Personel

Doç.Dr. UĞUR ERKARSLAN
Doç.Dr.
Uğur Erkarslan
@ E-posta
eugur@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1607

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Matematiksel Fizik Abd

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Fizik Bölümü / Matematiksel Fizik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği 1992

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği 1994

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği 2002

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Erkarslan Uğur, Dönmez Adem, Kara Subaşat Hülya, Aygün Muhittin, Çoban Mustafa Burak, 2018. Synthesis, Structure and Photoluminescence Performance of a New Er3-Cluster-Based 2D Coordination Polymer. Journal of Cluster Science
2-) Koçak Çağdaş, Oylumluoğlu Görkem, Dönmez Adem, Çoban Mustafa Burak, Erkarslan Uğur, Aygün Muhittin, Kara Subaşat Hülya, 2017. Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato-? sup3/sup iO/i , iN/i , iO/i ')copper(II)/title. Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry
3-) Erkarslan, U., Oylumluoglu, G., Coban, M.B., Öztürk, E., Kara, H., 2016. Cyanide-bridged trinuclear MnIII–FeIII assembly: Crystal structure, magnetic and photoluminescence behavior. Inorganica Chimica Acta
4-) Coban, M.B., Erkarslan, U., Oylumluoglu, G., Aygun, M., Kara, H., 2016. Hydrothermal synthesis, crystal structure and Photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer. Inorganica Chimica Acta
5-) Boda, A., Boyacıoğlu, B., Erkarslan, U., Chatterjee, A., 2016. Effect of Rashba spin–orbit coupling on the electronic, thermodynamic, magnetic and transport properties of GaAs, InAs and InSb quantum dots with Gaussian confinement. Physica B: Condensed Matter
6-) Oylumluoglu, G., Mirioglu, S., Aksu, S., Erkaslan, U., Siddiki, A., 2015. Temperature dependent symmetry to asymmetry transition in wide quantum wells. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
7-) Atci H, Erkarslan U, Siddiki A, Räsänen E, 2013. Stability of spin droplets in realistic quantum Hall devices. Journal of Physics: Condensed Matter
8-) Erden Gulebaglan S., Oylumluoglu G., Erkaslan U., Siddiki A., Sökmen I., 2012. The effect of disorder on integer quantized Hall effect. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
9-) Salman A., Koymen E., Yucel M.b., Atci H., Erkarslan U., Siddiki A., 2012. Screening theory based modeling of the quantum Hall based quasi particle interferometers defined at quantum dots. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
10-) Erkarslan U, Oylumluoglu G, Grayson M, Siddiki A, 2012. The visibility of IQHE at sharp edges experimental proposals based on interactions and edge electrostatics. New Journal of Physics
11-) Sakiroglu S., Erkarslan U., Oylumluoglu G., Siddiki A., Sokmen I., 2010. Microscopic theory of the activated behavior of the quantized Hall effect. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
12-) Aydin Z., Erkarslan U., 2003. Charm quark electric dipole moment and singlet P wave charmonium production in supersymmetry. Physical Review D

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Dönmez Adem, Erkarslan Uğur, Karadeniz Şehmuz, 2017. Evropiyum içeren lüminesans özelliği gösteren metal-organik malzemelerin üretimi ve yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
2-) Dönmez Adem, Erkarslan Uğur, Karadeniz Şehmuz, 2017. [Eu(1,2,4-BTC)], (1,2,4-BTC=1,2,4- benzen trikarboksilik asit) koordinasyon polimerinin kristal yapı ve optik özelliklerinin araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Mirioğlu, S., Erkarslan, U., Oylumluoğlu, G., 2014. AlGaAs/GaAs Hetroyapılarda Öz-Uyumlu Potansiyel Hesabı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tenruh Mahmut, Erkarslan Uğur, Okumuş İbrahim Taner, 2005. A Review Of Grid Technologies And Application Possibilities In Turkey. Turkish Physical Society 23rd. International Physics Congress, Muğla University, Muğla, 614-619 September 13-16, 2005.
2-) Konya B, Eerola P, Ekelof T, Ellert M, Hansen Jr, Konstantınov A, Nıelsen Jl, Ould Saada F, Smırnova O, Waananen A, Erkarslan Uğur, Paıchel K, 2004. Usage statistics and usage patterns on the NorduGrid Analyzing the logging information collected on one of the largest production Grids of the world. CHEP04, Interlaken, Switzerland, ID 102, September 2004

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Erkarslan Uğur, Dönmez Adem, Kara Subaşat Hülya, Çoban Mustafa Burak, 2018. One-dimensional Luminescent Nanofibers of a New Erbium (III) Complex Prepared by Electrospinning. 47th International School Conference on the Physics of Semiconductors
2-) Dönmez Adem, Erkarslan Uğur, Denizkuşu Seda, Kara Subaşat Hülya, Çoban Mustafa Burak, 2017. Crystallographic Study of a Novel Complex Based on Er(III) and 5-Sulfosalicylic Acid Ligand. Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi
3-) Erkarslan Uğur, Oylumluoğlu Görkem, Çoban Mustafa Burak, Kara Subaşat Hülya, 2016. New Tetranuclear Mn3IIIFeIII Cluster and Its Photoluminescence Study Photoluminescence Properties of Trinuclear Cyano Bridged Mn III Fe III Compound. Turkish Physical Society 32th International Physics Congress
4-) Dönmez Adem, Erkarslan Uğur, Çoban Mustafa Burak, Kara Subaşat Hülya, 2016. Structure and Photoluminescence Properties of New NI II Complex. Turkish Physical Society 32th International Physics Congress
5-) Erkarslan Uğur, Oylumluoğlu Görkem, Kara Subaşat Hülya, 2016. Magnetic study of dinuclear Fe III complex. International Journal of Arts and Sciences
6-) Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Kara Subaşat Hülya, 2016. Magnetic Properties of Polynuclear cu Complex. International Journal of Arts and Sciences
7-) Çoban Mustafa Burak, Acar Yasemin, Güngör Akgül Elif, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Kara Subaşat Hülya, 2015. 2D Network Structure of MnIII FeIII Coordination Polymer. Nano science & Nanotechnology For Next Generation, NaNoNG 15
8-) Çoban Mustafa Burak, Aygün Muhittin, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Kara Subaşat Hülya, 2015. Multifunctional HoIII based Metal Organic Framworks. Nano science & Nanotechnology For Next Generation, NaNoNG 15
9-) Duran Volkan, Erkarslan Uğur, Gençten Azmi, 2013. Kuantum Oyunlarındaki J Devre Elemanının Dolanıklık Değişkeni İçin Kuantum Noktalarının Kullanılması. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 02 - 05 Eylül 2013 Istanbul Üniversitesi/Türkiye - 2013
10-) Duran Volkan, Erkarslan Uğur, Boyacıoğlu Bahadır, 2013. Gaussian Potansiyeli ile Sınırlandırılmış Kuantum Noktasının Elektronik Enerji Düzeylerinin İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, 02 - 05 Eylül 2013 Istanbul Üniversitesi/Türkiye - 2013
11-) Mirioğlu Selman, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2011. Bilayer Heteroyapıların Potansiyel Profilinin Sıcaklık ve Diğer Parametrelere Bağlı Durumlarının Simülasyonu. Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, 6-9 September 2011, Bodrum-Turkey. - 2011
12-) Hüseyin Atçı, Rasanen E, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2011. Kuantum Noktalarda Doldurma Faktörü 5/2 Durumunda Spin Droplet Oluşumu. Turkish Physical Society 28th International Physics Congress
13-) Mirioğlu Selman, Erkarslan Uğur, Oylumluoğlu Görkem, Sıddıki Afif, 2011. Temperature and Structure Dependent Simulations Considering Bilayer Heterostructures. The 19th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Electron Systems and the 15th Conferance on Modulated Semiconductor Structure, July 25-29, 2011 in Tallahassee, Florida/USA. - 2011
14-) Erden Gülebağlan Sinem, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2011. The effect of disorder on integer quantized Hall effect Is it really well known. The 19th International Conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Electron Systems and the 15th Conferance on Modulated Semiconductor Structure, July 25-29, 2011 in Tallahassee, Florida/USA. - 2011
15-) Salman Durmuşlar Aysevil, Koymen E, Yücel Melike Behiye, Atçı Hüseyin, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2011. Screening Theory Besed Modelling of the Quantum Hall Based Quasi particle Interferometers Defined at Quantum dots. The 19th international conference on Electronic Properties of Two-Dimensional Systems (EP2DS19),Tallahassee, Florida/USA, 25-29 Temmuz, 2011
16-) Yücel Berna, Erkarslan Uğur, Salman Durmuşlar Aysevil, Yücel Melike Behiye, Sıddıki Afif, 2011. Sonsuz Potansiyel Kenarlı İki Boyutlu Elektron Gazında Kesirli 1/3 Sıkıştırılamaz Şeritlerin İncelenmesi. Turkish Physical Society 28th International Physics Congress
17-) Salman Durmuşlar Aysevil, Meşe Ali İhsan, Yücel Melike Behiye, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2010. kesirli Kuantize Hall Etkisi İle Aharonov Bohm Osilasyonlarına Bakış. Türk Fizik Derneği 27. Uluslar Arası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul (14-17 Eylül 2010)
18-) Mirioğlu Selman, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2010. İki Kuyulu Al xGa 1 x As Yarıiletken Yapının Sıcaklığa Bağlı Etkilerinin Sistematik Olarak İncelenmesi. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, 14 - 17 Eylül 2010 Istanbul Üniversitesi/Türkiye - 2010
19-) Mirioğlu Selman, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2009. İki Boyutlu Elektro Gazına Dik Yöndeki Potansiyelin Sayısal Benzetişim Metoduyla İncelenmesi. Türk Fizik derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, 24-27 Eylül 2009, Bodrum/Türkiye. - 2009
20-) Şakiroğlu Serpil, Erkarslan Uğur, Oylumluoğlu Görkem, Sıddıki Afif, 2009. Microscopic theory of the activated behavior of the quantized Hall effect. EP2DS-18,2009, Japan, p-376 - 2009
21-) Erkarslan Uğur, Oylumluoğlu Görkem, Sıddıki Afif, 2009. Edge to Bulk transition of the IQHE at cleaved edge overgrown samples an interaction based experimental proposal. EP2DS-18,2009, Japan, p-376 - 2009
22-) Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Taşarkuyu Ergün, 2006. The Protein Systems of the Free Energy and Order Parameter Within Tsallis Thermostatistical.. 6th International Conference of the Balkan Physical Union
23-) Erkarslan Uğur, Selbuz Levent, 2005. CP Bozulumuna 4 Aile Katkıları. Turkish Physical Society 23rd. International Physics Congress, Muğla University, Muğla, September 13-16, 2005

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Salman Durmuşlar Aysevil, Hüseyin Atçı, Koymen E, Yücel Melike Behiye, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2010. Screening Theory of Laughlin Quasi Particle Interferometers Defined at Quantum Dots. Nanotr6 Konferansı, (15-18 Haziran 2010, Çeşme/İZMİR)
2-) Hüseyin Atçı, Salman Durmuşlar Aysevil, Koymen E, Yücel Melike Behiye, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2010. Kuantum Hall Tabanlı Sanki-Parçacık İnterferometrelerinin Perdeleme Teorisine Dayalı Olarak Modellenmesi. ADIM Fizik Günleri, Afyonkarahisar
3-) Işılay Pekyılmaz, Mirioğlu Selman, Erkarslan Uğur, Oylumluoğlu Görkem, Sıddıki Afif, 2010. Oksidasyon ile Tanımlanan Kuantum Noktalarında Elektronik Yük Dağılımının Simülasyonu. ADIM Fizik Günleri-I
4-) Mirioğlu Selman, Oylumluoğlu Görkem, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2009. Düşük Boyutlu Sistemlerde Tuzaklama Potansiyelinin Sayısal Benzetişim Metoduyla İncelenmesi. 16. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009
5-) Işılay Pekyılmaz, Oylumluoğlu Görkem, Mirioğlu Selman, Erkarslan Uğur, Sıddıki Afif, 2008. Oksidasyon ile Tanımlanan Kuantum Noktalarında Elektronik Yük Dağılımı ve Taşınımı Modeli. 15. Yoğun Madde Fiziği - Ankara Toplantısı, Bilkent üniversitesi, 7 Kasım 2008

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Results in Physics. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Results in Physics. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cyanide-bridged trinuclear MnIII–FeIII assembly: Crystal structure, magnetic and photoluminescence behavior - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Cyanide-bridged trinuclear MnIII–FeIII assembly: Crystal structure, magnetic and photoluminescence behavior - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Hydrothermal synthesis, crystal structure and Photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
4-) Effect of Rashba spin–orbit coupling on the electronic, thermodynamic, magnetic and transport properties of GaAs, InAs and InSb quantum dots with Gaussian confinement - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
5-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato-? sup3/sup iO/i , iN/i , iO/i ')copper(II)/title - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
6-) Synthesis, Structure and Photoluminescence Performance of a New Er3-Cluster-Based 2D Coordination Polymer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Charm quark electric dipole moment and singlet P wave charmonium production in supersymmetry - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato-? sup3/sup iO/i , iN/i , iO/i ')copper(II)/title - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 10
9-) Hydrothermal synthesis, crystal structure and Photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 12
10-) Cyanide-bridged trinuclear MnIII–FeIII assembly: Crystal structure, magnetic and photoluminescence behavior - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 23
11-) Stability of spin droplets in realistic quantum Hall devices - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
12-) The effect of disorder on integer quantized Hall effect - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 4
13-) Screening theory based modeling of the quantum Hall based quasi particle interferometers defined at quantum dots - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
14-) Microscopic theory of the activated behavior of the quantized Hall effect - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
15-) Charm quark electric dipole moment and singlet P wave charmonium production in supersymmetry - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
16-) Usage statistics and usage patterns on the NorduGrid Analyzing the logging information collected on one of the largest production Grids of the world - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1
17-) Charm quark electric dipole moment and singlet P wave charmonium production in supersymmetry - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effect of Rashba spin–orbit coupling on the electronic, thermodynamic, magnetic and transport properties of GaAs, InAs and InSb quantum dots with Gaussian confinement - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
2-) Usage statistics and usage patterns on the NorduGrid Analyzing the logging information collected on one of the largest production Grids of the world - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hydrothermal synthesis, crystal structure and Photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Crystal structure and photoluminescence properties of a new monomeric copper(II) complex: bis(3-{[(3-hydroxypropyl)imino]methyl}-4-nitrophenolato-? sup3/sup iO/i , iN/i , iO/i ')copper(II)/title - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Synthesis, Structure and Photoluminescence Performance of a New Er3-Cluster-Based 2D Coordination Polymer - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Hydrothermal synthesis, crystal structure and Photoluminescent properties; 3D Holmium(III) coordination polymer - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
5-) Cyanide-bridged trinuclear MnIII–FeIII assembly: Crystal structure, magnetic and photoluminescence behavior - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) AlGaAs/GaAs Hetroyapılarda Öz-Uyumlu Potansiyel Hesabı - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak grafenin sentezlenmesi ve yapısal analizi. Konu: Kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak grafenin sentezlenmesi ve yapısal analizi. ÖZGE-ÜNLÜ. 2019
2-) Tez Adı: Çift ligand ile sentezlenmiş yeni homodinükleer lantanit komplekslerin kristal yapı analizleri. Konu: Metal Organik Çerçeveler. FATMA-KURU ALPASLAN. 2019
3-) Tez Adı: 2-AMİNOTEREFTALİK BAĞLAYICISI TARAFINDAN KÖPRÜLENMİŞ DİSPROSYUMLU YENİ ÜÇ BOYUTLU KOORDİNASYON POLİMERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ. Konu: Lantanit Kompleksler. ERDİ-GÜLSÜN. 2019
4-) Tez Adı: Erbiyum ve 5-sülfosalisilik asit içeren yeni bir metal-organik çerçevenin hidrotermal yöntem ile elde edilmesi ve yapısal analizinin yapılması. Konu: Lantanit Kompleksler. SEDA-DOĞU DENİZKUŞU. 2018
5-) Tez Adı: Evropiyum içeren lüminesans özelliği gösteren metal-organik malzemelerin üretimi ve yapılarının araştırılması. Konu: Lantanit Kompleksler. ŞEHMUS-KARADENİZ. 2017
6-) Tez Adı: Gaussyen potansiyeli ile sınırlandırılmış kuantum noktanın manyetik özellikleri. Konu: Düşük Boyutlu Sistemler. RABİA-ÖZSULUOĞLU. 2016
7-) Tez Adı: Kesirli kuantum Hall olayının perdeleme teorisi ile sanki-parçacık interferometrelerinin analitik ve nümerik incelenmesi. Konu: Düşük Boyutlu Sistemler. HÜSEYİN-ATCI. 2011
8-) Tez Adı: Nötral mezon sistemlerinde cp bozulumu araştırılması. Konu: Yüksek Enerji Fiziği. ŞAHİN-ÖZÇELİK. 2006

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Yarı İletken Tabanlı Parçacık İnterferometrelerinin Öz-Uyumlu Sayısal Hesaplama Yöntemleriyle İncelenmesi ve Aygıt Tasarımı. 2009-2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eu İçeren Limünesans Özelliği Gösteren Metal- Organik Malzemelerin Üretimi ve Yapılarının Araştırılması. 2016--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lantanit-Metal Organik Çerçevelerin Elde Edilmesi ve Kristal Yapılarının Analizi. 2016--1
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi Kullanılarak Grefenin Sentezlenmesi ve Yapısal Analizi. 2016--1
4-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lantanit-Metal Organik Çerçevelerin Hidro Termal Yöntemle Sentezlenmesi.. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Fotolüminesans ve Manyetik Özellik Gösteren Yeni Lantanit Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu. 2018-2019
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Siyan Köprülü Dört Çekirdekli Fe-Mn Bileşiklerinin elde edilmesi, Manyetik ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi ve OLED Katmanı Olarak . 2018-2019

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Norveç ve Türkiye Hükümetleri Arasında Kültürel Anlaşma Bursu. 2003
2-) Kurum Adı: . Bütünleştirilmiş doktora bursu. 1995

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Condensed Matter Physics Conference of Balkan Countries, Mugla University Mugla. 26 - 28 May . Türkiye. 2008
2-) International Summer School and Conference on High Energy Physics: Standard Model and Beyond ISSCSMB-08. Türkiye. . 2008
3-) 21 Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems. September 10-12. Türkiye. 2007
4-) International Summer School and Conference on High Energy Physics: Standard Model and Beyond ISSCSMB-07. Türkiye. . 2007
5-) International Summer School on High Energy Physics: Standard Model and Beyond ISSCSMB-06. Türkiye. . 2006
6-) World Year of Physics 2005 Turkish Physical Society 23rd International Physics Congress. 13-16 September 2005. Türkiye. 2005
7-) International Workshop on Physics Beyond the Standard Model, September 22-26, Muğla. Türkiye. . 2005

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) II. Akyaka Nano-elektronik Taşınım Sempozyumu. 6-12 Şubat. Türkiye. 2009
2-) Fen ve Fizik Çalıştayı. 15-16 Mayıs. Türkiye. 2009
3-) IV. Akyaka Nano-elektronik Taşınım Sempozyumu. 4-11 Kasım. Türkiye. 2009
4-) I. Akyaka Nano-elektronik Taşınım Sempozyumu. 13-21 Aralık. Türkiye. 2008

Verdiği Dersler

FİZ5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

FİZ4515 2019-2020 Güz

Sayısal Elektronik

FİZ5005 2019-2020 Güz

KUANTUM MEKANİĞİ I

FİZ6006 2019-2020 Güz

KUANTUM MEKANİĞİ II

FİZ1802 2018-2019 Bahar

Genel Fizik II

FİZ1812 2018-2019 Bahar

Genel Fizik II

FİZ4004 2018-2019 Bahar

Kuantum Mekaniği II

FİZ5005 2018-2019 Bahar

KUANTUM MEKANİĞİ I

FİZ1801 2018-2019 Güz

Genel Fizik I

FİZ1811 2018-2019 Güz

Genel Fizik I

FİZ4003 2018-2019 Güz

Kuantum Mekaniği I

FİZ5005 2018-2019 Güz

KUANTUM MEKANİĞİ I