Personel

Doç.Dr. RÜŞTÜ EKE
Doç.Dr.
Rüştü Eke
@ E-posta
erustu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1601

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Yoğun Madde Fiziği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ondokuz Mayıs Üniversitesi AEF Fizik 26.06.1997

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi FEF Fizik 05.10.2000

Doktora

Ege Üniv Güneş Enerjisi Enstitüsü Energi 19.02.2007

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Eke, R., Betts, T.R., Gottschalg, R., 2017. Spectral irradiance effects on the outdoor performance of photovoltaic modules. Renewable and Sustainable Energy Reviews
2-) Şentürk Ali, Eke Rüştü, 2017. A new method to simulate photovoltaic performance of crystalline silicon photovoltaic modules based on datasheet values. Renewable Energy
3-) Eke, R., Demircan, C., 2015. Shading effect on the energy rating of two identical PV systems on a building façade. Solar Energy
4-) Senturk, A., Eke, R., 2015. Predicting the energy yield of a photovoltaic system from an individual photovoltaic module. PHYSICA STATUS SOLIDI (C)
5-) Eke, R., 2015. PV outdoor tests and 12 years of Muğla experiences. PHYSICA STATUS SOLIDI (C)
6-) Sarioglu, G., Eke, R., 2013. “Partially Shaded Characterization Effect on Two Different SingleCrystalline Photovoltaic Modules with Bypass Diode”2013, JOAM, Journal of optoelectronics and Applied Materials, Issue 1-2, 4-9. Journal of optoelectronics and Applied Materials
7-) Eke, R., Senturk, A., 2013. Eke R, Senturk A,"Monitoring the performance of single and triple junction amorphous silicon modules in two building integrated photovoltaic (BIPV) installations", 2013, Applied Energy 109, 154-162. Applied Energy
8-) Eke, R., Demircan, H., 2013. Eke R., Demircan H.,"Performance analysis of a multi crystalline Si photovoltaic module under Mugla climatic conditions in Turkey", 2013, Energy Conversion and Management, 65, 580-586. Energy Conversion and Management
9-) Eke, R., Şentürk, A., 2012. Eke, R., Senturk A., "Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system", 2012, Solar Energy 86 -9, 2665-2672. Solar Energy
10-) Eke, R., Kavasoglu, A., Kavasoglu, N., 2012. Eke, R.,Kavasoglu AS., Kavasoglu N.,"Design and implementation of a low-cost multi-channel temperature measurement system for photovoltaic modules", 2012, Measurement 45-6, 1499-1509. Measurement
11-) Eke, R., Oktik, S., 2012. SeasonalVariation of Internal Parameters of Amorphous Silicon (a-Si) Thin FilmPhotovoltaic Modules, , Vol:2 (4): 549-555. International Journal of Renewable EnergyReserach-IJRER
12-) Eke, R., Kara, O., Ulgen, K., 2005. Eke R., Kara O,, Ulgen K., Optimization of a Wind/PV Hybrid Power Generation System,2005, International Journal of Green Energy, 2, 57-63. International Journal of Green Energy
13-) Hepbaşlı, A., Ulgen, K., Eke, R., 2004. Hepbasli A, Ulgen K, Eke R,"Solar Energy Applications in Turkey",2004, Energy Sources 26-6, 551-561. Energy Sources

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Eke, R., Senturk, A., 2016. SOLAR ELECTRICITY APPLICATIONS AT MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY, TURKEY. Mugla Journal of Science and Technology

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Kabakçı Murat, Eke Rüştü, 2018. SEASONAL VARIATION of the SPECTRAL IRRADIANCE for the PROVINCE of MUĞLA. Mugla Journal of Science and Technology

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Şentürk Ali, Eke Rüştü, 2018. New Method to Compare Indoor and Outdoor Temperature Coefficients of Photovoltaic Modules. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
2-) Er, E., Eke, R., 2016. PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL (PLC) İLE GÜNEŞİ İZLEYEN SİSTEMİN TASARLANMASI. Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi
3-) 2014. 40kW Gücündeki Fotovoltaik Sistemin Altı Aylık Performansının İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Dergisi
4-) 2012. Sarıoğlu G., Eke R., "Çok Kristalli Silisyum (mc-Si) Bir Fotovoltaik Modülün Kısmi Gölgelenme Altında Parametrelerinin İncelenmesi", 2012, SDU Journal of Science (E-Journal), 7-2, 123-140. Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Dergisi
5-) 2007. Eke R, Oktik Ş. "Muğla İklim Koşullarında AS1206 Tek Kristal Silisyum (m-Si) Modülün Seri ve Paralel Direnç Değerlerinin Mevsimsel Olarak Değişimi", 2007, Çankaya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Dergisi,7, 21-32. Çankaya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eke Rüştü, Şentürk Ali, 2018. 55 moths of CIGS PV system Outdoor Performance. 2nd International Conference on Innovations in Natural Science Enginnering (ICINSE-2018)
2-) Kabakçı Murat, Eke Rüştü, 2018. WAVELENGTH DEPENDENCE OF SOLARRADIATION IN DIFFERENT REGIONS OF TURKEY. TURKISH PHYSICAL SOCIETY 34TH INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS
3-) Kabakçı Murat, Eke Rüştü, 2018. CLEANING EFFECT ON THE OUTPUT OF c-Si BASED PV MODULES. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18),
4-) Kestane Özer, Eke Rüştü, Ülgen Koray, 2017. GüneG IGınımından Maksimum Düzeyde Yararlanmak için FotovoltaikPanellerin Eğim ve Yönelim Açılarının Belirlenmesi. UMYOS
5-) Eke Rüştü, Demircan Cihan, 2017. Photovoltaic (PV) Covered Electricity Demand Of A Building With Non-Optimal Inclination And Orientation. 3rd International Conference on Science, Ecology and TechnologyRome, ITALY14-16 August 2017
6-) Kestane Özer, Eke Rüştü, Ülgen Koray, 2017. Güneş Işınımından Maksimum Düzeyde Yararlanmak için FotovoltaikPanellerin Egim ve YönelimAçılarının Belirlenmesi. UMYOS
7-) Kestane Özer, Eke Rüştü, Ülgen Koray, 2017. Güneş Işınımından Maksimum Düzeyde Yararlanmak için Fotovoltaik Panellerin Eğim ve Yönelim Açılarının Belirlenmesi. 6th International Vocational School Symposium
8-) Eke Rüştü, 2016. Outdoor Performance of CIGS Photovoltaic Modules And System. International Conference on Science, Engineering and Technology
9-) Gülkokan Onur, Eke Rüştü, 2016. OPTIMIZATION OF A WIND PV HYBRID POWER SYSTEM TO COVERELECTRICITY DEMAND OF AN INDIVIDUAL RESIDENCE IN TWO DIFFERENT REGIONS. SEEP2016
10-) Gulkokan, O., Eke, R., 2016. OPTIMIZATION OF A WIND-PV HYBRID POWER SYSTEM TO COVERELECTRICITY DEMAND OF AN INDIVIDUAL RESIDENCE IN TWO DIFFERENT REGIONS. OPTIMIZATION OF A WIND-PV HYBRID POWER SYSTEM TO COVERELECTRICITY DEMAND OF AN INDIVIDUAL RESIDENCE IN TWO DIFFERENT REGIONS
11-) Eke, R., 2016. Outdoor Performance of CIGS Photovoltaic Modules And System. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY-2016 (ICONSETE'2016 )
12-) Kiraz, S., Eke, R., 2016. PVT Sistem ve Uygulaması . V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
13-) Er Enver, Eke Rüştü, 2015. PLC IMPLEMANTATION OF THE CONTROL UNIT OF A SMALL SCALE DOUBLE AXIS TRACKING SYSTEM WITH THE ELECTRICAL PERFORMANCE OF A THIN FILM PV MODULE. SOLARTR3
14-) Outdoor Stability Performance of CdTe Photovoltaic Modules - 2014
15-) 2. Operating Temperature Measurement of Photovoltaic Modules For Performance Calculations - 2014
16-) Eke R, Şentürk A, "ELECTRICITY YIELD OF GRID CONNECTED PHOTOVOLTAIC POWER PLANT APPLICATIONS AT THE MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY, TURKEY" 2013, Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment Kusadası, Turkey September 21-24, 2013, paper 567 - 2013
17-) Demircan C, Eke R., "PHOTOVOLTAIC (PV) COVERED NEARLY 30% OF ELECTRICITY DEMAND OF THE FIRST BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAIC SYSTEM (BIPV) IN TURKEY", 2013, Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment Kusadası, Turkey September 21-24, 2013, paper 641 - 2013
18-) Eke R., Betts TR.," PHOTOVOLTAIC ENERGY RATING CALCULATIONS AND APPLICATION TO COMMERCIALLY AVAILABLE mc-Si PHOTOVOLTAIC MODULES DEPLOYED OUTDOORS IN UK AND TURKEY", 2013, Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment Kusadası, Turkey September 21-24, 2013, paper 698 - 2013
19-) G. Sarioglu, R. Eke, Bypass diode effect on the performance of a multi-crystalline silicon photovoltaic module, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, Izmir, Turkey, 402-412. - 2012
20-) R. Eke, A. Senturk, G. Sarioglu, S. Oktik, Decrease in performance ratio (PR) of the first BIPV system of Turkey after 103 months of operation, 6th International Ege Energy Symposium & Exhibition, 28-30 June 2012, Izmir, Turkey, 1085-1098. - 2012
21-) R. Eke, A. Senturk, S. Oktik, “First Results of the Double-Axis Sun Tracking PV System from Turkey”, 26th EUPVSEC, Hamburg, September 5-9 2011, 4363-4366. DOI: 10.4229/26thEUPVSEC2011-5BV.2.52 - 2011
22-) R. Eke, S. Ozden, A. Senturk, Oktik, O. Fleck, S.Oktik “The Largest Double-Axis Sun Tracking PV Systems with Electronic Control and Photosensors in Turkey” 25th EUPVSEC, Valencia,6-10 September 2010, 4744-4747. DOI: 10.4229/25thEUPVSEC2010-4BV.1.104 - 2010
23-) R. Eke, S. Ozden, S.Oktik “Outdoor Performance of Two Different PV Systems with Different Crystalline Silicon PV Modules after 5 Years of Operation”, 25th EUPVSEC, Valencia,6-10 September 2010, 4330-4332. DOI: 10.4229/25thEUPVSEC2010-4AV.3.106 - 2010
24-) R. Eke, S. Ozden, A. Senturk, S.Oktik “Performance Results of the First BIPV System of Turkey after 7 Years of Operation,” 25th EUPVSEC, Valencia,6-10 September 2010, 5082-5085.DOI: 10.4229/25thEUPVSEC2010-5BV.4.38 - 2010
25-) R. Eke, S. Ozden, A. Senturk, S.Oktik, “Photovoltaic Applications at Muğla University”, SolarTR-1, April 29-30, Ankara, 2010. - 2010
26-) R. Eke, Ş. Oktik, “Comparison Of 18 Month kWh/kWp Energy Output Of Four Photovoltaic Systems With Four Different Module Technologies”, Proceedings of 22nd EUPVSEC, Milan, 2007, 3163-3166, 5BV-1.51 - 2007
27-) S. Oktik, R. Eke, C. Suda, The Three Years Performance Analysis Of Building Integrated PV System At Muğla University Campus In Turkey, Proceedings of 22nd EUPVSEC, Milan, 2007, 3167-3169, 5BV-1.52 - 2007
28-) . R.Eke, Ş. Oktik, M. Çolak, Seasonal Variations in The Outdoor Performance Of Four Photovoltaic Arrays With Different Types of Modules, 21st EUPVSEC, 4-8 September, 2006, Dresden, Germany, 2542-2545pp. - 2006
29-) Eke Rüştü, Ülgen Koray, 2005. Şebekeye Bağlı 33 kW lık Fotovoltaik Güç Santralinin Tasarımı ve Uygulaması. Dünya Fizik Yılı 23. Uluslarası Türk Fizik Derneği Kongresi
30-) R.Eke, K. Ulgen, O. Kara, 2003, Optimization Of A Wind/ PV Hybrid System For Solar Energy Institute In Izmir, Turkey, Proceedings of the First International Exergy, Energy and Environment Symposium, 13-17 July, Izmir, Turkey, 145pp (selected for publication in Int. Journal of Green Energy) - 2003
31-) Eke Rüştü, Ülgen Koray, Kara Özer, 2003. Optimization Of A Wind PV Hybrid System For Solar Energy Institute In Izmir Turkey. First International Exergy, Energy and Environment Symposium
32-) Eke Rüştü, Akdemir Özay, Kara Özer, Hancıoğlu, Ebruözgener Leylaözgener Önderülgen Korayhepbaşlı Arif, 2003. Üniversitelerde Yapı Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Gerekliliği Ege Üniversitesi Uygulaması. I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi
33-) Ş. Oktik, R. Eke, 2001, The 54kWp Grid Connected Rooftop Photovoltaic System Installation at Mugla University (TURKEY), 7th Arab Conference on Solar Energy & Regional World Renewable Energy Congress, 19-22 February, Sharjah, United Arab Emirates, 178. - 2001

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kabakçı Murat, Eke Rüştü, 2018. WAVELENGTH DEPENDENT SOLAR ENERGY CALCULATION. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18)
2-) Kabakçı Murat, Eke Rüştü, 2017. CALCULATION OF AMOUNT OF SOLAR ENERGY INTHE ATMOSPHERE WITH SPCTRL 2 PROGRAM. 33rdTFD
3-) İkiz Ahmet Salih, Eke Rüştü, 2015. ECONOMIC BENEFITS OF PHOTOVOLTAIC ELECTRICITY PRODUCTION IN MUGLA UNIVERSITY. 4th International Scientific Conference„Economy of Integration“
4-) Eke, R., 2015. PV Outdoor tests and 12 years of Muğla Experiences", 2015, METU, SolarTR3.. SolarTR3
5-) G. Sarıoğlu, R. Eke “mc-Si bir Fotovoltaik Modülün Kısmi Gölgelenme Altında Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi” 25-27 Nisan 2012, ADIM Fizik Günleri II, Denizli, s130. - 2012
6-) G. Sarioglu, R. Eke, “Partially Shaded Characterization Effect on Two Different Single Crystalline Photovoltaic Modules with Bypass Diode”, SolarTR-2, November 7-9, 2012, Antalya, Turkey. - 2012
7-) R. Eke, A. Senturk, S. Oktik, “Electricity Yield of Grid Connected Photovoltaic Systems Installed At Mugla Sitki Kocman University”, SolarTR-2, November 7-9, 2012, Antalya, Turkey. - 2012
8-) G. Sarioglu and R. Eke, “Partially shaded PV module characterization and bypass diode effect” TFD28, Turkish Physical Society, 28th International Physics Congress. September 5-9, 2011, Bodrum, Turkey, 624-625. - 2011
9-) R. Eke, A. Senturk and S. Oktik, Internal parameters of a single junction a-Si PV module and the two year performance analysis of the first vertically oriented BIPV system, TFD28, Turkish Physical Society, 28th International Physics Congress. September 5-9, 2011, Bodrum, Turkey, 580-581. - 2011
10-) Ş. Özden, R. Eke, Ş. Oktik, "Small PV Applications at Muğla University", Small PV Applications Symposium, May 25-26 2009,Ulm, Germany. - 2009
11-) R. Eke, Ş. Özden, Ş. Oktik, Power Gain In Photovoltaic Modules Using Mirrors, TFD25, Turkish Physical Society, 25th International Physics Congress. August 25-29, 2008, Bodrum, Turkey, 387. - 2008
12-) . R. Eke, A. S. Kavasoğlu, N. Kavasoğlu, C. Suda, S. Oktik, “Low-Cost Multi-Channel Temperature Measurement System: Its Applications To Photovoltaic Systems”, TFD24, Türk Fizik Derneği 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya, Türkiye, 358 (visiul presentation, this work is also published in Measurement) - 2007
13-) S. İçli, K. Ülgen, Ö. Kara, R. Eke, 2002, Güneş Enerjisinden Yararlanarak İçme Suyu ve Saf Su Eldesi, EBİLTEM Proje Sergisi 2002, 4-15 Kasım, İzmir, Türkiye, s17. - 2002
14-) Oktik Şener, Eke Rüştü, 2001. The 54kWp Grid Connected Rooftop Photovoltaic System Installation at Mugla University TURKEY. 7th Arab Conference on Solar Energy & Regional World Renewable Energy Congress
15-) Eke Rüştü, Oktik Şener, Alaçakır F Birsen, 2000. 4kWp Gücünde Şebekeye Bağlı PV Güç Sisteminin Performansının Simülasyon Sonuçlarıyla Karşılaştırılması. TFD2000, Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Deveci Onur, Eke Rüştü, 2018. Energy Analysys of Photovoltac-Thermal (PVT) systems with different Liquids. International Conference on Photovoltaic Science and Technologies, Ankara - Turkey
2-) Kabakçı Murat, Eke Rüştü, 2018. Spectral Effect on PV module and Determining of the sun for Mugla. International Conference on Photovoltaic Science and Technologies, Ankara - Turkey
3-) Şentürk, A., Eke, R., 2015. Kararlı Durum Yaklaşımı ile Fotovoltaik Modülün Göze Sıcaklığının Hesaplanması. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
4-) Er, E., Eke, R., 2015. PLC IMPLEMANTATION OF THE CONTROL UNIT OF A SMALL SCALE DOUBLE AXIS TRACKING SYSTEM WITH THE ELECTRICAL PERFORMANCE OF A THIN FILM PV MODULE. SolarTR3
5-) Şentürk, A., Eke, R., 2015. Predicting the Energy Yield of Photovoltaic System From an individual Photovoltaic Module. SolarTR3
6-) R. Eke, S. Ozden, S.Oktik, “Analyzing perrformances of 10.24kWp vertically installed single junction a-Si BIPV Systems” SolarTR-1, April 29-30, Ankara, 2010. - 2010
7-) Ş. Özden, R.Eke, A. Şentürk, S. Şık, Ş. Oktik “Bina Yüzeyine Entegre 40,3kWp Gücündeki Fotovoltaik Güç Sisteminin Bağlı Bulunduğu Bina Grubunun Elektrik Enerjisi Ve Güç İhtiyacına Katkısı” Adım-1 Fizik Günleri, Ayonkarahisar, 21-22 Mayıs 2010 (poster bildiri). - 2010
8-) Oktik, O. Fleck, R. Eke, S.Ozden “kWh/kWp Energy Yield Comparisons Of Single And Triple Junction Amorphous Silicon Modules At Facade Applications” 24th EUPVSEC, Hamburg, September 21-25 2009. - 2009
9-) Oktik Şener, Fleck Olaf, Eke Rüştü, Özden Şadan, 2008. kWh kWp Energy Yield Comparisons Of Single And Triple Junction Amorphous Silicon Modules At Facade Applications. 24th EUPVSEC
10-) Kalay Altan, Eke Rüştü, Oktik Şener, 2008. Muğla Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan 15 kWp Kurulu Güce Sahip Fotovoltaik PV Sistemin Güç Kalitesinin İncelenmesi ve Şebeke Karakteristikleri İle Karşılaştırılması. TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar Arası Fizik Kongresi
11-) Eke Rüştü, Özden Şadan, Oktik Şener, 2008. Muğla Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binasinda Türkiye nin Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üreten Binaya Entegre İlk Fotovoltaik PV Cephe Kaplama Uygulaması. TFD25
12-) Oktik Şener, Eke Rüştü, Suda Cemil, 2007. The Three Years Performance Analysis Of Building Integrated PV System At Muğla University Campus In Turkey. 22nd EUPVSEC
13-) Eke Rüştü, Oktik Şener, 2007. Comparison Of 18 Month kWh kWp Energy Output Of Four Photovoltaic Systems With Four Different Module Technologies. 22nd EUPVSEC
14-) Eke Rüştü, Oktik Şener, Çolak Metin, 2006. Seasonal Variations in The Outdoor Performance Of Four Photovoltaic Arrays With Different Types of Modules. 21st EUPVSEC
15-) R. Eke, S. Oktik, Photovoltaic Applications in Mugla University Clean Energy Research and Development Centre, Renewable Energy for Europe – Research in Action, European Commission, Charlemagne Building, November 21-22, 2005 (visiul presentation) - 2005

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gülkokan, O., Eke, R., 2015. RÜZGÂR – GÜNEŞ HİBRİT GÜÇ SİSTEMİ İLE MÜSTAKİL BİR KONUTUN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ KARŞILANMASININ OPTİMİZASYONU. Anadolu Enerji Sempozyumu
2-) Eke Rüştü, Onur Gülkokan, 2015. RÜZGÂR GÜNEŞ HİBRİT GÜÇ SİSTEMİ İLE MÜSTAKİL BİR KONUTUN ELEKTRİK ENERJİSİİHTİYACININ KARŞILANMASININ OPTİMİZASYONU. Anadolu Enerji Semozyumu
3-) Er Enver, Eke Rüştü, 2015. PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL PLC İLE GÜNEŞİ İZLEYEN SİSTEMİN TASARLANMASI. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU
4-) Güneş-Elektrik Dönüşümleri Enerji Hasatı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uygulamaları - 2013
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki Fotovoltaik Uygulamalar - 2013
6-) A. Şentürk, R. Eke “Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemlerde Performans Analizi ve Performans Analizinin 25.6kWp Gücündeki Çatıya Entegre Fotovoltaik Sisteme Uygulanması” 25-27 Nisan 2012, ADIM Fizik Günleri II, Denizli, s61. - 2012
7-) R.Eke, Ş. Özden, A. Şentürk, Ş. Oktik “Dış Ortam Fotovoltaik Modül Test Sistemi ve Tek Kristal Silisyum Fotovoltaik Modülün Performans İncelemesi” Adım-1 Fizik Günleri, Ayonkarahisar, 21-22 Mayıs 2010 (sözlü bildiri). - 2010
8-) Ş. Oktik, R. Eke, Fotovoltaik Güç Sistemleri, PVGS, V. Yenilenebilir Enerji Kaynakları sempozyumu (YEKSEM 09), 19-21 Haziran 2009, Diyarbakır (Çağrılı Konuşma). - 2009
9-) R.Eke, Ş. Oktik, Fotovoltaik Sistemlerin Bodrum’da Uygulanabilirliği, Bodrum Yarımadası’nın Çevresel ve Yapısal Geleceği, 6-9 Mart 2008, Bodrum. (sözlü bildiri) - 2008
10-) Eke Rüştü, Oktik Şener, Çolak Metin, 2006. İşletme Koşullarında Güneş Pili Parametrelerinin Belirlenmesi. I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi
11-) . R.Eke, Ş. Oktik, M. Çolak, 2006, İşletme Koşullarında Güneş Pili Parametrelerinin Belirlenmesi, I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi 21-23 Haziran, Eskişehir, Türkiye, 104-109. - 2006
12-) R.Eke, K.Ulgen, 2005, Şebekeye Bağlı 33 kW’lık Fotovoltaik Güç Santralinin Tasarımı ve Uygulaması, 2005 Dünya Fizik Yılı 23. Uluslarası Türk Fizik Derneği Kongresi, 13–16 Eylül, Muğla, Türkiye, 1183-1189. - 2006
13-) R.Eke, Ş. Oktik, Fotovoltaik Gerçek Bir Güç Kaynağı mıdır? 2005, IV. Yenilenebilir Enerjiler Sanayi Sergisi ve Sempozyumu, 9-10 Haziran, İzmir, Türkiye, 22-23. - 2005
14-) Eke Rüştü, Oktik Şener, 2005. Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretmek ve Muğla Üniversitesi Yerleşkesindeki Uygulamalar. TESİSAT-Dergisi
15-) Oktik Şener, Tozlu Cem, Eke Rüştü, Eltez Muhammed, 2005. Güneş Enerjisi ve Muğla Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi Uygulamaları. 24. Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri
16-) Ş. Oktik, C. Tozlu, R. Eke, M. Eltez, 2005, Güneş Enerjisi ve Muğla Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma Geliştirme Merkezi Uygulamaları, 24. Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri, 17-18 Şubat, Ankara, Türkiye (sözlü bildiri). - 2005
17-) R. Eke, Ö. Akdemir, Ö. Kara, E. Hancıoğlu, L. Özgener, Ö. Özgener, K. Ülgen, A. Hepbaşlı, 2003, Üniversitelerde Yapı Enerji Yönetim Sisteminin Oluşturulmasının Gerekliliği: Ege Üniversitesi Uygulaması, I. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, 23- 25 Mayıs, Denizli, Türkiye,108-113. - 2003
18-) R. Eke, Ş. Oktik, 2000, 54kWp Gücünde Şebeke Bağlantılı PV Güç Sisteminin Modellenmesi, III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 15–17 Kasım, İstanbul, Türkiye,159–167. - 2001
19-) R. Eke, Ş. Oktik, F. B. Alaçakır, 2000, 4kWp Gücünde Şebekeye Bağlı PV Güç Sisteminin Performansının Simülasyon Sonuçlarıyla Karşılaştırılması, TFD2000, Türk Fizik Derneği 19. Fizik Kongresi, 26–29 Eylül, Elazığ, Türkiye, 95. - 2000
20-) R. Eke, Ş. Oktik, 2000, Güneş-Elektrik Dönüşümleri ve PV Güç Sistemleri, Enerji Kaynakları Sempozyumu, 15–17 Nisan, , Çanakkale, Türkiye, 136-143. - 2000
21-) Eke Rüştü, Oktik Şener, 2000. Güneş Elektrik Dönüşümleri ve PV Güç Sistemleri. Enerji Kaynakları Sempozyumu
22-) Eke Rüştü, Oktik Şener, 1999. Fotovoltaik Güç Sistemlerinde Kayıpların Modellenmesi. Güneş Günü99
23-) R. Eke, Ş. Oktik, 1999, Fotovoltaik Güç Sistemlerinde Kayıpların Modellenmesi, Güneş Günü99, Kayseri, Türkiye, 138-144. - 1999

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kiraz, S., Eke, R., 2015. Fotovoltaik Sistemler ve Uygulamaları. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Şentürk A, Eke R., "Fotovoltaik Modüllerde Performans Parametrelerinin Sıcaklığa Bağımlılığı ve Sıcaklık Katsayıları, Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P27 - 2013
3-) Şentürk A, Eke R. "FOTOVOLTAİK MODÜLLERDE PERFORMANS PARAMETRELERİNİN SICAKLIĞA BAĞIMLILIĞI ve SICAKLIK KATSAYILARI",2013, Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı, P27 - 2013
4-) G. Sarıoğlu, R. Eke “Güneş Gözelerinde Kısmi Gölgelenme altında Sıcak Nokta Oluşumu” 6 Nisan 2012, YMF İzmir Toplantısı, İYTE, İzmir, s 51. - 2012
5-) R. Eke, Ş. Özden, Ş. Oktik, Muğla Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binasinda Türkiye’nin Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üreten “Binaya Entegre İlk Fotovoltaik (PV) Cephe Kaplama” Uygulaması", TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye, 388. - 2008
6-) A. Kalay, R. Eke, Ş. Oktik, Muğla Üniversitesi Yerleşkesinde Bulunan 15 kWp Kurulu Güce Sahip Fotovoltaik (PV) Sistemin Güç Kalitesinin İncelenmesi ve Şebeke Karakteristikleri İle Karşılaştırılması, TFD25, Türk Fizik Derneği 25. Uluslar Arası Fizik Kongresi, 25-29 Ağustos 2008, Bodrum, Türkiye, 392. - 2008
7-) Eke Rüştü, Oktik Şener, 2005. Fotovoltaik Gerçek Bir Güç Kaynağı mıdır. IV. Yenilenebilir Enerjiler Sanayi Sergisi ve Sempozyumu

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çobanlar, F.Z., Eke, R., 2015. CIGS ince film PV Sistem uygulaması ve performans analizi . Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) İçli Esıddık, Ülgen Koray, Kara Özer, Eke Rüştü, 2002. Güneş Enerjisinden Yararlanarak İçme Suyu ve Saf Su Eldesi. EBİLTEM Proje Sergisi

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Eke Rüştü, 2020. Reliability and Ecological Aspects ofPhotovoltaic Modules/PV outdoor tests. Yayın Evi: InTech Editör Adı: Abdulkerim Gok

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Solar Energy. 2020. Hakemlik Sayısı: 11
2-) Applied Energy. 2020. Hakemlik Sayısı: 4
3-) jorunal of heat transfer. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) jorunal of cleaner production. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
5-) solar energy. 2019. Hakemlik Sayısı: 25
6-) Journal of Photoenergy. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) APPLIED ENERGY. 2019. Hakemlik Sayısı: 9
8-) Journal of Cleaner Production. 2018. Hakemlik Sayısı: 3
9-) SOLAR ENERGY. 2018. Hakemlik Sayısı: 23
10-) IET-Renewable Power Generation. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
11-) APPLIED ENERGY. 2017. Hakemlik Sayısı: 8
12-) International Journal of Green Energy. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Progress in Photovoltaics. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
14-) SOLAR ENERGY. 2017. Hakemlik Sayısı: 14
15-) SOLAR ENERGY. 2016. Hakemlik Sayısı: 22
16-) Energy reports. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Energy and Buildings. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Progress in Photovoltaics. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
19-) Renewable And Sustainable Energy Reviews. 2016. Hakemlik Sayısı: 7
20-) APPLIED ENERGY. 2016. Hakemlik Sayısı: 12
21-) International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2016. Hakemlik Sayısı: 2
22-) Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
23-) Building Simulation. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Energy Conversion and Management. 2015. Hakemlik Sayısı: 3
25-) Measurement. 2015. Hakemlik Sayısı:
26-) Current Applied Physics. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
27-) APPLIED ENERGY. 2015. Hakemlik Sayısı: 5
28-) SOLAR ENERGY. 2015. Hakemlik Sayısı: 15
29-) SOLAR ENERGY. 2014. Hakemlik Sayısı: 16
30-) SOLAR ENERGY. 2013. Hakemlik Sayısı: 5
31-) APPLIED ENERGY. 2013. Hakemlik Sayısı: 3
32-) Journal of Photovoltaics. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
33-) International Journal of Green Energy. 2013. Hakemlik Sayısı: 2
34-) Solar Energy. 2013. Hakemlik Sayısı: 6

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. 2020. Hakemlik Sayısı: 6
2-) IEEE Journal of Photovoltaics. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) mugla SC. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
4-) jorunal of photovoltaics. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. 2018. Hakemlik Sayısı: 89
6-) INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH. 2017. Hakemlik Sayısı: 20
7-) journal of Photovoltaics. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Energy Technology. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Journal of Solar Energy. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Shading effect on the energy rating of two identical PV systems on a building façade - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Spectral irradiance effects on the outdoor performance of photovoltaic modules - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
3-) Eke, R., Senturk A., "Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system", 2012, Solar Energy 86 -9, 2665-2672 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 10
4-) Eke, R.,Kavasoglu AS., Kavasoglu N.,"Design and implementation of a low-cost multi-channel temperature measurement system for photovoltaic modules", 2012, Measurement 45-6, 1499-1509 - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Hepbasli A, Ulgen K, Eke R,"Solar Energy Applications in Turkey",2004, Energy Sources 26-6, 551-561 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Shading effect on the energy rating of two identical PV systems on a building façade - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Spectral irradiance effects on the outdoor performance of photovoltaic modules - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Eke, R., Senturk A., "Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system", 2012, Solar Energy 86 -9, 2665-2672 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 14

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Spectral irradiance effects on the outdoor performance of photovoltaic modules - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Eke, R., Senturk A., "Performance comparison of a double-axis sun tracking versus fixed PV system", 2012, Solar Energy 86 -9, 2665-2672 - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: YENİ BİR YÖNTEM İLE KRİSTAL SİLİSYUM TABANLI FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN ELEKTRİKSEL PERFORMANSININ HESAPLANMASI VE SICAKLIK KATSAYILARININ (İÇ VE DIŞ) PERFORMANSA OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Konu: Fotovoltaik modül ve sistemler, sıcaklık katsayıları. Ali-Şentürk. 2016

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: FOTOVOLTAİK TERMAL (PV/T) SİSTEMİN FARKLI SIVILARLA ENERJİ ANALİZİ. Konu: Enerji, Güneş Enerjisi. Onur -DEVECİ. 2019
2-) Tez Adı: Güneş Gözesi ve Fotovoltaik Modül Parametrelerinin İncelenmesi. Konu: Güneş gözesinde performansı etkileyen iç ve dış parametreler. Murat-Çoban. 2019
3-) Tez Adı: CIGS İnce Film PV Sistem Uygulaması ve Performans Analizi. Konu: Fotovoltaik, İncefilm, Yenilenebilir Enerji. Fatma Zehra-Çobanlar. 2018
4-) Tez Adı: KRİSTAL SİLİSYUM GÜNEŞ GÖZELERİNDE DOĞAL İKLİM ŞARTLARINDA OLUŞAN TOZLANMA VE YÜZEY KİRLİLİĞİNİN VERİME ETKİSİ. Konu: Güneş Gözeleri. Selahattin-ALAGÖZYAYLASI. 2018
5-) Tez Adı: FARKLI COĞRAFYALARDA BULUNAN AYNI BÜYÜKLÜKTEKİ MÜSTAKİL KONUTLARIN ELEKTRİK ENERJİSİ İHTİYACININ FOTOVOLTAİK-RÜZGAR HİBRİT ENERJİ SİSTEMLERİNDEN KARŞILANMASI İÇİN YAPILAN TASARIM VE OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI. Konu: Fotovoltaik Rüzgar. Onur-Gülkokan. 2017
6-) Tez Adı: 40.5kWp Kurulu Güçteki Fotovoltaik Güç Sisteminin Binaya Katkısının İncelenmesi. Konu: BIPV sistem, enerji,. Cihan . 2014
7-) Tez Adı: Programlanabilir Lojik Kontrol(PLC) ile Güneşi izleyen sistemin tasarımı ve bir fotovoltaik modüle uygulanması . Konu: Güneş izleme, PLC programlama. Enver. 2014
8-) Tez Adı: Güneş gözelerinde gölgelenme etkisi. Konu: güneş gözesi, gölgelenme. Gencer . 2012
9-) Tez Adı: Muğla iklim koşullarında silisyum bir güneş gözesinin performansının değerlendirilmesi. Konu: Fotovoltaik, silisyum, enerji. Hüseyin. 2010
10-) Tez Adı: Muğla Üniversitesi yerleşkesinde bulunan 15 kWp kurulu güce sahip fotovoltaik (PV) sistemin güç kalitesinin incelenmesi ve şebeke karakteristikleri ile karşılaştırılması. Konu: PV sistem, güç kalitesi, enerji. Altan. 2008

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Güneş Enerjisi ve İleri Biyolojik Arıtma. Proje Türü: Diğer (Ulusal). İztuzu Plajı GES ve Biyolojik Arıtma Tesisi Kurulumu Fizibilite Projesi İle Caretta Carettaların Yüzü Gülecek. 2016-2016

(G-6) TÜBİTAK 1002 veya 3001 kapsamında desteklenen ve tamamlanan projelerde görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: PV platformunun oluşumu. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Ulusal PV Teknoloji Platformunun Oluşturulması. 2011-2014
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: temiz enerjiler. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). “Alternatif Enerjiler Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmeleri ve Uygulamaları (Güneş, Rüzgar, Biyogaz ve Isı pompaları) “ 03/DPT/006 Nolu DPT projesi. 2010-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: fotovoltaik üretim hattı. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Fotovoltaik Üretim Hattı Oluşturulması. 2009-2011
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: thin film solar cells. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Instability phenomena in thin film silicon for solar cell applications. 2008-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: güneş enerjisi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). 54kWp Gücünde Şebekeye Bağlı PV Güç Sistemi. 2005-2008

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: güneş enerjisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. KRİSTAL SİLİSYUM GÜNEŞ GÖZELERİNDE DOĞAL İKLİM ŞARTLARINDA OLUŞAN TOZLANMA VE YÜZEY KİRLİLİĞİNİN VERİME ETKİSİ. 2016-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yönetici. Konu: CIGS PV sistemlerinde performans incelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı Elektriksel Bağlantılardan Oluşan Bakır-İndiyum-Galyum-Selenyum (CIGS) Fotovoltaik (PV) Sistemlerin Performanslarının İncelenmesi. 2015--1
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Güneş gözeleri, sıcaklık verim ilişkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yeni Bir Yöntem ile Kristal Silisyum Tabanlı Fotovoltaik Modüllerin Elektriksel Performansının Hesaplanması ve Sıcaklık Katsayılarının (İç ve Dış) Performansa Olan Etkisinin İncelenmesi.. 2015-2016
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: PV ve Rüzgar enerjisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Farklı coğrafyalarda bulunan aynı büyüklükteki müstakil konutların elektrik enerjisi ihtiyacının fotovoltaik rüzgar hibrit enerji sistemlerinden karşılanması için yapılan tasarım ve optimizasyon çalışması. 2014-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: güneş enerjisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. FOTOVOLTAİK-TERMAL (PVT) SİSTEMİN KURULMASI VE PERFORMANS ANALİZİ. 2014-2018
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: PVT sistemin kurulması ve performans incelemesi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. FOTOVOLTAİK-TERMAL (PVT) SİSTEMİN KURULMASI VE PERFORMANS ANALİZİ. 2014-2018
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: güneş enerjisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 40 kWp gücünde Fotovoltaik sistemin bina yüzey kaplamasında kullanılması ve performansının izlenmesi 7,8kWp gücünde iki eksenli güneş izleyici Fotovoltaik sistemin kurulması, 24 adet güneş kolektöründen elde edilecek ısının spor salonu ve yüzme havuzunun ısıtma sistemine eklenmesi ve kurulacak sistemlerin performanslarının izlenmesi. 2010-2012

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: güneş-elektrik dönüşümleri ve elektrikli araçlar. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Güneş Arabası Tasarımı ve İmalatı. 2008-2009
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: güneş elektrik dönüşümü. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Güneş Pili Parametrelerinin İşletme Koşullarıyla İlişkilendirilmesi” Ege Üniversitesi 02/GEE/003 Nolu Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. 2007-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: güneş enerjisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Güneş Enerjisinden Yararlanarak İçme Suyu ve Saf Su Eldesi”, Ege Üniversitesi 2003/GEE/003 Nolu Araştırma Fonu Projesi, . 2007-2008

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Photovoltaic TechnologyPlatform, Mirror Group (MG) - Meeting, 1-2 October 2007, Hotel YUCELEN-. 1-2 October 2007, Hotel YUCELEN- . Mugla,Turkey. 2007

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 2. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi. 15-17 Mayıs. zmir Türkiye.. 2002

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 6th Mirror Group Meeting. 1-2 Oct. Turkey. 2007
2-) Organic Solar Cells Symposium. June 24-25. Izmir Turkey.. 2003
3-) 3. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi. 2-3 Mayıs. İzmir, Türkiye. 2003
4-) Organic Solar Cells Symposium. June 24-25. Turkey. 2003

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi. 24-25-26 Mayıs. Türkiye. 2006
2-) III. Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi. 24-25-26 Mayıs. Muğla. 2006
3-) IV. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu ve Sanayi Sergisi. 9-10 Haziran. İzmir Türkiye.. 2005
4-) Fizik ve Fizik Eğitiminde Gelişmeler Çalıştayı. 13-14 Mayıs . Muğla, Türkiye.. 2005
5-) IV. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu ve Sanayi Sergisi,. 9-10 Haziran. Türkiye. 2005
6-) Fizik ve Fizik Eğitiminde Gelişmeler Çalıştayı,. 13-14 Mayıs. Türkiye.. 2005
7-) 3. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi . 2-3 Mayıs. Türkiye. 2003
8-) 2. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi, . 15-17 Mayıs. Izmir Türkiye.. 2002
9-) “VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu” . Haziran 21-24. Izmir Türkiye.. 2001
10-) “VI. Türk-Alman Enerji Sempozyumu: Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çevre Korunumu” . Haziran 21-24. Izmir Türkiye.. 2001
11-) I. Güneş ve Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sanayi Sergisi ve Sempozyumu, . Mayıs. İzmir, Türkiye. . 2001

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Yenilenebilir Enerji Konferansı, 14 Kasım 2014. Kasım. Türkiye, Muğla. 2014
2-) FOSİL YAKITLARIN ALTERNATİFİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI, . 30 Mayıs 2014. Türkiye, İzmir. 2014
3-) Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği. Haziran. Türkiye. 2012
4-) ”İsveç Tarzı Sürdürülebilir Kalkınma” Türk Belediyeleri bundan nasıl faydalanabilir?. Ekim. Türkiye. 2009
5-) Muğla Yöresi Alternatif Enerji Sistemleri ve Kullanımı. Aralık. Türkiye. 2007

Verdiği Dersler

FİZ1802 2019-2020 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1808 2019-2020 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1810 2019-2020 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1812 2019-2020 Bahar

Genel Fizik II

FİZ3512 2019-2020 Bahar

Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları

FİZ5501 2019-2020 Bahar

YOĞUN MADDE FİZİĞİ I

FİZ6090 2019-2020 Bahar

Seminer

FİZ6701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FİZ6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FİZ1801 2019-2020 Güz

Genel Fizik I

FİZ1807 2019-2020 Güz

Genel Fizik I

FİZ1809 2019-2020 Güz

Genel Fizik I

FİZ1811 2019-2020 Güz

Genel Fizik I

FİZ4519 2019-2020 Güz

Güneş Enerjisi

ENR5502 2018-2019 Bahar

Fotovoltaik Sistemler

FİZ1802 2018-2019 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1810 2018-2019 Bahar

Genel Fizik II

FİZ3512 2018-2019 Bahar

Temiz ve Tükenmez Enerji Kaynakları

ENR5502 2018-2019 Güz

Fotovoltaik Sistemler

ENR5513 2018-2019 Güz

Güneş Enerjisi Temelleri

FİZ1801 2018-2019 Güz

Genel Fizik I

FİZ1809 2018-2019 Güz

Genel Fizik I