Personel

Doç.Dr. EYÜP AKÇETİN
Doç.Dr.
Eyüp Akçetin
@ E-posta
eyup.akcetin@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 2224

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü / Yerel Yönetimler

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Tanıtım 2005
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme 2006
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji 2015

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lojistik ve Deniz Ulaştırması 2007
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Bilişim Mühendisliği 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz Ekonomisi 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akçetin Eyüp, Koca İlknur, Kılıç Muhammet Burak, 2020. New Analysis and Application of Fractional Order Schrodinger Equation Using With Atangana-Batogna Numerical Scheme. Numerical Methods for Partial Differential Equations
2-) Akçetin Eyüp, Kamacı Hüseyin, 2020. Three-valued soft set and its multi-criteria group decision making via TOPSIS and ELECTRE. Scientia Iranica

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2019. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma. Bazı Türk ve Anglosakson Üniversitelerinde Felsefe Programları Ders İsimleri ve İçerikleri Arasında Bir Karşılaştırma
2-) Yurtay Yüksel, Çiftçi Özgür, Akçetin Eyüp, 2018. Improving Service Processes and the Library Quality ServiceWith Data Mining Methods. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology
3-) Şekerli Eyüp Bayram, Akçetin Eyüp, 2018. Diversification Strategy in Internet Industry: Google Inc. Example. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, 2018. Process Mining Tools Comparison. AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology
5-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, Yaldır Abdulkadir, Keleş Ali, 2017. Designing Undergraduate Curriculum for Management InformationSystems (MIS) Education: A Comparison of the MIS Programs ofTurkish Universities with those of Global Universities. Journal of Computer and Education Research
6-) Keleş Ali, Keleş Aytürk, Akçetin Eyüp, 2017. Pazarlama Alanında Yapay Zekâ Kullanım Potansiyeli ve Akıllı Karar Destek Sistemleri. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (Information Technologies and Applied Sciences)
7-) Yaldır Abdulkadir, Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2017. Bilişim ve Demokrasi Arasındaki İlişki Parametrelerinin İncelenmesi - Examining the Parameters of the Relationship Between Informatics and Democracy. The Journal of Academic Social Sciences
8-) Yaldır Abdulkadir, Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2016. Analysis of Volvo IT s Closed Problem Management Processes By Using Process Mining Software ProM and Disco. Alphanumeric Journal
9-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2015. A classification analysis on the direct marketing campaigns in telephone banking with ant colony optimization classification algorithm method. Journal of Internet Applications and Management
10-) Akçetin Eyüp, Yurtay Yüksel, 2015. An Application for Usage of Decısıon Support Systems DSS in Logistic Operations and Efficiency Analysis. Pamukkale Journal of Business and Information Management
11-) Akçetin Eyüp, Turgut Hüseyin, 2015. Eksik Verili İşletme Veri Tabanlarında Veri Analizi ve Veri Madenciliği Uygulaması. Route Educational & Social Science
12-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, Takcı Hidayet, 2014. Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi. Journal of ETA Maritime Science / The Chamber of Marine Engineers
13-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2014. The Performance Benchmark of Decision Tree Algorithms for Spam e mail Detection. Journal of Internet Applications and Management
14-) Akçetin Eyüp, Yurtay Nilüfer, Yurtay Yüksel, Öztürk Emin, Kılıç Alper, 2014. Decision Support Systems Usage And Applications In Logistics Services. Journal of ETA Maritime Science / The Chamber of Marine Engineers
15-) Yurtay Yüksel, Yurtay Nilüfer, Akçetin Eyüp, Kılıç Alper, 2014. Konteynerde Yük Optimizasyonu Örnek Uygulama. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
16-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2014. The Performance Benchmark of Decision Tree Algorithms for Spam e-mail Detection. Journal of Internet Applications and Management
17-) Çalışkan Akçetin, N., Akçetin, E., 2013. Liberalizmin Dönüşümü. Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
18-) Akçetin, E., 2010. Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üs Olma Yolunda Türkiye. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Ufuk, Küçük Burak, Akçetin Eyüp, Çelik Şafak, 2018. Tehlikeli Madde Taşımacılığı (SRC5) EğitimiOnline Test Mobil Uygulaması. 1st International Conference on Intelligent Transportation Systems (BANU-ITSC’18)
2-) Sarıyer Nilsun, Akçetin Eyüp, 2018. Muhasebe ve Finans Yönetimi Öğrencilerinin Sosyal ve Kültürel Özellikleri. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Şekerli Eyüp Bayram, Akçetin Eyüp, 2018. Investigating TUSIAD-State Relations in the Period of 12 September 1980 and 28 February 1997 Military Coups. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu Sempozyum Özetleri Kitabı International Symposium on Human and Social Sciences
4-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, 2018. The Multiplier Effect of the Number of Concepts (Vocabulary) Per Person (Mesnevi’s Word Asset). Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (International Symposium on Human and Social Sciences)
5-) Akçetin Eyüp, Üstünel Eda, Çelik Ufuk, 2018. Eğitimde iş istihbaratı uygulaması (MSKÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Örneği). 4th International Contemporary Educational Research Congress
6-) Akçetin Eyüp, Şekerli Eyüp Bayram, Çelik Ufuk, 2017. Military Coups and Economic Growth. Kartepe Zirvesi 2017 Uluslararasi 15 Temmuz ve Darbeler Küresel Etkiler, Medya ve Demokrasi Sempozyumu
7-) Akçetin Eyüp, Şekerli Eyüp Bayram, Çelik Ufuk, 2017. Military Coups and Economic Growth. Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu
8-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Akçetin Eyüp, 2017. Dijital Çağ ve İslam’ın Var Olamayan Dünyası. V. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu
9-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, Yaldır Abdulkadir, Herand Deniz, 2017. Dijital Oyunlar ve İstihdam. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
10-) Yurtay Nilüfer, Akçetin Eyüp, Kılıç Alper, Yurtay Yüksel, Öztürk Emin, Şahin Onural Alper, 2016. Karar Destek Sistemlerinin KDS Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi 2014 SeçilmişBildiriler Serisi II
11-) Akçetin Eyüp, Kılıç Alper, Yurtay Nilüfer, Yurtay Yüksel, Öztürk Emin, Şahin Onural Alper, 2014. Data Mining Usage and Applications in Tourism Industry. 9th International Conference: New Perspectives in Tourism and Hospitality Management
12-) Akçetin, E., Çalışkan Akçetin, N., 2012. Learning International Trade by Game in Maritime Business Schools . World Conference On Business, Economics And Management
13-) Akçetin, E., Ofluoğlu, G., 2011. General Perspective On Occupational Health And Safety (Gökhan OFLUOĞLU ile ortak) / XIX World Congress on Safety and Health at Work (11-15 September 2011, Istanbul).. XIX World Congress on Safety and Health at Work (11-15 September 2011, Istanbul)
14-) Akçetin, E., 2008. Tehlikeli Madde Lojistiği / VI. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (6–7 Aralık 2008, İstanbul).. VI. Uluslararası Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi (6–7 Aralık 2008, İstanbul).

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Coşkun Cenk Sibel, Akçetin Eyüp, Şarlak Deniz, Cerim Selda, 2017. Çocuk Gıdalarında Animasyon Karakterlerin Kullanımı ve Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
2-) Coşkun Cenk Sibel, Akçetin Eyüp, Şarlak Deniz, Cerim Selda, 2017. Çizgi film sadece çizgi film midir?. / Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
3-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, Yaldır Abdulkadir, 2017. Process Mining Analysis for A Call Center. 4th International Management Information Systems Conference “Industry 4.0”
4-) Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, Yaldır Abdulkadir, 2017. A Comparison of Process Mining Tools. 4th International Management Information Systems Conference 2017 INDUSTRY 4.0
5-) Yurtay Yüksel, Yurtay Nilüfer, Çiftçi Özgür, Akçetin Eyüp, 2017. Improving Service Processes and the Library Quality Service with Data Mining. 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING
6-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, Asmalı Mehmet, 2016. Game Based Learing by Student Response Systems. 6th International Conference on "Innovations in Learning for the Future" 2016: Next Generation
7-) Akçetin Eyüp, Ofluoğlu Gökhan, 2011. General Perspective On Occupational Health And Safety. XIX World Congress on Safety and Health at Work (11-15 September 2011, Istanbul).

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, Herand Deniz, Engin Melih, Yaldır Abdulkadir, Özdemir Şebnem, 2015. Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Metin Madenciliği ile Bilgi Haritalama. Bilişim 2015 TBD32. Ulusal Bilişim Kurultayı
2-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, 2015. Veri Madenciliği Yöntemleri ile İstenmeyen SMS lerin Tespiti ve Filtrelenmesi. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
3-) Çiftçi Mehti, Akçetin Eyüp, Yurtay Yüksel, Kılıç Alper, Yurtay Nilüfer, Öztürk Emin, 2014. Araç Takip Sistemi ve Uygulaması. Bilişim’2014 TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı
4-) Yurtay Nilüfer, Akçetin Eyüp, Kılıç Alper, Yurtay Yüksel, Öztürk Emin, Şahin Onural Alper, 2014. Karar Destek Sistemlerinin KDS Lojistik Süreçlerde Kullanımı ve Verimlilik Analizi Üzerine Bir Uygulama. Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi
5-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Akçetin Eyüp, 2013. Eğitimleşen Oyun Oyunlaşan Eğitim. 30. Ulusal Bilişim Kurultayı (28-29 Kasım 2013)
6-) Akçetin Eyüp, Çalışkan Akçetin Nurhayat, Koldemir Birsen, 2013. Oyun Tabanlı Eğitim OTE Yöntemi Denizcilik Eğitimi Açısından Değerlendirme. I. Ulusal Liman Kongresi (1-2 Kasım 2013)
7-) Akçetin Eyüp, Koldemir Birsen, 2012. Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi İle Risk Yönetimi. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya)
8-) Akçetin Eyüp, Koldemir Birsen, 2012. Oyunlaştırma Yöntemi ve Deniz İşletmeciliği Eğitimi. Türkiye?nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi (14 - 17 Kasımı 2012, Antakya)
9-) Eyüp Akçetin, Nurhayat Çalışkan Akçetin, 2012. Learning International Trade by Game in Maritime Business Schools. World Conference On Business, Economics And Management
10-) Akçetin, E., Koldemir, B., 2012. Oyunlaştırma Yöntemi ve Deniz İşletmeciliği Eğitimi (Birsen KOLDEMİR ile ortak) / Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya).. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya).
11-) Akçetin, E., Koldemir, B., 2012. Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi İle Risk Yönetimi (Birsen KOLDEMİR ile ortak) / Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya).. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya).
12-) Akçetin, E., Koldemir, B., 2012. Güvenlik ve Kalite Değerlendirme Sistemi İle Risk Yönetimi (Birsen KOLDEMİR ile ortak) / Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi, (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya).. Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları Ulusal Kongresi (14 – 17 Kasımı 2012, Antakya).

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Özdemir Şebnem, Akçetin Eyüp, Terzi Ümit, 2017. Rapidminer ile Uygulamalı Veri Madenciliği/N x N Boyutta Performans Analizi. Yayın Evi: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş. Editör Adı: ÇELİK UFUK, AKÇETİN EYÜP, GÖK MURAT
2-) Akçetin Eyüp, Yaldır Abdulkadir, 2017. Rapidminer ile Uygulamalı Veri Madenciliği/Dijital İşletmeler için Veri Madenciliğinin Önemi. Yayın Evi: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş. Editör Adı: ÇELİK UFUK, AKÇETİN EYÜP, GÖK MURAT
3-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, 2017. Rapidminer ile Uygulamalı Veri Madenciliği/RamidMiner Kurulumu. Yayın Evi: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş. Editör Adı: ÇELİK UFUK, AKÇETİN EYÜP, GÖK MURAT
4-) Akçetin Eyüp, 2017. Rapidminer ile Uygulamalı Veri Madenciliği/Birliktelik Kuralları ve İlişki Analizi. Yayın Evi: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş. Editör Adı: ÇELİK UFUK, AKÇETİN EYÜP, GÖK MURAT
5-) Akçetin Eyüp, 2013. Tehlikeli Madde Lojistiğinde Risk Yönetimi/. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Eyüp Akçetin

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Çelik Ufuk, Akçetin Eyüp, 2017. RapidMiner ile Uygulamalı Veri Madenciliği/RapidMiner Kurulumu. Yayın Evi: Pusula 20 Teknoloji ve Yayıncılık A.Ş. Editör Adı: Ufuk ÇELİK, Eyüp AKÇETİN, Murat GÖK
2-) Akçetin Eyüp, Yaldır Abdulkadir, 2016. Developments in Science and Engineering/Digital Age and Business Intelligence. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Recep Efe, Lia Matchavariani, Abdulkadir Yaldır, László Lévai
3-) Çalışkan Akçetin Nurhayat, Çevikbaş Sebahattin, Akçetin Eyüp, Çelik Ufuk, 2016. Current Topics in Social Sciences/Which Courses Should Form Part of the Syllabus forPhilosophy Departments? A Comparison of TurkishUniversities with Anglo-Saxon Universities. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press Editör Adı: Hülya YALDIR, Recep Efe, Elzbieta ZUZANSKA-ZYSKO, Mehmet ARSLAN

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) The International Review of Research in Open and Distributed Learning. 2017. Hakemlik Sayısı: 7
2-) The International Review of Research in Open and Distance Learning . 2016. Hakemlik Sayısı: 3

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 2
2-) İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 5

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 3
2-) Bilişim Teknolojileri Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 6

(D-2) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Sciences,.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. RapidMiner ile Veri Madenciliği Uygulamaları.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Performance Benchmark of Decision Tree Algorithms for Spam e mail Detection - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Learning International Trade by Game in Maritime Business Schools - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üs Olma Yolunda Türkiye - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) The Performance Benchmark of Decision Tree Algorithms for Spam e mail Detection - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
3-) Bilişim ve Demokrasi Arasındaki İlişki Parametrelerinin İncelenmesi - Examining the Parameters of the Relationship Between Informatics and Democracy - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
4-) Lojistik ve Denizcilik Sektörü Açısından Veri Madenciliği Uygulamalarının Önemi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Performance Benchmark of Decision Tree Algorithms for Spam e mail Detection - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Küresel Lojistik Üs Olma Yolunda Türkiye - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 13
3-) Liberalizmin Dönüşümü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Rapidminer ile Veri Madenciliği Uygulamaları. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Rapidminer ile Veri Madenciliği Uygulamaları. 2016-2016

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Karadeniz Ereğli Girişimci Destekleme Projesi Eğitmenliği / (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Ereğli / Zonguldak. 2011-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Karadeniz Ereğli Girişimci Destekleme Projesi Eğitmenliği / (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Ereğli / Zonguldak. 2011-2011
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: Girişimcilik. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Kosgeb ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Girişimci Destekleme Programı Eğitmenliği / (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) Zonguldak. 2011-2011
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Girişimcilik. Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı / Bağımsız Proje Denetimi Denetçiliği. 2010-2010

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: YBS ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası alanda kıyaslanması.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün Dersleri Neler Olmalıdır? Türk Üniversitelerinin Dünya Üniversiteleri İle Kıyaslanması. 2017-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Felsefe bölümlerinin ders içeriklerinin ulusal ve uluslararası alanda kıyaslanması.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Felsefenin 5N 1K'sı. 2017-2017

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) - 2010

Verdiği Dersler

GKD00120 2020-2021 Güz

MEDYA OKURYAZARLIĞI

MFY1005 2020-2021 Güz

İktisat I

SHB1011 2020-2021 Güz

İktisata Giriş

UİT 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

UİT 6090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 6515 2020-2021 Güz

Ticarette Bilgi Yönetimi

UİT 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık alan dersi

UİT 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 6800 2020-2021 Güz

Yeterlilik Sınavına Hazırlık

UİT 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

UİT 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

UİT 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

UİT 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

UTL4001 2020-2021 Güz

Kurumsal Kaynak Planlama I

EKF4004 2019-2020 Bahar

Dünya Ekonomisi

MFY1006 2019-2020 Bahar

İktisat II

MFY1012 2019-2020 Bahar

Bilgisayar Kullanımı

MFY2502 2019-2020 Bahar

Veri Yapıları Yönetimi

SHB1004 2019-2020 Bahar

Türkiye Ekonomisi

SHB1506 2019-2020 Bahar

Girişimcilik

UİT 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTL4004 2019-2020 Bahar

Uygulamalı İthalat-İhracat

BİP1801 2019-2020 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri I

BİP1803 2019-2020 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

ENF1805 2019-2020 Güz

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

ENF1980 2019-2020 Güz

Programlama Dilleri (UE)

MFY1005 2019-2020 Güz

İktisat I

MFY1009 2019-2020 Güz

Finans Matematiği

SHB1009 2019-2020 Güz

İktisata Giriş

ENF1980 2018-2019 Bahar

Programlama Dilleri (UE)

ENF1990 2018-2019 Bahar

Veri Tabanı Uygulamaları (UE)

MFY1006 2018-2019 Bahar

İktisat II

MFY1012 2018-2019 Bahar

Bilgisayar Kullanımı

SHB1504 2018-2019 Bahar

Girişimcilik

BİP1801 2018-2019 Güz

Bilgi ve İletişim Teknolojileri I

ENF1805 2018-2019 Güz

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

MFY1005 2018-2019 Güz

İktisat I

MFY1009 2018-2019 Güz

Finans Matematiği

SHB1009 2018-2019 Güz

İktisata Giriş