Personel

Doktor Öğretim Üyesi ERSAN GÜRAY
Doktor Öğretim Üyesi
Ersan Güray
@ E-posta
ersan.guray@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5059

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mekanik Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Mühendislik Fakültesi / İnşaat Mühendisliği Bölümü / Mekanik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2000

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri 2002

Doktora

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri 2006

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güray Ersan, Kasal Ali, Demirci Selçuk, Ceylan Erkan, Kuşkun Tolga, 2019. Effects of Cross-sectional Geometry and Force Direction on Bending Strength and Modulus of Elasticity of Some Softwood Beams. BioResources
2-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, 2015. Sloshing in Medium Sized Tanks under Earthquake Loading Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom optere enju. Journal of the Croatian Association of Civil Engineers
3-) Güray Ersan, Tarman Işık Hakan, 2007. Thermal convection in the presence of a vertical magnetic field. Acta Mechanica

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kubat Ulaş, Güray Ersan, 2018. To STEM or not to STEM? That is not the question.. Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES)
2-) Güray Ersan, Kalemtaş Ayşe, 2015. Seramik Esaslı Zırhlar ve Mekanik Modellemeleri. SERAMİK TÜRKİYE DERGİSİ
3-) Güray Ersan, 2014. Sloshing Analysis with SPH Method in Liquid Carrying Tankers. International Journal of Pure and Applied Research in Engineering and Technology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, Aksel Murat, 2018. Analysis of Seismic Sloshing Displacements in Rectangular Liquid Storage Tanks with SPH Method. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kuşkun Tolga, Kasal Ali, Güray Ersan, Birgül Recep, Erdil Yusuf Ziya, 2018. A METHODOLOGICAL APPROACH FOR NUMERICAL ANALYSIS OF UPHOLSTERED SOFA WITH FINITE ELEMENT METHOD (FEM). INNOVATION IN WOODWORKING INDUSTRY AND ENGINEERING DESIGN
2-) Ceylan Erkan, Güray Ersan, Kuşkun Tolga, Efe Hacı Hasan, Kasal Ali, 2018. DOĞU KAYINI (Fagus orientalis L.) VE SARIÇAMDAN (Pinus sylvestris L.) HAZIRLANAN SANDALYELERİN MEKANİKPERFORMANSLARININ KABUL EDİLEBİLİR TASARIM YÜKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. V. Uluslararası Mobilya Kongresi
3-) Güray Ersan, 2017. Solar Heating of a Concrete Block. III International Conference on Engineering and Natural Science(ICENS)
4-) Güray Ersan, Birgül Recep, 2017. Determination of Favorable Time Window for Infrared Inspection by Numerical Simulation of Heat Propagation in Concrete, Proceedings of 3rd International Sustainable Buildings Symposium. ISBS 2017
5-) Güray Ersan, Kasal Ali, Kuşkun Tolga, 2016. Finite Element Analysis of Wooden Based Panels under Constant Loading. 2ndInternational Furniture Congress
6-) Güray Ersan, Kasal Ali, Erdil Yusuf Ziya, Kuşkun Tolga, Acar Mehmet, 2015. The Determination of the Minimum Weight of the Frame Constructed Furniture with Subjected to Required Strength Constraints. Proceedings of the 27th International Conference Research for Furniture IndustrySeptember 2015, Turkey
7-) Güray Ersan, Birgül Recep, 2015. A numerical Study on Heat Propagation in the Bridge Decks. isbs 2015
8-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, 2013. Sloshing in the medium sized tanks. RENEWBUILD 2013
9-) Güray Ersan, Yazıcı Gökhan, 2013. Dynamical Response of Liquids in Large Prismatic Tanks under Heavy Seismic Loading. The International SE-50EEE Conference
10-) Güray Ersan, Tarman Işık Hakan, 2006. Thermal Convection in the Presence of a Magnetic Field Numerical Simulation. the International Symposium on Mathematical Methods in Engineering 27-29 April 2006 Çankaya University Ankara, Turkey

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Güray Ersan, 2019. NONLINEAR ANALYSIS OF A CHAIR SIDEFRAME. 5th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)
2-) Güray Ersan, 2019. OPTIMUM NUMBER OF TRANSFORMERS ON A HIGH VOLTAGE ELECTRICITY DISTRIBUTION SYSTEM FOR THE MINIMUM PAYBACK TIME OR THE MAXIMUM NET BENEFIT AT THE END OF SERVICE LIFE. 5th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS)

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atak Pınar, Gürleyük Sırrı Sunay, Güray Ersan, 2018. Design Optimization of Transformer Placement in Electric Power Distribution. VII. fen bilimleri araştırma sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ceylan Erkan, Kasal Ali, Güray Ersan, 2018. AHŞAP SANDALYELERDE ELEMAN KESİT ÖLÇÜLERİNE GÖRE AĞIRLIK-MUKAVEMET OPTİMİZASYONU. VII. FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) nonlinear dynamics. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
2-) gazi university Journal of Science. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) nonlinear dynamics. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
4-) NONLINEAR DYNAMICS. 2014. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Sloshing in Medium Sized Tanks under Earthquake Loading Problem zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri potresnom optere enju - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
2-) Thermal convection in the presence of a vertical magnetic field - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
3-) Thermal convection in the presence of a vertical magnetic field - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Design optimization of transformer placement in electic powerdistribution. Konu: Uygun kapasitede trafo dağılımı tasarımı. PINAR-ATAK AKTAŞ. 2019
2-) Tez Adı: Ahşap sandalyelerde eleman kesit ölçülerine göre ağırlık-mukavemet optimizasyonu. Konu: Mobilyaların hafifletilmesine yönelik bir çalışma. ERKAN-CEYLAN. 2018

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ)PROJESİ. Döşemeli Koltuklarda Prformans Testleri ve Sonlu Elemanlar Analizlerini Kapsayan Ürün Mühendisliği Yaklaşımıyla Ağırlık Mukavemeti Optimizasyonu. 2015--1

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. AHŞAP SANDALYELERDE ELEMAN KESİT ÖLÇÜLERİNE GÖRE AĞIRLIK-MUKAVEMET OPTİMİZASYONU. 2017--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Tiplerdeki Dinlenme Koltuklarının Ergonomik Açıdan Uygunluğunun İnsan Odaklı Ürün Geliştirme Yazılımı ile Değerlendirilmesi.. 2017--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sismik Yalıtımlı Tankların Modellenmesi. 2014-2017