Personel

Araştırma Görevlisi ERSİN YILMAZ
Araştırma Görevlisi
Ersin Yılmaz
@ E-posta
ersinyilmaz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / İstatistik Bölümü / Uygulamalı İstatistik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik 14.06.2013

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik 15.05.2018

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın Dursun, Ahmed Syed Ejaz, Yılmaz Ersin, 2019. Estimation of semiparametric regression model with right-censored high-dimensional data. Journal of Statistical Computation and Simulation
2-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Truncation level selection in nonparametric regression using Padé approximation. Communications in Statistics - Simulation and Computation
3-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2018. Modified estimators in semiparametric regression models with right-censored data. Journal of Statistical Computation and Simulation (JSCS)
4-) Yılmaz Ersin, Yüzbaşı Bahadır, Aydın Dursun, 2018. Choice of smoothing parameter for kernel type ridge estimators in semiparametric regression models. REVSTAT STATISTICAL JOURNAL
5-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2018. Modified Spline Regression based on Randomly Right-Censored Data: A Comparative Study. Communications in Statistics - Simulation and Computation

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. SEMIPARAMETRIC REGRESSION ESTIMATES BASED ON SOME TRANSFORMATION TECHNIQUES FOR RIGHT-CENSORED DATA. ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: A- APPLIED SCIENCES AND ENGINEERING

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Smoothing parameter selection in semiparametric regression models with censored data. International Journal of Advanced and Applied Sciences
2-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Bandwidth Selection Problem for NonparametricRegression Model with Right-Censored Data. Romanian Statistical Review
3-) Aydın, D., Yılmaz, E., 2016. Nonparametric Regression with Randomly Right-Censored Data. International Journal of Mathematical and Computational Methods
4-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2016. Linear regression model estimation for right-censored data. Mugla Journal of Science and Technology
5-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2016. Right Censored Nonparametric Regression A Comparative Simulation Study. Journal of the association for information communication technologies, education and science

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2020. Regresyon Analizinde Sağdan SansürlüVeriler İçin Önerilen Çözüm YöntemleriÜzerine Bir İnceleme. Turkiye Klinikleri J Biostat
2-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2019. Estimation of Right Censored NonparametricRegression Solved by kNN Imputation:A Comparative Study. Turkiye Klinikleri J Biostat

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ahmed Syed Ejaz, Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2019. Nonparametric Regression Estimates Based on Imputation Techniques for Right-Censored Data. Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management
2-) Aydın, D., Yılmaz, E., 2016. Nonparametric Regression with Randomly Right-Censored Data. ASM '16: Mathematical and Computational Methods in Sciences WSEAS
3-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2016. Sansürlü Parametrik Olmayan Regresyon Modelinin Tahmini: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. 10. Uluslararası istatistik günleri sempozyumu
4-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2016. Sağdan-Sansürlü Veriler için Splayn Düzeltme Yöntemi ile Yarı Parametrik Model Tahmini. 10. Uluslararası istatistik günleri sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. ESTIMATING THE NONPARAMETRIC REGRESSION FUNCTION BY USING RATIONAL FUNCTION APPROXIMATION. the International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences (COSTAS 2017)
2-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Predicting Censored Time-Series Model with Kernel SmoothingMethod. First International Web Conference on Forecasting
3-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Estimating Censored Time-Series Regression Model withSmoothing Spline. First International Web Conference on Forecasting -IWCF’xx2017
4-) Bal Çağatay, Yılmaz Ersin, 2017. Comparison of Feed Forward Neural Networks and Partially Linear Model for Estimation of Right-Censored Data. International Conference on Mathematics and Engineering
5-) Aydın Dursun, Yılmaz Ersin, 2017. Rational approximation for estimation of the nonparametric regression function. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
6-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Estimation of the Right-Censored Data withPartially Linear Model based on Smoothing Splines. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATHEMATICS AND ENGINEERING
7-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2016. Estimation in partially linear regression models based on regression spline under right-censored data. 28th European Conference on Operational Research
8-) Yılmaz, E., Pekmezci, A., Bozkurt, K., Bozkurt, S., 2015. Teknolojik Gelişmeler Ve Cari İşlemler Dengesi: 10 OECD Ülkesi İçin Bir ARDL Analizi. 16. Uluslararası Ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu
9-) Yılmaz, E., Aydın, D., 2015. Yarı Parametrik Regresyon İçin Kontrol Kartlarının Kullanımı. 16. Uluslararası Ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu
10-) Yılmaz, E., Yüzbaşı, B., Aydın, D., 2015. Ridge type kernel smoothing in semi-parametric regression models: A Comparative Simulation Study.. 9. Uluslararası istatistik kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yılmaz Ersin, Aydın Dursun, 2017. Estimating partially linear model with ridge type smoothing spline for high dimensional data. Symposium on Big Data in Finance, Retail and Commerce

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sağdan Sansürlü Veriler için Yarı-Parametrik Regresyon Model Tahmini.. 2015-2018

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Advancement Prize for International Conference on Management Science and Engineering Management (ICMSEM). 2019