Personel

Doç.Dr. ERKAN AVCI
Doç.Dr.
Erkan Avcı
@ E-posta
erkanavci@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5499

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Abd

Kadro Birimi

Teknoloji Fakültesi / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü / Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü 18.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Anabilimdalı 21.09.2007

Doktora

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilimdalı 13.12.2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Durmaz Sefa, Aras Uğur, Avcı Erkan, Mengeloğlu Fatih, Atar İlkay, 2023. The Effect of Chopped Glass and Carbon Fiber Reinforcement on Physical, Mechanical, and Fire Performance of Wood Plastic Composites. DREWNO
2-) Durmaz Sefa, Aras Uğur, Avcı Erkan, Erdil Yusuf Ziya, Atar İlkay, Kalaycıoğlu Hülya, 2023. Influence of Zinc Oxide Nanoparticles on Flame Resistance in Wood Plastic Composites. Drvna industrija
3-) Durmaz Sefa, Özgenç Keleş Özlem, Aras Uğur, Avcı Erkan, Atar İlkay, 2023. Improvement of weathering and thermal resistance of wood-plastic composites with iron oxide nanoparticles. JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS
4-) Arslan Mustafa Burak, Avcı Erkan, Tozluoğlu Ayhan, Birtürk Turgay, Saraçbaşı Akın, Özçankaya İkbal Meltem, Koçer Nihan, Özyürek Ömer, 2023. Determination of Wood Characteristics of Pinus Brutia Ten. İnfested with Marchalina Hellenica Genn.. Wood Material Science & Engineering
5-) Durmaz Sefa, Erdil Yusuf Ziya, Avcı Erkan, 2021. Improvement of technological properties of wood plastic composites reinforced with glass and carbon fibre fabric. Polymers and Polymer Composites
6-) Arslan Mustafa Burak, Avcı Erkan, Tozluoğlu Ayhan, Birtürk Turgay, Saraçbaşı Akın, Örtel Erdal, 2021. Comparison of some wood properties of juvenile black pines of different origin planted in the same habitat. Maderas. Ciencia y tecnología
7-) Durmaz Sefa, Erdil Yusuf Ziya, Avcı Erkan, 2020. Screw Withdrawal Resistance and Surface Roughness of Woven Carbon and Glass Fiber-reinforced Wood-plastic Composites. BioResources
8-) Durmaz Sefa, Özgenç Özlem, Avcı Erkan, Boyacı İsmail Hakkı, 2020. Weathering performance of waterborne acrylic coating systems on flat-pressed wood–plastic composites. Journal of Applied Polymer Science
9-) Avcı Erkan, Acar Mehmet, Gönültaş Oktay, Candan Zeki, 2018. Manufacturing Biocomposites Using Black Pine Bark and Oak Bark. BioResources
10-) Dündar, T., Wang, X., As, N., Avcı, E., 2016. Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood. Ultrasonics
11-) Avci, E., Candan, Z., Gonultas, O., 2014. Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource. Journal of Composite Materials
12-) Ayrılmis, N., Akbulut, T., Dundar, T., White, R.H., Mengeloglu, F., Buyuksari, U., Candan, Z., Avci, E., 2012. Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites. Construction and Building Materials
13-) Dundar, T., Buyuksari, U., Avci, E., Akkilic, H., 2012. Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine. Drying Technology
14-) Kose, C., Terzi, E., Buyuksari, U., Avci, E., Ayrilmis, N., Kartal, S.N., Imamura, Y., 2011. Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions. Bioresources
15-) Buyuksari, U., Avci, E., Ayrilmis, N., Akkilic, H., 2010. Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard. Bioresources
16-) Buyuksari, U., Ayrilmis, N., Avci, E., Koc, E., 2010. Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones. Bioresource Technology
17-) Ayrılmis, N., Buyuksari, U., Avci, E., Koc, E., 2009. Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite. Forest Ecology and Management
18-) Terzi, E., Kose, C., Buyuksari, U., Avci, E., Ayrilmis, N., Kartal, S.N., 2009. Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber. International Biodeterioration & Biodegradation
19-) Ayrılmis, N., Avci, E., Buyuksari, U., 2009. Surface Characteristics and Hardness of Medium Density Fiberboard Containing Pine Cone. Journal of Biobased Materials and Bioenergy
20-) Ayrılmis, N., Buyuksari, U., Avci, E., 2009. Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard. Materials and Manufacturing Processes
21-) Ayrılmis, N., Buyuksari, U., Avci, E., 2009. Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard. Waste Management
22-) Kasal, A., Erdil, Y.Z., Zhang, J., Efe, H., Avci, E., 2008. Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture. Forest Products Journal

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Avcı Erkan, 2021. T and H Type Joining Properties of Wood Plastic Composites Obtained Using Black Pine (Pinus Nigra) Bark. Eurasian Journal of Forest Science
2-) Akbulut Turgay, Ayrılmış Nadir, Özden Öznur, Avcı Erkan, 2021. Potential application of fibrous sludge waste from paper mills in particleboard production. Forestist
3-) Korkmaz Hasan, Ünsal Öner, Görgün Hızır Volkan, Avcı Erkan, 2020. Kereste Kurutmada Enerji Verimliliği - Güneş Enerjisi İle Kızılçam (Pinus brutia) Kerestesi Kurutma Örneği. Journal of Polytechnic

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Turan Maharrambay Ahmadlı, Avcı Erkan, 2022. Karbon Fiber (CFRP) İle Moddifiye Edilen Lamine Ahşap Yapı Kerestelerin Bazı Performans Özelliklerinin Belirlenmesi.. Journal of Science and Innovative Technologies
2-) Durmaz Sefa, Erdil Yusuf Ziya, Avcı Erkan, 2021. Properties of Woven Glass Fiber Fabric Reinforced Polypropylene Based Wood Plastic Composites. INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akkılıç, H., Avci, E., 2015. Mobilya Servis Ömrünün Uzamasında Kullanıcı Faktörü. Teknik Online
2-) Avci, E., 2015. Orman Tali Atıkları Kullanılarak Elde Edilen Ahşap Plastik Kompozitlerin Dış Mekan Mobilyalarında Kullanımı. Teknik Online

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Avcı Erkan, Acar Mehmet, Hasanhocaoğlu Yapıcı Hatice, Taşkaya Latif, 2022. Investigating Usability of Terrestial Animal and Fish Bones in the Production of Polymer Composites. 30th International Conference Research for Furniture Industry
2-) Turan Maharrambay Ahmadlı, Avcı Erkan, 2022. Development of Some Performance Characteristics of Wood Laminate Structures Modified By Carbon Fiber. HODJA AKHMET YASSAWI 6th International Conference on Scientific Research
3-) Durmaz Sefa, Aras Uğur, Avcı Erkan, Erdil Yusuf Ziya, Atar İlkay, Kalaycıoğlu Hülya, 2022. Fire Resistance and Thermal Properties of Wood Plastic Composites Reinforced With Zno Nanoparticles. 30th International Conference Research for Furniture Industry
4-) Durmaz Sefa, Erdil Yusuf Ziya, Avcı Erkan, 2020. IMPROVING SOME PROPERTIES OF WOVEN GLASS FIBER FABRIC REINFORCED WOOD PLASTIC COMPOSITES. TENTH SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCEINNOVATIONS IN FOREST INDUSTRY ANDENGINEERING DESIGN
5-) Durmaz Sefa, Erdil Yusuf Ziya, Avcı Erkan, 2019. Screw Withdrawal Resistance and Surface Roughness of Woven Fiber Fabric Reinforced Wood Plastic Composites. Proceeding of the 29th International Conference Research for Furniture Industry
6-) Avcı Erkan, Güngör Mehmet, Acar Mehmet, 2018. INVESTIGATION OF SOME SURFACE PROPERTIES OF WOOD MATERIALS APPLIED WITH VARIOUS SURFACE PROCESSING MATERIALS ADDED WITH SUPERHYDROPHOBIC NANO PARTICLES. Innovations in Forest Industry and Engineering Design
7-) Durmaz Sefa, Avcı Erkan, Erdil Yusuf Ziya, 2018. Mechanical Properties of Woven Carbon and Glass Fiber Fabric Reinforced Wood Plastic Composites. International Forest Products Congress
8-) Durmaz Sefa, Özgenç Özlem, Avcı Erkan, 2018. The Performance of Water-Borne Acrylic Coating Systems on Flat-Pressed Wood Plastic Composites. International Forest Products Congress
9-) Avci, E., Acar, M., Kusgun, T., Erdil, Y.Z., 2016. Effect of Melamine Polyurethan and D4 Adhesive on Mechanical Properties of Structural Laminated Timber. 2nd International Furniture Congress (IFC)
10-) Dundar, T., Wang, X., As, N., Avci, E., 2013. Assessing the Dimensional Stability of Two Hardwood Species Grown in Turkey with Acoustic Measurements. 18th. International Nondestructive Testing and Evaluation of Wood Symposium
11-) Akbulut, T., Ayrilmis, N., Ozden, O., Candan, Z., Avci, E., 2012. Waste Paper Sludge as a Raw Material in Particleboard Manufacture. Environment Abstracts 7-TH Annual International Conference on Environment
12-) Dundar, T., Avci, E., 2012. Application of Acoustic Tomography Technique for Detection of Decay in Urban Trees. Environment Abstracts 7-TH Annual International Conference on Environment
13-) Ayrilmis, N., Akbulut, T., Dundar, T., White, R.H., Mengeloglu, F., Candan, Z., Buyuksari, U., Avci, E., 2011. Effect of Boron Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Injection molded Wood Plastic Composites. 11-TH International Conference, Wood & Biofiber Plastic Composites
14-) Ayrilmis, N., Buyuksari, U., Avci, E., Kuru, A.N., 2009. Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Particleboard. 6-TH International Conference, Cooperation for Waste
15-) Akbulut, T., Ayrilmis, N., Candan, Z., Avci, E., 2009. Effect of Press Pressure on Surface Roughness and Wettability of Medium Density Fiberboard (MDF) Panels. OST E49 Processes and Performance of Wood-Based Panels

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Durmaz Sefa, Özgenç Özlem, Aras Uğur, Erdil Yusuf Ziya, Avcı Erkan, Kurtuluş Orçun Çağlar, 2022. The Effect of Boron Compounds on the Weathering and Fire Resistance of Wood-Plastic Composites. 3. International Conference on Environment and Forest Conservation
2-) Avcı Erkan, Akbulut Turgay, 2018. EFFECTS OF ADDITIVE MATERIALS ON USAGE PERFORMANCE OF WOODEN PLASTIC COMPOSITES. 2nd International Conference on Innovationsin Natural Science and Engineering
3-) Ergün Mehmet Emin, Özen Ertan, Dalkılıç Berk, Avcı Erkan, 2017. MİKROKRİSTALİN SELÜLOZ VE PORTAKAL KABUĞU ESASLI BİYOBOZUNUR KÖPÜK PANEL ÜRETİMİ. Uluslararası Multidisipliner Avrasya Kongresi
4-) Avci, E., Gungor, M., 2016. Superhydrophobic Nano Particles Effect of Surface Treatment of Wood Materials. 2nd International Furniture Congress (IFC)
5-) Avci, E., Candan, Z., Gonultas, O., 2012. Biocomposite Manufacturing from Bio-Waste. International Conference on Reycling and Reuse

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Avcı Erkan, Bala Ercan, 2017. AHŞAP PLASTİK KOMPOZİT (APK) MALZEME ÜRETİMİ VE BİRLEŞTİRME ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi
2-) Avcı Erkan, Avcı Gökhan, 2017. ANAOKULU VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA DOĞAL BİO-DUYUSAL KUTULAR. 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi
3-) Avci, G., Avci, E., 2016. Measuremental and Functional Properties of Tables and Chairs in Special Education Classes for Group and Individual Training. 2nd International Furniture Congress (IFC)
4-) Ilke, F., Ilke, V., Candan, Z., Avci, E., Gonultas, O., 2013. Opportunities of Using Reycled Wood Composite Materials in Urban Landscape Design for Livable Cities. 25. International Building & Life Fair and congress
5-) Ilke, F., Ilke, V., Candan, Z., Avci, E., Gonultas, O., 2013. Facilities of Using Reycled Wood Composite Materials in Urban Landscape Design. 25. International Building & Life Fair and congress

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akbulut, T., Avci, E., 2010. Yeni Bir Yapı Malzemesi: Ahşap-Plastik Kompoziti. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bala, E., Avci, E., 2015. Tamamı Atıklardan Oluşan Geri Dönüşüm Oranı ve Ekonomik Değeri Yüksek Çevreye Duyarlı Ahşap Plastik Kompozit APK Üretimi ve Mukavemet Özelliklerinin Belirlenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Gungor, M., Avci, E., 2015. Süperhidrofobik Nano Parçacıkların Ahşap Malzemelerin Üst Yüzey İşlemleri Üzerine Etkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldırım Nadir, Özen Ertan, Avcı Erkan, Yeniocak Mehmet, Acar Mehmet, Dalkılıç Berk, Ergün Mehmet Emin, 2020. Bio-based Materials and Biotechnologies for Eco-efficient Construction1st Edition/Fire-retardant bioproducts for green buildings. Yayın Evi: Elsevier Editör Adı: Fernando Pacheco-Torgal Volodymyr Ivanov Daniel Tsang

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2022. Farklı Formaldehit Üre Oranına Sahip UF Tutkalı ile Üretilmiş Yönlendirilmiş Yonga levha (0SB) Levhasının Mekanik Mukavemet ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
2-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
3-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
4-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
5-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
6-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
7-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
8-) Manufacturing Biocomposites Using Black Pine Bark and Oak Bark - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 4
9-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
10-) Weathering performance of waterborne acrylic coating systems on flat-pressed wood–plastic composites - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
11-) Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 3
12-) Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
13-) Improvement of technological properties of wood plastic composites reinforced with glass and carbon fibre fabric - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
14-) Bio-based Materials and Biotechnologies for Eco-efficient Construction1st Edition/Fire-retardant bioproducts for green buildings - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 2
15-) Potential application of fibrous sludge waste from paper mills in particleboard production - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
16-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
17-) Bio-based Materials and Biotechnologies for Eco-efficient Construction1st Edition/Fire-retardant bioproducts for green buildings - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
18-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
19-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 3
20-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 6
21-) Manufacturing Biocomposites Using Black Pine Bark and Oak Bark - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 5
22-) Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
23-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
24-) Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
25-) Screw Withdrawal Resistance and Surface Roughness of Woven Carbon and Glass Fiber-reinforced Wood-plastic Composites - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
26-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 4
27-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
28-) Weathering performance of waterborne acrylic coating systems on flat-pressed wood–plastic composites - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
29-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
30-) Weathering performance of waterborne acrylic coating systems on flat-pressed wood–plastic composites - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
31-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
32-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
33-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 3
34-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 6
35-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 4
36-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 9
37-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
38-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
39-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
40-) Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
41-) Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
42-) Manufacturing Biocomposites Using Black Pine Bark and Oak Bark - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
43-) Weathering performance of waterborne acrylic coating systems on flat-pressed wood–plastic composites - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
44-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 10
45-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
46-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
47-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
48-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
49-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 9
50-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
51-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
52-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
53-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
54-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
55-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
56-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
57-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10
58-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
59-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
60-) Manufacturing Biocomposites Using Black Pine Bark and Oak Bark - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
61-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
62-) Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
63-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
64-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
65-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
66-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
67-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
68-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 6
69-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
70-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 7
71-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
72-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
73-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
74-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
75-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
76-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
77-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
78-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
79-) Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
80-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
81-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
82-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 8
83-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 6
84-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
85-) Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
86-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
87-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
88-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
89-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
90-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
91-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
92-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
93-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
94-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
95-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
96-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
97-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
98-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
99-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
100-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
101-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 6
102-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
103-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
104-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
105-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
106-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
107-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
108-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
109-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 6
110-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
111-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
112-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 8
113-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
114-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
115-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
116-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
117-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
118-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
119-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
120-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
121-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
122-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
123-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
124-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 4
125-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 5
126-) Evaluation of Possible Decay and Termite Resistance of Particleboard Containing Waste Tire Rubber - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
127-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
128-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
129-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
130-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
131-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
2-) Effect of Pine Cone Ratio on the Wettability and Surface Roughness of Particleboard - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Potential of ultrasonic pulse velocity for evaluating the dimensional stability of oak and chestnut wood - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Performance Properties of Biocomposites from Renewable Natural Resource - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
10-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
11-) Effect of Heat Treament on Physical and Mechanical Properties of Compression and Opposite Wood of Black Pine - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
12-) Utilization of Waste Tire Rubber in Manufacture of Oriented Strandboard - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Particleboard and MDF Panels Made From a Mixture of Wood and Pinecones: Resistance to Decay Fungi and Termites Under Laboratory Conditions - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
7-) Utilization of Waste Tire Rubber in the Manufacturing of Particleboard - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
8-) Estimation Equations for Moment Resistances of L-Type Screw Corner Joints in Case Goods Furniture - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
10-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Utilization of Pine (Pinus pinea L.) Cone in Manufacture of Wood Based Composite - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
12-) Effect of Boron and Phosphate Compounds on Physical, Mechanical, and Fire Properties of Wood–Polypropylene Composites - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
13-) Evaluation of the Physical, Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Particleboard Manufactured From Waste Stone Pine (Pinus pinea L.) Cones - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Karbon ve Cam Yünü Dokuma Kumaşları ile Odun Plastik Kompozitlerinin Teknik Özelliklerinin Geliştirilmesi. Konu: Ağaçişleri. DURMAZ-Sefa. 2020

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: KARBON FİBER İLE MODDİFİYE EDİLEN LAMİNE AHŞAP YAPI KERESTELERİN BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Konu: Ağaçişleri. TURAN MAHARRAMBAY-AHMADLI. 2020
2-) Tez Adı: SÜPERHİDROFOBİK NANO PARÇACIKLAR EKLENEN BÂZI ÜST YÜZEY İŞLEM MADDELERİNİN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ. Konu: Ağaç İşleri. MEHMET-GÜNGÖR-GÜNGÖR. 2018
3-) Tez Adı: AHŞAP PLASTİK KOMPOZİT MALZEMELERDEN ÜRETİLEN BAZI BİRLEŞTİRME ELEMANLARININ MEKANİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİ. Konu: Ağaç İşleri. ERCAN-BALA. 2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Basra Böceği (Marchalina hellanica Genn.)’nin Konuk Olduğu Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaç Odunlarının Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2017-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Orman Genel Müdürlüğü Araştırma Projeleri Proje No: 15.7101/2015-2017. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Kavaklıdere Mevkiinde Farklı Orijinli Genç Karaçam Ağaç Odunlarının Bazı Kimyasal Anatomik Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2015-2019
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Proje No: TOVAG-1070197. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Önemli Ağaç Türlerinde Tahribatlı Testlerle Bulunan Bazı Teknolojik Özelliklerin Tahribatsız Test Yöntemleri İle Belirlenen Özelliklerle İlişkileri ve Uygulama Olanakları. 2007-2010
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: TAHRİBATSIZ TEST TEKNİKLERİ. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Önemli Ağaç Türlerinde Tahribatlı Testlerle Bulunan Bazı Teknolojik Özelliklerin Tahribatsız Test Yöntemleri İle Belirlenen Özelliklerle İlişkileri ve Uygulama Olanakları.. 2007-2010

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Ahşap Plastik Kompozit. Proje Türü: -Tübitak 1002. Bazı Metal Oksit Nanopartiküllerin (Tio2, Zno, Fe2o3) Katkısı Ile Odun Plastik Kompozitlerinin Dış Ortam Ve Yanma Dayanımlarının İyileştirilmesi. 2021-2022
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kompozit Malzemeler. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Karbon ve Cam Yünü Dokuma Kumaşları ile Odun Plastik Kompozitlerinin Teknik Özelliklerinin Geliştirilmesi. 2018-2020

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Lamine yapı kerestelerinin geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KARBON FİBER İLE MODİFİYE EDİLEN AHŞAP LAMİNE YAPI KERESTELERİNİN BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Proje No: 15/167. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ahşap ve Plastik Atıklar Değerlendirilerek Çevreye Duyarlı Ahşap Plastik Kompozit (APK) Malzeme Üretimi ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Proje No: 15/166. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Süperhidrofobik Nano Parçacıkların Ahşap Malzemelerin Üst Yüzey İşlemleri Üzerine Etkisi.. 2015-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Bu projenin amacı, doğada bol miktarda bulunan ve kullanımı gün geçtikçe artan doğal bir polimer olan selülozdan, ambalajlama endüstrisinde kullanılması amacı ile inovatif panel malzemeler üretilmesi, geliştirilmesi ve kullanım performansının incelenmesidir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ambalajlama Endüstrisinde Kullanılacak Çevreye Duyarlı Panel Üretimi ve Fizibilite Çalışması.. 2017-2021
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No: 16/009. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. II. International Furniture Congress (IFC) - (II. Uluslararası Mobilya Kongresi ). 2016-2016
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No:3010. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Isıl İşlemin Türkiye’de Yetişen Bazı Ağaç Türlerinin Fiziksel, Mekanik ve Yüzey Islanma Özellikleri Üzerine Etkileri. 2009-2009
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No: 2396. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yanmayı Geciktirici Kimyasalların Odun Plastik Kompozitlerinin Fiziksel, Mekanik, Yanma ve Termal Degredasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 2008-2010
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No: 2355. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Atık Kağıt Çamurunun Yongalevha Üretiminde Hammadde Olarak Değerlendirilebilme İmkânları. 2008-2010
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No: TEF.02/27. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye’de Üretilen Yonga ve Lif Levhaların Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin TS EN Standartlarına Uygunluğunun ve Tutarlılığının Belirlenmesi. 2006-2007

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 2nd International Furniture Congress (IFC). Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

AEM1014 2023-2024 Bahar

Teknik Çizim ve Tasarı Geometri

AEM2010 2023-2024 Bahar

Mühendislik Malzemeleri

AEM3010 2023-2024 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

AEM3506 2023-2024 Bahar

Ahşap Yapılarda Restorasyon

AEM5002 2023-2024 Bahar

Ağaç Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Testleri

AEM5504 2023-2024 Bahar

Kompozit Malzeme Üretim Teknolojisi

AEM2511 2023-2024 Güz

Serbest Çizim Teknikleri

AEM3505 2023-2024 Güz

Kurutma ve Buharlama Teknikleri

AEM4007 2023-2024 Güz

Mühendislik Projesi

AEM5002 2023-2024 Güz

Ağaç Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Testleri

AEM5504 2023-2024 Güz

Kompozit Malzeme Üretim Teknolojisi

AEM1014 2022-2023 Bahar

Teknik Çizim ve Tasarı Geometri

AEM2010 2022-2023 Bahar

Mühendislik Malzemeleri

AEM3010 2022-2023 Bahar

Bilimsel Proje Hazırlama

AEM3506 2022-2023 Bahar

Ahşap Yapılarda Restorasyon

AEM5002 2022-2023 Bahar

Ağaç Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Testleri

AEM5504 2022-2023 Bahar

Kompozit Malzeme Üretim Teknolojisi

AEM2511 2022-2023 Güz

Serbest Çizim Teknikleri

AEM3505 2022-2023 Güz

Kurutma ve Buharlama Teknikleri

AEM4007 2022-2023 Güz

Mühendislik Projesi

AEM4501 2022-2023 Güz

Bileme ve Bakım Teknikleri

AEM5002 2022-2023 Güz

Ağaç Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Testleri

AEM5541 2022-2023 Güz

Ağaç Malzemede Tahribatsız Değerlendirme Yöntemleri

YİŞ3501 2022-2023 Güz

Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Ergonomi