CULTURAL HERITAGE SUSTAINABILITY WITH THE PERSPECTIVE OF LOCAL PEOPLE: THE CASE OF HISTORICAL AYVALIK HOUSES. 11th Tourism Outlook Conference
2-) Yılmaz Emine, Çelik Nur, Ön Esen Funda, Akçay Salim, 2018. Adult-Only vs Child-Friendly: A Research about Adult-Only Hotels with The Case of Marmaris. 11th Tourism Outlook Conference
3-) Ön Esen Funda, Yılmaz Emine, 2016. Ot Festivali Ala Bir ÇAtı Oluşturabilir mi. 3. Uluslararası Çin’xxden Adriyatik’xxe Sosyal Bilimler Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Ekin Enver, Yılmaz Emine, 2019. Kırsal Kalkınma Bağlamında Salep Bitkisinin Muğla/Menteşe Yöresinde Yetiştiriciliği. 3rd Rural Tourism and Development Congress
2-) Yılmaz Emine, Çeken Hüseyin, 2019. Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. 3rd International Rural Tourism and Development Congress
3-) Yılmaz Emine, 2018. Kırsal Turizmin Yükseköğretim Müfredatlarındaki Yeri. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve 2. International Rural Tourism and Development Congress
4-) Yılmaz Ekin Enver, Yılmaz Emine, 2018. Turizmin Başladığı Yer Acaba…?. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve 2. International Rural Tourism and Development Congress
5-) Ön Esen Funda, Yılmaz Emine, 2017. Kültürel Miras Turizmi: Belen Kahvesi Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
6-) Yılmaz Emine, Topaloğlu Cafer, 2017. OTANTİK LİDERLİĞİN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER PLANLAMASI ÜZERİNE ETKİSİ. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bahar Ozan, Yılmaz Emine, 2016. Arı Turizmi ve Muğla da Uygulanabilirliği. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Nur, Yılmaz Emine, 2018. Taşıma Çamurla Kaplıca Döner Mi?. 19. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Yılmaz Emine, Ön Esen Funda, 2015. Turizmin Gelişmesine Etki Eden Sorunlar ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Yerli Turistler Üzerine Ayvalık ta Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Yılmaz, E., Ön Esen, F., 2015. Turizmin Gelişmesine Etki Eden Sorunlar ve Destinasyon Sadakati İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Ayvalık'ta Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çeken Hüseyin, Yılmaz Emine, 2018. GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry/THE RELATIONSHIP BETWEEN GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: Somnath Chaudhuri Nilanjan Ray
2-) Yılmaz Emine, Yılmaz Ekin Enver, 2018. Conservation and Promotion of Heritage Tourism/The Role and Importance of Rural Tourism on the Development and Promotion of Cultural Heritage Tourism. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: Srivastava Surabhi

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Arı Turizmi ve Muğla da Uygulanabilirliği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) MUĞLA’DA ŞENLİK VAR: GELENEKSEL YÖRÜK-TÜRKMEN ŞENLİĞİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turizmin Gelişmesine Etki Eden Sorunlar ve Destinasyon Sadakati İlişkisi: Yerli Turistler Üzerine Ayvalık'ta Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Conservation and Promotion of Heritage Tourism/The Role and Importance of Rural Tourism on the Development and Promotion of Cultural Heritage Tourism - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Ot Festivali Ala Bir ÇAtı Oluşturabilir mi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 17. Ulusal Turizm Kongresi. 2016-2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) III. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi. Türkiye. . 2019
2-) II. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi. Türkiye. . 2018

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 17. Ulusal Turizm Kongresi. Türkiye. . 2016