Personel

Doç.Dr. ESİN SAKALLI ÇETİN
Doç.Dr.
Esin Sakallı Çetin
@ E-posta
esincetin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 4854

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji AD 2001

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD 2005

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD 2011

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özcan Önder, Belli Ahmet Korkut, Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, İlhan Çelik Özgür, Kaplan Mehmet, Kayılıoğlu Selami Ilgaz, Dönmez Cem, Polat Murat, 2019. Upregulation of SIRT1 gene in gastric adenocarcinoma. Turkish Journal of Gastroenterology
2-) Kara Bilge, Şahin Nilfer, Kara Murat, Sakallı Çetin Esin, Topal Hatice, 2018. The relationship between attention deficit hyperactivity disorder and reelin gene polymorphisms in Turkish population. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
3-) Beydilli Halil, Yılmaz Nigar, Sakallı Çetin Esin, Topal Yaşar, Topal Hatice, Sözen Hamdi, Altuntaş İrfan, Ciğerci İbrahim Hakkı, 2017. The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Superoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon Induced Brain Damage. Studies on Ethno-Medicine
4-) Sakallı Çetin Esin, Tetiker Hasan, İlhan Çelik Özgür, Yılmaz Nigar, Ciğerci İbrahim Hakkı, 2017. Methotrexate-Induced Nephrotoxicity in Rats: Protective Effect of Mistletoe (Viscum album L.) Extract. Complementary Medicine Research
5-) Bayram Dilek, Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, Özgöçmen Meltem, Candan İbrahim Aydın, 2016. The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells.. HUMAN EXPERIMENTAL TOXICOLOGY
6-) Sakallı Çetin Esin, Nazıroğlu Mustafa, Çiğ Bilal, Övey İshak Suat, Aslan Koşar Pınar, 2016. Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel. Journal of Receptors and Signal Transduction
7-) Beydilli Halil, Yılmaz Nigar, Sakallı Çetin Esin, Topal Yaşar, İlhan Çelik Özgür, Şahin Cem, Topal Hatice, Ciğerci İbrahim Hakkı, Sözen Hamdi, 2015. Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver. Iran Red Crescent Med J
8-) Sözen, H., İlhan Çelik, Ö., Sakallı Çetin, E., Yılmaz, N., Aksözek, A., Topal, Y., Ciğerci, İ.H., Beydilli, H., 2014. Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole. Cell Biochem Biophys.
9-) Eren, E., Edgunlu, T., Korkmaz, H.A., Cakir, E.D.P., Demir, K., Cetin, E.S., Celik, S.K., 2014. Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent. Gene
10-) Kalemci, S., Gökdogan Edgünlü, T., Kara, M., Özel Türkçü, Ü., Sakalli Çetin, E., Zeybek, A., 2014. Sirtuin gene polymorphisms are associated with chronic obstructive pulmonary disease in patients in Muğla province. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
11-) Kalemci, S., Yıldız, G., Zeybek, A., Ayık, S., Sakalli Çetin, E., Cilaker Mıçılı, S., Bağrıyanık, A., Aksun, S., Ersöz, H., Yılmaz, O., 2013. Mistletoe Extract Helixor Treatment Attenuates Allergic Airway Remodeling In A Mouse Model Of Asthma. Acta Medica Mediterranea
12-) Yılmaz, M., Gökdogan Edgünlü, T., Yılmaz, N., Sakallı Çetin, E., Karakaş Çelik, S., Karadaban Emir, G., Sözen, A., 2013. Genetic variants of synaptic vesicle and presynaptic plasma membrane proteins in idiopathic generalized epilepsy. Journal of Receptors and Signal Transduction
13-) Kalemci, S., Dirican, N., Sakallı Çetin, E., Sözen, H., Üner, A.G., Yaylalı, A., Aksun, S., Karaçam, V., Ülger, E., Sütçü, R., Dirican, A., 2013. The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice. European Review for Medical and Pharmacological Sciences
14-) Yılmaz, H.R., Uz, E., Altunbaşak, A., Sakallı, E., Özçelik, N., 2010. Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells. Toxicology and Industrial Health

(A-2) SCI veya SCI-Expanded , SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Çetinkaya Mehmet, Kaba Mehmet, Sakallı Çetin Esin, Candan Şükrü, 2015. Case Report Y Chromosome Microdeletion in an Infertile Patient with Mosaic Klinefelter Syndrome. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN GENETICS
2-) Gökdoğan Edgünlü, T., Duvarcı, İ., Sakallı Çetin, E., 2013. Does X-chromosome carry the gene responsible for bipolar disorder? An offspring with bipolar disorder and coexisting muscular dystrophy from a mother with bipolar disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology
3-) Sakallı Çetin, E., Özçelik, N., 2007. Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması . Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çetintaş Yunus, Nadeem Said, Sakallı Çetin Esin, Erdoğan Eliuz Elif Ayşe, Özler Mehmet Ali, 2020. GREEN SYNTHESIS, ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER ACTIVITIES OF AgNPs PREPARED FROM THE LEAF EXTRACT OF Eucalyptus camaldulensis. Mugla Journal of Science and Technology
2-) Sakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, Çelikler Kasımoğulları Serap, Ulukaya Engin, 2016. Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Ökse Otu Ekstraktlarının Apoptotik Etkisinin Araştırılması. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi
3-) Kalemci Serdar, Edgünlü Tuba, Özel Türkcü Ümmühani, Sakallı Çetin Esin, Zeybek Arife, Candan Hüseyin, 2013. FOXO3a gene polymorphism and serum FOXO3a levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls Effects ofgenetic polymorphism in chronic obstructive pulmonary disease. Smyrna Tıp Dergisi

(A-4) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Sakallı Çetin Esin, Aslan Koşar Pınar, Özçelik Nurten, 2014. Mistletoe in the treatment of malignant melanoma. Journal of Clinical and Experimental Investigations
2-) Kara Murat, Şen Aşkın, Sakallı Çetin Esin, Kürşat Kargun, 2014. Chromosomal Translocation t 10 19 q11 2 q13 4 in an Infertile Male. The Eurasian Journal of Medicine

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yeniçeri Emine Neşe, Yıldız Ece, Ayşe Seydaoğulları, Samet Güleç, Sakallı Çetin Esin, Baldemir Ercan, 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi. Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sakallı Çetin Esin, Nazıroğlu Mustafa, Çiğ Bilal, Övey İshak Suat, Aslan Koşar Pınar, 2016. Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel. 6th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels

(B-3) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özcan Önder, Kara Murat, İlhan Çelik Özgür, Sakallı Çetin Esin, Polat Murat, Belli Ahmet Korkut, Çelik Serkan Yaşar, 2015. The Evaluation of runx gene expressions in breast carcinomas and fibroadenomas. V. International congress of Molecular Medicine.
2-) Özcan Önder, Çelik Serkan Yaşar, Sakallı Çetin Esin, Ulukaya Engin, 2015. Oncogram research in a patient with blateral synchronous breast carcinoma. 3rd Anticancer Agent Development Congress
3-) Sakallı Çetin Esin, Bayram Dilek, Kara Murat, Özgöçmen Meltem, Candan İbrahim Aydın, 2014. Conformation of apoptotic effect of the Viscum album L Extracts on human breast cancer MCF 7 cells with TUNEL assay. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.Cell Membranes and Free Radical Research
4-) Sakallı Çetin Esin, Bayram Dilek, Kara Murat, Candan İbrahim Aydın, Özgöçmen Meltem, 2014. To examine the effects of the thymoquinone on human breast cancer MDA MB 231 cells. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.Cell Membranes and Free Radical Research
5-) Bayram Dilek, Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, Özgöçmen Meltem, Candan İbrahim Aydın, 2014. To examine the effects of the silibinin on human breast cancer MDA MB 231 cells. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.Cell Membranes and Free Radical Research
6-) Sakallı Çetin Esin, Bayram Dilek, Kara Murat, Candan İbrahim Aydın, Özgöçmen Meltem, 2014. The Viscum album L extracts induce apoptosis of human breast cancer MDA MB 231 cells. 5th International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.Cell Membranes and Free Radical Research
7-) Sakallı Çetin Esin, Bayram Dilek, Kara Murat, 2014. The apoptotic effects of Viscum Album L Extracts on MCF human breast cancer cell line. EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress
8-) Sakallı Çetin Esin, Bayram Dilek, Kara Murat, 2014. Investigation of the effects of the thymoquinone on MCF human breast cancer cell line. EACR-Sponsored 2nd Anticancer Agents Congress 5th Multidisciplinary Cancer Research Congress
9-) Sakallı Çetin Esin, Bayram Dilek, Candan İbrahim Aydın, 2013. The Apoptotic Effects Of The Mistletoe Extracts Helixor A Helixor P and Helixor M on Human Breast Cancer Cell Line. The International Symposium On Cancer Nanomedicine
10-) Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, 2013. Investigation of The Effects of Viscum album L on ENHO Gene Expression in Breast Cancer Cell Line. The International Symposium On Cancer Nanomedicine
11-) Aslan Koşar, P., Aşcı, D., Ertok, S., Çelik, E., Sakallı Çetin, E., 2010. Demostrating the proliferation index (PI) and sister chromatid Exchange (SCE) pre-treatment and post-treatment in helicobacter pylori infections.. 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress Focus on Calcium Signaling and TRP Channels.Cell Membranes and Free Radical Research
12-) Sakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, Çelikler Kasımoğulları Serap, Ulukaya Engin, 2009. The Differential Antigrowth Effects of Viscum album extracts on Highly Invasive Breast Cancer Cell Line MDA MB 231. Joınt 4th Eortc Pathobıology Group Annual Meetıng & 1st Internatıonal Multıdıscıplınary Cancer Research Congress

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Sakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, Aslan Koşar Pınar, Uz Efkan, 2005. Isparta ili Büyükkabaca kasabasında tarımla uğraşan ve pestisit uygulayan bireylerin kan örneklerinde kardeş kromatid değişimi KKD sıklığı ve ökse otu Viscum album L nun KKD üzerine etkisi. IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bayram Dilek, Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, Özgöçmen Meltem, Candan İbrahim Aydın, 2017. Mcf-7 Insan Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Silibinin Etkisinin In Vitro Ortamda Incelenmesi. 12. Ulusal Histoloji Ve Embriyoloji Kongresi
2-) Bayram Dilek, Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, Özgöçmen Meltem, Candan İbrahim Aydın, 2014. MCF 7 İnsan Meme Kanseri Hücre Hattı Üzerine Silibinin Etkisinin in vitro ortamda incelenmesi. XII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi
3-) Kara Bilge, Şahin Nilfer, Kara Murat, Sakallı Çetin Esin, Topal Hatice, 2013. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Reelin Gen Polimorfizminin Araştırılması. Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu.
4-) Yılmaz Mustafa, Edgünlü Tuba, Yılmaz Nigar, Sakallı Çetin Esin, Karakaş Çelik Sevim, Karadaban Emir Gülser, Sözen Ayşe, 2013. İdiopatik Jeneralize Epilepsilerde Sinaptik Vezikül ve Presnaptik Plazma Membran Proteinlerinin Genetik Varyasyonları. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi
5-) Sözen Hamdi, İlhan Çelik Özgür, Sakallı Çetin Esin, Yılmaz Nigar, Aksözek Alper, Topal Yaşar, Ciğerci İbrahim Hakkı, Beydilli Halil, 2013. Silibininin ratlarda itrakonazolün neden olduğu karaciğer hasarından koruyucu etkisinin araştırılması. 2. Ulusal Kilinik Mikrobiyoloji Kongresi
6-) Tetiker Hasan, Sakallı Çetin Esin, İlhan Çelik Özgür, Yılmaz Nigar, Topal Hatice, Sözen Hamdi, Koşar Mehmet İlkay, Ciğerci İbrahim Hakkı, Çitil Burak Ekrem, 2013. Metotreksatın neden olduğu karaciğer hasarına karşı Silibininin muhtemel koruyucu etkileri. 2. Ulusal Kilinik Mikrobiyoloji Kongresi
7-) Sakallı Çetin Esin, Kara Murat, 2013. Meme Kanseri Hücre Hattında Ökse Otu Ekstraktlarının SIRT2 ve SIRT3 Genlerinin Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi
8-) Kara Murat, Sakallı Çetin Esin, 2013. Meme Kanseri Hücre Hattında Silybum marianum ve Thymoquinone un SIRT2 ve SIRT3 Genlerinin Ekspresyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi
9-) Kalemci Serdar, Dirican Nigar, Sakallı Çetin Esin, Sözen Hamdi, Üner Aykut Göktürk, Yaylalı Aslı, 2013. Metotreksat ile indüklenmiş pulmoner fibroziste minosiklinin etkinliği. ÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
10-) Kalemci Serdar, Edgünlü Tuba, Özel Türkcü Ümmühani, Sakallı Çetin Esin, Zeybek Arife, 2013. KOAH Hastalarında Foxo3a Gen Polimorfizmi Ve Serum Foxo3a Seviyesi. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi - Solunum 2013
11-) Edgünlü Tuba, Duvarcı İbrahim, Sakallı Çetin Esin, 2012. Bipolar Bozukluktan X Kromozomu Sorumlu Olabilir mi Annesi Bipolar Bozukluk Olan Bipolar Bozukluk Müsküler Distrofili Bir Olgu. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi
12-) Sakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, Çelikler Kasımoğulları Serap, Ulukaya Engin, 2010. The Differential Antigrowth Effects of Viscum album extracts on MCF 7 Breast Cancer Cell Line. III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu.
13-) Aslan Koşar Pınar, Şenol Altuğ, Sakallı Çetin Esin, Akın Mete, Özçelik Nurten, 2009. Helicobacter pylori infeksiyonlarında Kardeş Kromatid Değişim Sıklığının KKD Gösterilmesi. XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
14-) Aslan Koşar Pınar, Soysal Yasemin, Ergün Osman, Sakallı Çetin Esin, Koşar Alim, 2009. Azospermili Hastada Saptanan 46 XY del Yp Genotipi. 8. Ulusal Androloji Kongresi
15-) Aslan Koşar Pınar, Özçelik Nurten, Oksay Taylan, Koşar Alim, Sakallı Çetin Esin, Yiğit Ayşe, 2009. Nonobstrüktif Azospermili ve Şiddetli oligospermili Hastalarda Saptanan Sitogenetik Anomaliler. 8. Ulusal Androloji Kongresi
16-) Sakallı Çetin Esin, Aslan Koşar Pınar, Koşar Alim, Özçelik Nurten, 2008. Mesane Kanserli Hastalarda Kardeş Kromatid Değişimi Sıklığı. II. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu
17-) Özçelik Nurten, Sakallı Çetin Esin, Aslan Koşar Pınar, 2007. Sulu Tarımla Aktif Olarak Uğraşan Ve Pestisit Uygulayan Bireylerin Kan Örneklerinde Kardeş Kromatid Değişimi KKD Sıklığı Ve Ökse Otu Viscum Album L Ekstraktlarının KKD Üzerine Etkisi. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
18-) Aslan Koşar Pınar, Özçelik Nurten, Sakallı Çetin Esin, Koşar Alim, 2007. IVF Kliniğine Başvuran 46 XY 46 XX 45 XO 47 XXY 48 XXXY Karyotip Kuruluşlarının Mozaizmine Sahip İnfertil Erkek Olgu. X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi
19-) Yılmaz Hacı Ramazan, Uz Efkan, Yiğit Ayşe, Sakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, 2006. Sıçan kemik iliği hücrelerinde sisplatin ile oluşturulan genotoksisiteye kafeik asit fenetil esterin etkileri. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
20-) Uz Efkan, Yiğit Ayşe, Sakallı Çetin Esin, Özçelik Nurten, Yılmaz Hacı Ramazan, 2006. Kafeik asit fenetil esterin insan lenfosit kültürlerinde kardeş kromatid değişimi üzerine etkisi. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi
21-) Özçelik Nurten, Yılmaz Hacı Ramazan, Sakallı Çetin Esin, Uz Efkan, 2004. The activity of xanthine oxidase in the liver of streptozotocin induced diabetic rats protective effect of caffeic acid phenethyl ester. I. Uluslar arası Katılımlı Karaciğer Sempozyumu

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Food Properties. 2010. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Food and Chemical Toxicology. 2009. Hakemlik Sayısı: 5

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) African Journal of Biotechnology . 2010. Hakemlik Sayısı: 2

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Pediatric Neurology.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 6
4-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7
6-) Methotrexate-Induced Nephrotoxicity in Rats: Protective Effect of Mistletoe (Viscum album L.) Extract - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) The relationship between attention deficit hyperactivity disorder and reelin gene polymorphisms in Turkish population - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
10-) Upregulation of SIRT1 gene in gastric adenocarcinoma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
12-) The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 17
14-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Sirtuin gene polymorphisms are associated with chronic obstructive pulmonary disease in patients in Muğla province - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
16-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
17-) Genetic variants of synaptic vesicle and presynaptic plasma membrane proteins in idiopathic generalized epilepsy - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
18-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
19-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
20-) The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
22-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) Sirtuin gene polymorphisms are associated with chronic obstructive pulmonary disease in patients in Muğla province - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
24-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
25-) The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
26-) The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Superoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon Induced Brain Damage - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
27-) Case Report Y Chromosome Microdeletion in an Infertile Patient with Mosaic Klinefelter Syndrome - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
29-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
30-) The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
31-) Methotrexate-Induced Nephrotoxicity in Rats: Protective Effect of Mistletoe (Viscum album L.) Extract - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
33-) Sirtuin gene polymorphisms are associated with chronic obstructive pulmonary disease in patients in Muğla province - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
34-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
35-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
36-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
37-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
38-) Genetic variants of synaptic vesicle and presynaptic plasma membrane proteins in idiopathic generalized epilepsy - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
39-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
40-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
41-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
42-) Mistletoe Extract Helixor Treatment Attenuates Allergic Airway Remodeling In A Mouse Model Of Asthma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
43-) Genetic variants of synaptic vesicle and presynaptic plasma membrane proteins in idiopathic generalized epilepsy - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
44-) The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
45-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
46-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
47-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
48-) The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
49-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
50-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
51-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
52-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Superoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon Induced Brain Damage - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
3-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
4-) The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Superoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon Induced Brain Damage - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Genetic variants of synaptic vesicle and presynaptic plasma membrane proteins in idiopathic generalized epilepsy - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) The efficacy of minocycline against methotrexate-induced pulmonary fibrosis in mice - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) Methotrexate-Induced Nephrotoxicity in Rats: Protective Effect of Mistletoe (Viscum album L.) Extract - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) The Effects of Thymoquinone on Nitric Oxide and Superoxide Dismutase Levels in a Rat Model of Diazinon Induced Brain Damage - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
14-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
15-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
16-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
17-) Evaluation of the Protective Effect of Silibinin in Rats with Liver Damage Caused by Itraconazole - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
18-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
19-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
20-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
21-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
22-) Anticlastogenic effect of Caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on cisplatin-induced chromosome aberrations in rat bone marrow cells - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
23-) Mistletoe Extract Helixor Treatment Attenuates Allergic Airway Remodeling In A Mouse Model Of Asthma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
24-) Kanser Tedavisinde Kullanılan Ökse otu (Viscum album) Ekstraktının Apoptosiz Mekanizması - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Chromosomal Translocation t 10 19 q11 2 q13 4 in an Infertile Male - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) FOXO3a gene polymorphism and serum FOXO3a levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls Effects ofgenetic polymorphism in chronic obstructive pulmonary disease - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Ökse Otu Ekstraktlarının Apoptotik Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Chromosomal Translocation t 10 19 q11 2 q13 4 in an Infertile Male - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Chromosomal Translocation t 10 19 q11 2 q13 4 in an Infertile Male - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Chromosomal Translocation t 10 19 q11 2 q13 4 in an Infertile Male - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) Chromosomal Translocation t 10 19 q11 2 q13 4 in an Infertile Male - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
10-) FOXO3a gene polymorphism and serum FOXO3a levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls Effects ofgenetic polymorphism in chronic obstructive pulmonary disease - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) The apoptotic effects of silibinin on MDA-MB-231 and MCF-7 human breast carcinoma cells. - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free radical damage in rat liver - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Selenium potentiates the anticancer effect of cisplatin against oxidative stress and calcium ion signaling induced intracellular toxicity in MCF 7 breast cancer cells involvement of the TRPV1 channel - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
5-) Genetic variants of estrogen beta and leptin receptors may cause gynecomastia in adolescent - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde duygusal zeka ve empati ilişkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: İki farklı yapıda yeni N4 tipi bis oksim ve bis dioksim ligandları ile bu ligandların biyolojik bazı geçiş metalleri ile koordinasyon bileşikleri sentezlenerek karakterize edilmesi ve kansere karşı ilaç olarak kullanılabilme potansiyelini belirlemek için Topoizomeraz I ve II DNA bağlanma DNA kesme ve bazı kanser türlerine karşı sitotoksisitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bis oksim ve Bis dioksim temelli topoizomeraz I ve II inhibitörü geçiş metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu In vitro DNA bağlanma nükleaz aktivite ve çeşitli insan kanser hücrelerine karşı sitotoksisiteleri. 2016-2019

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: ADAMTS Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ADAMTS Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. 2015-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: A549 akciğer kanseri hücre hatlarında badem üzerinde yetişen ökse otu ekstraktının glikoliz yolağına etkisinin araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Endemik Ökse Otunun Antikanser Mekanizmasının Metabolik Açıdan Araştırılması. 2015-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Viscum album L Ekstraktlarının İn Vitro Ortamda Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisinin immünohistokimyasal yöntemlerle araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Viscum album L Ekstraktlarının İn Vitro Ortamda Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerine Etkisi. 2012-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. MAPK ve AKT Sinyal yolaklarının Speedy/RINGO proteini ile ilişkisinin nöroblastoma hücrelerinde aydınlatılması. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Balık hücre hattında Lenfosistis virüsünün çoğalmasını engelleyecek ürün geliştirilmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lenfosistis virüsünün çoğalmasını engelleyecek ürün geliştirilmesi. 2015-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: miRNA ve SIRT Genlerindeki Mutasyonların Mide Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mide Kanseri Patogenezinde miRNA ve SIRT Gen Ekspresyonlarının Rolü. 2013-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sıçanlarda Metotreksat İle İndüklenen Karaciğer Böbrek Beyin Akciğer Hasarlarına ve DNA Hasarına Karşı Helixor Ve Silibinin in Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sıçanlarda Metotreksat İle İndüklenen Karaciğer Böbrek Beyin Akciğer Hasarlarına ve DNA Hasarına Karşı Helixor Ve Silibinin in Koruyucu Etkisinin Araştırılması . 2013-2014
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Silybum Marianum Ve Viscum Album un Sıçanlarda İtrakonazol ün Dokularda Neden Olduğu Hasardan Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Silybum Marianum Ve Viscum Album un Sıçanlarda İtrakonazol ün Dokularda Neden Olduğu Hasardan Koruyucu Etkisinin Araştırılması. 2013-2014
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: miRNA Ve SIRT Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. miRNA Ve SIRT Gen Ekspresyonlarının Kolorektal Kanseri Patogenezindeki Rollerinin Araştırılması. 2013-2016
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda EEG Değişiklikleri Ve Reelin Gen Polimorfizmle İlişkisinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda EEG Değişiklikleri Ve Reelin Gen Polimorfizmle İlişkisinin Araştırılması. 2013-2016
8-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sıçanlarda Diazinonun Karaciğer Ve Beyine Toksik Etkisi Üzerine Thymoquinone Ve Silibinin in Olası Koruyucu Etkisinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Sıçanlarda Diazinonun Karaciğer Ve Beyine Toksik Etkisi Üzerine Thymoquinone Ve Silibinin in Olası Koruyucu Etkisinin Araştırılması. 2012-2014
9-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında KOAH FOXO3a Gen Polimorfizmleri Ve Serumda FOXO3a Düzeylerinin Araştırılması. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında KOAH FOXO3a Gen Polimorfizmleri Ve Serumda FOXO3a Düzeylerinin Araştırılması. 2012-2013
10-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: diyopatik Jeneralize Epilepsilerde Ije Snare Gen Polimorfizmlerinin araştırılmas. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İdiyopatik Jeneralize Epilepsilerde Ije Snare Gen Polimorfizmleri. 2012-2013

Verdiği Dersler

TBI5001 2020-2021 Güz

Genel Tıbbi Biyoloji ve Genetik I

TBI5504 2020-2021 Güz

Hücre Yaşam Döngüsü ve Ölümü

TBI5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TIP1801 2020-2021 Güz

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK