Personel

Araş.Gör.Dr. ERCAN POLAT
Araş.Gör.Dr.
Ercan Polat
@ E-posta
epolat@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3159

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / Maden Mühendisliği Bölümü / Cevher Hazırlama Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 16.09.2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği ABD 03.02.2015

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği ABD 13.02.2024

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güler Taki, Polat Ercan, 2017. Tannic acid as a hydrophobicity modifier for galena in the presence of metal ions. Physicochemical Problems of Mineral Processing

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Taki Güler, Ercan Polat, 2020. Gangue Entrainment in Olivine Flotation: Effect of MIBC Dosageon the Mitigation of Lizardite Recovery. Current Physical Chemistry

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Polat Ercan, Güler Taki, Celep Oktay, Aktürk Selçuk, 2020. Surface Characterization of Oleic Acid Coated Marble Dust. Inzynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society
2-) Deniz Vedat, Polat Ercan, 2020. The Evaluation Potential as Micronized Calcite of White Marble Waste. Inzynieria Mineralna, Journal of the Polish Mineral Engineering Society
3-) Güler Taki, Deniz Vedat, Polat Ercan, 2018. Hydrophobicity of galena with ovalbumin and dithiophosphinate in relation to its potential response. INZYNIERIA MINERALNA Journal of the Polish Mineral Enginerring Society
4-) Güler Taki, Tunç Sedanur, Aksoy Ali Arda, Polat Ercan, 2017. Potential Response of Pyrite Electrode in the Presenceof Metal Ions. Inzynieria Mineralna- Journal of the Polish Mineral Engineering Society
5-) Polat Ercan, Aksoy Ali Arda, Bozkaya, Arzu, Tunç Sedanur, Küçükler Mehmet, Güler Taki, 2017. Use of Pinched Sluice in Albite Concentration. Inzynieria Mineralna- Journal of the Polish Mineral Engineering Society

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Mohammed Muaadh Ma, Güler Taki, Polat Ercan, Çetin Nazmi, Kuşcu Ünver, 2019. Quartz bleaching by oxalic acid: Relationship between rejection rate of impurities and color response. 26th International Mining Congress of Turkey
2-) Mohammed Muaadh Ma, Güler Taki, Polat Ercan, 2019. Rejection of iron coloring impurities of quartz ore by sulfuric acid bleaching. 26th International Mining Congress of Turkey
3-) Polat Ercan, Güler Taki, Celep Oktay, Aktürk Selçuk, 2019. Surface characterization of oleic acid coated marble dust. 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing
4-) Deniz Vedat, Polat Ercan, 2019. The evaluation potential as micronized calcite of white marble waste. 23rd International Conference on Environment and Mineral Processing
5-) Polat Ercan, Güler Taki, Mohammed Muaadh Ma, 2019. Investigation of chromite preconcentration by comminution. 26th International Mining Congress of Turkey
6-) Polat Ercan, Güler Taki, Tunç Sedanur, 2017. Pirit Hidrofobluğu ve Durum Potansiyeline Organik Düzenleyicilerin Etkisi. ISME2017 Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu
7-) Polat Ercan, Güler Taki, Akdemir Ünal, 2017. Evaluation of Olivine Flotation Regarding Entrainment. ISME2017 Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu
8-) Güler Taki, Deniz Vedat, Polat Ercan, 2017. Hydophobicity of Galena with Ovalbumin and Dithiophospinate in Relation to its Potential Response. 21th International Conference on Environment and Mineral Processing
9-) Polat Ercan, Güler Taki, 2017. Statistical Evaluation of Olivine Flotation in the Presence of Dextrin. 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi
10-) Güler, T., Tunç, S., Aksoy, A.A., Polat, E., 2016. POTENTIAL RESPONSE OF PYRITE ELECTRODE IN THE PRESENCE OF METAL IONS. 20th International Conference on Environment and Mineral Processing & Exhibition
11-) Güler, T., Bozkaya, A., Küçükler, M., Polat, E., 2016. SYNERGIC EFFECT OF TANNIC ACID AND METAL IONS ON THE POTENTIAL RESPONSE OF GALENA. 20th International Conference on Environment and Mineral Processing & Exhibition
12-) Polat, E., Güler, T., 2016. OPTIMIZING OLIVINE TURBIDITY REMOVAL FROM PULP BY USING ALUM SALT . 20th International Conference on Environment and Mineral Processing & Exhibition
13-) Güler, T., Polat, E., 2016. VARIATION IN OPEN CIRCUIT POTENTIAL OF PYRITE WITH OVALBUMIN. XVth International Mineral Processing Symposium
14-) Polat, E., Aksoy, A.A., Bozkaya, A., Tunç, S., Küçükler, M., Güler, T., 2016. USE OF PINCHED SLUICE IN ALBITE CONCENTRATION. 20th International Conference on Environment and Mineral Processing & Exhibition
15-) Polat, E., Güler, T., Altun, N.E., 2014. EVALUATION OF GALENA HYDROPHOBICITY BY TAGUCHI METHOD. XIV. INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Polat Ercan, Güler Taki, 2019. Production of oleate coated micronized calcite by ball milling from marble processing tailings. 1st International Conference on Environment, Technology and Management

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Güler Taki, Polat Ercan, 2018. Mermer Madenciliğinde Çevresel Yaklaşımlar/Mermer çamuru karakterizasyonu ve potansiyel kullanım alanları. Yayın Evi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Editör Adı: Güler Taki, Polat Ercan

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2020. Bilimsel Madencilik Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Bilimsel Madencilik Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bilimsel Madencilik Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Bilimsel Madencilik Dergisi (ÖZEL SAYI).

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. International Symposium on Mining and Environment: Proceedings Book.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. AYDIN’DA MADENCİLİK: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Mermer Madenciliğinde Çevresel Yaklaşımlar.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Muğla’da Madencilik: Potansiyeli ve Değerlendirilmesi.

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: H2020. Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials. 2022--1

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MERMER PLAKA KESİM ARTIKLARINDAN KAPLANMIŞ MİKRONİZE KALSİT ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu çalışmada ağır ortam ayırma işleminin kömürün inorganik içeriğinde yer alan eser elementlere bağlı emisyonların azaltılması ve kontrolü bakımından kullanılabilirliği ve etkinliği belirlenecektir Bu amaçla Muğla yöresinde bulunan Yatağan termik santralinde kullanılan tüvenan kömür ağır ortam yöntemi kullanılarak temizleme işlemine tabi tutulacak temizleme işleminin kömürün eser element içeriğinin ve bu içeriğe bağlı emisyonların bertaraf edilmesi bakımından kullanılabilirliği ve etkinliği değerlendirilecektir Temizleme işlemi ve sonrasında kömürün içerdiği eser element miktarları ve Emsiyon Faktörü Metodolojisi kullanılarak eser elementlere bağlı emisyonların yıkama işlemi sonucunda element bazında ne derecede giderilebileceği ortaya konulacaktır . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Rejection of Trace Elements in Muğla Salihpaşa Coal Using Heavy Medium Separation. 2012-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Rejection of Trace Elements in Muğla, Salihpaşa Coal Using Heavy Medium Separation. 2012-2016

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Mermer ve Çevre Çalıştayı. Türkiye. . 2018
2-) ISME2017 Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu. Türkiye. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Aydın Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı. Türkiye. . 2019
2-) Mermer ve Çevre Çalıştayı. Türkiye. . 2018
3-) Muğla Maden Potansiyelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı. Türkiye. . 2018
4-) Orman ve Madencilik Çalıştayı. Türkiye. . 2017

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Erasmus+ Staff Mobility for Training. Çekya. . 2015