Personel

Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim) EYÜP ŞEN
Öğr.Gör. (Uygulamalı Birim)
Eyüp Şen
@ E-posta
eyupsen@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1453

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğü

Kadro Birimi

Rektörlük

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 20.06.2016

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 02.09.2019

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, Şen Eyüp, 2022. 696 SAYILI KHK VE 7079 SAYILI KANUNUN TÜRKİYE’DE KAMU SEKTÖRÜ İSTİHDAMINA ETKİSİ. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2019. Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş Türkiye ve İtalya Örnekleri. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Coşkun Bayram, Pank Yıldırım Çiğdem, Şen Eyüp, 2021. Osmanlı Belediyeciliğinin Dönüm Noktası: 1877 Tarihli Vilâyât Belediye Kanunu. Çağdaş Yerel Yönetimler
2-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2020. Yerel Katılım Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
3-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Akademik Ombudsman

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2019. TÜRKİYE’NİN ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİNDE SİBER GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ. 13.ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM13)
2-) Gavcar Erdoğan, Şen Eyüp, Karabulut Ali Naci, 2019. Gıda Tüketiminde Önem Kazanmakta Olan Bir Karar Değişkeni=Sürdürülebilirlik. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, 2019. Kamu Denetçiliği Kurumu: Kuruluştan Günümüze Etkinlik Durumunn İncelenmesi. 17. Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR 17)
4-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Türkiye’de ve İtalya’da Metropoliten Kent Yönetimi: Karşılşatırmalı Bir Analliz. Alanya Uluslararası Yerel Yönetim Sempozyumu
5-) Coşkun Bayram, Pank Çiğdem, Şen Eyüp, 2018. Yerel Yönetim Tarihinden Bir Kesit: 1877 Tarihli Vilayât Belediye Kanunun İncelenmesi. Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2021. YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMI’NIN EĞİTİM POLİTİKALARINA YANSIMALARI. 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
2-) Şen Eyüp, Aldemir Ceray, 2018. YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. 12. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Şen Eyüp, Coşkun Bayram, 2022. The Handbook of Public Administration/Rethinking Governance: Governance for State, Private Sector and Civil Society Organizations. Yayın Evi: Livre de Lyon Editör Adı: Parlak Bekir, Doğan Kadir Caner
2-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, 2022. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YEŞİL KALKINMA/YERELDE YEŞİL BÜYÜME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: DÖNGÜSEL EKONOMİ PRATİKLERİ. Yayın Evi: Paradigma Akademi Editör Adı: PEKER, AYŞE ESRA
3-) Aldemir Ceray, Şen Eyüp, 2021. Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations/A Model Proposal for Local Governments to Increase Citizen Involvement in the Age of Information Society and E-Government: Crowdsourcing. Yayın Evi: IGI GLOBAL Editör Adı: Cenay Babaoğlu, Elvettin Akman and Onur Kulaç
4-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, Pank Yıldırım Çiğdem, 2021. ISSUES IN LOCAL GOVERNANCE IN BALKANS/LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY ON THE WAY OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS. Yayın Evi: dobra knjiga Editör Adı: KAAN OGUZ
5-) Coşkun Bayram, Şen Eyüp, Pank Yıldırım Çiğdem, 2020. Ombudsmanlık: Dünyada Uygulanan Özel Amaçlı Ombudsmanlık Türleri ve Uygulamaları/Ombudsmanlık ve Türkiye: Tarihteki İzler ve Günümüzdeki Durum. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ERDOĞAN

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations/A Model Proposal for Local Governments to Increase Citizen Involvement in the Age of Information Society and E-Government: Crowdsourcing - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş Türkiye ve İtalya Örnekleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş Türkiye ve İtalya Örnekleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Kamu Denetçiliği Kurumu: Kuruluştan Günümüze Etkinlik Durumunn İncelenmesi - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Handbook of Research on Global Challenges for Improving Public Services and Government Operations/A Model Proposal for Local Governments to Increase Citizen Involvement in the Age of Information Society and E-Government: Crowdsourcing - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) YEREL YÖNETİMLERDE DENETİM VE İYİ YÖNETİŞİM İLİŞKİSİ MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Metropoliten Kent Yönetimine Geçiş Türkiye ve İtalya Örnekleri - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 2
4-) ISSUES IN LOCAL GOVERNANCE IN BALKANS/LOCAL GOVERNMENT REFORMS IN TURKEY ON THE WAY OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Osmanlı Belediyeciliğinin Dönüm Noktası: 1877 Tarihli Vilâyât Belediye Kanunu - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Yerel Katılım Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Avrupa Birliği. Digitalising VET: The Flipped Work-Based Learning (Flipped VET). 2021-2023
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sürdürülebilir Gıda Tüketimi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Assessing and Changing Adults' Behaviour on SUStainable COnsumption of Food. 2018-2022

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Üniversite - Sanayi İşbirliği Proje Geliştirme Eğitimi. Proje Türü: Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). Üniversite - Sanayi İşbirliğini Destekleyen Projelerin Geliştirilmesi Eğitimi. 2019-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. MÜPKOM Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimleri. 2019-2021

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 8th International Conference on Future Learning and Informatics: Data Revolution. Türkiye, Muğla. . 2020