Personel

Araştırma Görevlisi EYÜP ŞEN
Araştırma Görevlisi
Eyüp Şen
@ E-posta
eyupsen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1453

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğü / Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlü / Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlü

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 20.06.2016

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 02.09.2019

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2019. Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş: Türkiye ve İtalya Örnekleri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
2-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Akademik Ombudsman

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2019. TÜRKİYE’NİN ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİNDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ. 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13)
2-) Gavcar Erdoğan, Şen Eyüp, Karabulut Ali Naci, 2019. Gıda Tüketiminde Önem Kazanmakta Olan Bir Karar Değişkeni=Sürdürülebilirlik. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, 2019. Kamu Denetçiliği Kurumu: Kuruluştan Günümüze Etkinlik Durumunn İncelenmesi. 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17)
4-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Türkiye’de ve İtalya’da Metropoliten Kent Yönetimi: Karşılşatırmalı Bir Analliz. Alanya Uluslararası Yerel Yönetim Sempozyumu
5-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Yerel Yönetim Tarihinden Bir Kesit: 1877 Tarihli Vilayât Belediye Kanunun İncelenmesi. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şen Eyüp, Aldemir Ceray, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: AB. Assessing and Changing Adults' Behavior on Sustainable Consumption of Food. 2018--1

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 2237-B MÜPKOM ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMLERİ . 2019-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. GEKA - Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi.. 2019-2019