Personel

Öğretim Görevlisi MURAT EHLİZOĞLU
Öğretim Görevlisi
Murat Ehlizoğlu
@ E-posta
emurat@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü / Beden Eğitimi Ve Spor Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Beden Eğitimi ve Spor 1996

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Rekreasyon 2004

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yanar Şenol, Kırandı Özlem, Ateş Osman, Ehlizoğlu Murat, Çelikbilek Sinan, 2017. NVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ATHLETES’ TRAINING CONTINUITY AND FLOW EXPERIEN. INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH
2-) Kırandı Özlem, Yanar Şenol, Şahin Mustafa, Ehlizoğlu Murat, Çelikbilek Sinan, 2017. NVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN EMOTION REGULATION ABILITY AND THE FLOW EXPERIENCE IDENTIFIED ON ATHLETES. Journal of Education and Sociology,
3-) Ünver İrfan, Polat Ercan, Yanar Şenol, Ehlizoğlu Murat, Çelikbilek Sinan, 2017. EXAMINATION OF THE HOPELESSNESS LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES. Journal of Health, Sport and Tourism

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yanar Şenol, Kırandı Özlem, Ateş Osman, Ehlizoğlu Murat, Çelikbilek Sinan, 2017. SPORCULARIN ANTRENMAN DEVAMLILIĞI İLE OPTİMAL PERFORMANS DUYGUSU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 7.ıntarnatıonal konference on leadershıp,technology,ınnovatıon antbussınes management
2-) Kırandı Özlem, Yanar Şenol, Şahin Mustafa, Ehlizoğlu Murat, Çelikbilek Sinan, 2017. SPORCULARDA ALGILANAN OPTİMAL PERFORMANS DUYGUSU İLE DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. 7.ınternatıonal conference on leadershıp, technology,ınnovatıon antd business management marmaris,turkey
3-) Ünver İrfan, Polat Ercan, Yanar Şenol, Çelikbilek Sinan, Ehlizoğlu Murat, 2017. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 7.ınternatıonal konference on leadership, technology, ınnovatıon and busıness management marmarıs, turkey